Fremtidens velfærd kræver bedre uddannelse – ikke turbo-uddannelse

Socialrådgivere på Folkemødet 2024

Signe og monopolet, DS-reception og masser af gode debatter. Dansk Socialrådgiverforening er med på Folkemødet 2024, og alle medlemmer - der måtte være i nærheden - er inviteret til reception torsdag d.13 kl. 17.30.

10.06.2024

Guide: Sådan går du på ferie uden stress 2024

Sommerferien venter forude, men det kan være svært at nyde sin ferie, hvis tankerne vandrer tilbage til arbejdsopgaverne. Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkonsulent, Elisabeth Huus Pedersen, guider dig med en række gode råd til en ferie uden arbejdsstress.

10.06.2024

Lønstigninger på vej til privatansatte socialrådgivere

Dansk Socialrådgiverforening forhandler i øjeblikket overenskomster for socialrådgivere ansat i Børns Vilkår og andre private organisationer. Overenskomsterne lægger sig op ad OK24, og de privatansatte socialrådgivere kan derfor se frem til lønstigninger svarende til de offentlige.

04.06.2024

Hvad får du og dine kollegaer ud af at være medlem af DS?

Næstformand Betina Agger vil rigtig gerne komme ud til dig og snakke med dine kollegaer – både medlemmer og ikke-medlemmer – med fokus på at gøre alle klogere på værdien af at være medlem af DS.

22.05.2024

Lokal løn kører uændret videre i OK24 perioden

I forlængelse af de ekstraordinært høje generelle lønstigninger ved OK24, samt de mange særlige lønstigninger til socialrådgiverne næste år, har nogle arbejdsgivere problematiseret, om der er lige så mange penge til lokal løn nu. Reglerne for lokal løn er uændrede, og der skal derfor være de samme penge til lokal løn som hidtil.

22.05.2024

SPARK udvider med en SPARK-linje

Konsulenterne i SPARK kan nu også give telefonisk sparring til tillidsvalgte og ledere. SPARK står for Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne.

22.05.2024

Arbejdsmiljøværksted for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

DS udbyder temadage for TR og AMiR fra samme arbejdsplads, der har brug for et fælles pitstop, hvor I kan holde ind og tanke op med nye ideer og koordinere jeres indsatser

22.05.2024

Offentlige arbejdspladser kan søge pulje til at nedbringe sygefravær

Visse offentlige arbejdspladser kan indtil 16. september søge STAR’s pulje om midler til at arbejde målrettet og systematisk med sygefraværsindsatsen i projekt ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser”.

22.05.2024

SPARK – tilbud om netværk om psykologisk tryghed

SPARK tilbyder et nyt netværksforløb om psykologisk tryghed for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter på kommunale arbejdspladser.

22.05.2024

Nyt materiale til håndtering af uklare og modstridende krav

BFA Velfærd og Offentlig Administration har udviklet helt nye materialer om uklare krav og modstridende krav i arbejdet.

22.05.2024

Tale til Arbejdernes Internationale Kampdag, 1. maj

1. maj handler om vores fælles ansvar for at sikre et stærkt fællesskab. Et fællesskab, der gør alle stærkere og løfter i flok. Et fællesskab, hvis inderste kerne består af tillid og tryghed. Og det er de to ting jeg gerne vil tale om i dag. Den tryghed, der kan få os til at sænke skuldrene. Og den tillid, der får os til at være på tæerne.

02.05.2024

Socialrådgivere sætter dagsorden

De seneste uger har mange socialrådgivere haft debatindlæg i landsdækkende medier for at gøre opmærksom på de urimelige arbejdsvilkår, som de bliver budt, og hvilken konsekvens det har for borgerne.

30.04.2024

Lønforhøjelserne er på vej

Med OK24 får alle offentligt ansatte socialrådgivere lønforhøjelser per 1. april 2024. Men det er de færreste socialrådgivere, er har fået pengene ind på kontoen endnu, fordi lønforhøjelserne ikke er nået at blive implementeret i lønsystemerne. Så snart de er det, bliver lønforhøjelserne udbetalt med tilbagevirkende kraft.

29.04.2024

Socialrådgivernes arbejdsmiljø – ifølge Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet gennemfører hvert andet år en stor undersøgelse af lønmodtageres arbejdsmiljø. Læs mere om resultaterne om socialrådgivernes arbejdsmiljø her.

17.04.2024

Fejr 1. maj med DS og fagbevægelsen!

DS har andel i en række arrangementer i anledning af Arbejdernes Internationale Kampdag, og vi håber på stor opbakning blandt tillidsvalgte! Tag meget gerne dine kollegaer og eventuelle praktikanter under armen til en dag i fællesskabets tegn.

17.04.2024

Nyt materiale om psykologisk tryghed

BFA Velfærd og Offentlig Administration har udviklet helt nye materialer om psykologisk tryghed.

17.04.2024

Uddannelse om psykisk arbejdsmiljø til trio’er

Parternes Uddannelsesfællesskab tilbyder uddannelse om psykisk arbejdsmiljø til trio'er i kommuner og regioner.

17.04.2024

Stort JA til OK24

Et stort flertal af medlemmerne af Dansk Socialrådgiverforening har stemt ja til OK24 – overenskomsten for de kommende to år.

16.04.2024

Socialrådgiverne om Tranæs-anbefalinger: Vi savner fokus på faglighed og forebyggelse

Tranæs-udvalget vil tøjle de stigende udgifter på socialområdet med flere økonomiske hensyn. Det får kritik fra Dansk Socialrådgiverforening, der dog er positive over, at udvalget har fået øjnene op for potentialet i tidlige indsatser.

03.04.2024

”Vi står på forandringernes holdeplads”

Teamleder Camilla Vutborg speciale "Når forandringer bydes velkommen" fra diplomuddannelsen i ledelse blev nomineret til Komponents specialepris i 2023. Her deler hun sine indsigter og resultater fra et studie i forandringsledelse, som fandt sted samtidig med, at hun selv rullede dem ud i jobcentret.

22.03.2024

Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde

En ny bekendtgørelse fra Arbejdstilsynet beskriver din rolle som arbejdsleder i arbejdsmiljøarbejdet tydeligere. Bliv klogere på den her.

22.03.2024

”Det kom bag på mig, hvor travlt jeg faktisk selv har”

Dansk Socialrådgiverforening har sammen med de fælles overenskomstparter aftalt uddannelsestilbud til ledere i psykisk arbejdsmiljø. Tilbuddene er populære, så du skal tilmelde dig i god tid. Læs mere om uddannelsen og hør erfaringen fra en DS-leder, som har gennemført den.

22.03.2024

Ny hotline for ledere om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har åbnet en ny, anonym hotline målrettet ledere med personaleansvar. Læs mere om, hvad den kan hjælpe dig med.

22.03.2024

OK24: Mere i lønposen til lederne

Dansk Socialrådgiverforening har forhandlet en toårig aftale om socialrådgivernes løn og arbejdsvilkår på plads med arbejdsgiverne i kommuner, regioner og staten. Den betyder solide lønstigninger, også til lederne.

22.03.2024

Nye kvote 2-tal: ”Velfærdssamfundet er på kollisionskurs”

Antallet af kvote 2-ansøgere til socialrådgiveruddannelsen er faldet til et rekordlavt niveau. DS og SDS undrer sig over regeringens tøven.

18.03.2024

Er du stresset? Sådan kan du få hjælp fra din fagforening

Hjertebanken, søvnmangel og problemer med hukommelsen? Hvis du har symptomer på stres, er det vigtigt at reagere på dem, før de udvikler sig.

10.03.2024

Overenskomst for socialrådgivere i staten: Sådan udmøntes pengene

Pensionsstigninger og et målrettet løft af basisløntrin 2. Det er nogle af de mest væsentlige forbedringer i den overenskomst, som Dansk Socialrådgiverforening har indgået med staten om løn og vilkår for statsligt ansatte socialrådgivere.

07.03.2024

Giv den hybride arbejdsplads et servicetjek

Har I mulighed for hjemmearbejde? BFA Velfærd og Offentlig administration har lavet et lettilgængeligt værktøj til arbejdspladser, der vil tjekke og justere måden at arbejde sammen på.

06.03.2024

Pensionist: Et medlemskab af Seniorsektionen er det hele værd

Er du – eller nogle af dine kollegaer – ved at nærme sig pensionsalderen, så husk, at man fortsat have glæde ved sit DS-medlemskab gennem Seniorsektionen!

06.03.2024

DS-kursus: ’Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant’

Få ideer, tips og råd til samarbejdet om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, hvordan du kan udfylde rollen som arbejdsmiljørepræsentant og få mere indflydelse.

06.03.2024

DS’ og KLs anbefalinger til introduktions- og mentorordninger

DS har sammen med Kommunernes Landsforening over en årrække arbejdet med udvikling af introduktions- og mentorforløb, og nu ligger de seneste anbefalinger klar. De kan også bruges på arbejdspladser, der ikke er kommunale.

06.03.2024

Hør mere om resultaterne af OK24

På en række webinarer vil to medlemmer af DS' forhandlingsdelegation uddybe, hvad resultaterne af OK24 betyder for medlemmerne og TR. Meld dig til nu!

06.03.2024

Ny bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde

Der er nye og opdaterede bestemmelser om arbejdsmiljørepræsentantens rolle, om APV og om den årlige drøftelse af arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen strammer op om nærhedsprincippet. Få en introduktion her.

06.03.2024

Kom til stormøde om OK24 i DS Region Syd

Få viden om, hvad OK24 betyder for jer, inden vi skal stemme om overenskomstforligene på det statslige, regionale og kommunale område.

06.03.2024

Deltag i Kvindernes Internationale Kampdag 2024

I hele Danmark bliver 8. marts markeret med spændende arrangementer. Der er blandt andet fokus på psykisk vold, minoritetskvinder og sundhedsvæsnet samt mulighed for fællesspisning og oplæsning.

05.03.2024

Overenskomst for socialrådgivere i regionerne: Sådan udmøntes pengene

Pensionsstigninger til alle og et markant løft af grundlønnen på løntrin 37. Det er nogle af de mest væsentlige forbedringer i den overenskomst, som Dansk Socialrådgiverforening har indgået med regionerne om løn og vilkår for regionalt ansatte socialrådgivere.

27.02.2024

Overenskomst for socialrådgivere i kommunerne: Sådan udmøntes pengene

Pensionsstigninger til alle og et markant løft af grundlønnen på løntrin 34 og 37. Det er nogle af de mest væsentlige forbedringer i den overenskomst, som Dansk Socialrådgiverforening har indgået med KL om løn og vilkår for kommunalt ansatte socialrådgivere.

25.02.2024

Efter hård kritik: Nyborg Kommune varsler markant opnormering på socialområdet

Nyborg Kommune havde oprindeligt hyret revisionsfirmaet BDO til at finde besparelser på socialområdet, men firmaets rapport afdækkede i stedet ”særdeles bekymrende” forhold på særligt børne- og ungeområdet. Dansk Socialrådgiverforening har derfor krævet handling, og nu vil kommunen opnormere med 13 socialrådgivere og indføre ret til supervision.

21.02.2024

OK24-aftale på plads for regionalt ansatte

Det generelle OK24-forlig for regionalt ansatte er nu klar. Det sikrer blandt andet højere løn, mere fleksibilitet og barsel.

20.02.2024

OK24-aftale på plads for kommunalt ansatte

Det generelle OK24-forlig for kommunalt ansatte er nu klar. Aftalen indeholder en historisk stor økonomisk ramme og sikrer blandt andet højere løn, mere fleksibilitet og barsel.

17.02.2024

OK24-aftale på plads for statsligt ansatte

Der er indgået en ny generel overenskomstaftale mellem de statslige arbejdsgivere og fagbevægelsen, som bl.a. sikrer højere løn, mere fleksibilitet og bedre barsel. Aftalen gælder for alle statsligt ansatte og har dermed også betydning for socialrådgivere ansat i staten.

15.02.2024

Arbejdsskader: 25,5 mio. kr. i erstatning til socialrådgivere

Dansk Socialrådgiverforening har i 2023 hjulpet 208 socialrådgivere med arbejdsskader, hvoraf 37 har fået erstatning. I 106 tilfælde har medlemmer fået hjælp i sociale sager om sygedagpenge, seniorpension, fleksjob og førtidspension.

06.02.2024

Signe Færch om OK24: Socialrådgiverne fortjener mere i løn

I sidste uge afleverede Signe Færch socialrådgivernes krav til arbejdsgiverne i regionerne. Dermed har alle de offentlige arbejdsgivere fået at vide, hvad Dansk Socialrådgiverforening vil kæmpe for ved de igangværende forhandlinger om en ny overenskomst.

24.01.2024

Fagligt Udsyn 2024 – fagligt og socialt samvær med kollegaerne

8. marts holder Region Nord ’Fagligt Udsyn 2024’ med temaet ”Vores fag – fremtidens gode arbejdsliv”. Det bliver en dag med fokus på, hvordan vi sammen gør vores arbejdspladser mere attraktive, så vi selv har lyst til at blive og nye har lyst til at komme til

24.01.2024

Højere fradrag gør medlemskab af DS billigere

Når dit skattefradrag er trukket fra, så koster et medlemsskab af Dansk Socialrådgiverforening reelt set 409 kr. om måneden, selvom kontingentet er 550 kr. om måneden.

24.01.2024

DS bliver en mere handlekraftig fagforening

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 12. januar blev der vedtaget en samlet plan, som skal gøre Dansk Socialrådgiverforening til en mere handlekraftig fagforening med en sund økonomi.

12.01.2024

Opråb til kommunalpolitikerne

Forud for KL's Kommunaløkonomisk Forum i sidste uge sendte medarbejderrepræsentanter landet over en opfordring til deres lokalpolitikere om at råbe regeringen op og kræve den økonomi, der skal til for at genoprette den kommunale velfærd.

12.01.2024

DS underretter om ulovlig praksis

Situationen i Børn- og Ungeafdelingen i Nordfyns Kommune er så kritisk, at forkvinde for socialrådgiverne i Region Syd, Mie Vode Moll, har set sig nødsaget til på vegne af socialrådgiverne i afdelingen at underrette Ankestyrelsen om, at der foregår ulovlig praksis.

12.01.2024

Så mange fridage får du i 2024

Ud over de seks ferieuger er der i år 12 helligdage, som falder på hverdage, og hvor de fleste socialrådgivere derfor har fri med løn.

11.01.2024

Socialrådgiverne om OK24-krav: Løn står øverst på vores liste

Med udvekslingen af krav mellem lønmodtagere og arbejdsgivere er forhandlingerne om nye overenskomster officielt skudt i gang. Som forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening kræver Signe Færch markante lønstigninger til socialrådgiverne, som er ”helt uundværlige” i den offentlige sektor.

15.12.2023

Nu får du mere ud af din pensionsopsparing

I 2024 stiger den kontorente, socialrådgivere får på pensionsopsparingen, til 8 procent. Det er højeste rente siden 2007 og betyder kort sagt flere penge til dig.

11.12.2023

Skader til julefrokost kan være arbejdsskade

Der holdes tusindvis af julefrokoster på arbejdspladserne her op til jul, hvor der sker små og store skader. Nogle af dem kan anerkendes som arbejdsskader. Se her, hvad du skal gøre, hvis du kommer til skade til julefrokosten på arbejdet.

07.12.2023

Nye arbejdsmiljøregler: Prioriter det psykiske arbejdsmiljø højt

To nye vejledninger fra Arbejdstilsynet om belastende krav i arbejdet signalerer tydeligt, at det psykiske arbejdsmiljø skal prioriteres højt og understreger arbejdsgiverens ansvar for at forebygge problemer.

06.12.2023

Min opgave er at tale revolutionen ned

Afdelingsleder Kamilla Kaup-Nielsen blev nomineret til Komponents pris for årets speciale, der handler om at skulle understøtte mening og indflydelse i arbejdet med en forandret kerneopgave hos de uddannelsesvejledere i Mariagerfjord Kommune, hun er leder for.

06.12.2023

Sådan rekrutterer du din nyuddannede kollega

Husk at byde velkommen til de nyuddannede kollegaer og inviter dem indenfor i det faglige fællesskab på arbejdspladsen. Hvis de ikke allerede er medlemmer, kan du hjælpe dem med at melde sig ind online. Her har vi samlet alle de gode argumenter for, hvorfor de skal melde sig ind.

06.12.2023

Afregningen af udlæg i forbindelse med TR-uddannelse sker nu elektronisk

DS nye elektroniske afregningssystem til udlæg er gået i luften. Det betyder, at deltagere på TR-uddannelsen fra december 2023 skal benytte den digitale portal hos zExpense, hvor man udfylder den elektroniske formular og uploader alle bilag digitalt.

06.12.2023

Det er nu muligt at betale kontingent månedligt

Det er muligt for både eksisterende medlemmer samt potentielle medlemmer at betale kontingent månedligt fremfor kvartalsvis – hvis dette ønskes.

06.12.2023

DS-facebookgruppe for arbejdsmiljørepræsentanter

Som arbejdsmiljørepræsentant kan du blive medlem af en særlig DS-facebookgruppe for AMiR, hvor man kan få flere arbejdsmiljønyheder og dele erfaringer.

06.12.2023

Nye vejledende sagstal kan øge trivsel og kvalitet i arbejdet

Dansk Socialrådgiverforening har revideret de vejledende sagstal på baggrund af en ny undersøgelse af sagstal i de kommunale forvaltninger. Desuden er der udarbejdet materialer, I kan bruge til at drøfte sagstal på arbejdspladsen.

06.12.2023

Hvorfor er det, vigtigt at du har styr på dine medlemmer?

Det er af afgørende betydning, at du som TR hele tiden ved, hvem der er med i din klub - og hvem der eventuelt kunne blive medlem.

06.12.2023

Tal om smerter

19 procent af socialrådgiverne tager medicin for at komme igennem en arbejdsdag! BFA Velfærd og Offentlig Administration har lave en serie materialer til at tale om og tage hånd om smerter på arbejdspladsen.

06.12.2023

Sådan rekrutterer du din praktikant

Husk at byde velkommen til de nye praktikanter og inviter dem indenfor i det faglige fællesskab på arbejdspladsen. Her har vi samlet alle de gode argumenter for, hvorfor de skal melde sig ind.

06.12.2023

Ræk ud til din uorganiserede kollega og vind julelækkerier

Upload et billede af din julehilsen i TR-facebookgruppen og vær med i lodtrækningen om julelækkerier til din afdeling. For at gøre det nemt for dig, har DS lavet et fortrykte julekort, som du kan skrive din personlige hilsen på.

06.12.2023

Kollegial sparring i hverdagen

Læs den nye publikation fra BFA Velfærd og Offentlig Administration. Den indeholder fem nemme redskaber til kollegial sparring.

06.12.2023

Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant

Få ideer, tips og råd til samarbejdet om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, hvordan du kan udfylde rollen som arbejdsmiljørepræsentant og få mere indflydelse.

06.12.2023

Region Nord holder igen Fagligt Udsyn – ses vi?

Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag d. 8. marts 2024, hvor Region Nords holder mini-socialrådgiverdage ”Fagligt udsyn 2024”. Temaet er ”Vores fag – fremtidens gode arbejdsliv”.

06.12.2023

Trepartsforhandlingerne er afsluttet

Trepartsforhandlingerne om rekruttering i den offentlige sektor er netop afsluttet – og aftalen indeholder desværre ikke et lønløft til socialrådgiverne. Men Dansk Socialrådgiverforening kæmper videre for at forbedre socialrådgivernes løn og vilkår ved overenskomstforhandlingerne, der starter efter jul.

05.12.2023

Højdepunkter fra Socialrådgiverdage 2023

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage i Socialrådgiverdage i år, kan du her læse budskaberne til socialrådgiverne fra Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, forfatter og psykolog Glenn Bech og forkvinde Signe Færch.

22.11.2023

Socialminister: Socialrådgivere skal kunne træffe flere beslutninger

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil besøgte Socialrådgiverdage med det budskab, at det skal være den socialrådgiver, der er tættest på borgeren, der kan træffe beslutning om hjælp og støtte. Her kan du læse hendes vigtigste pointer.

20.11.2023

Glenn Bech: Socialrådgivere kan godt lide, at jeg taler det kollektive ansvar op

Forfatter og psykolog Glenn Bech holdt det afsluttende oplæg på Socialrådgiverdage om mønsterbrud, klassekamp og fordomme. Her kan du læse hans vigtigste pointer.

20.11.2023

Socialrådgivere får pris for at gentænke beskæftigelsesindsats

Prisen ’Den gyldne Socialrådgiver’ går i år til leder Pernille Randrup-Thomsen og socialrådgiverne fra ’Opgang til Opgang’ i Gellerupparken i Aarhus. De bliver hædret for deres arbejde med at gentænke og udvikle beskæftigelsesindsatsen med stærkt fokus på tværfaglighed og relationel velfærd som en vej til job og livskvalitet for udsatte familier.

16.11.2023

Så er Socialrådgiverdage 2023 skudt i gang

Forkvinde Signe Færch har skudt Socialrådgiverdage 2023 i gang med en opfordring til at holder fast i fagets kerne og huske at passe og pleje fagets rødder.

15.11.2023

Velkomsttale på Socialrådgiverdage 2023

Læs forkvinde Signes Færchs velkomsttale på Socialrådgiverdage 2023.

15.11.2023

Stop besparelserne på socialrådgiveruddannelsen

Der skal spares mere end 4 millioner kroner på socialrådgiveruddannelsen i Aarhus til næste år. Både studerende, undervisere og socialrådgivere i Aarhus kæmper for at få besparelsen af bordet.

08.11.2023

Ny undersøgelse af sagstal

DS’ nye undersøgelse af sagstal i kommunale forvaltninger giver et godt indblik i, hvordan det gennemsnitlige sagstal pr. socialrådgiver ser ud på 13 forskellige forvaltningsområder.

08.11.2023

Kriminalforsorgen – TR aftale

Dansk Socialrådgiverforening har indgået en aftale med Kriminalforsorgen om vilkårene for tillidsrepræsentantarbejdet, som skal sikre, at socialrådgivernes interesser bliver varetaget bedst muligt.

08.11.2023

Region Øst flytter (ikke så langt)

1. december flytter DS Region Øst kontoret til Trekroner. Det giver bedre plads, og det åbner nye muligheder.

08.11.2023

DS anbefaler nye vejledende sagstal

DS’ vejledende sagstal på ti forskellige myndighedsområder er opdateret og revideret. Nogle områder er slået sammen, og andre er delt op. Flere steder er det vejledende sagstal reguleret ned som følge af ændringer af lovgivning, funktioner og opgaver.

08.11.2023

Anbefalinger til dialogen om sagstal, sagstyngde og andre faktorer

Arbejdsmiljørepræsentanter er sikret den særlige beskyttelse på linje med TR, men kun hvis AMiR er anmeldt over for arbejdsgiver af sin faglige organisation.

08.11.2023

Se de nye vejledende sagstal

Dansk Socialrådgiverforenings Hovedbestyrelse har opdateret de vejledende sagstal. På flere områder er det anbefalede antal sager sat ned. Se det nye vejledende sagstal på dit område.

01.11.2023

Så mange sager har socialrådgiverne på de forskellige områder

Se her hvordan dit sagstal ligger i forhold til gennemsnittet på det område, hvor du arbejder.

25.10.2023

Nu stiger lønnen igen

Hvis du er offentligt ansat, kan du se frem til en lønstigning, som fremgår af din lønseddel for oktober. Den er et resultat af OK21. I hele overenskomstperioden er månedslønnen for en gennemsnitlig lønnet socialrådgiver i en kommune steget med i alt 2276 kroner.

25.10.2023

Systemet bliver enklere – men fattigdommen består

Et mere enkelt system, afklaringsret, nye medicintilskud og fritidstillæg. Der er forskellige forbedringer for socialrådgiverne og borgerne i de nye aftaler om kontanthjælp. Men de lave ydelser cementeres, udsatte unge mister et væsentligt beløb og tusindvis af mennesker sendes ned på den absolut laveste ydelse.

25.10.2023

Søg SPARK om konsulentbistand til arbejdsmiljøudfordringer

SPARK står for ’Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne’ og er KL og Forhandlingsfællesskabets tilbud om støtte til trio’er og MED-udvalg i kommunerne.

04.10.2023

Følelser på job – nyt inspirationsmateriale

BFA Velfærd har udarbejdet helt nyt inspirationsmaterialer til de arbejdspladser, hvor man arbejder med mennesker, og følelser derfor fylder meget. Find links til materialet her.

04.10.2023

Digital chikane og udhængning – hvilke handlemuligheder er der?

Hvis du oplever, at din arbejdsplads ikke tager et konkret problem med udhængning og chikane tilstrækkelig alvorligt, kan din DS-konsulent hjælpe dig med at pege på handlemuligheder, som arbejdsgiveren kan tage i brug.

04.10.2023

TR, hjælp din AMiR med at blive registreret og anmeldt

Arbejdsmiljørepræsentanter er sikret den særlige beskyttelse på linje med TR, men kun hvis AMiR er anmeldt over for arbejdsgiver af sin faglige organisation.

04.10.2023

DS-kontoret i Holstebro lukker pr. 1. april 2024

Af hensyn til DS’ økonomi har Region Nords bestyrelse besluttet at lukke kontoret i Holstebro. Medarbejderne bliver tilknyttet kontoret i Aarhus, men i dagligdagen kommer de til at arbejde med de samme opgaver og i de samme geografiske områder som nu.

04.10.2023

Dansk Socialrådgiverforening indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i januar 2024. Det skyldes, at færre socialrådgivere er medlem af Dansk Socialrådgiverforening end forventet, og det giver økonomiske udfordringer.

21.09.2023

Ny aftale skal sikre bedre samarbejde i Kriminalforsorgen

Dansk Socialrådgiverforening har indgået en aftale med Kriminalforsorgen om vilkårene for tillidsrepræsentantarbejdet, som skal sikre, at socialrådgivernes interesser bliver varetaget bedst muligt.

21.09.2023

Hvordan styrker vi faglighed og trivsel via faglig ledelse?

Det spørgsmål kan du få svar på, når Clara Siboni Lund, ph.d., adjunkt og forsker i faglig ledelse deler den nyeste viden fra forskningen i sit felt på Socialrådgiverdage 2023.

15.09.2023

DS har også fokus på lederne i OK24

Når den næste runde af overenskomstforhandlingerne snart går i gang, er lederne i Dansk Socialrådgiverforening atter et vigtigt fokuspunkt, blandt andet når det gælder deres arbejdsvilkår.

15.09.2023

Skal ledere praktisere quiet quitting for at blive hørt?

Quiet quitting er et nyere fænomen i arbejdslivet og symptom på mistrivsel på arbejdspladsen. Og måske også et greb, ledere så småt tyer til, når presset bliver for stort. Men det hører ikke til på ledelsesgangen.

15.09.2023

DS advarer imod massefyring i Familieretshuset

Familieretshuset har meldt ud, at de bliver nødt til at fyre 100 medarbejdere. Socialrådgivernes forkvinde, Signe Færch, har advaret kraftigt imod massefyringen i medierne og har i en henvendelse til ordførerne opfordret til at finde penge til Familieretshuset på finansloven.

30.08.2023

Sådan støtter DS medlemmer udsat for digital chikane

I disse dage florerer flere videoer på nettet, hvor tre socialrådgivere er blevet filmet, mens de udfører deres arbejde i en akut børnesag. Det har affødt ubehagelige, personlige kommentarer, da navnet på den ene rådgiver fremgår. Det burde ingen socialrådgivere udsættes for, lyder det fra Signe Færch, forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening.

30.08.2023

Webinarer med Lev Uden Vold for socialrådgivere

Lev Uden Vold afholder gratis webinar for socialrådgivere, der ønsker at blive bedre til at identificere borgere, der udsættes for eller udøver vold i nære relationer. Webinarerne giver blandt andet konkrete redskaber til at spørge til og tale om vold med borgere, hvor der er mistanke eller viden om vold.

30.08.2023

Socialrådgiverne er syge 14 dage om året

I 2022 er socialrådgivernes sygefravær steget igen og nu på højeste niveau. Se hvordan sygefraværet er i din kommune/region.

30.08.2023

Nye tillidsvalgte siden sidst

Nye tillidsvalgte i Region Syd - valgt i perioden 20. juni – 1. september 2023.

30.08.2023

Vigtig ny vejledning fra Arbejdstilsynet om ’høje følelsesmæssige krav’

Arbejdstilsynet har udgivet en ny vejledning om forebyggelse og håndtering af høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Den uddyber bestemmelserne i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø og beskriver arbejdsgiverens pligter i forhold til at arbejde forebyggende med uklare krav og modstridende krav.

30.08.2023

Vær med i kampen for #EnGodStart for nyuddannede socialrådgivere

Alle nyuddannede socialrådgivere fortjener en god start i faget. I næste uge lancerer Dansk Socialrådgiverforening en kampagne for at råbe politikere og arbejdsgivere op. Vi håber, at du vil sprede budskabet på din arbejdsplads til den tid.

30.08.2023

DS-webinar: De nye arbejdsmiljøregler om høje følelsesmæssige krav

DS inviterer til informationsmøde 3. november for AMiR og TR om de nye bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen om 'høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker’ som følge af bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

30.08.2023

Seniorbonus for statsansatte

Alle statsansatte over 62 år har ret til seniorbonus, der kan konverteres til fridage. Der foreligger nu en afklaring på fortolkningen af reglerne.

30.08.2023

Ordførerbrev om Familieretshuset

Samme dag som Familieretshuset varsler fyring af 100 medarbejdere, mødes ordførerne fra alle de partier, der har været med til at oprette Familieretshuset. Forud for mødet har Signe Færch, forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening, sendt et brev til alle ordførerne, hvor hun udtrykte sin bekymring for, at fyringerne vil forringe hjælpen til børn i skilsmisse. Samtidig opfordrer hun aftalepartierne til at finde de penge, der skal til for at undgå fyringerne, på næste års finanslov, som bliver fremlagt samme dag og forhandles de næste måneder. Læs brevet her.

30.08.2023

Guide: Sådan kommer du godt tilbage fra ferie

Hvordan får du den bedste start på jobbet efter sommerferien? Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkonsulent, Elisabeth Huus Pedersen, kommer med en række gode råd.

09.08.2023

Kom med på TR-kurset ”Få flere med” 28. – 29. august

Har du lyst til at få de sidste uorganiserede kolleger med i jeres fællesskab, så I kan stå stærkere på arbejdspladsen? Har du lyst til at få redskaber til at tale om medlemskab på en overbevisende måde? Og har du lyst til at møde nye TR-kolleger over hele landet? Så er det her kursus noget for dig.

21.06.2023

DS-kursus for AMiR: Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant

Få ideer, tips og råd til samarbejdet om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, hvordan du kan udfylde rollen som arbejdsmiljørepræsentant og få mere indflydelse.

21.06.2023

Arbejdstilsynet fører tilsyn på socialrådgiverarbejdspladser

Sidste år fik 55 socialrådgiverarbejdspladser i alt 73 afgørelser fra Arbejdstilsynet om dårligt psykisk arbejdsmiljø.

21.06.2023

Webinar om den kommunale og den regionale kompetencefond

På både det kommunale og det regionale område, er der aftalt kompetencefonde, som ansatte efter overenskomsten kan søge. TR er en væsentlig aftalepart i forhold til udlodning af midler fra fondene. Som en del af TR-uddannelsen afholdes et webinar.

21.06.2023

Nye tillidsvalgte siden sidst

Nye tillidsvalgte i Region Syd - valgt i perioden 24. maj – 8. juni 2023.

21.06.2023

Arbejdsgivere har ansvar ved seksuel chikane på arbejdspladsen

Loven, der skal understøtte en kulturforandring, så den enkelte arbejdsplads har de nødvendige redskaber til at forebygge og håndtere seksuel chikane, træder i kraft den 1. juli 2023.

21.06.2023

Ny rapport bekræfter ulige løn

Lønmodtagere, der arbejder i fag med mange kvinder, får typisk en lavere løn end andre. Det bekræfter Lønstrukturkomitéens rapport, der også peger på andre uligheder.

13.06.2023

Socialrådgivere på Folkemødet

Signe og monopolet, socialpolitisk strikkesalon og masser af gode debatter. Dansk Socialrådgiverforening er med på Folkemødet 2023, og alle medlemmer - der måtte være i nærheden - er inviteret til reception torsdag kl. 17.30.

13.06.2023

Barnets Lov er vedtaget – Hvad nu?

Barnets Lov er vedtaget og træder i kraft 1. januar 2024. Selvom Dansk Socialrådgiverforening overordnet er tilfredse med Barnets Lov, afhænger rigtigt meget af implementeringen. DS vil særligt holde øje med, om det nye sagsflow fungerer efter hensigten, hvordan kravet om to socialrådgivere virker, og om ressourcerne følger med.

12.06.2023

1. maj i Region Syd – det var en god dag!

Min første 1. maj som næstforkvinde i regionen bød både på gode taler, spændende snakke, latter og en grillpølse.

24.05.2023

Socialrådgivernes arbejdsmiljø – ifølge Arbejdstilsynets overvågning

Arbejdstilsynet gennemfører hvert andet år en stor undersøgelse af lønmodtageres arbejdsmiljø.

24.05.2023

Åben dør ved regionsnæstforkvinde Jannie Bertz

Kom og mød mig på Teams (online)!

24.05.2023

Arbejdsmiljøværksted for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

DS udbyder tre regionale temadage for TR og AMiR fra samme arbejdsplads, der har brug for et fælles pitstop, hvor I kan holde ind og tanke op med nye ideer og koordinere jeres indsatser.

24.05.2023

Nye tillidsvalgte siden sidst

Nye tillidsvalgte i Region Syd - valgt i perioden 12. april 2023 – 01. maj 2023.

24.05.2023

Er borgeres ret til aktindsigt vigtigere end socialrådgiveres sikkerhed?

Det hænder, at vores medlemmer bliver ramt af offentlighedslovens § 21, stk. 3, vedrørende retten til aktindsigt. Det kan kollidere med deres sikkerhed, fordi borgere dermed kan få adgang til vores medlemmers fulde navne, arbejdsopgaver og lønoplysninger.

24.05.2023

Dansk Socialrådgiverforening på de krænkedes side

Dansk Socialrådgiverforening var blandt de forbund, som opfordrede Lizette Risgaard til at trække sig fra formandsposten i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Det skete i kølvandet på flere mediers dækning af upassende adfærd.

10.05.2023

Efter jobcentrene: Her er socialrådgivernes drømme

Tid til relationsarbejdet, et godt arbejdsmiljø, fagligt handlerum og færre proceskrav står øverst på socialrådgivernes ønskeliste til et nyt beskæftigelsessystem. Socialrådgivernes forkvinde, Signe Færch, har været rundt i landet for at samle input, som hun tager med til politikerne.

10.05.2023

Nye tillidsvalgte siden sidst

Nye tillidsvalgte i Region Syd - valgt i perioden 1. februar - 1. april 2023.

19.04.2023

DS-webinar: De nye arbejdsmiljøregler om uklare og modstridende krav

DS inviterer til informationsmøde 16. juni for AMiR og TR om de nye bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen om 'Uklare krav og modstridende krav' som følge af bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

19.04.2023

Deltag i forskningsprojekt om digital chikane

Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og i Odense efterlyser socialrådgiverarbejdspladser, der har lyst til at medvirke i et forskningsprojekt om digital chikane.

19.04.2023

Ørnen er landet

Jannie Bertz er netop landet i stolen som DS Region Syds nye næstforkvinde. Her er en lille hilsen fra hende.

19.04.2023

DS: Vold mod børn skal undersøges bedre

Tegn på vold mod børn risikerer at gå under radaren, når der ikke foretages retsmedicinsk screening, viser en evaluering. Derfor bør screeningerne være obligatoriske, mener socialrådgivernes forkvinde, Signe Færch. Nu vil social- og boligminister Pernille Rosenkratz-Theil se på, hvad der kan gøres politisk for, at der bliver foretaget retsmedicinske undersøgelser i alle relevante sager.

19.04.2023

1. maj – så er der nedtælling

Glæder du dig som et lille barn til 1. maj? Det gør vi!

18.04.2023

Barnets Lov førstebehandles: Socialrådgivere bakker op – men peger på uløste problemer

Folketinget førstebehandler i dag Barnets Lov. Dansk Socialrådgiverforening opfordrer politikerne til at vedtage loven – men en ny rundspørge blandt socialrådgivere dokumenterer uløste problemer med højt arbejdspres og økonomiske hensyn, som rammer udsatte børn og familier.

14.04.2023

Ny privat overenskomst: Bedre løn og stærkere fællesskab

De socialrådgivere, der er ansat på private arbejdspladser, der er forhandlet ved OK23, kan se frem til bedre løn og flere rettigheder. Det er resultatet af de aftale, som Dansk Socialrådgiverforening har indgået med Dansk Erhverv de seneste uger.

30.03.2023

Ny uddannelse i psykisk arbejdsmiljø til trioer

Ved OK21 blev det aftalt at udvikle et nyt uddannelsestilbud om psykisk arbejdsmiljø til trioer i kommuner og regioner. Nu er uddannelsen åben for tilmeldinger.

28.03.2023

Både bekymring og business as usual på jobcentrene

Regeringens melding om, at jobcentrene skal nedlægges og beskæftigelsesindsatsen omlægges, skaber bekymring hos både ledere og medarbejdere på området. Men så længe ingen ved, hvad der præcist skal ske, giver det fortsat mening at løse kerneopgaven: At hjælpe ledige borgere videre, fortæller en leder og en faglig koordinator.

28.03.2023

Nøglen til en god start for nye medarbejdere

Mange offentlige arbejdspladser oplever udfordringer med at rekruttere og fastholde den nye generation af medarbejdere. Derfor inviterer Kommunernes Landsforening og Dansk Socialrådgiverforening til webinar for at dele de gode erfaringer fra et projekt om en bedre start til nyuddannede socialrådgivere.

28.03.2023

Ledersektionsformand: Brug vores viden og erfaringer til at reformere beskæftigelsesindsatsen

Når politikere skal udvise handlekraft, laver de reformer, og endnu engang står jobcentrene for skud. Det kan være berettiget, men den store fortælling om, hvorfor og hvad mangler vi som både ledere og medarbejdere. Og det skaber unødvendig modstand.

28.03.2023

Professor: Truslen om at lukke jobcentre kan sætte ledere i loyalitetskonflikt

Uvisheden om, hvad regeringen vil gøre med jobcentrene og hele beskæftigelsesindsatsen efterlader ledere og medarbejdere i et limbo, hvor det er svært både at være loyal over for ministeriet og over for sit faglige virke, mener professor Niels Åkerstrøm Andersen fra CBS.

28.03.2023

Ny film viser problemerne på børneområdet

Socialrådgivernes forkvinde, Signe Færch, har været i paneldebat med de unge fra filmen 'De Umyndige', som har oplevet omsorgssvigt og ikke fået den hjælp, de havde brug for. Det kræver politisk handling at komme problemerne på børneområdet til livs. Barnets Lov er et skridt i den rigtige retning, men kan ikke stå alene.

15.03.2023

Få helt nye redskaber til onboarding af nyuddannede socialrådgivere

Mange socialrådgiverarbejdspladser oplever udfordringer med at rekruttere og fastholde den nye generation af medarbejdere. Kommunernes Landsforening og Dansk Socialrådgiverforening inviterer til gratis webinar 12. maj 2023 for at dele de gode erfaringerne fra et projekt om en bedre start til nyuddannede socialrådgivere.

08.03.2023

Nye tillidsvalgte siden sidst

Nye tillidsvalgte i Region Syd - valgt i perioden 7. december 2022 - 22. februar 2023.

08.03.2023

Sæt seniorpolitikken på dagsordenen

Brug NFA’s nye dialogkort til en struktureret samtale om arbejdspladsens tilbud til seniorer i for eksempel MED/SU/AMO.

08.03.2023

Mentorprojekt for nye tillidsrepræsentanter

DS Region Syd har besluttet at igangsætte et mentorprojekt, der skal afsøge nye måder at understøtte og fastholde nye tillidsrepræsentanter.

08.03.2023

Overblik over muligheder for at få krisehjælp

På Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside kan man få et overblik over de forskellige muligheder for at få krisehjælp, herunder om DS’ krisehjælpsordning.

08.03.2023

Når vold bliver til en arbejdsskadesag

Læs eller genlæs artiklen om socialrådgiveren, der udsættes for vold, og om hendes arbejdsskadesag.

08.03.2023

Søg ekstraordinært klubtilskud i DS Region Syd

Så er det tid til at søge det ekstraordinære klubtilskud i Region Syd – 2023.

08.03.2023

Mere fag og arbejdsglæde – brug DS’ dialog-og prioriteringsspil

Spillet kan bruges af trioen eller i klubben til at sætte gang i konstruktiv dialog om, hvad man allerede er god til på arbejdspladsen, og hvad man kan blive bedre til – både om socialrådgiverfagligheden og om arbejdsmiljøet.

08.03.2023

Nyt uddannelsestilbud i psykisk arbejdsmiljø til trioer

Ved OK21 blev det aftalt, at der skulle udvikles et nyt uddannelsestilbud om psykisk arbejdsmiljø til trio'er i kommuner og regioner. Og nu er uddannelsen åben for tilmeldinger!

08.03.2023

Dansk Socialrådgiverforenings regioner har fået næstformænd

Betina Agger, Jannie Bertz og Malene Sandie Hansen Thackrah er blevet valgt som næstformænd for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord, Syd og Øst. De skal de næste to år arbejde for at styrke den lokale politiske interessevaretagelse.

28.02.2023

Skuffende og kritisabel afskaffelse af store bededag

I dag har et flertal i Folketinget afskaffet store bededag som fridag. De har ikke bare fjernet et vigtigt pusterum i et pressede arbejdsliv. De har også grebet ind i vores overenskomster. Det er dybt kritisabelt, siger socialrådgivernes forkvinde Signe Færch.

28.02.2023

Forlig får betydning for socialrådgivere

Selvom de færreste socialrådgivere arbejder i industrien, får gennembrudsforliget på industriens område betydning for socialrådgivernes overenskomster. I første omgang for dem, der arbejder på DS- overenskomster i de private organisationer, hvor der forhandles overenskomst i forbindelse med OK23.

22.02.2023

Deltag i Kvindernes Internationale Kampdag

Fri abort, ligeløn og iranske kvinders frihedskamp er nogle af de emner, der bliver behandlet til de mange forskellige arrangementer den 8. marts.

22.02.2023

Se billederne: Socialrådgiverne demonstrerede for store bededag

Mere end 400 socialrådgivere var mødt op på Christiansborg Slotsplads, hvor op mod 50.000 danskere demonstrerede for at bevare store bededag. Her kan du se nogle af de bedste billeder fra dagen.

08.02.2023

Store bededag – hvad nu?

I søndags fyldte vi Christiansborg Slotsplads for at sige nej til regeringens afskaffelse af store bededag. På pladsen var vi mindst 400 socialrådgivere, og det er jeg vanvittigt stolt af. Der var socialrådgivere i flere medier, vi nåede så bredt ud som international Ritzau og Ser og hør.

08.02.2023

Busser til demonstrationen ‘Bevar store bededag’ 5/2

Der er ved at blive arrangeret gratis busser fra hele landet til demonstrationen i København. Her samler vi al information om busserne og opdaterer løbende, når vi får mere information fra de FH-sektioner, der står for busserne.

26.01.2023

Vær med i kampen for store bededag

Dansk Socialrådgiverforening arbejder for at bevare store bededag, fordi regeringens plan er et uhørt angreb på vores overenskomst og rettigheder. Samtidig er vi socialrådgivere den næstmest stressede faggrupper, så vi har brug for fridage til at lade op. Se her, hvordan du kan være med i kampagnen for at bevare store bededag.

25.01.2023

Fyraftensmøder: Beskæftigelsesindsatsen nu og i fremtiden

Dansk Socialrådgiverforenings forkvinde, Signe Færch, tager rundt i hele landet for at indsamle socialrådgivernes visioner for et nyt beskæftigelsessystem.

25.01.2023

Ny regering vil nedlægge jobcentrene

Regeringen vil nedlægge jobcentrene, og det skaber stor usikkerhed blandt de socialrådgivere, der arbejder i jobcentrene. Læs hvad Dansk Socialrådgiverforening gør for at sikre de bedst mulige rammer for socialrådgiverne i det kommende beskæftigelsessystem.

14.12.2022

Fattigdom vanskeliggør socialrådgivernes arbejde

Den historisk høje inflation har aktualiseret debatten om børnefattigdom. Forkvinde Signe Færch og næstforkvinde Ditte Brøndum har bidraget med socialrådgivernes perspektiv i blandt andet TV2 News og P1 debat.

07.12.2022

Tid til socialt arbejde er afgørende

Den mand, der er mistænkt for skyderiet i Fields, ventede alt for længe på hjælp fra Københavns Kommune. Årsagen er ifølge kommunen højt arbejdspres og ekstrem stor udskiftning blandt socialrådgiverne. Ifølge socialrådgivernes forkvinde, Signe Færch, viser sagen, hvor afgørende det er, at socialrådgivere reelt har mulighed for at gøre arbejdet ordentligt.

07.12.2022

Søg klubtilskud i DS Region Syd fra 1. januar 2023

For at understøtte klubberne i endnu højere grad, har regionsbestyrelsen i 2022 vedtaget klubtilskudsregler, som kan støtte op om, at I lokalt får bedre muligheder for at skabe faglige og sociale aktiviteter.

07.12.2022

Det lokale politiske arbejde bliver styrket

DS' tre regioner skal vælge næstformænd, som kan styrke den politiske interessevaretagelse lokalt. Næstformændene skal i første omgang kun vælges for to år. Herefter skal det besluttes, om ordningen skal være permanent

07.12.2022

DS investerer i fremtidens fagforening

Repræsentantskabsmødet besluttede at investere 10 millioner kroner i initiativer, der skal skabe højere medlemstilfredshed, og gøre Dansk Socialrådgiverforening mere relevant for fremtidens medlemmer.,

07.12.2022

Tæt på vold? – nyt dialogspil fra BFA

Dialogspillet handler om konflikter, trusler og vold i det daglige arbejde og skaber en god dialog med mulighed for at dele holdninger og erfaringer på en tryg måde.

07.12.2022

Nye tillidsvalgte siden sidst

Nye tillidsvalgte i Region Syd - valgt i perioden 1. oktober 2022 - 1. marts 2023.

07.12.2022

Arbejdsskade under julefrokosten?

Kommer man til skade under julefrokosten, kan det anerkendes som en arbejdsskade.

07.12.2022

Indflydelse i arbejdet giver mere trivsel og mindre stress

Ny forskning viser, at indflydelse i arbejdet er forbundet med et godt psykisk arbejdsmiljø. Man bliver bedre i stand til at udføre sine arbejdsopgaver, når man har indflydelse på, hvordan man løser dem.

07.12.2022

Ræk ud til din uorganiserede kollega og vind julelækkerier

Brug den søde juletid som anledning til at række ud til dine uorganiserede kolleger. Der er lækre præmier at vinde til jer TR’ere, som tager udfordringen op.

07.12.2022

Signe Færch i spidsen for socialrådgiverne

Signe Færch tiltrådte som forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening ved repræsentantskabsmødet i weekenden og afløser dermed Mads Bilstrup, som har været formand i fire år. Signe Færch gik til valg på at gøre socialrådgiverne mere synlige i den offentlige debat, og hun vil bruge den synlighed til at sikre bedre rammer for socialrådgivernes arbejde.

21.11.2022

Hovedbestyrelsen fik grønt lys til at arbejde for autorisation

Efter en længere debat på repræsentantskabsmødet fik hovedbestyrelsen mandat til at arbejde for en autorisationsordning, der styrker socialrådgivernes profession. Det betyder, at hovedbestyrelsen kan gå aktivt i dialog med andre aktører og interessenter - og ind i maskinrummet - og være med til at kvalificere en eventuel autorisationsmodel.

21.11.2022

Det lokale politiske arbejde bliver styrket

Dansk Socialrådgiverforenings tre regioner skal vælge næstformænd, som kan styrke den politiske interessevaretagelse lokalt. Det har repræsentantskabsmødet vedtaget, men de regionale næstformænd skal i første omgang kun vælges for to år. Herefter skal det besluttes, om ordningen skal være permanent.

21.11.2022

Tak til Mads Bilstrup

Mads Bilstrup trådte lørdag af som formand for Dansk Socialrådgiverforening efter fire år på posten og 25 år som tillidsvalgt i Dansk Socialrådgiverforening. Han sagde farvel med optimisme på foreningens vegne.

21.11.2022

Kontingentet fastfryses i to år

Kontingentet til Dansk Socialrådgiverforening vil fortsat være 550 kroner om måneden for medlemmer, der er i arbejde. For ledige, dimittender, seniorer og studerende er kontingentet lavere. Se alle kontingentsatser her.

21.11.2022

Frontløber i sexologi modtager Jubilæumslegat

Socialrådgiver Joan Lysholdt har modtaget Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat for sine bestræbelser på at gøre sexologi til en integreret del af det socialfaglige arbejde. Det startede, da hun som en af de første socialrådgivere i Danmark tog en master i sexologi.

21.11.2022

Socialrådgivere får pris for utrættelig kamp for ligeløn

De tre socialrådgivere Susanne Both, Anni Spiele og Marie Vithen har fået Den Gyldne Socialrådgiver 2022 for at sætte fokus på lønforskellene mellem kvindedominerede og mandedominerede fag med samme længde uddannelse og kæmpe for en større anerkendelse af socialrådgivernes arbejde.

21.11.2022

Socialrådgiverne i Kriminalforsorgen får bedre vilkår

Kriminalforsorgen har haft meget fokus på de uniformerede medarbejdere, men nu får socialrådgiverne og de øvrige civilt ansatte medarbejdere også forbedringer som mere kompetenceudvikling og en større lønpulje.

20.11.2022

Nu kan du blive underviser på MED-grunduddannelsen

PUF (Parternes Uddannelsesfællesskab) søger nye MED-undervisere til at varetage undervisning af medlemmer af MED-udvalg i regioner og kommuner. Der er ansøgningsfrist 24. november 2022..

10.11.2022

Nyt forskningsbaseret redskab til voldsforebyggelse

Det, som Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt redskab kaldet ’Integreret anvendes på arbejdspladser med høj risiko for vold og trusler.

10.11.2022

Kriminalforsorgen: Arbejdstid i forbindelse med pauser under kurser

I en række tilfælde har medarbejderne i Kriminalforsorgen ikke fået medregnet arbejdstiden under frokostpausen med henvisning til, at pausens længde var længere end en halv time.

10.11.2022

Mere fag og arbejdsglæde – konkrete erfaringer søges

Har I brugt Dansk Socialrådgiverforenings materialer om ’Mere fag og arbejdsglæde’, og fået et godt udbytte? DS vil gerne høre om jeres konkrete erfaringer.

10.11.2022

Tag godt imod praktikanten på din arbejdsplads

Byd praktikanten velkommen på arbejdspladsen med en lækker vandflaske fra DS. Benyt anledningen til en snak om, hvorfor det er vigtigt at være med i studieorganisationen SDS og vores faglige fællesskab.

10.11.2022

Møder for tillidsvalgte i Region Syd

Der er stadig nogle TR-møder tilbage i Region Syds kalender for 2022 - og mødekalender 2023 er næsten helt på plads.

10.11.2022

Nye tillidsvalgte siden sidst

Nye tillidsvalgte i Region Syd - valgt i perioden 26. september - 1. november 2022.

10.11.2022

Forebyg usundt arbejdspres

Socialrådgiverens guide ’Forebyg usundt arbejdspres’ sætter fokus på, hvordan den enkelte kan arbejde på at forebygge og håndtere usundt arbejdspres.

10.11.2022

DS-kursus for AMiR – Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant

Få ideer, tips og råd til samarbejdet om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, hvordan du kan udfylde rollen som arbejdsmiljørepræsentant og få mere indflydelse.

10.11.2022

Udspil er vigtigt første skridt – ligeløn er en del af løsningen

Dansk Socialrådgiverforening har længe kæmpet for et opgør med socialrådgivernes uligeløn og kaldt på, at Christiansborg tog deres del af ansvaret fx ved at gøre op med Tjenestemandsformen fra 1969. Derfor er formand Mads Bilstrup glad for, at ’mere lige aflønning’ er blandt regeringens syv nye principper, der skal forbedre offentligt ansattes løn- og arbejdsvilkår.

26.10.2022

Otte socialrådgivere stiller op til Folketinget

De stiller op for vidt forskellige partier, men har det til fælles, at de tager kendskabet til socialrådgivernes praksis med ind på Christiansborg, hvis de bliver valgt ind. Se kandidaterne her.

26.10.2022

Firedages arbejdsuge bliver permanent i Odsherred

Ret til at holde fri næsten hver fredag - og til at arbejde alle de fredage, man vil. Gode muligheder for hjemmearbejde. Og øget fokus på sammenhæng mellem arbejde og fritid. Det er hovedelementerne i den nye arbejdstidsaftale, som Dansk Socialrådgiverforening og andre organisationer har indgået med Odsherred Kommune, og som afløser forsøgsordningen fra 2019.

26.10.2022

1. oktober steg lønnen for de fleste socialrådgivere

Økonomisk set var den vigtigste del af forliget ved OK21 de generelle lønstigninger, som løfter lønnen for alle offentligt ansatte socialrådgivere, samt privatansatte hvis overenskomster lægger sig op ad de offentlige forlig. De generelle lønstigninger har betydet, at lønnen siden OK21 er steget to gange i kommuner og regioner og tre gange i staten, og nu stiger lønnen igen.

25.10.2022

Hvad vil politikerne erstatte jobcentrene med?

Politikerne elsker at rase mod jobcentrene. Men debatten er præget af myter og fordomme, som undergraver det arbejde, der gøres, og demoraliserer socialrådgiverne. Lad os finde en bedre vej frem.

10.10.2022

Mentorprojekt for nye tillidsrepræsentanter

DS-Region Syd har besluttet at igangsætte et mentorprojekt, der skal afsøge nye måder at understøtte og fastholde nye tillidsrepræsentanter.

05.10.2022

Skal du drikke kaffe med din kollega, som er ny i faget?

Byd din nyuddannede kollega i første job velkommen med en kop kaffe i den nye DS-kop, der er lavet til vores kolleger, som er nye i faget.

05.10.2022

Introduktions- og mentorforløb der virker

Se de bedste tips til at skabe effektive introduktionsforløb for nyansatte socialrådgivere i den nye animationsfilm fra KL og DS’ fælles projekt ’Nøglen til en god start’.

05.10.2022

Nye tillidsvalgte siden sidst

Nye tillidsvalgte i Region Syd - valgt i perioden 1. september - 1. oktober 2022.

05.10.2022

Temperatursænkning som følge af energikrisen

Regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt at anbefale, at temperaturen sænkes til 19 grader i offentlige kontorbygninger, og i øvrigt spare på energien.

05.10.2022

Søg SPARK om konsulentbistand til arbejdsmiljøudfordringer

SPARK står for ’Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne’ og er KL og Forhandlingsfællesskabets tilbud om støtte til trio’er og MED-udvalg i kommunerne.

05.10.2022

Ny formand for Dansk Socialrådgiverforening

Valget til formandsposten i Dansk Socialrådgiverforening er afgjort. 40-årige Signe Færch vandt og afløser dermed den nuværende formand, Mads Bilstrup.

03.10.2022

Investering i uddannelsen kan ikke vente til 2030

Det er positivt, at regeringen med ’Danmark kan mere III’ vil investere i socialrådgiveruddannelsen og andre store professionsuddannelser på velfærdsområdet. Men investeringen kan på ingen måde vente helt til 2030, som det foreslås i udspillet.

28.09.2022

Lettere at få erstatning for vold på arbejdet

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har i sidste uge indgået aftale om en arbejdsskadereform, der blandt andet pålægger arbejdsgiverne at tegne forsikring mod vold på arbejdspladsen.

28.09.2022

Få hjælp til at fastholde nyuddannede socialrådgivere i jobbet

’Nøglen til en god start’ er fem værktøjspjecer fra KL og Dansk Socialrådgiverforening (DS), som kan inspirere til at iværksætte introduktionsforløb og mentorordninger for nyuddannede og nyansatte socialrådgivere.

14.09.2022

Nyt kursus i psykisk arbejdsmiljø for TRIO

Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF) udbyder et gratis pilotkursus i psykisk arbejdsmiljø for ledere, TR og AMiR fra samme arbejdsplads i kommuner og regioner. Udbytte bliver en plan for at løse eller effektivt forebygge problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

14.09.2022

Uendelig dokumentation fastholder udsatte borgere i stedet for at hjælpe

Dokumentationskravene til afklaring af arbejdsevne i jobcentrene er alt for høje. Det understreger TV2-dokumentaren ’Håbløst arbejde’. Sådan skriver 463 socialrådgivere, der arbejder på beskæftigelsesområdet, i et åbent brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard og beskæftigelsesordførerne.

08.09.2022

TR, hjælp din AMiR med at blive registreret og anmeldt

Også arbejdsmiljørepræsentanter er sikret den særlige beskyttelse – men kun hvis AMiR er anmeldt over for arbejdsgiver af sin faglige organisation

07.09.2022

Tilmeld dig webinar om DS’ kompetencefonde

Ansøgninger til DS' kompetencefonde er en vigtig opgave for dig som TR. Derfor udbyder vi dette spændende webinar, hvor du bliver klædt på til opgaven.

07.09.2022

Kommende TR-møder og medlemsarrangementer i Region Syd

Husk TR-møderne her i september!

07.09.2022

Nye tillidsvalgte siden sidst

Nye tillidsvalgte i Region Syd - valgt i perioden 20. juni - 25. august 2022.

07.09.2022

DS-webinar for arbejdsmiljørepræsentanter om psykologisk sikkerhed

DS holder særlige temadage eller webinarer for arbejdsmiljørepræsentanter. I år er temaet ’Psykologisk sikkerhed – hvordan skaber vi det?’

07.09.2022

Tag godt imod de nye praktikanter

Snart rykker et nyt hold af socialrådgiverpraktikanter ind på jeres arbejdspladser. For mange vil det være første gang, at de for alvor skal omsætte teori og metode til en reel praksis. Og for nogle vil det også være første gang, at de skal indgå i et kollegafællesskab.

07.09.2022

Nyt pilotkursus i psykisk arbejdsmiljø for trio’er

PUF udbyder et gratis pilotkursus for ledere, TR og AMiR fra samme arbejdsplads på det kommunale eller regionale område.

07.09.2022

Nye anmelderegler for anmeldelse af arbejdsulykker

Fra 1. juli 2022 er der trådt nye regler i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker. Der er tale om forenklinger vedrørende frister for anmeldelse.

07.09.2022

Hvad gør du og kollegaerne under valg i DS?

Læs regionsformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Syd den 7. september 2022.

07.09.2022

Restitution og pauser

Er restitution og pauser et diskussionstema på din arbejdsplads? Så kan du finde materiale til dialogen på arbejdsmiljøweb.dk.

07.09.2022

Det sociale arbejde i Kriminalforsorgen

Længere straffe, og mangeårigt pres på medarbejderne, skaber problemer i Kriminalforsorgen. Det rammer også det sociale arbejde i Kriminalforsorgen.

07.09.2022

Nøglen til en god start for nyuddannede socialrådgivere

Brug KL og DS’ fælles inspirationsmateriale til at iværksætte introduktionsforløb og mentorordninger for nyuddannede og nyansatte socialrådgivere.

07.09.2022

Mere fag og arbejdsglæde: Få inspiration til bedre fastholdelse af kollegerne

DS har udgivet en materialesamling med inspiration til metoder og redskaber, som trio’en kan bruge på arbejdspladsen. Løsningskatalog nr. 6 handler om ’Mere fastholdelse’.

07.09.2022

Øremærket barsel

De nye regler for øremærket barsel trådte i kraft for forældre til børn født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere.

07.09.2022

Trio efterlyses – få træning i at facilitere processer til at styrke arbejdsfællesskabet

BFA efterlyser en trio eller en arbejdsmiljøgruppe til få træning i at facilitere dialoger og processer om at styrke kontorarbejdspladsens arbejdsfællesskab.

07.09.2022

En sejr for ytringsfriheden – men vi er ikke i mål

Det er meget positivt, at et flertal blandt de politiske partier er blevet enige om en aftale, der skal fremme offentligt ansattes ytringsfrihed. Det er dog vigtigt at understrege, at aftalen ikke er et quickfix, som løser alle problemer, siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

31.08.2022

Venstre vildleder i sin kampagne

På reklamebannere på landets togstationer og på internettet forsøger Venstre i øjeblikket at gøre danskerne godt og grundigt forargede. Ifølge partiet kan en ’kontanthjælpsfamilie’ få 466.800 kroner om året fra det offentlige. Men tallet er pustet op, så det ser så stort ud som muligt.

31.08.2022

Venstres beskæftigelsesudspil løser på ingen måde udfordringerne

Venstres udspil til en ny beskæftigelsesindsats virker både virkelighedsfjern og historieløs. Sådan siger formand for Dansk Socialrådgiverforening Mads Bilstrup.

17.08.2022

Ret til afklaring kræver ressourcer

Mennesker på kontanthjælp får ret til afklaring i ny politisk aftale om ydelser, som regeringen har indgået med Enhedslisten, SF, De Radikale og Alternativet. Det er et fremskridt, som Dansk Socialrådgiverforening har kæmpet for i årevis. Men hvis det skal fungere, skal der følge ressourcer med.

15.06.2022

Få rabat i sommerferien med PlusKort

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening kan du spare mange penge på sommerens oplevelser ved at købe billetter online via dit PlusKort. Her har vi samlet et udvalg af de mest populære oplevelser med PlusKort-rabat.

15.06.2022

Projekt om metoder til at fastholde seniorer

Godtarbejdsmiljø, der arbejder med inspiration til godt arbejdsmiljø, søger i Region Sjælland både kommuner, hospitaler og statslige arbejdspladser til at deltage i projekt om metoder til at fastholde seniorer.

15.06.2022

Inspirationsmøder om forebyggelse af krænkende handlinger

Arbejdstilsynet holder fem gratis inspirationsmøder om forebyggelse af seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Det sker fra juni til oktober over hele landet.

15.06.2022

Generalforsamling – vi skal holde en fest!

7. oktober skal der være generalforsamling i Region Syd!

15.06.2022

Valg til de politiske poster i DS. Mød kandidaterne

I sidste halvdel af september er der valg af formand, næstformand, tre regionsformænd og hovedbestyrelsen i DS. Du kan møde formandskandidaterne ved fysiske valgmøder i Region Syd – og HB-kandidaterene på landsdækkende webinarer.

15.06.2022

Statens overenskomster omfatter nu også pensionerede

En helt ny aftale fastlægger, at langt de fleste pensionerede i staten nu også vil være omfattet af en overenskomst.

15.06.2022

Temaet ’Mere fag og arbejdsglæde’ vækker genklang

Ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter tager godt imod Dansk Socialrådgiverforenings materialer med temaet ’Mere fag og arbejdsglæde’, viser ny undersøgelse.

15.06.2022

Netværk om forebyggelse af tidspres i jobcentre og på familieområdet

Spark inviterer trioer, arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg til et praksisnært netværk, der kan sparre om konkrete problemstillinger. Bemærk, at ansøgningsfristen er udsat fra den 8. juni til den 17. august.

15.06.2022

Send dine kollegaer på sommerferie med en sommerhilsen

Sommerferien er en velfortjent pause for os alle, hvor vi kan benytte anledningen til at ønske hinanden en god ferie og minde om, at vi kan takke fagforeningsfællesskabet for, at vi har mulighed for at holde så lang en sommerferie.

15.06.2022

Nye klubtilskudsregler i DS Region Syd… du kan søge nu!

Læs regionsformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Syd den 15. juni 2022.

15.06.2022

Regionale arbejdspladser kan få ekspertrådgivning om psykisk arbejdsmiljø

Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner har genstartet overenskomstaftalen, der giver regionale arbejdspladser mulighed for at søge om forskningsbaseret rådgivning om fire forskellige emner.

15.06.2022

Socialrådgiverne er syge 11 dage om året

I 2020 var socialrådgivernes sygefravær lavt på grund af restriktionerne under coronapandemien. I 2021 er det gennemsnitlige fravær steget. Se hvordan sygefraværet er i din kommune/region.

15.06.2022

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye tillidsvalgte i Region Syd - valgt i perioden 1. april - 1. juli 2022.

15.06.2022

Arbejdsmiljøpulje er nu også åben for små offentlige arbejdspladser

Arbejdsmiljøpuljen, som hidtil har været forbeholdt små private virksomheder, er nu også åben for ansøgninger fra små offentlige arbejdspladser med max. 50 ansatte.

13.06.2022

To socialrådgivere på svære sager i Barnets Lov

Regeringen sendte i sidste uge et udkast til Barnets Lov i høring, og her lægges der op til, at der som udgangspunkt skal deltage to socialrådgivere i de væsentligste møder med børn og unge for at sikre kontinuitet og stabilitet i de svære sager. Flere af Dansk Socialrådgiverforenings forslag er kommet med i lovudkastet.

02.06.2022

Arbejdsmiljøværksted for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

DS udbyder tre regionale temadage for TR og AMiR fra samme arbejdsplads, der har brug for et fælles pitstop, hvor I kan holde ind og tanke op med nye ideer og koordinere jeres indsatser.

11.05.2022

Valg i DS – har du spørgsmål

I efteråret 2022 er der valg til de politiske poster i DS - formænd, menige hovedbestyrelsesmedlemmer og regionsbestyrelsesmedlemmer.

11.05.2022

Trivsel, motivation og barrierer i undervisningsverdenen

BFA’s nyeste redskab til undervisningsområdet handler om trivsel og motivation, som spiller en central rolle i at tiltrække og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere og ledere på uddannelsesinstitutionerne.

11.05.2022

Vi skal holde en fest!

7. oktober skal der være generalforsamling i Region Syd!

11.05.2022

Netværksforløb med fokus på stor arbejdsmængde og tidspres

Har I fokus på stor arbejdsmængde og tidspres i TRIO, MED-udvalget eller arbejdsmiljøgruppe?

11.05.2022

Bliv seniormedlem, når du stopper din aktive socialrådgiverkarriere!

Det budskab vil Seniorsektionen gerne sende, og det vil vi gerne have hjælp til fra alle sider – ikke mindst fra TR, AMIR og konsulenter.

11.05.2022

Trænger engagementet i din klub til et boost?

Kunne du godt bruge inspiration til, hvordan du som tillidsvalgt griber møderne i klubben an?

11.05.2022

Mere fag og arbejdsglæde – få inspiration til mere trivsel og kollegaskab

DS har udgivet en materialesamling med inspiration til metoder og redskaber, som trio’en kan bruge på arbejdspladsen. Løsningskatalog nr. 5 handler om ’Mere trivsel og kollegaskab’.

11.05.2022

Nye regler for skærmarbejde, når man arbejder hjemmefra

De nye regler om hjemmearbejde er trådt i kraft 1. maj. Det er især reglerne om skærmarbejde, som er ændret.

11.05.2022

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye tillidsvalgte i Region Syd - valgt i perioden 25. marts - 4. maj 2022.

11.05.2022

Lønberegner på hjemmesiden

Dansk Socialrådgiverforenings lønberegner giver nemt og overskueligt indsigt i gennemsnitslønninger - i første omgang på det kommunale og regionale område.

11.05.2022

Kampvalg om formandsposten

Til september er der valg i Dansk Socialrådgiverforening. Foreløbigt har to kandidater meldt sig til posten som formand. Mads Bilstrup, der har været formand siden 2018, stiller op for tredje gang. Derudover stiller hovedbestyrelsesmedlem Signe Færch op til formandsposten. Hun vikarierede som næstformand fra juni 2021 til februar 2022, mens Ditte Brøndum var på barsel.

05.05.2022

Temaet ’mere fag og arbejdsglæde’ vækker genklang

Ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter tager godt imod Dansk Socialrådgiverforenings materialer om temaet ’Mere fag og arbejdsglæde’ i en ny undersøgelse.

28.04.2022

Gode råd om lederstress: Det tager kun fem minutter

Godtarbejdsmiljø.dk er meget overskuelig hjemmeside, der blandt andet giver dig som leder inspirerende tips til at forebygge stress både hos dig selv og hos dine medarbejdere. Og det tager kun fem minutter …

28.04.2022

Vigtig viden for dig som leder: Nye arbejdsmiljøregler om stor arbejdsmængde og tidspres

Der er god hjælp at hente i en ny vejledning fra Arbejdstilsynet om stor arbejdsmængde og tidspres for både dig som leder, ledergruppen og MED/arbejdsmiljøudvalget.

28.04.2022

Kvindelige velfærdsledere tjener mindre end deres mandlige kolleger

En ny analyse fra Københavns Universitet viser, at mænd langt oftere bliver ledere end kvinder – også i kvindefag. Og at kvindelige skoleledere, daginstitutionsledere og ledende sygeplejersker tjener betydeligt mindre end deres mandlige kolleger. Det gælder sandsynligvis også på DS’ område.

28.04.2022

Generalforsamling og temadag i Ledersektionen

Hvem skal repræsentere dig som leder i Dansk Socialrådgiverforening, FH’s Lederforum og andre vigtige fora i de kommende år? Det kan du selv være med til at afgøre den 7. oktober 2022, når Ledersektionen holder generalforsamling og vælger bestyrelse for de kommende to år.

28.04.2022

Kom til 1. maj med din fagforening

Her kan du få overblik over, hvor du kan fejre Arbejdernes Internationale Kampdag sammen med andre socialrådgivere.

19.04.2022

Lønnen stiger fra april

Fra april stiger lønnen for mange socialrådgivere i både kommuner, regioner og staten som en del af den overenskomst, Dansk Socialrådgiverforening forhandlede i 2021. Så hold godt øje med din næste lønseddel, hvis du er offentligt ansat socialrådgiver.

19.04.2022

Lønstigninger pr. 1. april for kommunalt og regionalt ansatte

Som en del af OK21-forliget stiger en række kommunalt og regionalt ansatte socialrådgivere i grundløn og pension pr. 1. april 2022. Løn- og pensionsstigningerne er et resultat af DS’ aftaler, og dette kan ikke fremhæves ofte nok.

06.04.2022

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye tillidsvalgte i Region Syd - valgt i perioden 1. januar - 1. april 2022.

06.04.2022

1. maj og FH-merchandise

1. maj fejrer Region Øst kampdagen på socialrådgiveruddannelsen på Frederiksberg, hvor vi byder på morgenmad, musik, ansigtsmaling, taler og masser af fællesskabsdannende kampgejst. Hos FH kan I bestille plakater og merchandise.

06.04.2022

Seks anbefalinger om forebyggelse af seksuel chikane

Skal I i gang med at lave retningslinjer, der kan forebygge seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed på jeres arbejdsplads? Der er hjælp at hente i Arbejdsmiljørådets nye anbefalinger.

06.04.2022

Kursusdag for nyvalgte TR-suppleanter i efteråret – dato ændret til 8.november

Som nyvalgt TR-suppleant opfordres du til at deltage i én af de to årlige regionale suppleant-kursusdage, hvor vi gennemgår de typiske TR-opgaver, som suppleanten bliver inddraget i ved TRs fravær.

06.04.2022

Den Regionale Kompetencefond er åben for ansøgning

Nu kan regionalt ansatte igen søge om tilskud til kompetencegivende efter- og videreuddannelse i Den Regionale Kompetencefond.

06.04.2022

Ny barselsorlovsmodel fra 2. august 2022

3. marts 2022 vedtog Folketinget nye regler for barselsorlov, som skal gælde for forældre til børn født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere. Formålet med lovændringen er at skabe øget ligestilling mellem forældrene.

06.04.2022

Seniorrettigheder for statsansatte pr. 1. april 2022

Medarbejdere, der fylder 62 år eller mere i 2022, opnår ret til en seniorbonus på 0,8 procent af den faste løn, som kan konverteres til seniordage og pensionsbidrag. Det er et af flere nye seniortiltag på statens område som følge af OK21.

06.04.2022

BFA besøgsteam – en nyskabelse på arbejdsmiljøområdet

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om at forbedre arbejdsmiljøet i særligt udvalgte brancher: undervisningsområdet, hospitaler og døgninstitutioner. BFA har fået midler til at oprette et besøgsteam, der skal inspirere arbejdspladserne til forebyggende indsatser.

06.04.2022

Nyhedsbrevet A4 efterlyser arbejdsmiljørepræsentanter til interviews

Nyhedsbrevet A4 Arbejdsmiljø vil gerne præsentere arbejdsmiljørepræsentanternes vigtige arbejde for sine læsere.

06.04.2022

Mere fag og arbejdsglæde – få inspiration til mindre arbejdspres og stress

Dansk Socialrådgiverforening har udgivet en materialesamling, der giver inspiration til metoder og redskaber, som trio’en kan bruge på arbejdspladsen. Løsningskatalog nr. 4 handler om ’Mindre arbejdspres og stress’.

06.04.2022

Lønstigninger for statsansatte pr. 1. april 2022

Som en del af OK21-forliget stiger alle statsansatte socialrådgivere i løn pr. 1. april 2022. Lønstigninger er et resultat af DS’ aftaler, og dette kan ikke fremhæves ofte nok.

06.04.2022

Kandidaten i Socialt Arbejde i København lukker

Kandidaten i Socialt Arbejde i København lukker som konsekvens af Regeringens planer om udflytning af uddannelser. Aftalen efterlader et spinkelt håb om, at andre institutioner kan oprette et lignende udbud i Østdanmark, som Dansk Socialrådgiverforening vil forfølge.

30.03.2022

Flere sundhedssocialrådgivere vil styrke sammenhængen for patienter

Tirsdag fremlagde sundhedsminister Magnus Heunicke regeringens længe ventede sundhedsreform, som indeholder mange gode takter. Mere forebyggelse – særligt hvad angår de unge - og mere lighed i sundhed er i fokus.

16.03.2022

Stor opgave for kommunerne at hjælpe ukrainske flygtninge

Den særlov, der giver ukrainske flygtninge midlertidig opholdstilladelse, er netop blevet vedtaget, og i kommunerne knokler socialrådgiverne og deres kollegaer allerede med at hjælpe de ukrainske familier, som er kommet til Danmark.

16.03.2022

Socialrådgivere hjælper flygtninge ved Ukraines grænser

Mange socialrådgivere i de lande, der grænser op til Ukraine, er rejst til grænseområderne for at hjælpe, hvor flygtningepresset er størst. Den europæiske sammenslutning af socialrådgivere har organiseret en indsamling til betaling af deres rejseomkostninger og overnatning. DS' solidaritetsfond støtter med 30.000 kr. Se her hvordan du kan støtte indsamlingen.

09.03.2022

Nu bliver arbejdsgivere ansvarlige for seksuel chikane på arbejdspladsen

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, som tydeliggør arbejdsgivere og medarbejderes ansvar og pligter i sager om seksuel chikane. Der har længe været behov for nye tiltag, og jeg glæder mig til, at initiativerne træder i kraft, siger Ditte Brøndum, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

09.03.2022

Aktuelt overbygningskursus: Hvordan styrker vi klubben med greb fra adfærdspsykologi

Hvis du har afsluttet TR-grunduddannelsen, kan du tilmelde dig dette spændende kursus, hvor vi skal arbejde med hvordan, vi kan få flere kollegaer med i klubfælleskabet ved at bruge greb fra adfærdspsykologi.

02.03.2022

Nyt FTR-netværk i DS Region Syd!

Læs regionsformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Syd den 2. marts 2022.

02.03.2022

Mere fag og arbejdsglæde – få inspiration til mere efteruddannelse

Dansk Socialrådgiverforening har udgivet en materialesamling, der giver inspiration til metoder og redskaber, som trio’en kan bruge på arbejdspladsen. Løsningskatalog nr. 3 handler om ’Mere efteruddannelse’.

02.03.2022

DS-webinar: De nye arbejdsmiljøregler om stor arbejdsmængde og tidspres

DS inviterer til et informationsmøde 8. april for AMiR og TR om de nye bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen om ’stor arbejdsmængde og tidspres’ som følge af bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

02.03.2022

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye tillidsvalgte Region Syd - valgt i perioden 15. september 2021 til 10. februar 2022.

02.03.2022

Arbejdstilsynet vejleder om forebyggelse af seksuel chikane og krænkende handlinger

I år gennemfører Arbejdstilsynet en særlig vejledningsindsats om seksuel chikane og krænkende handlinger i døgninstitutioner, hospitaler og kriminalforsorgen.

02.03.2022

Byd de nye praktikanter velkommen i fællesskabet

Kan du huske den person, der gjorde forskellen for dig, dengang du som studerende for første gang skulle indtræde på en arbejdsplads? Den person, du følte dig tryg ved, som fik dig til at føle dig velkommen, set og imødekommet? Den person har du nu muligheden for at være.

02.03.2022

Socialrådgivere praksisprøver Barnets Lov

I mandags holdt Dansk Socialrådgiverforening praktikerpanel om Barnets Lov. Her gav et panel af socialrådgivere deres faglige og praksisnære perspektiv til Socialministeriet på det lovudkast, som ministeriet i øjeblikket arbejder på.

10.02.2022

Politisk aftale om nye regler for hjemmearbejde

Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Ditte Brøndum, ser med bekymring på den nye aftale om reglerne for hjemmearbejde, der gør det sværere at få det rette udstyr på sin hjemmearbejdsplads.

10.02.2022

Uforståeligt at politikerne forringer dagpengene for nyuddannede

Den nye politiske aftale om mere arbejdskraft rammer helt skævt ved at forringe dagpengene for nyuddannede, mener socialrådgivernes formand, Mads Bilstrup.

26.01.2022

Lav ledighed blandt socialrådgivere

Tillykke til alle nyuddannede og velkommen til et arbejdsmarked, hvor ledigheden blandt socialrådgivere er lavere, end den har været længe -  også blandt dimittender.

26.01.2022

Hvilke aftaler har du med dine TR-kollegaer og dine medlemmer i 2022?

Læs regionsformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Syd den 26. januar 2022.

26.01.2022

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye tillidsvalgte Region Syd - valgt i perioden 1. december 2021 til 12. januar 2022.

26.01.2022

Hvad er der i pipelinen dette år i Region Øst?

Vi har planlagt en række kurser og webinarer for TR, AMiR og suppleanter i 2022. Se den foreløbige oversigt her og hold i øvrigt øje med arrangementskalenderen.

26.01.2022

Tip til genvejstaster

Når man bruger genvejstaster, belastes musehånden mindre. Find link til alle genvejene her.

26.01.2022

Nye redskaber til trivsel på uddannelsesinstitutioner

To nye redskaber, sætter fokus på sammenhængen mellem undervisernes arbejdsmiljø og de studerendes studiemiljø og dermed begges trivsel.

26.01.2022

DS-facebookgruppe for arbejdsmiljørepræsentanter

Som arbejdsmiljørepræsentant kan du blive medlem af en særlig DS-facebookgruppe for AMiR, hvor man kan få flere arbejdsmiljønyheder og dele erfaringer. Find den her.

26.01.2022

Midlertidig lukning af Den Regionale Kompetencefond

Den Regionale Kompetencefond er midlertidigt lukket for ansøgninger, fordi midlerne er opbrugt. Fonden åbner igen senest 1. april 2022, når der er tilført nye midler.

26.01.2022

Mere fag og arbejdsglæde – få inspiration til mere fælles faglig refleksion

Dansk Socialrådgiverforening har udgivet en materialesamling, der giver inspiration til metoder og redskaber, som trio’en kan bruge på arbejdspladsen. Løsningskatalog nr. 2 handler om ’Mere fælles faglig refleksion’.

26.01.2022

Skal jeres klubvedtægter tilpasses de nye ændringer i standardvedtægter for klubber?

Standardvedtægter for klubber blev revideret i forbindelse med repræsentantskabet i 2020. Hvis din klub har egne vedtægter, skal de tilpasses i forhold til ændringerne.

26.01.2022

Ulovlige sanktioner: Gennemgå alle sager straks

Nogle af de allermest sårbare borgere er blevet trukket ulovligt i kontanthjælp. Og til trods for gentagende henvendelser i løbet af det seneste år fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til kommunernes ledelser har mange kommuner fortsat ikke ryddet op. Det må de i gang med nu, mener Mads Bilstrup.

12.01.2022

Den svære balance

Næstformand Signe Færch fortalte i P1 Morgen om kompleksiteten i det sociale arbejde med nogle af de mest udsatte gravide kvinder, der risikerer at få deres barn fjernet på fødegangen.

12.01.2022

DS: 10-årige børn skal ikke have fodlænke på

Justitsministeriet overvejer at genindføre fodlænker til børn, skriver Dagbladet Information. Men det er ifølge næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, Signe Færch, den helt forkerte vej at gå i arbejdet med børn i problemer eller kriminalitet.

11.01.2022

Barsels- og ferieberegner på hjemmesiden

Hjælp dine kollegaer til at planlægge deres barsel og ferie med Dansk Socialrådgiverforenings barselsberegner og spritnye ferieberegner.

08.12.2021

Brug julen som anledning til at minde om jeres faglige fællesskab

Brug december som anledning til at række ud til dine kollegaer - både dem, som er medlem, og dem, som ikke er det i nu – med en lille julehilsen fra dig og fra DS.

08.12.2021

Hold klubmøde med regionsformanden om ligeløn – DS Region Øst

Regionsformand Rasmus Hangaard Balslev stiller sig meget gerne til rådighed for oplæg og diskussion om ligeløn.

08.12.2021

Region Syd – julehilsen

Læs julehilsenen fra DS Region Syd - bragt i nyhedsbrev til tillidsvalgte, 8. december 2021

08.12.2021

Vigtig ny vejledning fra Arbejdstilsynet om ’Stor arbejdsmængde og tidspres’

Arbejdstilsynet har udgivet en ny vejledning om forebyggelse og håndtering af stor arbejdsmængde og tidspres på arbejdspladsen. Den uddyber bestemmelserne i den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Få et overblik over indholdet her.

08.12.2021

Søg STAR’s pulje til nedbringelse af sygefravær

Puljen skal understøtte, at offentlige arbejdspladser arbejder målrettet og systematisk med at nedbringe sygefravær.

08.12.2021

Styrk det psykiske arbejdsmiljø – få et fællesforløb med SPARK

SPARK tilbyder forløb, hvor flere kommunale arbejdspladser går sammen om en indsats for at styrke det psykiske arbejdsmiljø. Læs om muligheden her.

08.12.2021

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye tillidsvalgte Region Syd - valgt i perioden 1. juni til 1. december 2021.

08.12.2021

Mere fag og arbejdsglæde – få inspiration til flere faglige succeser

Dansk Socialrådgiverforening har udgivet en materialesamling, der giver inspiration til metoder og redskaber, som trio’en kan bruge på arbejdspladsen. Løsningskatalog nr. 1 handler om ’Flere faglige succeser’.

08.12.2021

Hold klubmøde med regionsformanden om ligeløn – DS Region Syd

Regionsformand Mie Vode Moll stiller sig meget gerne til rådighed for oplæg og diskussion om ligeløn.

08.12.2021

DS’ AMiR-kursus – Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant

Få ideer, tips og råd til samarbejdet om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, om hvordan du kan udfylde rollen som arbejdsmiljørepræsentant. Tilmeld dig til et af DS' to kurser i 2022.

08.12.2021

Leder – Region Nord

Læs regionsformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Nord den 8. december 2021.

08.12.2021

Hjælp dig selv og DS med korrekt medlemsregistrering

Det er vigtigt, at medlemmerne er korrekt registreret, så de får de rigtige medlemsoplysninger sendt fra os konsulenter, men det er endnu vigtigere for jer tillidsrepræsentanter, da det er jeres redskab til overblik over medlemmer, og det er vigtigt, hvis I f.eks. har en klubkasse, som jeres medlemmer betaler til.

08.12.2021

Aftale om firedages arbejdsuge i Kerteminde

Socialrådgiverne i Erhverv og Arbejdsmarkedsafdelingen i Kerteminde får fra 1. januar 2022 mulighed for at tilrettelægge deres arbejde i løbet af ugens første fire dage og holde fri den femte.

01.12.2021

Socialrådgivere klæder ekspert på

Onsdag mødtes syv socialrådgivere fra beskæftigelsesområdet med professor Jon Kvist, som sidder i Reformkommissionen. De fortalte om meningsløse proceskrav, mangel på tid til at tale med de ledige og samtaler kontrolleret af krav til indhold og længde.

01.12.2021

Travlhed og presset økonomi går ud over borgere med handicap

Fredag er det FN's handicapdag, og i den anledning offentliggør Dansk Socialrådgiverforening en rundspørge, der viser, at socialrådgivernes travlhed går ud over borgere med handicap.

01.12.2021

Vi skal uligeløn til livs

I dag begynder kampagnen Kvindernes Sidste Arbejdsdag, som Dansk Socialrådgiverforening er del af sammen andre fagforeninger på tværs af hele fagbevægelsen. Det er vi, fordi vi gerne vil uligeløn til livs.

24.11.2021

32 socialrådgivere valgt ind i byråd og regionsråd

Rigtig mange socialrådgivere har i år valgt at stille op til byrådene og regionsrådene. Se her hvem der blev valgt ind.

24.11.2021

Nyt projekt skal bane vejen for mere tid til voksne med handicap

Nu er der forhåbentligt mere tid på vej til socialt arbejde. For i fredags landede en bred aftale om fordeling af socialreserven. Aftalen betyder 13 mio. kr. til et nyt investeringsprojekt, som skal afprøve erfaringer fra Sverige og Tættere på Familien i Aarhus på voksenhandicapområdet. Dansk Socialrådgiverforening har aktivt arbejdet for at projektet kan blive til virkelighed.

24.11.2021

Forenklingsreform uden forenkling – proceskrav står fortsat i vejen for kvalificeret beskæftigelsesindsats

Trods de gode intentioner om mere tillid og færre regler, som udtrykt i aftalen om forenkling og senest nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, oplever vi fortsat rigid kontrol og mange proceskrav i beskæftigelseslovgivningen. Det hæmmer vores muligheder for at udøve kvalificeret socialfaglig beskæftigelsesindsats sammen med de borgere, vi er sat i verden for at hjælpe.

09.11.2021

Vores faglighed – politikernes ansvar

Jobcentrene er igen under heftig beskydning. Nu foreslår fem partier i København, at kommunen helt nedlægger jobcentret. Læs socialrådgivernes formand Mads Bilstrups svar på kritikken.

03.11.2021

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye tillidsvalgte Region Syd - i perioden 21. september til 15. oktober 2021.

03.11.2021

Sæt kryds i kalenderen

Husk TR-møderne her i november!

03.11.2021

Lønforhandlinger, julehilsner og meget andet godt!

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Syd den 3. november 2021.

03.11.2021

Har du fri 24. og 31.12, når du er ansat i staten?

Hvert år melder spørgsmålet sig, ”har jeg fri den 24. og den 31. december. når jeg arbejder i staten” Svaret er, at det har du som udgangspunkt ikke, med mindre I har en lokalaftale på din arbejdsplads.

03.11.2021

Dialog i Kriminalforsorgen

Som noget nyt inviterer koncernledelsen alle medarbejderne i Kriminalforsorgen til at deltage i Dialogforum.

03.11.2021

Lønregulering for ansatte på statens område pr. 1. oktober 2021

Er du ansat på det statslige område, så er det tid for endnu en regulering af din løn.

03.11.2021

Grib ind overfor krænkende handlinger af seksuel karakter

Tag dialogen om krænkende handlinger med konkrete cases. Brug et nyt dialogværktøj fra BFA Velfærd og Offentlig administration.

03.11.2021

Er det overhovedet en arbejdsulykke?

Er du i tvivl, så anmeld ulykken! Spred budskabet blandt jeres kolleger.

03.11.2021

Mere fag og arbejdsglæde – brug DS’ vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø

Få inspiration til hvordan trioen konkret kan arbejde med Dansk Socialrådgiverforenings anbefalinger til den gode socialrådgiverarbejdsplads.

03.11.2021

Tilmeld dig TR-konference 2022 for alle TR og TR-suppleanter!

21.-22. marts 2022 samler vi alle TR og TR-suppleanter i Dansk Socialrådgiverforening på tværs af landet til et brag af en konference! Vi skal fokusere på, hvordan vi får flere nyuddannede socialrådgivere til at være med i DS.

03.11.2021

Tilmeld dig webinar om DS’ kompetencefonde på det kommunale og regionale område

Ansøgninger til DS' kompetencefonde er en vigtig opgave for dig som TR. På dette webinar bliver du styrket i din rolle som TR i forbindelse med ansøgning til de kommunale og regionale kompetencefonde.

03.11.2021

TR-uddannelsen i DS har nu fået sin helt egen Facebookgruppe

Vi glæder os til at byde jer velkommen i TR-uddannelsens helt egen Facebookgruppe! Gruppen er for alle TR, som er interesserede i eller deltager i DS’ centrale uddannelsestilbud for TR.

03.11.2021

Stort skridt fremad: Billige boliger til hjemløse

Mandag fremlagde regeringen sit nye udspil ’Alle skal have et hjem’ med initiativer, der skal bekæmpe hjemløshed. Sammen med boligudspillet, der kom kort før efterårsferien, er ’Alle skal have et hjem’ et afgørende skridt fremad, lyder det fra socialrådgivernes formand.

27.10.2021

Ligeløn: Nu er der nedsat en lønstrukturkomité

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup, er glad for, at der nu er nedsat en lønstrukturkomité, der skal undersøge lønnen i den offentlige sektor. Det bliver næste vigtige skridt i ligelønskampen.

13.10.2021

Tag dit arbejdsmiljø som leder alvorligt

Nye værktøjer fra BFA hjælper dig med at passe godt på dit eget arbejdsmiljø som leder på flere niveauer: En bedre dialog med din nærmeste leder, en stærkere ledelsesgruppe og en stærkere organisation.

04.10.2021

Mere fag og arbejdsglæde: Webinar om DS’ nye materialer

Få præsenteret Dansk Socialrådgiverforenings nye materialer om vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø på et webinar.

04.10.2021

Giv faglighed og arbejdsglæde et boost med hjælp fra DS

”Mere fag og arbejdsglæde" er temaet for Dansk Socialrådgiverforenings Vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø, der netop er udgivet. Standarderne er tænkt som en inspiration og rettesnor til at udvikle både socialrådgiverfaglighed og et bæredygtigt arbejdsmiljø. Og her spiller ledere en vigtig rolle.

04.10.2021

Du skal tydeligt kunne mærke, at DS og Ledersektionen er til for dig som leder

Ledermedlemmerne i DS skal opleve at få relevant ledelseskommunikation, faglig kompetent rådgivning og stå i en tydeligere og stærkere position i DS. Derfor har Ledersektionens bestyrelse sat nye strategiske intentioner på dagsordenen for de kommende år.

04.10.2021

73,3 mio. kr. til lavere sagstal i København

Den nye budgetaftale i Københavns Kommune afsætter 73,3 mio. kr. over fire år til lavere sagstal pr. socialrådgiver i projektet ”Flere skal med”. Rikke Troelsen er fællestillidsrepræsentant på Jobcenter København, og hun forventer øget borgertilfredshed, faglighed og medarbejdertrivsel.

30.09.2021

Leder – Region Nord

Læs regionsformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Nord den 29. september 2021.

29.09.2021

Mere fag og arbejdsglæde – hvordan kan trioen arbejde med forandringer?

Få inspiration til, hvordan trioen konkret kan arbejde med forandringer på arbejdspladsen.

29.09.2021

Leder: Fokus på fag og arbejdsglæde gennem relationel koordinering

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 29. september 2021.

29.09.2021

Få ledige pladser på TR-kursus for øvede forhandlere

Vi har stadig få ledige pladser på kurset ’Øvede forhandlere’ 13.-14. december.

29.09.2021

Opdyrk trio-samarbejdet

Trio-samarbejdet - det uformelle samarbejde mellem TR, AMiR og leder - har gode muligheder for hurtigt og effektivt at løse hverdagsproblemer på arbejdspladsen. Få tips til, hvordan I kan opdyrke trio-samarbejdet.

29.09.2021

Trivsel og motivation i uddannelsesverdenen

Hvad er et godt arbejdsliv på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner? BFA Velfærd og Offentlig administration sætter det næste halve år fokus på det spørgsmål i artikler og podcasts.

29.09.2021

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye tillidsvalgte Region Syd - i perioden 15. august til 20. september 2021.

29.09.2021

Informationsmøder om DS’ materialer om mere fag og arbejdsglæde 😊

Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet vejledende standarder for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø. Publikationen er sammen med en guide sendt til alle TR, AMiR og ledermedlemmer. DS tilbyder informationsmøder om, hvordan materialerne kan bruges.

29.09.2021

TR, hjælp din AMiR med at blive registreret og anmeldt

Også arbejdsmiljørepræsentanter er sikret den særlige beskyttelse – men kun hvis AMiR er anmeldt over for arbejdsgiver af sin faglige organisation.

29.09.2021

Barselsaftale styrker ligestillingen

Aftalen om øremærket barsel er et kæmpe fremskridt for ligestillingen. Nu er det op til Folketinget at vedtage en lovgivning, der også tager højde for enlige mødre, regnbuefamilier, selvstændige m.fl. og så skal vi have fjernet barriererne for, at far eller medmor kan tage sin del af barslen, siger Mads Bilstrup.

16.09.2021

Urimeligt at skære i dagpenge til nyuddannede

Det er et alvorligt anslag mod de nyuddannedes tryghed i perioden, hvor vi går fra studerende til det første job, at regeringen vil skære i dagpengene til dimittender, mener socialrådgivernes formand Mads Bilstrup.

16.09.2021

Regeringens udspil til finanslov er dybt skuffende

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup, går i rette med finansministerens ønske om at ’lette foden fra speederen’. Han kalder regeringens udspil til finanslov 'dybt skuffende'.

02.09.2021

Offentlige arbejdspladser kan søge pulje til at nedbringe sygefravær

Visse offentlige arbejdspladser kan fra 1. oktober søge STAR’s pulje om midler til at arbejde målrettet og systematisk med sygefraværsindsatsen i projekt ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser”.

25.08.2021

Den Regionale Kompetencefond

Der er kommet penge til Den Regionale Kompetencefond, så nu er det igen muligt at søge støtte til efter- og videreuddannelse for de regionalt ansatte socialrådgivere.

25.08.2021

Den Statslige Kompetencefond

Ved OK-21 besluttede man at videreføre Den Statslige Kompetencefond. Fonden er inddelt i fire fondsgrupper, og socialrådgiverne hører til i CO10-gruppen.

25.08.2021

Leder – Region Syd

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 25. august 2021.

25.08.2021

Organisationsaftalen for underviserne på professionshøjskole-området er næsten klar

Organisationsaftalen for underviserne på professionshøjskolerne er ved at blive færdigredigeret. Der er ikke de store ændringer i denne aftale, men lidt forbedringer er der på arbejdstid.

25.08.2021

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye tillidsvalgte Region Syd - i perioden 3. juni til 15. august 2021.

25.08.2021

Leder – Region Nord

Læs regionsformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Nord den 25. august 2021.

25.08.2021

Få mere fag og arbejdsglæde 😊 – brug DS’ materialer!

DS’ har udarbejdet en række materialer, der kan hjælpe jer til at sætte en god proces i gang på arbejdspladsen.

25.08.2021

Byd de nye praktikanter velkommen i fællesskabet

Kun halvdelen af praktikanterne bliver introduceret til deres tillidsrepræsentant og derigennem DS’ faglige fællesskab, viser en undersøgelse fra forrige år. Vil du være med til at ændre på dette?

25.08.2021

Brug KL og DS’ værktøjer til at give nyuddannede socialrådgivere en god start

KL og DS har sammen udarbejdet en serie værktøjer, hvor man kan hente hjælp og vejledning til, hvordan arbejdspladsen kan tilrettelægge introduktions- og mentorforløb for den nyuddannede socialrådgiver.

25.08.2021

Leder – Region Nord

Læs regionsformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Nord den 23. juni 2021.

23.06.2021

Nu kan du igen tilmelde dig overbygningskurser på TR-uddannelsen

Er det mere end 6 måneder siden, du afsluttede TR-grunduddannelsen, så skynd dig at melde dig til et eller flere af efterårets overbygningskurser.

23.06.2021

TR-vilkår på statens område

I den nye overenskomst er der kommet en præcisering af, at TR og leder skal tale om reducering i de sædvanlige opgaver, når man bliver valgt eller genvalgt som TR.

23.06.2021

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye tillidsvalgte Region Syd - i perioden 3. juni - 15. august 2021.

23.06.2021

TR & AMiR på arbejdsmiljøværksted

Finder I tid til at få samlet op og koordineret jeres indsatser som TR og AMiR? Arbejdsmiljøværkstedet er et tilbud til TR og AMiR fra samme arbejdsplads.

23.06.2021

DS’ arrangementer om arbejdsmiljø i efteråret

DS planlægger flere tilbud om arbejdsmiljøemner til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og socialrådgiverledere.

23.06.2021

TR og AMiR fra samme arbejdsplads på arbejdsmiljøværksted

Finder I tid til at få samlet op og koordineret jeres indsatser som TR og AMiR? Får I lagt en fælles strategi og får fulgt den til dørs? Arbejdsmiljøværkstedet er et tilbud til TR og AMiR fra samme arbejdsplads.

23.06.2021

Socialrådgivernes sygefravær dalede i 2020 i kommuner og regioner

Den årlige statistik over socialrådgivernes sygefravær viser et fald fra 2019 til 2020. En udvikling, som må tilskrives hjemmearbejde under coronapandemien. Tendensen er mest markant i kommunerne.

23.06.2021

Fik du læst om erfaringerne med DS’ arbejdsmiljøprojekt for trioer?

Læs eller genlæs Socialrådgiverens artikler, der beskriver erfaringerne fra Esbjerg og Herlev Kommuner, hvor trioerne har fået gode erfaringer med at bruge DS’ materialepakke ’Sammen skaber vi forandringer’.

23.06.2021

Efteråret byder på to kurser for TR ansat på det statslige område

Er du TR på det statslige område, så kan du nu tilmelde dig både modul 2 og modul 3 på DS’ statslige TR-grunduddannelse.

23.06.2021

TR og AMiR på arbejdsmiljøværksted

Finder I tid til at få samlet op og koordineret jeres indsatser som TR og AMiR? Får I lagt en fælles strategi og får fulgt den til dørs? Arbejdsmiljøværkstedet er et tilbud til TR og AMiR fra samme arbejdsplads.

23.06.2021

Leder: Velkommen til vores statslige tillidsvalgte kollegaer!

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Syd den 23. juni 2021.

23.06.2021

Det betyder sygeplejerskernes strejke for dig

Sygeplejerskerne strejker fra på lørdag. Det har ingen betydning for socialrådgivernes overenskomstresultat, som blev vedtaget med stort flertal og allerede er trådt i kraft. Men hvis du arbejder sammen med en sygeplejerske, som strejker, så skal du være opmærksom på, at du ikke må udføre strejkeramt arbejde.

17.06.2021

DS: Ingen skal sidde fast på kontanthjælp

Der er mange gode takter i Ydelseskommissionens anbefalinger, blandt andet en genvurdering af, om borgeren overhovedet hører hjemme på kontanthjælp. Men det bør ske allerede efter et år og gælde alle på kontanthjælp, mener socialrådgivernes formand Mads Bilstrup.

03.06.2021

Markante socialrådgiver-aftryk i Børnene Først

Den politiske aftale om forbedringer af indsatsen for udsatte børn indeholder konkrete forbedringer og åbner muligheder for grundlæggende forandringer. Flere af DS’ forslag er med i aftalen.

20.05.2021

OK21 – resultater på arbejdsmiljøområdet

Læs her om de forbedringer, der er på vej på arbejdsmiljøområdet som følge af OK21. Der kommer blandt andet tilbud om uddannelse af lederne og af trio’er.

19.05.2021

Sæt gang i bevægelsen!

Bevægelse i arbejdstiden og målrettet muskeltræning kan være med til at mindske og forebygge smerter og ømhed i kroppen.

19.05.2021

Små private virksomheder kan søge arbejdsmiljøpulje

Private virksomheder og selvejende institutioner med op til 50 ansatte kan søge tilskud til projekter, der forebygger psykisk nedslidning, fysisk nedslidning og arbejdsulykker.

19.05.2021

Konsekvenserne af manglende indberetning af indefrosne feriemidler

Hvis en arbejdsgiver ikke har indberettet en lønmodtagers indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler, er det lønmodtageren, der står med ansvaret.

19.05.2021

Få styr på indeklima i en coronatid

På indeklimaportalen.dk kan du læse om, hvad man kan gøre for at minimere smittespredning på arbejdspladsen.

19.05.2021

Guide til genåbning af kontorarbejdspladser efter corona

Myndighederne kommer snart med en udmelding om lempelse af anbefalingen om hjemmearbejde. Brug Dansk Socialrådgiverforenings guide til TR og AMiR om genåbning af arbejdspladserne.

19.05.2021

Kursus for øvede forhandlere udbydes i efteråret

I forbindelse med corona har overbygningskurserne på TR-uddannelsen været aflyst, men nu er de tilbage. I efteråret 2021 har du nu mulighed for at tilmelde dig et af to ens kurser for øvede forhandlere.

19.05.2021

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye tillidsvalgte Region Syd - i perioden 15. marts til 6. maj 2021.

19.05.2021

Leder: Vi søger indflydelse!

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Syd den19. maj 2021.

19.05.2021

Har du set? Tværgående webinarer for tillidsvalgte

DS holder tværgående webinarer, der skal sikre, at du hele tiden har den nyeste viden om tilbagevendende temaer i dit virke som TR.

19.05.2021

Kommende TR-møder

Se dagsorden og tilmeld dig, ved at klikke ind på dit område.

19.05.2021

Leder – Region Nord

Læs regionsformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle tillidsvalgte i Region Nord den 19. maj 2021.

19.05.2021

DS holder webinar om ligeløn

Hør Astrid Elkjær Sørensen fortælle om baggrunden for uligelønnen i den offentlige sektor, så vi sammen kan være med til at sikre, at lønnen bliver lige fremover.

19.05.2021

Se hvor meget din løn stiger

For de fleste socialrådgivere stiger lønnen med 200 til 300 kroner om måneden fra april. Det er et resultat af den netop vedtagne overenskomst.

15.04.2021

Corona: En sidste dyb indånding

Slutspurten i coronakrisen ser ud til at have sat ind, og inden længe kan mange igen møde på arbejde. Men indtil alt igen er normalt, er der hjælp at hente til at holde trivslen i top hos både dig som leder og dine medarbejdere.

14.04.2021

Gratis coaching til ledere

Et nyt tilbud fra Dansk Socialrådgiverforening giver dig som leder gratis coaching. Målet er at sikre dig de bedste arbejdsvilkår og et optimalt afsæt for at udøve god ledelse.

14.04.2021

Hjælp nyuddannede socialrådgivere godt i gang

Introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere er nøglen til en god start på faglig indsats og succes – og et fælles projekt for KL og Dansk Socialrådgiverforening. Skal du og din kommune være med?

14.04.2021

Gode råd til stillesiddende arbejde

Socialrådgivere er blandt de faggrupper, der har mest stillesiddende arbejde. Det øger risikoen for hjertekar-sygdomme m.v. Forskerne anbefaler variation, pauser og bevægelse i løbet af arbejdsdagen.

14.04.2021

Leder: Fælles om forandring

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den14. april 2021.

14.04.2021

Inspiration fra ”Deltagereffekten”: Sæt strategiske mål og handl på dem

Uddrag af kapitel 6: Skab forandring - Sæt strategiske mål og handl på dem

14.04.2021

Nøglen til en god start: Introduktions- og mentorordninger for nyuddannede

Vil I være med i nyt projekt, der skal skabe en god start for nyuddannede socialrådgivere? Deltag i informationsmøde med KL og Dansk Socialrådgiverforening og find ud af, om det er noget for jer.

14.04.2021

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionalt ansatte TR og TR-suppleanter i Region Syd - i perioden 24. februar til 26. marts 2021.

14.04.2021

Godt spørgeskema til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et godt og gratis spørgeskema, som kan bruges til at undersøge det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. For eksempel i forbindelse med APV (arbejdspladsvurderingen) eller til trivselsmålinger.

14.04.2021

Send en videohilsen til jeres fagfæller 1. maj

En kort videohilsen til Region Øst's 1. maj-møde vil være et stærkt bidrag til fællesskabsfølelsen på mærkedagen. De indsendte hilsener deltager i konkurrencen om en lækker præmie.

14.04.2021

Sæt traumatiserende hændelser på dagsorden

Brug et nyt dialogværktøj fra BFA Velfærd og Offentlig Administration til at forebygge og håndtere traumatiserende hændelser på arbejdspladsen.

14.04.2021

Søg STAR’s pulje til nedbringelse af sygefravær

Puljen skal bidrage til og understøtte, at offentlige arbejdspladser arbejder målrettet og systematisk med at nedbringe sygefravær. Brancher, der kan søge puljen, er blandt andre fængsler, hospitaler, psykiatri, døgninstitutioner, erhvervsskoler og politi.

14.04.2021

Corona tiltag i Kalundborg Jobcenter – Et stærkere MED-samarbejde

Læs om, hvordan udfordringerne for Kalundborg Jobcenter under nedlukningen har ført til et stærkere MED-samarbejde og virtuelt motions-fællesskab, kaffeklub, fællesfrokost og gåture.

14.04.2021

Påskehilsen om medlemskab og OK21 fra TR i Varde

Der var en tanke om at fejre OK21-vedtagelsen, men også en organiseringstanke bag, da TR Michaela Lindblad sendte en påskehilsen til socialrådgiverne i Varde - både medlemmer og ikke-medlemmer. I quizzen kunne man vinde påskeæg.

14.04.2021

Nyt på hjemmesiden: Den første sygefraværssamtale

Skal du deltage i en sygefraværssamtale som TR, så er der nu hjælp at hente på hjemmesiden.

13.04.2021

Meningsløst at spare på jobcentrene

Politikerne har valgt at spare godt en milliard kroner på indsatsen til de ledige. Dybt kritisabelt, lyder det fra socialrådgiverne, der opfordrer politikerne til at udmønte besparelsen så klogt og nænsomt som muligt.

29.03.2021

Urafstemningen er slut: Klart JA til OK21

Urafstemningerne om OK21 er afsluttet. Medlemmerne af Dansk Socialrådgiverforening har stemt JA til både overenskomstaftalen for kommuner og regioner og overenskomsten i staten.

25.03.2021

Coronakrisen har indefrosset milliarder i kommunekasserne: Pengene skal gå til genopretning af velfærden

Regeringen skal give kommunerne friere tøjler i 2021, fjerne serviceloftet og give fuld adgang til de velfærds-milliarder, der ikke er brugt i 2020 på grund af coronakrisen. Sådan lyder opfordringen fra fem af de store offentlige fagforbund.

15.03.2021

OK21: Reallønnen er sikret de næste tre år

Med forliget mellem Danske Regioner og Dansk Socialrådgiverforening er alle aftaler i forbindelse med OK21 nu på plads. Resultatet har været forbi DS' hovedbestyrelse, som enstemmigt anbefaler medlemmerne at stemme ja ved den kommende urafstemning.

10.03.2021

Socialrådgivere skal ikke længere vejlede om repatriering ved hver samtale

Dansk Socialrådgiverforening har i lang tid arbejdet for at få ændret reglerne om systematisk vejledning om repatriering. Nu kommer der en ændring af reglerne, som reducerer målgruppen for systematisk vejledning markant.

10.03.2021

OK21: Alle forlig er i hus

Med forliget mellem Danske Regioner og Dansk Socialrådgiverforening er alle aftaler i forbindelse med OK21 nu på plads. Resultatet har været forbi DS' hovedbestyrelse, som enstemmigt anbefaler medlemmerne at stemme ja ved den kommende urafstemning.

04.03.2021

Virtuel konference om kontorarbejdets arbejdsmiljø

En virtuel konference den 4. maj giver inspiration og værktøjer til at skabe det gode arbejdsmiljø på kontorarbejdspladser. BFA Velfærd og Offentlig administration står bag konferencen, som er gratis.

03.03.2021

Husk at ulykker, der sker under hjemmearbejde, skal anmeldes som arbejdsskade

Ulykker, der sker under hjemmearbejde, kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

03.03.2021

Leder – Region Syd

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 3. marts 2021.

03.03.2021

Corona: Forebyg og håndter svære møder og konflikter med borgerne

Når man oplever ubehagelige møder med borgerne, er der brug for mere faglig og social støtte. Læs om de gode ideer til konfliktforebyggelse og efterbehandling af konfliktsituationer.

03.03.2021

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionalt ansatte TR og TR-suppleanter i Region Syd - i perioden 21. januar til 24. februar 2021.

03.03.2021

OK21: Forhandlingerne om det sidste forlig starter fredag

Socialrådgivernes løn, pension og arbejdsvilkår er på bordet i de aktuelle overenskomstforhandlinger, som næsten er i mål. Snart skal du som medlem af Dansk Socialrådgiverforening stemme om de nye overenskomster.

25.02.2021

Overenskomstforlig sikrer socialrådgivernes realløn

Lørdag den 6. februar indgik lønmodtagere og arbejdsgiver på statens område forlig om en overenskomst for de næste tre år.

10.02.2021

Flere rettigheder til børn kræver tid til socialrådgiverne

Regeringen skal have stor ros for at sætte de udsatte børn på dagsordenen og for at spille ud med et så ambitiøst udspil. Det vil give de børn, som det hele handler om, en langt stærkere stemme i forhold til deres egen sag, og jeg er rigtig glad for, at der også er fokus på stabilitet og tryghed for børnene, siger Mads Bilstrup.

28.01.2021

Socialrådgivere skal med i lyntest på arbejdspladserne

Den seneste tid har der været meget opmærksomhed om lyntest til ansatte i plejesektoren og i daginstitutionerne. Men også socialrådgivere er udsatte for coronasmitte og bør tilbydes lyntest.

28.01.2021

Leder – Region Nord

Læs regionsformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 27. januar 2021.

27.01.2021

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionalt ansatte TR og TR-suppleanter i Region Syd - i perioden 21. oktober 2020 til 25. januar 2021.

27.01.2021

Tilmeld dig PKAs nye TR-nyhedsbrev

Fra 1. februar udkommer PKAs nye nyhedsbrev, og derefter vil det udkomme fire til seks gange årligt. Læs mere og tilmeld dig her.

27.01.2021

TR-suppleant kursusdag onsdag den 7. april

Hvordan bliver jeg den bedste TR-suppleant-udgave af mig selv? Kom til kursusdag for TR-suppleanter onsdag den 7. april 2021 i Fredericia.

27.01.2021

Leder – Region Syd

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 27. januar 2021.

27.01.2021

Meld udskiftningen af socialrådgivere

Vær med til at hjælpe Region Øst med at arbejde strategisk for at forbedre arbejdsmiljøet på de arbejdsplader, hvor der er stor udskiftning blandt socialrådgivere.

27.01.2021

Ny kontorleder i Syd

Som kontorleder i Region Syd vil jeg være med til at finde styrken i, at der nu er sat et nyt hold med både ny formand og kontorleder. Vi skal skabe et endnu bedre fællesskab og dermed en fantastisk arbejdsplads, så vi kan understøtte regionsbestyrelsens, jeres og medlemmernes behov i endnu højere grad.

27.01.2021

Invitér regionsformanden til OK-klubmøde i marts

For at sikre, at alle får drøftet aftalerne og stemt, opfordres der til at afholde OK-klubmøder i perioden 2.-24. marts. Inviter gerne regionsformanden med til klubmøderne - fysiske som virtuelle.

27.01.2021

FAQ om vaccination og ansættelse

Forhandlingsfællesskabet har lavet en FAQ om vaccination og ansættelse. DS' FAQ om COVID-19 bliver opdateret med informationerne.

27.01.2021

Børne-familieafdelinger kan deltage i forskningsprojekt om høje følelsesmæssige krav

Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning er ved at forberede et forskningsprojekt om høje følelsesmæssige krav. De efterlyser børne-familieafdelinger, der vil deltage.

27.01.2021

Status på coronasituationen

Coronapandemien medfører mange nye tiltag og retningslinjer, og udmeldinger fra myndighederne ændres løbende. Her får du et overblik over status på vaccination, test og afstandskrav, som DS aktuelt har viden om.

27.01.2021

Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Som et af de første lande i verden har Danmark fået en bekendtgørelse, der skal hjælpe med at regulere det psykiske arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. november, skal især bruges i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

27.01.2021

TR-suppleant opfølgningsdag tirsdag den 20. april

Er jeg blevet den bedste TR-suppleant udgave af mig selv? Kom til TR-suppleant opfølgningsdag tirsdag den 20. april 2021 i Fredericia.

27.01.2021

Søg støtte til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og i socialforvaltninger

Socialstyrelsen tilbyder indsatsforløb til botilbud og forvaltninger på socialområdet, der skal øge trivsel og tryghed og derved styrke forebyggelsen af vold og trusler.

27.01.2021

10. februar holder DS webinar om Teams og online-facilitering for tillidsvalgte

DS overgår til at bruge Microsoft Teams til afvikling af webinarer og onlinemøder. Bliv klædt på til at deltage i og selv facilitere gode møder og arrangementer på Teams. Læs mere og tilmeld dig her.

27.01.2021

Styrk trivslen under corona

Pandemien trækker ud, og det kan være svært at holde humøret højt, men på hjemmesiden coronatrivsel.dk er der redskaber både til den enkelte medarbejder, til kollegafællesskabet og til lederen.

27.01.2021

AMiR-kursus – husk at tilmelde dig

DS’ kursus ’Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant’ bliver holdt 9.-10. marts 2021. Læs mere og tilmeld dig her.

27.01.2021

Socialrådgivere stoppede ulovlige besparelser på anbragte børn og unge

Socialrådgiverne i familieafdelingen i Guldborgsund Kommune sagde fra over for ulovlig instruks fra centerchefen – og fik dermed sat en stopper for den. Nu har byrådet besluttet at igangsætte en uvildig undersøgelse af sagen.

20.01.2021

Forhandlingerne om OK21 er for alvor kommet i gang

Forhandlingsbordet er blevet til en skærm denne gang. Det er ikke let at forhandle under en pandemi, der rammer økonomien. Men socialrådgivernes formand, Mads Bilstrup, er klar og går til arbejdet for mere i løn, højere pension og bedre arbejdsmiljø for socialrådgiverne.

14.01.2021

Åbent brev om vacciner til socialrådgivere

Socialrådgivernes formand, Mads Bilstrup, har sendt et åbent brev til Sundhedsminister Magnus Heunicke, direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og Social- og Indenrigsminister Astrid Krag, hvor han spørger til, hvor socialrådgivere, som fx arbejder på døgntilbud til børn og voksne og har udgående opgaver, står i vaccinekøen.

12.01.2021

DS i Sønderborg juleoverrasker medlemmer igen i år

TR'erne i Sønderborg har igen i år glædet sine medlemmer med juleoverraskelser - alt imens de har vist solidaritet i DS' ånd.

09.12.2020

TR og AMiR i Norddjurs fik prisen ’Den Gyldne Socialrådgiver’ for deres arbejdsmiljøindsats

Læs den lærerige historie om hvordan det lykkedes TR og AMiR at få vendt arbejdsmiljøet 180 grader i en familieafdeling med massive problemer.

09.12.2020

Leder – Region Syd

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 9. december 2020.

09.12.2020

Covid-19 / Ny Virkelighed

I Odense-klubben er TR’erne i samarbejde med AMiR’erne meget bevidste om, hvordan vi fortsat kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø og den sociale kapital, mens vi er hjemsendt.

09.12.2020

AMiR-kursus i 2021 – husk at tilmelde dig

DS’ kursus ’Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant’ afholdes i 9.-10. marts 2021. Læs mere og tilmeld dig her.

09.12.2020

Brug julen som anledning til at skabe synlighed og invitere flere med

Julen står for døren, og du finder derfor her lidt inspiration til, hvordan du kan bruge den søde juletid til både at give medlemmerne af klubben en julehilsen og række ud til dine uorganiserede kolleger og invitere dem med i det faglige fællesskab.

09.12.2020

Webinar om Teams og online-facilitering for tillidsvalgte

På dette webinar bliver du som tillidsvalgt klædt på til at deltage i og selv facilitere gode møder og arrangementer på Teams. Vi holder to ens webinarer d. 29. januar og d. 10. februar 2021.

09.12.2020

Leder – Region Nord

Læs regionsformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 9. december 2020.

09.12.2020

DS’ vejledende sagstal er revideret i 2020

På baggrund af en stor undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter på de kommunale myndighedsområder, er DS’ vejledende sagstal blevet revideret og på flere områder justeret ned.

09.12.2020

Vigtig aftale indgået på socialområdet

I sidste uge indgik alle partier i Folketinget en aftale på socialområdet. Der er mange gode og vigtige initiativer for rigtigt mange af de borgere, som socialrådgivere hjælper hver dag.

03.12.2020

Har du ret til at holde fri i julen?

Mange af os forventer, at vi har ret til at holde fri juleaftensdag og nytårsaftensdag, men det er ikke altid tilfældet.

03.12.2020

Retningen er sat for de næste fire år

Repræsentantskabsmødet har vedtaget, at DS de næste fire år skal arbejde for en styrkelse af professionen, bedre vilkår for det sociale arbejde, stærkere fællesskaber blandt socialrådgiverne og en god medlemsoplevelse.

21.11.2020

Socialrådgivere får pris for lang og sej kamp for et bedre arbejdsmiljø

Annette Møller Hammerum og Karen Møller, som er henholdsvis tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant for socialrådgiverne i børne- og familieafdelingen i Norddjurs Kommune, hædres med prisen Den Gyldne Socialrådgiver for deres vedholdende indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og få nedbragt et sagstal, som var dobbelt så højt, som Dansk Socialrådgiverforening anbefaler.

21.11.2020

Socialrådgiver hædres med DS’ Jubilæumslegat for at styrke børnesamtalen

Socialrådgiver Tommy Vitcetz har netop modtaget Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat for sit arbejde med at udvikle et digitalt redskab til børnesamtalen, som gør barnet til en aktiv fortæller og dermed styrker barnets perspektiv.

21.11.2020

Tak til Anne Jørgensen for 20 år i DS

Mads Bilstrup sluttede Repræsentantskabsmødet 2020 med at takke Anne Jørgensen for de 20 år, hun har bidraget til DS' udvikling. Hun giver nu posten som formand for DS' Region Syd videre til Mie Vode Moll.

21.11.2020

Kontingentet stiger med 12 kroner over to år

Efter otte år med et fastfrosset driftskontingent har Repræsentantskabet besluttet at hæve kontingentet med en halv pris- og lønfremskrivning for at kunne dække stigende udgifter som følge af de generelle pris- og lønstigninger.

21.11.2020

Mads Bilstrup: Vi finder tryghed i fællesskabet

Der går en lige linje fra socialrådgivernes stærke, faglige fællesskab til den sammenhængskraft, der bærer Danmark gennem corona-krisen, lød det fra formand Mads Bilstrup, da han præsenterede beretningen på Repræsentantskabsmødet 2020.

20.11.2020

Astrid Krag om Barnets Lov: Der skal være mere plads til socialrådgivernes faglighed

Da socialminister Astrid Krag fredag gæstede DS’ digitale repræsentantskabsmøde, takkede hun socialrådgiverne for deres vigtige og relevante input til Barnets Lov. Ministeren pointerede, at hun deler ønsket om mindre detailregulering og mere plads til socialrådgivernes faglighed på børneområdet.

20.11.2020

På mandag får Danmark klare regler for psykisk arbejdsmiljø

Nu får Danmark som ét af de første lande i Europa en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. DS' næstformand, Ditte Brøndum, kalder det en historisk sejr.

12.11.2020

Socialminister Astrid Krag besøger socialrådgivere

Gladsaxe Familieafdeling har som frikommune arbejdet med mange af de metoder, som Dansk Socialrådgiverforening foreslår kommer med i den kommende Barnets Lov. I mandags var Astrid Krag på digitalt besøg for at høre om deres erfaringer.

12.11.2020

Nøglen til en god start – for nyuddannede socialrådgivere

Brug KL og DS’ fælles inspirationsmateriale til at iværksætte introduktionsordninger og mentorordninger for nyuddannede og nyansatte socialrådgivere.

04.11.2020

Webinar for nyuddannede socialrådgivere

I november afholdes et webinar for nyuddannede medlemmer, hvor nye i faget blandt andet kan få mulighed for at udveksle erfaringer, få gode råd og sparring.

04.11.2020

Ansættelse af nye konsulenter i Region Syd pr. 1. november 2020

Vi er så heldige, at vi har fået ansat to nye konsulenter i Syd. Vi glæder os til samarbejdet med Karina Madsen og Tina Pedersen.

04.11.2020

Webinar for TR om DS’ kompetencefonde

Ansøgninger til DS' kompetencefonde er en vigtig opgave for dig som TR. Hvad skal du vide for at kunne rådgive dine kolleger om ansøgning? Hvordan forholder du dig til uorganiserede, der ønsker at ansøge? Hvad kan fondene yde støtte til, og hvordan får I mest muligt ud af dem? Alt dette vil du få indblik i, når du deltager på dette webinar om DS' kompetencefonde.

04.11.2020

Må generalforsamlingen i klubben udskydes under corona?

Vi er igen i en situation, hvor smittetallene stiger, og myndighederne strammer retningslinjerne for vores adfærd. Flere har derfor været i tvivl om, hvorvidt klubbens generalforsamling - eventuelt med TR-valg - kan udskydes. Det korte svar er ja klubgeneralforsamlingen kan godt udskydes, men der skal være tungtvejende årsager hertil.

04.11.2020

Hilsen fra regionsformanden

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 4. november 2020.

04.11.2020

Nyt materiale om MED og samarbejdet mellem leder og TR

Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet nyt materiale om MED og samarbejdet mellem leder og TR.

04.11.2020

Fokus på krænkende handlinger – seksuel chikane (statsligt ansatte)

Den offentlige debat om seksuel chikane og magtmisbrug skaber fornyet behov for dialog på arbejdspladsen om, hvor grænserne går - og for at få tjekket arbejdspladsens procedurer.

04.11.2020

Vejledende standarder om faglighed og arbejdsmiljø

Dansk Socialrådgiverforening har udviklet 'Vejledende standarder for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø', der kan bruges på arbejdspladserne til at udvikle socialrådgivernes faglighed samt et bæredygtigt arbejdsmiljø.

04.11.2020

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionalt ansatte TR og TR-suppleanter i Region Syd - i perioden 28. september til 21. oktober 2020.

04.11.2020

Arbejdsmiljøet når man arbejder hjemmefra

På grund af coronapandemien arbejder flere mere hjemmefra, og der opstår nye spørgsmål og dilemmaer. DS har samlet vejledningerne under et nyt tema på hjemmesiden.

04.11.2020

Ringeindsats overfor restanterne

Fremover vil indsatsen overfor restanter ikke skulle løftes af TR. Vi ved, I har gjort et stort og ofte svært stykke arbejde derude som TR, når I har skullet kontakte kollegaer, der var på restancelisten. Det vil vi gerne sige tak for.

04.11.2020

Webinarer for AMIR om arbejdsskader

Dansk Socialrådgiverforening holder tre webinarer for arbejdsmiljørepræsentanter, hvor vi kommer rundt om arbejdsskader og arbejdsmiljørepræsentantens rolle i forbindelse med anmeldelser.

04.11.2020

Fokus på krænkende handlinger – seksuel chikane (kommunalt og regionalt ansatte)

Den offentlige debat om seksuel chikane og magtmisbrug skaber fornyet behov for dialog på arbejdspladsen om, hvor grænserne går - og for at få tjekket, om arbejdspladsens retningslinjer er i orden.

04.11.2020

Nye retningslinjer vedrørende corona på det sociale område

Corona-smitten breder sig desværre i vores samfund. I Danmark oplever vi lige som i mange andre europæiske lande nu en anden bølge. Det har ført til, at regeringen nu har meldt nye restriktioner ud for at holde smitten nede.

29.10.2020

Nu stiger lønnen igen

På lønsedlen for oktober kan socialrådgivere i kommunerne se en stigning på 225 kroner, mens socialrådgivere i regionerne stiger med 120 kroner om måneden. Det er den sjette og sidste lønstigning som følge af OK18.

08.10.2020

Generalforsamling: Nu er linjen lagt for de tre DS-regioner

DS’ tre regioner har netop holdt generalforsamling, hvor linjerne blev lagt for fællesskabets arbejde. Debatten drejede sig især om arbejdsmiljø, vilkår for nyuddannede og om regionerne skal have en frikøbt næstformand, som hovedbestyrelsen foreslår.

08.10.2020

Arbejdstilsynet rykker ud til Kriminalforsorgen

Fra 1. september – 1. april 2021 gennemfører Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats overfor Kriminalforsorgens institutioner og KiF-afdelinger.

02.10.2020

Den Statslige Kompetencefond

Ved OK18 blev Den Statslige Kompetencefond ændret, så det nu er nemmere at søge om individuel kompetenceudvikling. Der blev åbnet for ansøgninger den 1. september 2019.

02.10.2020

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionalt ansatte FTR, TR, TR-suppleanter og AMiR i Region Syd - i perioden 21. august til 18. september.

02.10.2020

Håndtering af Covid-19 situationen i Kriminalforsorgen

Vi har fået flere henvendelser fra tillidsrepræsentanter i Kriminalforsorgen omkring håndtering af den aktuelle Covid-19-situation efter statsminister Mette Frederiksens pressemøde fredag den 18. september.

02.10.2020

Nye ferieregler fra 1. september 2020

De nye ferieregler er trådt i kraft pr. 1. september 2020. Det betyder, at samtidighedsferie erstatter den gamle ordning med forskudt ferie. Det har for nogen skabt usikkerhed omkring mulighed for afholdelse af efterårsferie i 2020.

02.10.2020

Hilsen fra regionsformanden

På grund af det stigende antal corona-smittede i disse uger, vil vi gerne være ekstra forsigtige. Derfor denne opfordring til alle om at deltage i vores generalforsamling hjemmefra via computeren.

02.10.2020

TR – hjælp din AMiR med at blive registreret og anmeldt

Også arbejdsmiljørepræsentanter er sikret den særlige beskyttelse – men kun hvis AMiR er anmeldt over for arbejdsgiver af organisationen.

02.10.2020

Arbejdstilsynet rykker ud til døgninstitutioner

Fra 1. september og cirka et halvt år frem afvikler Arbejdstilsynet en særlig tilsynsindsats overfor døgninstitutioner.

02.10.2020

1. oktober stiger lønnen igen for kommunalt og regionalt ansatte

Lønstigningen pr. 1. oktober er sjette og sidste generelle lønstigning som følge af OK18-forliget. De generelle stigninger var således den vigtigste økonomiske del af forliget og har i alt betydet, at lønnen for de kommunalt ansatte er steget 6,4 procent og for de regionalt ansatte 5,7 procent i perioden. Hertil kommer eventuelt lokalt forhandlede tillæg.

02.10.2020

Hjælp de nyuddannede kolleger med i fællesskabet

Mange nyuddannede træder lige nu ind ad døren på deres første arbejdsplads som socialrådgivere. Vær med til at hjælpe dem med at få en god start på arbejdslivet og på jeres arbejdsplads.

02.10.2020

Coronasikker indretning af kontorarbejdspladser

Sundhedsstyrelsen har lavet en overskuelig guide med inspiration til lette indretningsløsninger af kontoarbejdspladser. Ideerne baserer sig på nudging af god adfærd.

02.10.2020

AMiR-temamøder om arbejdsskader

Dansk Socialrådgiverforening holder tre webinarer for arbejdsmiljørepræsentanter, hvor vi kommer rundt om arbejdsskader og arbejdsmiljørepræsentantens rolle i forbindelse med anmeldelser. Sæt X i kalenderen, og tilmeld dig allerede nu.

02.10.2020

OK21 – en oplagt anledning til at få flere med i fællesskabet

Lige nu er du og din klub formentlig godt i gang med at drøfte krav til den nye overenskomst, eller måske har I netop afsluttet jeres proces. Uanset hvad, så er overenskomstforhandling og kravsindsamling en oplagt anledning til at synliggøre værdien af fællesskabet overfor de kolleger, som ikke er med.

02.10.2020

Husk at sende referatet fra klubbens generalforsamling til regionskontoret

Referatet fra generalforsamlingen skal fremsendes til regionen (din konsulent) seneste fire uger efter generalforsamlingens afholdelse.

02.10.2020

Den årlige lønforhandling

På mange af statens arbejdspladser er der tradition for, at den årlige lønforhandling finder sted i efteråret.

02.10.2020

Sådan styrker vi socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø

Dansk Socialrådgiverforening har udviklet 'Vejledende standarder for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø,' der kan bruges ude på arbejdspladserne til at udvikle socialrådgivernes faglighed og et bæredygtigt arbejdsmiljø.

01.10.2020

Tak for jeres input til OK21

Løn, pension og arbejdsmiljø er gennemgående temaer i de tilbagemeldinger, som socialrådgiverne er kommet med indtil videre. Tak for jeres input, det giver et rigtig stærkt mandat at forhandle ud fra, lyder det fra Mads Bilstrup.

01.10.2020

Frivillig 4-dages arbejdsuge på jobcenteret i Esbjerg

Dansk Socialrådgiverforening har sammen med HK Kommunal forhandlet en aftale med Esbjerg Kommune, som giver socialrådgiverne og andre medarbejdere i jobcenteret mulighed for at vælge en 4-dages arbejdsuge fra 1. november 2020.

01.10.2020

Skær ikke i ressourceforløbene

Det er meget bekymrende, at regeringen foreslår at fjerne refusionen til kommunerne for vejledning, opkvalificering og mentorstøtte for at finansiere et mere erhvervsrettet indhold i ressourceforløbene, mener Mads Bilstrup.

01.10.2020

Socialrådgiverne har valgt ny hovedbestyrelse og regionsformand

Valget til de politiske poster i Dansk Socialrådgivergiverforening er afgjort. Valget til hovedbestyrelsen har resulteret i otte genvalg og to nye ansigter, mens Mie Vode Moll er ny formand for socialrådgiverne i Region Syd. Både formand og næstformand samt regionsformændene i Nord og Øst blev valgt ved fredsvalg.

01.10.2020

Endnu et opråb fra socialrådgiverne på børnehandicapområdet

Først advarede en lang række socialrådgivere i et indlæg i Politiken om, at tidspres og økonomi ofte står i vejen for, at kommuner kan give børn med handicap den hjælp, de skal have. Nu er det socialrådgiverne i afdelingen Myndighed for Børn og Unge Handicap i Randers Kommune, der siger fra overfor et urimeligt sagspres.

24.09.2020

Kampvalg om formandsposten i DS’ Region Syd

Der er kampvalg til posten som formand for DS’ Region Syd, hvor Anne Jørgensen har besluttet at stoppe efter 17 år på posten. Vi har stillet to spørgsmål til kandidaterne.

10.09.2020

DS’ ledelse fortsætter i to år

Selv om afstemningen til DS-valget først går i gang den 14. september, står det allerede nu klart, at Mads Bilstrup og Ditte Brøndum fortsætter som formand og næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, og at Trine Quist og Rasmus Balslev fortsætter som regionsformænd i hhv. Region Nord og Region Øst, da der ikke var modkandidater til posterne.

10.09.2020

En stor sejr for sårbare børn i København

Socialrådgivere, klyngeledere og socialpædagoger havde advaret klart mod at fjerne socialrådgiverne fra daginstitutionerne, fordi det ville gå ud over de sårbare børn. Nu har politikerne i København valgt at fortsætte ordningen med socialrådgivere i kommunens daginstitutioner.

03.09.2020

AMiR-temadage om arbejdsskader

Dansk Socialrådgiverforening holder tre temadage for arbejdsmiljørepræsentanter, hvor vi kommer rundt om arbejdsskader og arbejdsmiljørepræsentantens rolle i forbindelse med anmeldelser. Sæt X i kalenderen, og tilmeld dig allerede nu.

26.08.2020

Faktakort om digital chikane

BFA Velfærd har udarbejdet fire overskuelige faktakort, som kan hjælpe jer med at sætte gang i dialogen om digital chikane på arbejdspladsen.

26.08.2020

AMiR-webinar: Hjemmearbejdspladsen i et arbejdsmiljøperspektiv

Mere hjemmearbejde er et helt aktuelt og varmt tema. Dansk Socialrådgiverforening holder et webinar for arbejdsmiljørepræsentanter, hvor vi ser på reglerne for hjemmearbejdspladser, kommer med idéer til indretning og drøfter arbejdsmiljørepræsentantens rolle.

26.08.2020

Husk valgmøder og generalforsamling

Efteråret byder på generalforsamling og valgmøder. Læs med og tilmeld dig - dit bidrag er vigtigt

26.08.2020

Få et velfungerende arbejdsfællesskab

BFA Velfærd har lavet en glimrende publikation om, hvordan man kan styrke arbejdsfællesskabet. Få overblik gennem en enkel model og forslag til dialogspørgsmål om de fire brikker til et stærkt arbejdsfællesskab.

26.08.2020

Et farvel kan godt blive til velkommen igen

DS sætter fokus på at invitere tidligere medlemmer tilbage i vores fællesskab, fordi et farvel til foreningen ikke behøver at gælde for evigt. Her kan du læse om en storstilet ringeindsats blandt DS’ ansatte samt selv få inspiration til, hvordan du kan starte samtalen med tidligere medlemmer på din arbejdsplads.

26.08.2020

Inspiration fra ”Deltagereffekten” – Kontekstanalyse. Start det rigtige sted

Uddrag af kapitel 8: Kontekstanalyse. Start det rigtige sted.

26.08.2020

Leder

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 26. august 2020.

26.08.2020

Velliv Foreningen: Søg 10.000 kr. til jeres arbejdsplads – inden 28. august

Alle arbejdspladser i Danmark kan søge 10.000 kr. til Danmarks Mentale Sundhedsdag i oktober.

26.08.2020

Tag klubben i hånden til generalforsamling i Øst!

Jo flere, vi bliver, jo stærkere står vores fællesskab og de beslutninger, vi træffer for de kommende to år.

26.08.2020

Tag godt imod praktikanterne

I september starter et nyt hold videbegærlige socialrådgiverstuderende i deres praktik. Praktikstarten er for de fleste forbundet med en vis portion uvished og spænding, som I kan hjælpe med at støtte dem godt igennem, så de bliver trygge i den nye situation. Læs mere om, hvordan du kan tage godt imod jeres praktikant.

26.08.2020

Byd din nye kollega velkommen til klubben

Når du får en ny kollega, er det naturligt, at der bliver budt velkomment til arbejdspladsen, men som TR kan du også byde jeres nye kollega velkommen til klubben.

26.08.2020

Styrk din klub igennem adfærdsdesign

Lær at bruge adfærdsdesign til at få flere kolleger med i klubfællesskabet. Ved hjælp af dyb indsigt i menneskelige beslutningsprocesser og præferencer har adfærdsdesign vundet indpas som en måde at designe løsninger, som mennesker har lyst til at bruge.

26.08.2020

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionaltansatte TR, TR-suppleanter og AMiR i Region Syd - i perioden 18 februar til 30. juli 2020.

26.08.2020

Styrk samarbejdet på uddannelsesinstitutioner

BFA Velfærd har lavet en ny publikation samt podcasts om temaet ’Styrk samarbejdet’, der er målrettet uddannelsesverdenen.

26.08.2020

Politikerne må ikke glemme de psykisk nedslidte

Udspillet om tidlig pension er et godt skridt på vejen imod bedre vilkår for lønmodtagerne. Men det er de færreste socialrådgivere, der får gavn af ordningen. Derfor er der stadig brug for et opgør med den stigende pensionsalder og en ordentlig indsats imod psykisk nedslidning, mener Mads Bilstrup.

20.08.2020

Nye vejledende sagstal

Dansk Socialrådgiverforening har igen udsendt nye vejledende sagstal, så de passer med udviklingen på de kommunale myndighedsområder.

20.08.2020

Vi vil ikke udføre samlebåndsarbejde

Åbent brev til beskæftigelsesministeren

25.06.2020

DS’ kommentarer til arbejdsgivernes retningslinjer for genåbning af offentlige kontorer

KL, Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udsendte den 25. maj fælles retningslinjer for genåbning af offentlige kontorarbejdspladser. DS har udarbejdet et notat, der supplerer retningslinjerne.

25.06.2020

Konference om kontorarbejdets arbejdsmiljø

Den 20. oktober afholder Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø en stor gratis konference om kontorarbejdets arbejdsmiljø. Konferencen skal synliggøre kontorarbejdets arbejdsmiljø og give inspiration og vejledning til at handle på det.

25.06.2020

Socialrådgivere har sygefravær 11 dage om året

Den årlige statistik over socialrådgiveres sygefravær viser, at sygefraværsniveauet er stabilt, men at der er store forskelle mellem kommunerne og mellem regionerne.

25.06.2020

Hvilke regler gælder for hjemmearbejdspladsen?

Arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om skærmarbejde gælder også, når man arbejder hjemmefra. Der skal dog være tale om et vist omfang: Det skal være regelmæssigt og svare til mindst én arbejdsdag om ugen eller cirka 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag.

25.06.2020

OK21-forberedelserne er skudt i gang

Som vi også orienterede om i sidste uge, så skal vi have almindelige OK21-forhandlinger, dvs. vi skal forhandle i begyndelsen af 2021. Der er ingen tvivl om, at det bliver en speciel forhandling, derfor bliver kravsindsamlingen og medlemsinvolveringen også noget anderledes end det, vi tidligere har prøvet. Men en ting er sikkert, vi har brug for jeres hjælp, engagement og input - så DS og forhandlingsdelegationen står så stærkt som muligt.

25.06.2020

AMiR-Webinar: Hjemmearbejdspladsen i et arbejdsmiljøperspektiv

I september afholder Dansk Socialrådgiverforening et webinar for arbejdsmiljørepræsentanter om reglerne for hjemmearbejdspladser, krav og ideer til indretning og om arbejdsmiljørepræsentantens rolle.

25.06.2020

Urealistisk hurtig genåbning af socialområdet

Kommunerne fik syv dage til at føre hele socialområdet tilbage til normalen før Corona. Det svarer til at bede en cykelrytter køre Tour de France på et par dage, mener Mads Bilstup.

18.06.2020

Få 10.000 kroner til et arrangement om mental sundhed på din arbejdsplads!

Marker Danmarks Mentale Sundhedsdag med dine kolleger med en udflugt, et foredrag eller noget helt tredje. Velliv Foreningen står bag det gode initiativ, der løber af stablen den 8. oktober.

12.06.2020

Efterårets kurser for erfarne TR

Efter en lang corona-nedlukning på TR-uddannelsen glæder vi os til at se jer igen på efterårets overbygningskurser for erfarne TR. Vi udbyder nemlig 3 overbygningskurser, som du kan tilmelde dig, hvis du har afsluttet TR-grunduddannelsen for mindst 6 måneder siden.

12.06.2020

Har du kolleger, som er i øget risiko for alvorlig eller langvarig COVID-19-sygdom?

Sundhedsstyrelsen har revideret anbefalingerne til personer i øget risiko. Sundhedsstyrelsen vurderer, at langt de fleste personer i øget risiko kan gå på arbejde, hvis der tages særlige forholdsregler om skærpet hygiejne og afstand. Det fremgår af vejledningen, at medarbejdere i øget risiko skal sikres mulighed for 2 meters afstand til kolleger og borgere.

12.06.2020

Hvordan kan vi få et rummeligt psykisk arbejdsmiljø når arbejdspladserne genåbnes

Det er lettere at forstå hinandens holdninger og følelser, hvis vi deler ud af de oplevelser, vilkår og muligheder, som vi har haft. Det gælder både de, der har været fysisk til stede på arbejdspladsen hele tiden, og de der har været hjemsendt.

12.06.2020

Redigering af organisationsaftalen for socialrådgivere i staten

Der mangler kun en enkelt detalje, før de medlemmer, der skal have lønregulering, kan få det. Det falder forhåbentlig på plads inden sommerferien.

12.06.2020

Genåbning af Kriminalforsorgen

Genåbningen af Kriminalforsorgen er nu i fuld gang. Repræsentant for Dansk Socialrådgiverforening, Betina Svinggaard, har deltaget i sektorpartnerskabsmøde hver uge siden nedlukningen. Forud for genåbningen har der været afholdt møde i CASU den 28. maj, hvor Betina også deltog.

12.06.2020

Nyt om OK21-processen i staten

De faglige organisationer og arbejdsgiverne drøfter aktuelt, om man skal forlænge den eksisterende overenskomst med et år, eller om man skal have en helt almindelig 2- eller 3-årig overenskomstfornyelse. Vi har valgt at sætte den demokratiske proces med at indhente forslag og prioriteringer fra jer og jeres medlemmer lidt på pause, indtil vi kender udfaldet af disse drøftelser.

12.06.2020

Fagforeninger overvejer at udskyde forhandling om ny overenskomst

Corona-krisen har sat processen frem mod næste års overenskomst for offentligt ansatte på pause. Nu diskuterer Dansk Socialrådgiverforening og de øvrige fagforbund i Forhandlingsfællesskabet, om vi overhovedet ønsker en forhandling om overenskomsten næste år, eller om den bør udskydes til 2022.

11.06.2020

Kommuneaftale udvikler ikke velfærden

Læs Mads Bilstrups kommentar til den aftale, som regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået om kommunernes økonomi. Han er skuffet over, at regeringen ikke leverer et løft af den kommunale velfærd - efter mange år med underfinansiering.

04.06.2020

Kom godt i gang som socialrådgiver

Når du snart er færdig med uddannelsen og skal til at søge dit første job som socialrådgiver, kan der opstå mange spørgsmål. Derfor holder Dansk Socialrådgiverforening online-møder for alle jer, der dimitterer her i slutningen af juni.

04.06.2020

Billig forsikring og høje renter på din lønkonto

Som nyuddannet kan det være en god ide at tjekke dine medlemsfordele. Måske du har brug for en ny forsikring, fordi du er flyttet fra din studiebolig? Eller du kan få en højere rente på din lønkonto?

01.06.2020

Mail om genåbning af offentlige kontorarbejdspladser

Denne mail blev sendt til alle TR og AMiR onsdag d. 27. maj.

29.05.2020

Sygedagpenge til medarbejdere i øget risiko

Personer med øget risiko ved COVID-19 og deres pårørende har med en midlertidig ændring til sygedagpengeloven fået mulighed for at blive væk fra arbejdet, hvis det er risikofyldt, og modtage løn eller sygedagpenge.

29.05.2020

Aflysning af TR-konference d. 24.-25. august 2020

Vi har valgt at aflyse konferencen på baggrund af den information, vi har om coronasituationen på nuværende tidspunkt.

29.05.2020

Arbejdstilsynet øger aktiviteten

Arbejdstilsynet vil indtil 8. juni føre målrettede tilsyn med forebyggelse af coronasmitte samt ulykker. Derefter vil Arbejdstilsynet udvide tilsynsindsatsen til at omfatte øvrige arbejdsmiljøproblemer.

29.05.2020

Webinarer om forebyggelse af konflikter og vold på sociale tilbud

’Vold som udtryksform’ inviterer til to korte gratis webinarer i juni om voldsforebyggelse.

29.05.2020

Nye retningslinjer til offentlige kontorarbejdspladser

Arbejdsgiverorganisationerne har i denne uge udsendt retningslinjer for genåbning af offentlige kontorarbejdspladser.

29.05.2020

Ekstra webinar om trivsel og samarbejde i en coronatid

For at imødekomme den store efterspørgsel udbyder vi nu endnu et webinar om trivsel og samarbejde i en coronatid mandag d. 15. juni 2020 kl. 9-11.

29.05.2020

Nye vejledninger og bekendtgørelser

Socialministeriet udsendte d. 15. maj en vejledning til genåbningen af den sociale indsats, og i denne uge kom så bekendtgørelsen, der gradvist genåbner beskæftigelsesindsatsen.

29.05.2020

Ny fælles tilkendegivelse om covid-19 situationen på det kommunale arbejdsmarked

Den fælleserklæringen, som KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået om, at medarbejdere kan blive anvist til at varetage andre opgaver, end de normalt udfører, udløber den 31. maj. Parterne har indgået en ny aftale, der blandt andet giver mulighed for at fortsætte eksisterende ordninger indtil 14. juni.

29.05.2020

Brug momentum til at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen

Den lange periode med corona kan ses som et stort arbejdsmiljøeksperiment. Hvad kan vi lære? Hvad kan vi tage med videre?

29.05.2020

Nyt til personer, der er i særlig risiko for COVID-19

Folketingets partier er blevet enige om, at ansatte i risikogruppen fremover skal kunne sendes hjem på sygedagpenge. Tidligere på ugen kom Sundhedsstyrelsen med nye anbefalinger til risikogruppen.

15.05.2020

Webinar for nyvalgte TR

Er du nyvalgt TR og har du ikke kunne opstarte din TR-uddannelse pga. coronanedlukning? Så er der nu hjælp at hente. DS afholder nemlig webinar for nyvalgte TR med temaet løn d. 3. juni 2020 kl. 09.00-12.30. Webinaret er for ansatte i kommuner, regioner og på det private område.

15.05.2020

Mads Bilstrup om genåbning: Skal være sundhedsmæssigt og socialfagligt forsvarlig

Dansk Socialrådgiverforening er i tæt dialog med myndighederne om vejledningerne for genåbningen af beskæftigelsesindsatsen og hele det sociale område. Mads Bilstrup arbejder for, at genåbningen kommer til at ske på en måde, som er forsvarlig for både socialrådgivere og borgere.

14.05.2020

Skal din arbejdsskadesag genoptages?

Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen giver mulighed for genoptagelse af din sag, hvis du har været tilmeldt efterlønsordningen i a-kassen.

14.05.2020

Ekstra støtte til dine sygemeldte kollegaer

I de kommende uger ringer PKA til de af dine kollegaer, der er langtidssygemeldt, for at tilbyde dem ekstra støtte og rådgivning i denne tid.

01.05.2020

Guide til afholdelse af klubmøde om genåbning af Danmark og rammerne for vores arbejde

Dette er en lille guide til, hvordan I med inspiration fra det fælles online møde, DS har afholdt 28.april, kan fortsætte samtalen om genåbningen på jeres arbejdsplads.

01.05.2020

Hold så den pause!

Mange, som arbejder hjemmefra, får ikke holdt ordentlige pauser. Det går ud over din krop! Her er nogle tips til at få holdt pause med bevægelse.

01.05.2020

Medlemsmøder om udsatte voksne, børn og unge under Corona-krisen

Kom og debatter Dansk Socialrådgiverforenings forslag til at styrke indsatsen over for udsatte borgere under Corona-krisen med Mads Bilstrup og Ditte Brøndum.

30.04.2020

Nu kan COVID-19 anerkendes som arbejdsskade

Beskæftigelsesministeren og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har 23. april 2020 meddelt, at COVID-19 som udgangspunkt kan anerkendes som arbejdsskade, hvis man har været udsat for smitte via sit arbejde.

30.04.2020

Nye vejledende sagstal på børne- og familieområdet

Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse har besluttet at nedjustere det vejledende sagstal på børne- og familieområdet fra 25-35 sager pr. socialrådgiver til 20-30 sager pr. socialrådgiver.

30.04.2020

Husk at du kan ringe til din arbejdsmiljøkonsulent

Uanset om du arbejder hjemme eller udfører kritiske funktioner, kan du altid ringe til en af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkonsulenter, hvis du har brug for at drøfte din situation og få råd og vejledning.

30.04.2020

Corona – Ring til arbejdsmiljøkonsulenterne i Dansk Socialrådgiverforening

I DS' nyhedsbrev, der i næste uge udsendes til alle medlemmer, bliver man opfordret til at kontakte DS' arbejdsmiljøkonsulenter, hvis man har brug for at få råd og vejledning.

24.04.2020

Sygefravær i Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen har sendt en orientering til organisationerne om deres håndtering af sygefravær i forbindelse med COVID-19. De oplyser at have haft en lempeligere tilgang til afholdelse af sygefraværssamtaler fra den 17. marts. De vil dog genoptage afholdelse af de systematiske sygesamtaler i et vist omfang efter, at den aktuelle situation med COVID-19 er blevet forlænget yderligere en måned.

24.04.2020

Socialformidlere i staten

DS har fejlagtigt indgået lønaftaler for socialformidlere i staten og også optaget dem som medlemmer. Vi har brug for jeres hjælp til at få et overblik over, hvem og hvor mange det drejer sig om, så vi kan rette op på det i samarbejde med HK-stat.

24.04.2020

Er du i tvivl, om dine kolleger har det godt?

Lav en buddy-ordning, hvor I kan holde lidt øje med hinanden.

24.04.2020

Nye muligheder for at blive testet for Corona-smitte

I denne uge har Sundhedsstyrelsen åbnet op for, at nye grupper kan blive testet. Her og nu betyder de nye regler, at en socialrådgiver, der arbejder i et tilbud for særligt sårbare grupper på socialområdet, og som bare har lette symptomer, kan selvvisiteres direkte til test i en regional Covid-19-klinik efter aftale med personaleleder.

24.04.2020

OK21 i en corona-tid – book et klubmøde og få formanden med

Selv om hverdagen for langt de fleste af os er vendt op og ned med corona-krisen, så skal vi fortsat forberede os til OK21-forhandlingerne. Men pga. Corona-krisen bliver det en digital proces med video-klubmøder, og derfor opfordrer vi jer til at planlægge et klubmøde med jeres medlemmer allerede nu i perioden 11. maj til 19. juni.

24.04.2020

Hvad gør andre for at skabe et godt arbejdsmiljø i en svær tid?

BFA Velfærd har indsamlet gode historier og praksiseksempler på lokale initiativer.

24.04.2020

DS’ kompetencefonde og underskrifter i COVID-19/Corona-perioden

Der kan fortsat søges midler til efteruddannelse i de kommunale og regionale kompetencefonde, og hvis der opstår udfordringer med at fremskaffe underskrifter, kan mails anvendes som midlertidig godkendelse.

24.04.2020

Gode råd til videomøder

Møder på video kræver nye færdigheder og nye vaner. DS har samlet de vigtigste gode råd til videomøder.

24.04.2020

Kan COVID-19 være en arbejdsskade?

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udsendt en nyhed om, hvorvidt smitte med coronavirus kan være en arbejdsskade. Det kan det i nogle tilfælde.

17.04.2020

Forebyggelse af coronavirussmitte på bosteder og andre institutioner

Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen til bosteder/institutioner. Som noget nyt anbefales kommunerne at etablere en hygiejneorganisation og udpege hygiejneansvarlige medarbejdere.

17.04.2020

Brug af videomøde-værktøjet Zoom i Dansk Socialrådgiverforening

Zoom er sikkert at bruge. De problemer, der har været, er blevet løst på kort tid. Alle systemer har udfordringer fra tid til anden - det vigtigste er, at der bliver handlet på dem, når de identificeres - det har Zoom gjort. Hvis du som TR oplever, at der er modstand mod at bruge Zoom, kan du henvende dig til din DS-region, så vil de hjælpe dig.

17.04.2020

Forebyggelse af coronavirussmitte på kontorarbejdspladser

Sundhedsstyrelsen har lavet en ny vejledning til det private kontorområde, selvom anbefalingen fortsat er hjemmearbejde.

17.04.2020

Anmeldelse af arbejdsulykker, der sker under hjemmearbejde

Hvornår er man omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når man arbejder hjemme? Læs svarene her.

17.04.2020

Lønnen stiger i april

Hvis du er offentligt ansat, vil du fra april få en lønstigning som følge af de generelle lønstigninger i OK18.

16.04.2020

Bevar kontakten

I denne særlige situation, vi står i, har det stor betydning, at vi bevarer - og rigtig gerne forstærker - kontakten til hinanden. Især i de fællesskaber, vi normalt er en del af.

03.04.2020

Forebyggelse af smitte med coronavirus på arbejdspladsen

Læs om de vigtigste forebyggelsestiltag på arbejdspladsen.

03.04.2020

Søg støtte til et projekt om mental sundhed hos Velliv Foreningen

Man kan indtil 23. april søge om penge til stressforebyggelse, bedre samarbejde og værktøjer til mere trivsel på særligt private arbejdspladser.

03.04.2020

Tilrettelæggelse af arbejdet under Corona-krisen

For kommunalt og regionalt ansatte er der indgået en fælleserklæring om arbejdstilrettelæggelse i denne ekstreme situation. Det er der ikke på statens område. Her er aftalt, at medarbejderens arbejdstid udgør den planlagte arbejdstid, og at man varetager så mange opgaver som muligt.

27.03.2020

Konsulenterne er her for at støtte dig som TR

Dansk Socialrådgiverforenings konsulenter står som altid klar til at hjælpe jer med konkret sparring i de situationer, der opstår hos jer.

27.03.2020

Den Kommunale Kompetencefond holder åbent!

Den Kommunale Kompetencefond holder fortsat åbent trods COVID-19, men det har naturligvis afstedkommet en række spørgsmål. Få svar på dem her.

27.03.2020

Husk at kontakte dine kollegaer

Vi opfordrer dig til at kontakte dine kolleger. Det kan være med til at skabe tryghed for dem. Når man er vant til at se hinanden hver dag, er det underligt pludseligt ikke at have kontakt med hinanden.

27.03.2020

Kan arbejdsgiver pålægge mig at afvikle flekstimer?

Vi får mange spørgsmål om afvikling af flekstid og gentager derfor lige reglerne, som også kan findes i FAQ’en på hjemmesiden.

27.03.2020

Arbejdsgiveransvar vedrørende smittespredning af coronavirus

Hvad er arbejdsgiverens ansvar for de medarbejdere, der ikke er hjemsendt, men som varetager kritiske funktioner?

27.03.2020

Struktur på arbejdsdagen derhjemme på grund af coronavirus

Hvordan kan man skabe sig en god arbejdsrytme, når man sidder alene derhjemme? Her er fire gode forslag.

26.03.2020

Coronavirus påvirker os psykisk – gode råd til håndtering

WHO og mange andre har udsendt gode råd om, hvordan vi kan håndtere den psykiske belastning under denne krise. Vi har samlet de ti bedste råd her.

26.03.2020

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle i coronavirus-tider

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en stor rolle i forebyggelse af coronasmitte. Det handler om kollegernes sundhed og sikkerhed – men også om trivsel i en vanskelig tid.

25.03.2020

Arrangementer aflyses – men du kan stadig få fat i DS

Dansk Socialrådgiverforening opretholder almindelig medlemsservice, men undgår så vidt muligt fysiske møder.

13.03.2020

Velkommen tilbage til Ledersektionens nyhedsbrev

I 2020 sætter vi fokus på dit arbejdsmiljø som leder. Og vi byder på flere inspirerende temadage og arrangementer i både foråret og efteråret. og bidrager gerne til kampen.

09.03.2020

Fleksibilitet for medarbejdere og borgere er vejen frem

Odsherred Kommune er blevet rockstjerner for som den første offentlige arbejdsplads at forsøge sig med en arbejdsuge på fire dage. Flere kommuner følger nu trop. Leder Tina Balsig har sat retning og støttet sine 22 medarbejdere i at gå fra tidsstyring til opgavestyring.

09.03.2020

Det bør du vide om coronavirus som socialrådgiver

Hvis du bliver sat i karantæne på grund af smittefare, får du som kommunalt og regionalt ansat løn under karantænen. Er du privatansat bør du kunne få løn eller sygedagpenge. Læs mere om, hvordan du som lønmodtager skal forholde dig, hvis din hverdag pludselig bliver påvirket af coronavirus.

05.03.2020

Gode erfaringer med 4 dages arbejdsuge

Fire ud af fem medarbejdere har taget godt imod den kortere og mere komprimerede arbejdsuge, viser en intern undersøgelse fra Odsherred Kommune.

05.03.2020

Åben medlemsdebat om ”autorisationsmodeller” for socialrådgivere

Åbent medlemsmøde i hver af Dansk Socialrådgiverforenings tre regioner. Næstformand Ditte Brøndum lægger på vegne af hovedbestyrelsen op til debat om muligheder og begrænsninger ved forskellige ”autorisationsmodeller” for socialrådgivere. Gratis deltagelse.

05.03.2020

Inspiration fra ”Deltagereffekten” – hvad er organisering? Større og stærkere fællesskaber

Uddrag af kapital 9: ”Hvad er organisering? Større og stærkere fællesskaber”

27.02.2020

Leder

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 28. februar 2020.

27.02.2020

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionaltansatte TR, TR-suppleanter og AMiR i Region Syd - i perioden 6. januar 2020 til 18. februar 2020.

27.02.2020

Offentlige arbejdspladser får hjælp til at nedbringe sygefravær

Beskæftigelsesministeriet har lanceret en ny indsats, der skal hjælpe offentlige arbejdspladser med at håndtere og forebygge sygefravær. Den består af en hjemmeside, en hotline, et rejsehold og en ansøgningspulje.

26.02.2020

Leder: OK21 er lige om hjørnet

Forarbejdet til overenskomstforhandlinger er allerede begyndt – også på statens område. Siden statsministerens nytårstale har DS brugt rigtig mange kræfter på at kvalificere debatten. Og endelig har hovedbestyrelsen i DS besluttet at placere opgavevaretagelsen i forhold til alle de statsligt ansatte medlemmer i regionerne.

26.02.2020

Få regionsformanden ud til klubmøde om OK21

Møderne er en god anledning til at samles om noget fælles, øve indflydelse på rammerne for vores arbejdsliv og til at synliggøre den konkrete værdi af stærke fagforeninger.

26.02.2020

Nye ferieregler – ferieplanlægning sommer/efterår 2020

Der er en god ide allerede nu at regne lidt på ferieplanen for sommer-/efterårsferie 2020, da det kan være nødvendigt at overføre feriedage fra indeværende ferieår for at realisere dine ferieønsker.

26.02.2020

Restituhvafornoget?

Mennesker er ikke skabt til at være i konstant aktivitet. BFA Velfærd og Offentlig administration har udgivet helt nyt og godt materiale om restitution og pauser.

26.02.2020

Ansætter I også socialrådgiverstuderende på din arbejdsplads?

Det behøver der ikke være noget galt med. Tværtimod. Men som TR kan du med fordel være opmærksom på disse forhold.

26.02.2020

Rådgivningsmuligheder til arbejdsmiljøet i kommuner og regioner

Der er mulighed for gratis rådgivningstilbud om psykisk arbejdsmiljø til MED-udvalg og trioer i kommuner og regioner.

26.02.2020

OK21: Ordentlige rammer for det gode arbejdsliv

Dansk Socialrådgiverforening går nu for alvor i gang med at forberede OK21-arbejdet på statens område. Der er en TR-konference i marts, hvor det egentlige startskud til arbejdet lyder.

26.02.2020

Inviter praktikanterne med i fællesskabet

I februar er et nyt hold videbegærlige socialrådgiverstuderende startet i deres praktik. I kan hjælpe med at støtte dem godt igennem, så de bliver trygge i den nye situation.

26.02.2020

Husk at du kan søge kompetencefonden

Som ansat i en kommune eller en region kan du søge DS’ kompetencefonde om tilskud til diplom-, akademi- og masteruddannelser. Man kan søge kompetencefondene om udgifter til kursusudgift, bøger, transport mm.

26.02.2020

DS hilser regeringens fokus på værdighed velkommen

Efter mange år med mistillid til både ledige og medarbejdere er et nyt mål om værdighed et rigtig godt signal, men det kræver tid og socialfaglighed i jobcentrene, mener Dansk Socialrådgiverforening.

06.02.2020

Medlemskab af DS er billigere end du tror

Fagforeningskontingentet er cirka 128 kroner billigere om måneden, når du regner skattefradraget med. Se her, hvad medlemskabet reelt koster.

06.02.2020

Her er hvad du har brug for at vide i debatten om udsatte børn

Debatten om anbringelser og forebyggende indsatser brager derud af. Men hvad ved vi egentlig om, hvad der er bedst for de udsatte børn og unge?

23.01.2020

Betydelige lønstigninger i kommuner og regioner

1. januar steg lønnen med 1,7 % for regionalt ansatte og 1,6 % for kommunalt ansatte.

22.01.2020

Husk tilbud til opsagte kollegaer

FTFa har udviklet et nyt tilbud for opsagte medlemmer, hvor de bliver rådgivet med udgangspunkt i deres aktuelle situation. De får konkrete anbefalinger til jobsøgningen og får lagt en personlig plan for opsigelsesperioden. Målet er, at medlemmet kommer hurtigere i job.

22.01.2020

Leder: 20’erne – et nyt årti

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 22. januar 2020.

22.01.2020

Skal I digitalisere? Hvordan bliver medarbejderne inddraget?

Hvordan får man som medarbejder indflydelse på digitaliseringsprojekter, så de bliver designet og implementeret på en brugbar måde? En ny publikation giver grundige svar, der også medtænker arbejdsmiljøet og det gode arbejde.

22.01.2020

Gruppeansøgninger til kompetencefondene

Gruppeansøgningerne giver ofte anledning til usikkerhed, og der er mange interesser at tage hensyn til. Kontakt derfor din konsulent i DS, hvis du får gruppeansøgninger til Den Kommunale Kompetencefond eller Den Regionale Kompetencefond til underskrift.

22.01.2020

OK18 og spisepausen

Efter OK18 er parterne enige om, at alle ansatte på det statslige område har ret til betalt spisepause. For en mindre gruppe ansatte fremgår det dog udtrykkeligt af overenskomsten, at der ikke gælder en ret til betalt spisepause.

22.01.2020

TR-kursus modul 3 – Skab forandringer på din arbejdsplads i staten

Har du gennemført kurserne TR i staten og TR i staten 2, kan du nu tilmelde dig modul 3, som afholdes på Hornstrup Kursuscenter 12.-13. maj.

22.01.2020

Leder – Region Nord

Læs regionsformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 22. januar 2020.

22.01.2020

Inspiration fra ”Deltagereffekten” – Rekruttér flere. Medlemskab giver styrke

Det viser sig, at grunden, til at mange ikke er medlemmer, er, at de rent faktisk aldrig er blevet opfordret til medlemskab. Så man skal tage fat i nye på arbejdspladsen, invitere dem ind i fællesskabet, lære dem at kende og spørge ind til deres ønske og drømme for arbejdslivet.

22.01.2020

Få en fysisk udfordring!

Få bevægelse ind i arbejdsdagen ved at blive inspireret af en arbejdsmiljøkalender, der indeholder 12 nemme og sjove øvelser.

22.01.2020

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionaltansatte TR, TR-suppleanter og AMiR i Region Syd - i perioden 17. december 2019 til 20. januar 2020.

22.01.2020

OK18 og redigering af overenskomsterne

DS er i fuld gang med at revidere organisationsaftalerne efter OK18, og senest er aftalen for ledere og lærere ved SOSU-skolerne færdiggjort.

22.01.2020

Hvad sker der i MED-systemet, når organisationer skifter hovedorganisation?

I forbindelse med, at nogle organisationerne har meldt sig ud af FH (og tidligere af FTF) og samtidig meldt sig ind i Akademikerne, vil disse fremover blive repræsenteret gennem Akademiker-valggruppen i MED-systemet.

22.01.2020

Planlagte TR-arrangementer i 2020

I 2020 vil indhold af TR-aktiviteter rette sig imod styrkelse af det lokale lønarbejde samt arbejdsmiljøet som følge af DS' arbejdsmiljøresolution. Med disse temaer i fokus er der planlagt en række TR-aktiviteter.

22.01.2020

Socialrådgivere med en kandidatuddannelse – hvilken overenskomst skal de indplaceres på?

Socialrådgivere efteruddanner sig i stor stil. En god del tager også akademiske kandidatuddannelser oven på deres professionsbachelor. Som TR skal du vide, hvornår kollegaer med en akademisk uddannelse skal indplaceres på DS' overenskomst.

22.01.2020

Hvad koster det at være medlem af DS efter skat?

Har du kollegaer, som ikke er medlem af DS, fordi det er for dyrt? Har du medlemmer, som synes fagforeningen er dyr? Så kan du læse her, hvad medlemskab reelt koster efter fradraget er trukket fra.

22.01.2020

PUF søger nye MED-undervisere

PUF søger nye MED-undervisere til at varetage undervisning af medlemmer af MED-udvalg i regioner og kommuner. Der er ansøgningsfrist 21. februar 2020.

22.01.2020

Vejledninger til de nye ferieaftaler i kommuner og regioner

I de nye vejledninger om de nye ferieaftaler finder du en minivejledning, der giver et fint kort overblik. Desuden indeholder vejledningerne blandt andet reglerne om de 5 ugers ferie samt 6. ferieuge.

17.01.2020

Sådan burde alle socialrådgiveres arbejdsmiljø være

Læs fortællingerne fra tre socialrådgivere, som har mulighed for at udfolde deres faglighed, fordi de har tid til deres arbejde. De gode historier vil blive bragt videre til politikerne, så de kan se, hvor langt vi socialrådgivere kan nå med udsatte mennesker, når vi har rammerne til det.

16.01.2020

Rekordstort afkast på socialrådgivernes pensionsopsparinger

PKA har i 2019 opnået det største investeringsresultat nogensinde, hvilket sikrer en stabil udvikling i socialrådgivernes pensionsopsparinger. Grønne investeringer har kunnet betale sig.

16.01.2020

Statens kompetencefond – husk at opfordre jeres medlemmer til at søge

Statsansatte har gode muligheder for at få støtte gennem statens kompetencefond, så husk at opfordre jeres medlemmer til at søge.

18.12.2019

Konference om stærkt samarbejde på uddannelsesinstitutioner

Den 24. februar i Odense kan statsansatte AMiR, TR og ledere fra uddannelsesverdenen høre om, hvordan man kan styrke samarbejdet mellem aktørerne på uddannelsesstederne. BFA Velfærd & Offentlig Administration står bag konferencen.

18.12.2019

Inspiration fra ”Deltagereffekten” – Hvorfor skal vi arbejde organiserende og involverende?

Kapitel 1 i 'Deltagereffekten' rejser spørgsmålet: "Hvorfor skal vi arbejde organiserende og involverende?". Læs mere her og få inspiration

18.12.2019

Leder: Besparelser er baggrund for kommunes forslag om 4-dages arbejdsuge

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 18. december 2019.

18.12.2019

Datoer for TR-møder i Kriminalforsorgen

Sæt allerede nu X i kalenderen. Invitation med dagsorden vil blive udsendt forud for hvert møde.

18.12.2019

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionaltansatte TR, TR-suppleanter og AMiR i Region Syd - i perioden 10. november 2019 til 16. december 2019.

18.12.2019

FH-stormøde for arbejdsmiljørepræsentanter netop overstået

Mere end 1.700 arbejdsmiljørepræsentanter - 25 fra DS - deltog på stormøde, hvor der blev sat fokus på ’relationer i arbejdsmiljøarbejdet’.

18.12.2019

Arbejdsmiljøprisen 2020

Arbejdsmiljøprisen er en hyldest til det gode arbejdsmiljø. Du kan indstille din arbejdsplads til Arbejdsmiljørådets Arbejdsmiljøpris 2020 frem til den 14. januar.

18.12.2019

Leder – Region Nord

Læs regionsformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 18. december 2019.

18.12.2019

Kursus for AMiR – Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant

Få ideer, tips og råd til samarbejdet om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, om hvordan du kan udfylde rollen som AMiR og hvordan du får mere indflydelse på arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

18.12.2019

Ny undersøgelse om APV på offentlige arbejdspladser

DS’ arbejdsmiljørepræsentanter har medvirket i en stor undersøgelse om APV (den lovpligtige arbejdspladsvurdering) på offentlige arbejdspladser. Nu er resultatet kommet.

18.12.2019

TR-konference 2020

Tilmeld dig 2020's største TR begivenhed! Vi holder TR-konference om overenskomstforhandlingerne i 2021 den 24.-25. marts 2020 på Nyborg Strand.

18.12.2019

Kursusdag for nyvalgte TR-suppleanter

På kursusdagen for nyvalgte TR-suppleanter arbejdes der med rollen som tillidsrepræsentant såvel som suppleant. Formålet er, at du som suppleant bliver bevidst om din rolle og kan se muligheder for at understøtte TR, klubbens medlemmer og arbejdet for at styrke klubben på din arbejdsplads.

18.12.2019

Peter Hummelgaard besøger socialrådgivere

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) inviterede i starten af december sig selv på besøg i Dansk Socialrådgiverforening, hvor en håndfuld socialrådgivere bidrog til den en tiltrængte revision af førtidspensions- og fleksjobreformen.

12.12.2019

Tiltrængt løft af psykiatrien i ny finanslov

Finansloven er et lille skridt på vejen mod genopretning af velfærden, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup.

12.12.2019

”Jeg forsøger bare at holde røven i vandskorpen”

Det strømmer ind med underretninger fra socialrådgivere, der fortæller om konsekvenserne af tidspresset. Efter jul vil Dansk Socialrådgiverforening viderebringe underretningerne til de politikere, der har ansvaret for at løse problemerne. Læs tre af underretningerne her.

27.11.2019

DS hjælper socialrådgivere i de nye FGU-institutioner

Socialrådgivere i de nye FGU-institutioner skal kontakte DS for individuelle aftaler om pensionsbetaling.

13.11.2019

Partier enige om seniorpension – kommuner stritter imod

Regeringen og partierne bag seniorpensionen er enige om, at den nye ordning erstatter seniorførtidspensionen fra årsskiftet. Kommunerne vil ikke administrere ordningen i en overgangsfase.

13.11.2019

Gratis forløb: Forebyg vold på bosteder og i forvaltninger

Socialstyrelsen tilbyder gratis indsatsforløb, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud samt forvaltningsniveauet.

13.11.2019

Jul er ferietid

Hvert år bliver vi mødt med spørgsmålet, ”har jeg fri den 24.12.og 31.12.”. På statens område er begge disse dage helt almindelige arbejdsdage.

13.11.2019

Leder: Bak op om arbejdsmiljøkampagnen: Tid til socialt arbejde

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 13. november 2019.

13.11.2019

Leder – Region Nord

Læs regionsformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 13. november 2019.

13.11.2019

Manglende TR inddragelse ved tjenestelige samtaler

I en jysk kommune har vi haft udfordringer med, at TR ikke er blevet orienteret, når medlemmer bliver indkaldt til tjenestelige samtaler.

13.11.2019

Inspiration fra ”Deltagereffekten” – “Forstå kollegerne – Lyt og find kollegernes skjulte ressourcer”

Som den fjerde konsulent i runden på at anmelde Deltager Effektens indhold har jeg kastet mig over kapitel 3, der omhandler emnet: ”Forstå kollegerne – Lyt og find kollegernes skjulte ressourcer”.

13.11.2019

Hvad er et godt tidsmiljø? Få inspiration til ’sunde arbejdsrytmer’

BFA Velfærd og Offentlig administration har udgivet en publikation, der giver inspiration til, hvordan man kan få et bedre samspil mellem tid og opgaver.

13.11.2019

Workshop om kompetenceudvikling

DS, Region Øst tilbyder workshop om kompetenceudvikling til klubber og arbejdspladser.

13.11.2019

Ferielukket mellem jul og nytår

Arbejdsgiver kan vælge at lukke arbejdspladsen mellem jul og nytår og pålægge medarbejderne at holde ferie.

13.11.2019

Løntjek-kampagnen kører igen i år i uge 46 og 47

DS er med i Løntjek-kampagnen igen i år. Som TR vil du måske få henvendelser fra medlemmerne med ønsket om et løn-tjek. Hvis det giver anledning til spørgsmål, så kan du altid tage fat i din arbejdspladskonsulent.

13.11.2019

Jul og ferie – kommuner og regioner

Mange af os tror og/eller forventer, at juleaftensdag (24. december) og nytårsaftensdag (31. december) er helligdage, og at vi dermed har fri på kommunale og regionale arbejdspladser. Men det er ikke tilfældet. Og dog. Sandheden ligger midt i mellem.

13.11.2019

Hvad med de nyuddannede kolleger i overgangsperioden til ny ferieregler?

Har I fået nyuddannede kolleger i 2019, kan de have ret til at ”trække” indefrosne feriedage ud af fonden for tilgodehavende feriemidler til brug for sommerferien 2020. Hvis lovgiver ikke havde lavet denne særregel, ville en nyuddannet ansat i 2019 i værste fald vente helt til samtidighedsferien starter (1.9.2020) på at kunne begynde at opspare feriedage til brug for ferie med løn.

13.11.2019

Strategisk arbejdsmiljøarbejde

På DS’ temadag for FTR blev vi klogere på, hvilke strategiske indsatser fællestillidsrepræsentanterne kan iværksætte for at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

13.11.2019

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionaltansatte TR, TR-suppleanter og AMiR i Region Syd - i perioden 28. september 2019 til 10. november 2019.

13.11.2019

Gratis indsatsforløb om voldsforebyggelse til bosteder og forvaltninger

Socialstyrelsen tilbyder gratis indsatsforløb, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud, boformer for hjemløse samt forvaltningsniveauet.

13.11.2019

Årlige lønforhandlinger i Kriminalforsorgen

I Kriminalforsorgen er de årlige lønforhandlinger i fuld gang. Der blev i sidste øjeblik fundet lidt ekstra penge til engangsbeløb. Det er jo dejligt, selv om vi bedst kan lide varige tillæg.

13.11.2019

TR-møder i Region Syd – 2020

Så er næste års TR-mødedatoer klar på hjemmesiden.

13.11.2019

Hovedbestyrelsen besøger EU

Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse besøger Europa Parlamentet og Kommissionen for at blive klogere på EU’s markante indflydelse på blandt andet det danske arbejdsmarked og socialpolitikken.

07.11.2019

Socialrådgivere redder deres arbejdsplads

Ordningen med socialrådgivere i de københavnske daginstitutioner fortsætter. Efter pres fra socialrådgiverne har partierne bag budgetaftalen valgt at droppe besparelsen.

07.11.2019

Ny kampagne skal forbedre socialrådgivernes arbejdsmiljø

Torsdag lancerer Dansk Socialrådgiverforening kampagnen Tid til socialt arbejde, som skal sætte fokus på konsekvenserne af det tidspres, som alt for mange socialrådgivere oplever.

30.10.2019

Løntjek: Får du den løn, du har krav på?

Dansk Socialrådgiverforening er igen i år med i den store Løntjek-kampagne sammen med de øvrige organisationer i Fagbevægelsens Hovedorganisation. Kampagnen løber af stablen fra den 11. til den 22. november.

30.10.2019

Bevar socialrådgiverne i daginstitutionerne

Københavns Kommune lægger op til at stoppe et projekt med socialrådgivere i kommunens daginstitutioner - i strid med alle anbefalinger og kommunens egne ord om tidlig indsats. Det har fået medarbejderne til at reagere med et brev til Borgerrepræsentationens politikere.

24.10.2019

Socialrådgivere møder socialminister og retsordfører

DS’ næstformand, Ditte Brøndum, deltog sammen med to socialrådgivere i Folketingets åbningsdag, hvor de fortalte om behandlingen af gravide stofmisbrugere og manglen på resocialisering i fængslerne.

03.10.2019

Fem skarpe tilbud – husk at gøre brug af dit medlemsskab

Vidste du, at du som medlem af Dansk Socialrådgiverforening kan få en billig forsikring og et godt lån, at du kan optjene bonus når du handler, og at du kan få gode råd om karriere og efteruddannelse og hjælp til at få den rigtige løn.

02.10.2019

Leder – Region Nord

Læs regionformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 2. oktober 2019.

02.10.2019

1. oktober stiger lønnen igen for statsansatte

Økonomisk set var den vigtigste del af forliget ved OK18 de generelle lønstigninger, som løfter lønnen for alle socialrådgivere. De generelle lønstigninger har betydet, at lønnen steg 1. april og 1. oktober i 2018 samt 1. april i år, og nu stiger den så igen.

02.10.2019

Leder: Arbejdsmiljøindsatsen skydes i gang med kampagne

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 2. oktober 2019.

02.10.2019

Ved du at der er differentieret kontingent i DS?

For medlemmer der på månedsbasis i gennemsnit arbejder halv tid (20 timer) eller derunder om ugen, og medlemmer der går fra lønnet barsel til barselsdagpenge, kan kontingentsatsen nedsættes. Barselsdagpenge-kontingentet svarer til kontingentet for ledige.

02.10.2019

Køb julegave til klubben

Frem til den 25. oktober 2019 kan I bestille merchandise med Dansk Socialrådgiverforenings logo - f.eks. krus eller keyhangers.

02.10.2019

Ansøgning – Få fri til at deltage i SD19

Socialrådgiverdage 2019 er lige om hjørnet. I DS har vi lavet en tekst, som du kan tilpasse og dernæst bruge til at søge din ledelse/arbejdsgiver om deltagelse.

02.10.2019

Vi har brug for dig i kampagne om arbejdsmiljø!

Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil engagere sig i kampagnen ved at like, dele, svare på spørgsmål, fortælle om deres eget arbejdsmiljø med mere - med det formål, at vi skal fortælle hinanden og omverdenen om vores arbejdsmiljø – så de ansvarlige politikere kan forbedre det.

02.10.2019

Nyt tilbud til opsagte kollegaer

FTFa har udviklet et nyt tilbud for opsagte medlemmer, hvor de bliver rådgivet med udgangspunkt i deres aktuelle situation og får konkrete anbefalinger til jobsøgningen og får lagt en personlig plan for opsigelsesperioden. Formålet er, at medlemmet kommer hurtigere i job.

02.10.2019

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionaltansatte TR, TR-suppleanter og AMiR i Region Syd - i perioden 29. august 2019 til 27. september 2019.

02.10.2019

Oplæg og dialog om investeringstilgangen på det sociale voksenområde

Må DS komme på besøg på din arbejdsplads med oplæg og dialog om investeringstilgangen på det sociale voksenområde?

02.10.2019

1. oktober stiger lønnen for kommunalt og regionalt ansatte

Økonomisk set var den vigtigste del af forliget ved OK18 de generelle lønstigninger. De generelle lønstigninger har betydet, at lønnen steg 1. april og 1. oktober sidste år, og nu stiger den så igen.

02.10.2019

Inspiration fra ”Deltagereffekten” – Motivér kollegerne

Kit Larsen, konsulent i Region Syd, har med afsæt i bogen ”Deltagereffekten” skrevet et indlæg om "Motivér kollegerne" – Få folk med gennem fælles fortælling.

02.10.2019

Temadage – TR og AMiR på fælles arbejdsmiljøværksted

TR og AMiR fra samme arbejdsplads kan tilmelde sig et arbejdsmiljøværksted og få hjælp og inspiration til at komme videre med et arbejdsmiljøproblem på deres arbejdsplads.

02.10.2019

Undersøgelse af sagstal på vej til TR

TR i kommunerne modtager i efteråret 2019 et spørgeskema fra Dansk Socialrådgiveforening om sagstal på myndighedsområdet.

02.10.2019

Brug Kompetencefonden til at invitere kollegaer til at blive medlem af DS

Måske taler du og dine kollegaer om Kompetencefonden i fællesskab, eller du taler med dem hver især - uanset hvornår, har vi her et par bud på, hvordan du kan bruge det som anledning til at invitere dem til at blive medlem

02.10.2019

4-dages arbejdsuge i Odsherred Kommune

Med den fire dages arbejdsuge vil Odsherred Kommune gerne undersøge, om medarbejderne oplever større tilfredshed i arbejdslivet, men naturligvis har de også et mål, der handler om øget tilgængelighed for borgerne, primært gennem tidsbestilte aftaler.

02.10.2019

Stormøde for næsten 3.000 AMiR 12. december

Den 12. december afsluttes Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 med stormøde i Odense

02.10.2019

Få hjælp til din jobsøgning

Er du nyuddannet og på jagt efter dit første job som socialrådgiver? Dansk Socialrådgiverforening hjælper dig med at finde ledige job, giver gode råd til ansøgning og CV og tilbyder karrierevejledning.

26.09.2019

Nu stiger lønnen igen

Hvis du er offentligt ansat, vil der fra oktober være en lønstigning på flere hundrede kroner om måneden på din lønseddel.

26.09.2019

Mads Bilstrup i praktik hos kritisk medlem

Socialrådgiver Paw Borup synes, at Dansk Socialrådgiverforening skal være mere fagforening og mindre socialpolitisk forening. Mads Bilstrup inviterede sig selv til Holstebro for at blive klogere på kritikken.

12.09.2019

DS indgår aftale om 4-dages arbejdsuge i Odsherred

Fra 15. september kan socialrådgiverne i Odsherred kommune vælge at lægge 35 af deres arbejdstimer på ugens første fire dage og holde fri om fredagen. De sidste to timer kan de lægge som de vil.

05.09.2019

Vigtig håndsrækning til de fattigste børnefamilier

I dag kan vi glæde os over, at nogle af samfundets fattigste mennesker får lidt mere luft i økonomien. I morgen fortsætter arbejdet for at sikre anstændige vilkår for alle mennesker i Danmark, lyder det fra Mads Bilstrup.

05.09.2019

Velkommen til de nye studerende

Engagér dig fagligt og socialt på studiet, og husk, at du altid kan hente hjælp hos SDS - Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende. Sådan lyder et par af rådene til de nye studerende.

05.09.2019

Fem fagforbund: Væk med effektiviseringsbidraget

Tiden er inde til at droppe kommunernes effektiviseringsbidrag. Det bedste sted at starte en genopretning af velfærden er ved at afskaffe det helt umulige effektiviseringsbidrag, siger FOA, Danmarks Lærerforening, BUPL, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening.

04.09.2019

Kom med i omstillingen til det borgerorienterede jobcenter

Læs her hvordan din arbejdsplads kan komme med i projektet ’Forenklet beskæftigelsesindsats – fra regelorientering til borgerorientering’.

29.08.2019

Ny podcastserie om alt det vi ikke taler om i socialt arbejde

Skal vi opsøge socialt udsatte børn der hvor de er – på de sociale medier? Og hvordan journaliserer vi et ungt menneskes seksuelle mistrivsel? Ny podcastserie tager alle de emner op, som der ikke bliver undervist i på socialrådgiveruddannelsen, og som der sjældent er tid til at stoppe op og reflektere over.

29.08.2019

DS efterlyser akut hjælp til pressede socialrådgivere

De pressede socialrådgivere, der er tilbage i familieenheden i Norddjurs Kommune, skal ikke regne med at få flere kollegaer foreløbigt, lyder det fra politikerne, selv om socialrådgiverne har advaret om, at de ikke kan overholde loven. Der er brug for akut hjælp, siger Trine Quist, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord.

29.08.2019

Leder – Region Nord

Læs regionformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 28. august 2019.

28.08.2019

Hvis vold og trusler er sjældne

Få hjælp til forebyggelse og håndtering af trusler og vold gennem let tilgængelige guider med skabeloner til blandt andet risikovurdering, beredskabsplanen og logbog.

28.08.2019

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionaltansatte TR, TR-suppleanter og AMiR i Region Syd - i perioden 12. juni 2019 til 28. august 2019.

28.08.2019

Vandflasker – 2019

Region Øst har indkøbt 530 vandflasker med DS-logo, som klubberne har mulighed for at købe, så længe lager haves.

28.08.2019

KL og forhandlingsfællesskabet har underskrevet ny aftale om tryghedspulje

Ny aftale erstatter ”Aftale om Tryghedspuljen” indgået ved OK-15.

28.08.2019

Tre guider til storrumskontoret

Få hjælp til at håndtere forstyrrelser og indeklima i storrumskontorer gennem overskuelige guider.

28.08.2019

Efteråret byder på spændende kurser til tillidsrepræsentanter

Se hvilke kurser der udbydes i efteråret. Der er noget for nyvalgte såvel som erfarne TR.

28.08.2019

Kompetencefonden

Den statslige kompetencefond åbner snart for ansøgninger. Der kan søges fra den 4. september.

28.08.2019

Du kan nu se, hvad vi har på hylderne til jer i foråret 2020

Foråret 2020 byder på et væld af kurser for tillidsrepræsentanter, og du kan allerede nu tilmelde dig relevante kurser i kalenderen for tillidsvalgte

28.08.2019

Årlig lønforhandling på statslige arbejdspladser

Har I årlige lønforhandlinger i 4. kvartal?

28.08.2019

Status på organisationsaftalerne på statslige arbejdspladser

Statsansat? Se status på din organisationsaftale.

28.08.2019

DS’ kompetencefonde for kommunalt og regionalt ansatte giver delvis tilskud til Psykiatrifondens Psykiatrivejlederuddannelse

Psykiatrivejlederuddannelsen hos Psykiatrifonden udbydes nu i et partnerskab med Københavns Professionshøjskole (tidligere PH Metropol), der står for det indeholdte diplommodul.

28.08.2019

Indefrysning af ferietilgodehavende starter den 1. september 2019

Den ferie, du og dine medlemmer optjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 (25 feriedage), indefryses i "Lønmodtagernes Feriemidler" – som vil administrere og investere dem, indtil den dag du når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

28.08.2019

DS’ kompetencefonde for kommunalt og regionalt ansatte – statsstøttede efteruddannelser 2019

DS’ kompetencefonde yder ikke tilskud til diplom-, akademi- og masteruddannelser, hvortil der kan søges statsstøtte. Det fremgår af aftalerne bag kompetencefondene.

28.08.2019

Nyt værktøj til uddannelsesinstitutioner om digitalisering og psykisk arbejdsmiljø

Hvordan kan digitaliseringen påvirke det psykiske arbejdsmiljø - og hvordan håndterer man udfordringerne og mulighederne? Det sætter et nyt værktøj, som BFA Velfærd og Offentlig administration har udgivet, fokus på.

28.08.2019

Sæt kryds i kalenderen – TR og AMiR på fælles arbejdsmiljøværksted

I efteråret kan I på tre temadage som TR og AMiR fra samme arbejdsplads i fællesskab lægge en strategi for, hvordan I kan angribe et problem med arbejdsmiljøet på jeres arbejdsplads.

28.08.2019

Omorganisering i Region Syd

Efter ansættelsen af ny konsulent bliver arbejdsopgaverne i Region Syd fordelt anderledes. Indtil videre skal I bare kontakte jeres vanlige konsulent. Så skal de nok fortælle jer, hvis der kommer ændringer.

28.08.2019

Tag godt imod praktikanterne

I september starter et nyt hold videbegærlige socialrådgiverstuderende i deres praktik. Praktikstarten er for de fleste forbundet med en vis portion uvished og spænding, som I kan hjælpe med at støtte dem godt igennem, så de bliver trygge i den nye situation. Læs mere om, hvordan du kan tage godt imod jeres praktikant her

28.08.2019

Byd din nye kollega velkommen til klubben

Når du får en ny kollega, er det naturligt, at der bliver budt velkomment til arbejdspladsen, men som TR kan du også byde jeres nye kollega velkommen til klubben.

28.08.2019

Få indflydelse!

Erfarne TR, som har afsluttet TR-grunduddannelsen, har nu en sidste chance for at deltage i kurset "Få indflydelse", der afholdes 26.-27. november 2019.

28.08.2019

TR – hjælp din AMiR med at blive registreret og anmeldt

Også arbejdsmiljørepræsentanter er sikret med den særlige beskyttelse – men kun hvis AMiR er anmeldt over for arbejdsgiver af organisationen.

28.08.2019

Tillidsfolk advarer om ’nedsmeltning’ på socialområdet

Nedskæringerne på socialområdet i Københavns Kommune vil gøre ’uoprettelig skade’, advarer Dansk Socialrådgiverforening sammen med fire andre faggrupper i et fælles opråb til politikerne.

15.08.2019

Grønlands socialminister beder om hjælp fra danske socialrådgivere

Den grønlandske social- og justitsminister har haft møde med socialminister Astrid Krag, som vil styrke indsatsen over for Grønlands udsatte børn og unge. Højt på ønskesedlen står hjælp fra danske socialrådgivere til at nedbringe sagsbunker og lave socialfaglige undersøgelser.

15.08.2019

Lad ikke sygdom spolere din ferie

Her er de regler, du skal kende, hvis du vil undgå at bruge din ferie på at ligge i sengen. Hvis du allerede er syg, inden din ferie starter, kan du vælge at udskyde ferien. Og bliver du syg, mens du holder ferie, kan du have ret til erstatningsferie.

21.06.2019

DS melder Bisidderhjælpen til bagmandspolitiet

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup, kalder Bisidderhjælpen for en skruppelløs arbejdsgiver, der har misbrugt både borgernes og medarbejdernes tillid.

13.06.2019

Socialrådgivere advarer: Vi har ikke tid til at overholde loven

Socialrådgiverne i børne-og familieafdeling i Norddjurs Kommune har mistet ni kollegaer på otte måneder. Til gengæld har de fået to vikarer. De socialrådgivere, der er tilbage, er så pressede, at de ikke kan leve op til lovens tidsfrister, skriver Dansk Socialrådgiverforening i et bekymringsbrev til den øverste ledelse. Socialchef afviser at kende til manglende overholdelse af tidsfrister.

13.06.2019

Sådan går du på ferie uden stress

Sommerferien venter forude, men det kan være svært at nyde ferien, hvis tankerne vandrer tilbage til arbejdsopgaverne. Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkonsulent, Elisabeth Huus Pedersen, guider dig med fem råd til en ferie uden arbejdsstress.

13.06.2019

DS ser frem til samarbejde med ny regering

- Vi bidrager altid gerne med vores faglige viden, så politikerne på Christiansborg har mulighed for at nå frem til de bedste løsninger, siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

13.06.2019

Mød socialrådgiverne på Folkemødet

Igen i år er Folkemødet spækket med spændende socialpolitiske debatter, og Dansk Socialrådgiverforening er selvfølgelig at finde på Bornholm klar til at diskutere børnefattigdom, fremtidens møde med systemet, socialrådgivernes dilemmaer og meget andet. Alle medlemmer er inviteret til Dansk Socialrådgiverforenings reception torsdag 19.30 i FTFA teltet.

12.06.2019

Til september åbner den statslige kompetencefond!

... men informer gerne allerede nu dine medlemmer om mulighederne og hvordan de kan få støtte til kompetenceudvikling.

12.06.2019

Kursus for AMiR – Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant

Få ideer, tips og råd til samarbejdet om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, om hvordan du kan udfylde rollen som AMiR og hvordan du får mere indflydelse på arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

12.06.2019

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionaltansatte TR, TR-suppleanter og AMiR i Region Syd - i perioden 10. april 2019 til 7. juni 2019.

12.06.2019

Ferietid og sygdom – hvordan er reglerne?

Hvis man allerede er syg, inden ferien starter, kan man vælge at udskyde ferien. Og bliver man syg, mens man holder ferie, kan man have ret til erstatningsferie. Læs om reglerne for ansatte i kommuner og regioner.

12.06.2019

Kandidater i socialt arbejde

Forhandlingerne om overgang til ny pensionsprocent for kommunalt ansatte kandidater i socialt arbejde er i fuld gang. Er der en kollega, som er kandidat i socialt arbejde og som vi ikke har fået fat i, så tag endelig fat i jeres regionskonsulent.

12.06.2019

Var din suppleant på “Kursusdag for suppleanter” den 29. april?

Hvis ikke din suppleant var med på kursusdagen, er næste mulighed den 11. november 2019.

12.06.2019

EFTERLYSNING – Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunen

KL og Dansk Socialrådgiverforening efterlyser erfaringer med brugen af det fælles inspirationsmateriale om introduktions- og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere. Erfaringerne skal bruges til et nyt projekt.

12.06.2019

Leder: Valget er overstået – der kommer en ny regering

Tak til de socialrådgivere der har stillet op til valget og til jer der aktivt har deltaget i demokratiet.

12.06.2019

Hvad sker der, hvis du bliver syg i din sommerferie?

Desværre er der ingen garantier for, at vi ikke blive syge i ferien – læs her, hvordan du skal forholde dig, hvis du som statsansat bliver syg i din ferie.

12.06.2019

Nye ferieregler – de officielle vejledninger om overgangsordningen er kommet

Selv om de nye ferieregler først træder i kraft i 2020, så skal vi som bekendt igennem en overgangsordning først. Læs vejledningerne om overgang til de nye ferieregler for kommunalt og regionalt ansatte.

12.06.2019

Socialrådgiverne er syge 11 dage om året

Et højt sygefravær kan indikere, at der er problemer med arbejdsmiljøet. Omvendt kan et lavt sygefravær være udtryk for, at arbejdspladsen hurtigt skiller sig af med syge medarbejdere.

12.06.2019

Søg 10.000 kr hos fonden Velliv til et arrangement om mental sundhed

Fonden Velliv giver tilskud på op til 10.000 kr. til at afholde events på arbejdspladser i uge 41 om mental sundhed i arbejdslivet.

12.06.2019

Trio-samarbejdet – en mulighed for at forebygge og løse problemer på arbejdspladsen

Der er udgivet nyt inspirationsmateriale og korte videofilm til trio-samarbejdet – den uformelle samarbejdsform mellem leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

12.06.2019

GDPR og oplysninger til TR

Vi får fortsat spørgsmål fra jer TR’er i forhold til de nye persondataforordninger. Vi har samlet de mest stillede spørgsmål og svar her.

12.06.2019

Nyt fra TR-uddannelsen

Husk at du som TR også skal have input og uddannelse til at varetage rollen som TR. Se hvad der rører sig lige nu i TR-uddannelsen for kommuner og regioner

12.06.2019

Ny konsulent i Region Syd

Der er ansat en ny konsulent i Region Syd - Keld Sparvath Sørensen. Han tiltræder 1. september 2019

12.06.2019

Facebookgrupper til arbejdsmiljørepræsentanter

Både DS og FH har oprettet lukkede facebookgrupper til arbejdsmiljørepræsentanter, hvor der er mulighed for at hente erfaringer og stille spørgsmål til andre AMiR.

12.06.2019

Tips til god introduktion af nyuddannede

I DS har vi et erklæret mål om, at flere nyuddannede får en god introduktion på deres første arbejdsplads. Så HUSK endelig at gøre brug af KLs og DS’ fælles anbefalinger til introduktions- og mentorforløb for nyuddannede.

12.06.2019

Ny MED-håndbog på det regionale område

MED-håndbogen på RLTN’s område kan nu downloades fra Forhandlingsfællesskabets hjemmeside - forhandlingsfællesskabet.dk

12.06.2019

Få besøg af et bestyrelsesmedlem!

Medlemmerne af regionsbestyrelsen i Region Øst vil gerne endnu tættere på medlemmernes virkelighed og høre, hvad der rører sig ude i ”dybet”.

12.06.2019

Bland dig i valgkampen

Her har vi samlet en god blanding tal, fakta og eksempler på spørgsmål, som du kan tage med til valgmøde, bruge på de sociale medier eller hvor du ellers har lyst til at blande dig i valgkampen.

16.05.2019

Folketingsvalg 2019: Det kæmper DS for

Ordentlige forhold for socialrådgivere og vores velfærdskollegaer, både nu og efter arbejdslivet, står højt på DS’ dagsorden. Og så skal vi have politikerne til at afskaffe de lave ydelser og investere i det sociale arbejde.

16.05.2019

Ny lov giver plads til fagligheden – brug den

Hele lovgivningen på beskæftigelsesområdet er blevet forenklet. Grib chancen for at få indflydelse på den nye praksis, lyder opfordringen fra DS’ formand Mads Bilstrup.

16.05.2019

GUIDE: Hvilken efteruddannelse skal jeg vælge?

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du, i den udstrækning det kan lade sig gøre, tager en kompetencegivende uddannelse, når du skal vælge efteruddannelse.

09.05.2019

Værdig pensionsalder er pligtstof for ny regering

Det er positivt, at flere med den nye aftale får adgang til seniorpension. Men en ny regering skal sikre, at alle kan få et godt liv efter arbejdslivet, understreger Dansk Socialrådgiverforenings formand Mads Bilstrup.

09.05.2019

Nu bliver det lettere at få anerkendt en arbejdsskade

Efter kritik fra blandt andre Dansk Socialrådgiverforening har et enigt Folketing nu ændret loven, så alle ulykker, der sker på arbejdet og skyldes arbejdet, fremover vil blive anerkendt som arbejdsskader.

09.05.2019

Socialrådgivere med i ny klima-alliance

Vi skal bruge vores stærke fællesskab til at kræve handling på klimaområdet, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforenings formand Mads Bilstrup.

09.05.2019

DS indgår aftale med Herning Kommune

Dansk Socialrådgiverforening har indgået en aftale med Herning Kommune om socialrådgiver og byrådsmedlem Lone Nielsen. Både Lone Nielsen og kommunen er tilfredse med aftalen.

09.05.2019

Møder om investeringer på det sociale voksenområde og beskæftigelsesområdet

Kom til fyraftensmøde om de omstillinger til en investeringstilgang, der foregår i kommunerne, og tag dine kollegaer og din leder med, så I sammen kan arbejde videre med tilgangen ’derhjemme’.

08.05.2019

DS begærer Bisidderhjælpen konkurs

For godt to uger siden valgte ledelsen af Bisidderhjælpen at lukke virksomheden, og Dansk Socialrådgiverforening har nu begæret Bisidderhjælpen konkurs, da enkelte medlemmer har løn til gode.

24.04.2019

Regeringen bør tage stress mere seriøst

Før påske kom regeringens stresspanel med sine 12 anbefalinger. Men ingen af dem løser det problem, at hver tredje socialrådgiver er stresset, lyder det fra DS’ næstformand Ditte Brøndum.

24.04.2019

Flest børn mellem 10 og 14 får deres sag for Ungdomskriminalitetsnævnet

Størstedelen af de sager, som Ungdomskriminalitetsnævnet har behandlet i sine første to måneder, handler om børn mellem 10 og 14 år, viser nye tal fra Justitsministeriet.

24.04.2019

Socialrådgiver fyret af Hernings politikere

Byrådets fyring af en socialrådgiver i Herning Kommune vækker mistanke om politisk magtmisbrug. ’Helt uhørt’, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforening, som har støttet socialrådgiveren igennem hele forløbet.

24.04.2019

Tjek din lønseddel – måske er din pension steget

Se godt efter på din lønseddel for april. Hvis du arbejder i en kommune eller en region, kan du måske se en højere pensionsprocent, og hvis du arbejder i staten, er din løn steget. Alt sammen et resultat af OK18.

24.04.2019

Kom til 1. maj med Dansk Socialrådgiverforening

På Frederiksberg og i Odense, Aarhus og Aalborg kan du fejre arbejdernes internationale kampdag sammen med din fagforening og andre socialrådgivere.

24.04.2019

Ny publikation – Vær på forkant i arbejdsmiljøarbejdet

Arbejdsmiljøgruppen kan få inspiration til samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet gennem ny publikation.

10.04.2019

OK18: Lønnen stiger igen pr. 1. april på statens område

OK18 betød gode lønstigninger gennem hele overenskomstperioden. Og pr. 1. april 2019 får du den næste, hvis du er ansat på en statslig arbejdsplads. Overenskomsterne er nu under redigering

10.04.2019

Har du talt med jeres praktikant i dag?

Som TR og AMiR er det vigtigt, at I introducerer praktikanten for det TR/AMiR-arbejde, der foregår i den periode, han eller hun er på arbejdspladsen.

10.04.2019

De nye ferieregler – info til TR i staten

Som bekendt kommer der nye ferieregler – men husk de træder først i kraft i 2020. Først skal vi igennem en overgangsordning, som du kan læse mere om her

10.04.2019

Seniorer på det kommunale og regionale område

Er du opmærksom på, at dine kolleger over 60 år har mulighed for at få en seniorordning? Bliv klogere her på deres muligheder og rettigheder

10.04.2019

Hvad er ”BFA Velfærd og Offentlig administration”?

Få lidt at vide om hvad der gemmer sig bag BFA.

10.04.2019

Arbejdsgiveren har nu pligt til at forebygge krænkende handlinger

Arbejdstilsynet har lavet en ny vejledning om, hvordan arbejdspladserne kan forebygge og håndtere krænkende handlinger på arbejdspladsen.

10.04.2019

Leder: Skulderklap og opbakning til alle vores TR & AMiR

Læs regionsformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 10. april 2019.

10.04.2019

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionaltansatte TR, TR-suppleanter og AMiR i Region Syd - i perioden 6. februar 2019 til 9. april 2019.

10.04.2019

300 arbejdsmiljørepræsentanter i DS

Flere og flere socialrådgivere vælger at stille op og blive valgt som arbejdsmiljørepræsentanter. Vi har netop rundet 300 AMiR i DS.

10.04.2019

OK18 og kandidater i socialt arbejde

OK18 gav et gennembrud for vores socialrådgivere, som også har en kandidatuddannelse i socialt arbejde. Men alt har en pris.

10.04.2019

Region Østs TR-aktiviteter i 2019

TR-aktiviteterne i DS Region Øst for resten af 2019 er besluttet. Her kan du se temaer og datoer

10.04.2019

DS’ OK18 resultater træder i kraft 1. april 2019

De forbedringer, som DS selv forhandlede hjem til socialrådgiverne ved OK18-forhandlingerne, træder nu i kraft. Læs med her om bl.a. de forhøjet pensionsprocenter.

10.04.2019

Ny kompetencefond på statens område

Som et resultat af OK18 kan statens medarbejdere søge penge fra Den Statslige Kompetencefond til individuel kompetenceudvikling.

10.04.2019

De nye ferieregler – info til TR i kommuner og regioner

Som bekendt kommer der nye ferieregler – men husk de træder først i kraft i 2020. Først skal vi igennem en overgangsordning, som du kan læse mere om her.

10.04.2019

Inspiration fra ”Deltagereffekten” – Hvad gør DS?

Lone Johannsen, arbejdsmiljø- og organiseringskonsulent i Region Syd, har med afsæt i bogen ”Deltagereffekten” skrevet et indlæg om "Hvad gør DS?" - involvering og brug af medlemmernes egne historier.

10.04.2019

Nye målsætninger for DS’ arbejdsmiljøarbejde

Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse har på sit møde i marts besluttet en række målsætninger for DS’ arbejdsmiljøarbejde under overskriften ’Mere fag og arbejdsglæde’.

10.04.2019

Efter ny principafgørelse: Mange flere kan have ret til seniorførtidspension

Ankestyrelsen slår i en ny principafgørelse fast, at personer med højst fem år til folkepensionen har ret til seniorførtidspension, selvom de kan deltage i et såkaldt ’lille fleksjob’. Samtlige afviste sager bør gennemgås for at finde ud af, om flere borgere har ret til seniorførtidspension, mener Mads Bilstrup.

03.04.2019

Sådan kan du engagere dig i din fagforening

Ligegyldigt om det er kollegaernes arbejdsmiljø, borgernes retssikkerhed, kvaliteten i undervisningen eller noget helt fjerde, der driver dig, om du har lyst til at skrive læserbreve eller arrangere debatmøder, så er der en plads i socialrådgivernes faglige fællesskab, hvor du kan bidrage med det, du er god til.

14.03.2019

Socialrådgivere kommer med på råd om social investeringsfond

Efter en uopfordret ansøgning inviterer innovationsminister Sophie Løhde (V) nu Dansk Socialrådgiverforening og Socialpædagogernes Landsforbund med i det organ, der skal rådgive bestyrelsen i Den Sociale Investeringsfond.

14.03.2019

Mindre arbejdspres og større fagligt handlerum: Her er målene for socialrådgivernes arbejdsmiljø

Hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening har netop vedtaget en række mål for socialrådgivernes arbejdsmiljø. Nu er det op til os alle sammen i fællesskab at arbejde hen imod målene, lyder det fra næstformand Ditte Brøndum.

14.03.2019

DS: Nye regler om flyttehjælp lader borgerne i stikken

Som en del af sanktionsudspillet vil regeringen forhindre kommuner i at give flyttehjælp, hvis borgeren flytter til en anden kommune. Læs også DS’ reaktion på de hårdere sanktioner over for ledige, der ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, og kommunernes forpligtelse til at vejlede borgerne bedre om sanktionerne.

07.03.2019

Tillidsfolk i Gribskov i fælles kamp – giver arbejdsgiver rødt kort

Nedskæringer i Gribskov Kommune og en efterfølgende fyring af 12 medarbejdere i kommunen, herunder en socialrådgiver, uden at medarbejderne er blevet inddraget, har fået en historisk enig medarbejderside til at give arbejdsgiver ’det røde kort’.

28.02.2019

Socialrådgiver afslørede lovbrud – nu inspirerer hun andre whistleblowere

Konference i Folketinget om whistleblowing blev indledt af socialrådgiver Susanne Fasting, som i 2015 afslørede Odense Kommunes ulovlige praksis på børneområdet. Hun opfordrer andre, der overvejer at gå til pressen med kritisable forhold på deres arbejdsplads, til at gå sammen med deres kollegaer og kontakte DS.

28.02.2019

Flere ledige kommer i job når socialrådgiverne får bedre tid

Dansk Socialrådgiverforening har i flere år arbejdet for, at kommuner landet over investerer i det sociale arbejde og færre sager pr. socialrådgiver. Nu dokumenterer forskning fra arbejdet i Hjørring Kommune, at det virker.

21.02.2019

Er du stresset? Sådan kan du få hjælp fra din fagforening

Hjertebanken, søvnmangel og problemer med hukommelsen? Hvis du har symptomer på stres, er det vigtigt at reagere på dem, før de udvikler sig.

07.02.2019

Ingen ændringer i MED-systemet med ny hovedorganisation

Pr. 1. januar fik vi ny hovedorganisation – Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Men det ændrer ikke ved, hvordan pladserne fordeles i MED.

06.02.2019

Ny ferielov betyder også nye ferieregler i staten

De nye ferieaftaler er på plads - men inden de gælder, skal vi først have en overgangsperiode – læs med her.

06.02.2019

Inspiration fra ”Deltagereffekten” – relationer og 1:1-samtalen

Dennis Ørsted Petersen, konsulent i Region Syd, har med afsæt i bogen ”Deltagereffekten” skrevet et indlæg om relationer og 1:1-samtalen.

06.02.2019

Voldsforebyggelsespakke til botilbud og forsorgshjem

Pakken skal hjælpe med at holde fast i de elementer i forebyggelsen, der fungerer godt, og udvikle forebyggelsen på de områder, hvor der er mangler.

06.02.2019

DS’ repræsentantskab har vedtaget resolution om arbejdsmiljø

På DS’ repræsentantskabsmøde i november blev der vedtaget en resolution om arbejdsmiljø med titlen ’Mere fag og arbejdsglæde’.

06.02.2019

OK18 og de nye overenskomster på DS’s område

Det er altid en langsommelig proces med at få revideret de nye overenskomster oven på en overenskomstforhandling – det gælder også denne gang.

06.02.2019

Nye ferieregler i kommuner og regioner

De nye ferieaftaler er på plads – men inden de gælder, skal vi først have en overgangsperiode – læs med her.

06.02.2019

Arbejdsmiljøprisen 2019

Gør I noget særligt for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Har I skabt resultater, som andre arbejdspladser kan lære af? F.eks. om introduktion af nyuddannede. Indstil jer til Arbejdsmiljøprisen 2019. Fristen er udskudt til den 13. februar.

06.02.2019

Ny DS-facebook-gruppe for DS-AMiR

DS har oprettet en facebookgruppe for arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af DS.

06.02.2019

Nyt todages DS-kursus til arbejdsmiljørepræsentanter er åben for tilmelding

Kurset er primært rettet mod arbejdsmiljørepræsentanter, som har deltaget i den lovpligtige 3-dages arbejdsmiljøuddannelse, og som er i deres første funktionsår som arbejdsmiljørepræsentanter. Men erfarne AMiR er selvfølgelig også velkomne.

06.02.2019

Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 er skudt i gang

Over 1.700 arbejdsmiljørepræsentanter var med, da Fagbevægelsens Hovedorganisations arbejdsmiljørepræsentantår blev skudt i gang.

06.02.2019

Leder – Region Nord

Læs regionformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 6. februar 2019.

06.02.2019

Leder – Region Syd

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 6. februar 2019.

06.02.2019

Rådgivningsmuligheder til arbejdsmiljøet i kommuner og regioner

Gratis rådgivningstilbud om psykisk arbejdsmiljø fortsætte

06.02.2019

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionaltansatte TR, TR-suppleanter og AMiR i Region Syd - i perioden 18. december 2018 til 5. februar 2019.

06.02.2019

Ny TR-uddannelse til de statslige TR’ere

Vi ændrer uddannelsen, så der fremover er to helt identiske forløb om året. Vi vil fortsat undervise i de vigtige temaer, der undervises i i dag – men fremover vil der være mere fokus på TRs muligheder for indflydelse, nye perspektiver på forhandling, involvering af medlemmer og klub samt TRs lederskab.

06.02.2019

Har du styr på jeres gennemsnitsløn?

OAOs Danmarkskort er en genvej til hurtig og enkel information om gennemsnitslønnen og lokal løndannelse på din arbejdsplads.

06.02.2019

Det vil nedlæggelse af regionerne betyde for socialrådgiverne

Regeringen har meldt ud, at de ønsker at erstatte regionerne med det nye Sundhedsvæsen Danmark. Men hvad vil det betyde for de socialrådgivere, der i dag er ansat i regionerne? Det har Dansk Socialrådgiverforening nu fået svar på fra Finansministeriet.

24.01.2019

Socialrådgivere bygger bro mellem sygehusene og kommunerne

Hvis man vil nedbringe antallet af indlæggelser på sygehusene, er der ingen grund til at genopfinde den dybe tallerken. Alle fem regioner har særdeles positive erfaringer med at bygge bro mellem regioner og kommuner - og dermed forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

24.01.2019

Sammenhæng handler om meget mere end sundhed

Regeringen ønsker med sin sundhedsreform at skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, og selvfølgelig er det afgørende, at der er sammenhæng mellem behandlingen hos lægen, på sygehus og ved speciallægen. Men patienter skal behandles som hele mennesker, ikke som diagnoser, og skal derfor også mødes af socialfagligt personale, som kan hjælpe med at skabe overblik over hele deres livssituation.

24.01.2019

Kampagne for arbejdsmiljørepræsentanter skudt i gang

Flere end 1700 arbejdsmiljørepræsentanter var på Fagbevægelsens Hovedorganisations stormøde i Odense med til at kickstarte kampagnen Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019. 25 af dem var socialrådgivere, som deltog sammen med Dansk Socialrådgiverforenings næstformand, Ditte Brøndum.

10.01.2019

Konference om digitalisering på det sociale område

Muligheder og udfordringer ved digitaliseringsklar lovgivning og automatiseret sagsbehandling på det sociale område.

10.01.2019

Endnu et lønmodtagerår – se hvor mange fridage du får i 2019

Ud over de seks ferieuger er der i år 13 fridage, som falder på hverdage, og hvor de fleste derfor har fri med løn.

10.01.2019

Sådan rammer udlændingestramningerne

Finansloven for 2019 er vedtaget i dag, torsdag d. 20. december. Men den lavere hjemsendelsesydelse træder først i kraft i 2020, og Lindholm bliver først klar til at huse kriminelle, udviste asylansøgere i 2021.

20.12.2018

Kære socialrådgivere

2018 har på mange måder været et vildt år. I foråret stod vi sammen i hele landet skulder ved skulder. På gader og stræder, på arbejdspladser og foran Forligsinstitutionen i kampen for en fair løn og ordentlige arbejdsvilkår under OK18. Vores sammenhold og fællesskab virkede – vi fik en god aftale med rimelige lønstigninger i hus.

20.12.2018

Drop opholdskravet – det er urimeligt og unødvendigt

Regeringen bruger dagpengesystemet til at indføre nye stramninger over for udlændinge, men det kommer også til at koste danskere dagpengene, selvom de har indbetalt til a-kassen i årevis.

20.12.2018

Ny hovedlov skal sikre helhedsorienterede indsatser

Partierne bag sats-puljen er blevet enige om en aftale om principperne for den hovedlov, der skal samle indsatser fra syv love på beskæftigelses-, sundheds-, social- og undervisningsområdet. Principperne skal drøftes af partierne i første halvdel af 2019, og først derefter bliver hovedloven behandlet i Folketinget.

20.12.2018

TR-uddannelsen anno 2019

I DS har vi udviklet en hel ny TR-uddannelse, som går i luften i 2019. For TR-suppleanter er der arrangeret særlige dage i hver region. Tilmeld dig allerede nu.

19.12.2018

Ny rapport om socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø

En ny rapport viser, at 31 procent af socialrådgiverne er stressede hele tiden eller ofte.

19.12.2018

Få flere med i klubarbejdet

Det kan være lettere sagt end gjort – men læs med her om, hvordan nyvalgte næstformand Ditte Brøndum gjorde, da hun var FTR i Gladsaxe kommune.

19.12.2018

Leder – Region Nord

Læs regionformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 19. december 2018.

19.12.2018

Kandidater i socialt arbejde (cand.soc) står over for en pensionsforhøjelse

Med OK18 fik DS et gennembrud i forhold til en lønmæssig anerkendelse af socialrådgivere, der også tager eller har taget en kandidatuddannelse i socialt arbejde.

19.12.2018

Leder – Region Syd

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 19. december 2018.

19.12.2018

Pas på med hemmelige lydoptagelser

Det var ifølge landsretdom berettiget, at arbejdsgiver bortviste en ansat, der foretog hemmelig lydoptagelse af samtale på arbejdspladsen.

19.12.2018

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionaltansatte TR, TR-suppleanter og AMiR i Region Syd - i perioden 28. november til 18. december 2018.

19.12.2018

Flekstidsaftale – husk den er et medarbejdergode!

Flekstidsaftaler er et medarbejdergode. Flekstid er baseret på gode hensigter om at gøre arbejdslivet lidt nemmere. Den skal hjælpe arbejdstagere til en større fleksibilitet i arbejdslivet, så det er muligt at møde lidt senere, hvis børnene har brug for ekstra-kram en decembermorgen, eller en tandlægetid kan nås om eftermiddagen.

19.12.2018

DS lægger flere penge i strejkekassen

Repræsentantskabet i Dansk Socialrådgiverforening besluttede at hæve kontingentet med 20 kroner pr. måned for at ruste foreningen til kommende konflikter. Brug fakta-arket, hvis I møder spørgsmål fra kollegaer.

19.12.2018

Regeringen sender endnu flere børn ud i alvorlig fattigdom

Med finansloven for 2019 aftalte regeringen og Dansk Folkeparti at beskære integrationsydelsen med 2.000 kroner om måneden for enlige forsørgere og 1.000 kroner per person for samboende og gifte med børn.

06.12.2018

Socialrådgivere: Lavere integrationsydelse modvirker vores arbejde

Sundhedsskadelige boliger, tvangsfjernelser på grund af økonomisk omsorgssvigt og forældre, der kommer endnu længere væk fra arbejdsmarkedet. Tre socialrådgivere, som på hver deres måde arbejder med flygtningefamilier, fortæller her om deres frygt for konsekvenserne af at skære i integrationsydelsen.

06.12.2018

Har du styr på fridagene mellem jul og nytår?

Jul er ferietid. Men hvordan er det nu med helligdage og fridage? Og hvordan er reglerne, hvis din arbejdsplads holder lukket mellem jul og nytår?

06.12.2018

Socialrådgiverdage 2019 – Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 30.-31. oktober 2019

Dansk Socialrådgiverforenings store fælles faglige træf, Socialrådgiverdage, afholdes i efteråret 2019 på Hotel Nyborg Strand. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 30.-31. oktober 2019.

06.12.2018

Uambitiøs finanslov: Sylter både arbejdsmiljø og uddannelser

Grønthøsteren kører videre på professionshøjskolerne, der igen i 2019 skal spare to procent. Og med finansloven for 2019 forsætter Arbejdstilsynet på samme uacceptabelt lave niveau.

06.12.2018

Socialrådgivere: Endnu flere bliver fattige og konsekvenserne er brutale

Antallet af fattige børn er historisk højt. Med 12.000 flere i 2017 end året før er antallet steget til 64.500, og sammen med sænkelsen af integrationsydelsen på 2000 kroner for enlige forsørgere - en del af finanslovsaftalen fra i fredags - vil det få katastrofale konsekvenser på både kort og langt sigt, mener Dansk Socialrådgiverforening.

03.12.2018

Politikerne skal sikre sociale projekter efter satspuljen

Dansk Socialrådgiverforening ser positivt på afskaffelsen af satspuljen, men ikke uden bekymring, fortæller formand Mads Bilstrup.

03.12.2018

Statsansatte står sammen mod Moderniseringsstyrelsens angreb på OK18

Ved OK18 stod de ansatte i staten sammen om at sikre den betalte spisepause. Dermed viste vi, at statens arbejdsgivere ikke ensidigt kan forringe de ansattes vilkår uden forhandling.

30.11.2018

Nyt angreb på den betalte spisepause

Ved OK18 fik statens ansatte innovationsministerens underskrift på, at den betalte spisepause er en overenskomstmæssig rettighed. Nu vil Moderniseringsstyrelsen og Sophie Løhde ikke leve op til aftalen.

29.11.2018

I kommer til at høre mig tordne mod fattigdomsydelserne igen og igen

Udsatte borgere får sværere og sværere ved at få tingene til at hænge sammen, og socialrådgiverne oplever afmagt over ikke at kunne hjælpe. Dansk Socialrådgiverforenings nye formand Mads Bilstrup ser derfor en klar sammenhæng mellem kampen for socialrådgivernes arbejdsmiljø og kampen mod fattigdomsydelserne.

29.11.2018

Her er højdepunkterne fra REP18

Ny ledelse, ny politisk topprioritet, flere penge i strejkekassen og fejring af fagets kritiske røster. Her får du et hurtigt overblik over weekendens repræsentantskabsmøde i Dansk Socialrådgiverforening.

29.11.2018

Mange tilmeldinger til Arbejdsmiljørepræsentantkonferencen 8. januar

Der er stor interesse for at deltage i FH’s konference, der er startskud til Arbejdsmiljørepræsentanternes år.

28.11.2018

Fagbevægelsens Hovedorganisation og MED-systemet

Den nye hovedorganisation – Fagbevægelsens Hovedorganisation - FH - træder i kraft fra 1. januar 2019. Men hvad betyder det mon for MED-systemet?

28.11.2018

Nyt todages DS-kursus til arbejdsmiljørepræsentanter på vej

Dansk Socialrådgiverforening er ved at planlægge et helt nyt tilbud til arbejdsmiljørepræsentanterne. Et todages kursus med titlen ”Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant”.

28.11.2018

Indstil din arbejdsplads til Arbejdsmiljøprisen 2019

Gør I noget særligt for arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? For eksempel med god modtagelse af nyuddannede? Så er det nu, I skal indstille jer til Arbejdsmiljøprisen 2019.

28.11.2018

Leder – Region Syd

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 28. november 2018.

28.11.2018

Få indflydelse! – Helt nyt kursus på TR-uddannelsen

Det med indflydelse er ofte meget lettere sagt end gjort – men nu kommer der et kursus, som er din genvej til at lykkes med at få indflydelse.

28.11.2018

Medlemsundersøgelse 2018 – alle svar er vigtige

Vi håber, at alle tillidsrepræsentanter opfordrer medlemmer til at besvare skemaet. Medlemmerne er DSs vigtigste resurse, derfor er det vigtigt at så mange så muligt svarer.

28.11.2018

Nyt værktøj fra BFA: Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat

Det nye værktøj fra branchefællesskabet lægger op til en strategisk dialog om arbejdspladsens fremtidige arbejdsmiljø.

28.11.2018

Unoder om befordringsgodtgørelse

Laver din kommune unoder om befordringsgodtgørelse? Så hører vi gerne om det.

28.11.2018

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionaltansatte TR, TR-suppleanter og AMiR i Region Syd - i perioden 31. oktober til 27. november 2018.

28.11.2018

Leder – Region Nord

Læs regionformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 28. november 2018.

28.11.2018

Skarpt fokus på arbejdstidsregler på temadag i Region Øst

40 TR satte fokus på det højaktuelle emne "arbejdstid". Gang på gang viser det sig, at mange socialrådgivere reelt arbejder mere end 37 timer om ugen.

28.11.2018

Seminar for fællestillidsrepræsentanter 2019 – Lokal lobbyisme

Hvert år holder vi et særligt seminar for FTR’erne, for de har jo allerede været igennem TR-uddannelsen. Men de har stadig brug for input og inspiration, og det får de også i 2019.

28.11.2018

Dyre afbud

Vi kan ikke undgå afbud – men de er dyre.

28.11.2018

Hver tredje socialrådgiver er stresset

Et alt for højt arbejdstempo og en oplevelse af ikke at have mulighed for at hjælpe udsatte borgere så godt, som de gerne vil, er hverdag for mange af landets socialrådgivere. Hver tredje socialrådgiver er ifølge en ny undersøgelse ofte eller hele tiden stressede, dobbelt så mange som lønmodtagerne generelt. Og det har alvorlige konsekvenser for socialrådgivernes helbred og kvaliteten af det sociale arbejde.

27.11.2018

Resolution vedtaget: Nu står arbejdsmiljøet højest på dagsordenen

Repræsentantskabsmødet har vedtaget resolutionen ’Mere fag og arbejdsglæde’ og pålægger dermed hele organisationen, at arbejdsmiljøet skal være DS’ topprioritet i de kommende år.

24.11.2018

Socialrådgiver får pris for at samle kollegaer i et fælles opråb om elendige arbejdsforhold

Tillidsrepræsentant Nadia Priis Ludvigsen sendte i 2017 et brev direkte til direktionen, hvor hver kollega i børne- og familieafdelingen beskrev, hvad arbejdspresset gjorde ved dem og borgerne. Det blev startskuddet til en politisk proces, som langt fra er slut endnu.

24.11.2018

Kritisk forening hædres med DS’ Jubilæumslegat

- Der er brug for en forening, som har mod til at rejse kritiske diskussioner af de strukturelle rammer, som socialrådgiverne arbejder under. De diskussioner rejser vi også i Dansk Socialrådgiverforening, men vi vil gerne udfordres, fordi kritisk tænkning er med til at udvikle socialrådgiverfaget. Sådan sagde afgående formand for DS, Majbrit Berlau, da hun overrakte Jubilæumslegatet til Foreningen til fremme af kritisk socialt arbejde.

24.11.2018

Nu har Dansk Socialrådgiverforening fået ny ledelse

Mads Bilstrup er ny formand for Dansk Socialrådgiverforening fra og med i dag, lørdag den 24. november. Han afløser Majbrit Berlau, der har siddet i formandsstolen siden 2012 og fra 1. januar bliver en ud af seks næstformænd i fagbevægelsens nye hovedorganisation, FH.

24.11.2018

DS lægger flere penge i strejkekassen

Repræsentantskabsmødet i Dansk Socialrådgiverforening besluttede lørdag at hæve kontingentet med 20 kroner pr. måned for at ruste foreningen til kommende konflikter.

24.11.2018

Støtteerklæring: Dansk Socialrådgiverforening støtter Dansk Jernbaneforbunds kamp for ordentlige arbejdsvilkår

Dansk Socialrådgiverforenings Repræsentantskabsmøde 2018 sender varme og solidariske hilsener til vores kollegaer i Dansk Jernbaneforbund, der lige nu kæmper en brav kamp for ordentlige arbejdsvilkår.

23.11.2018

Beretningen er vedtaget: Her er de fire største sejre for DS i 17-18

Repræsentantskabsmødet har netop vedtaget Majbrit Berlaus beretning om, hvad Dansk Socialrådgiverforening har bedrevet de seneste to år.

23.11.2018

Sophie Løhde: Christiansborg skal give større frihed til jer og jeres faglighed

Innovationsminister Sophie Løhde (V) åbnede Dansk Socialrådgiverforenings Repræsentantskab fredag formiddag med at kalde socialrådgiverne for hovedpersoner i arbejdet med at omlægge det sociale arbejde til en sammenhængende og helhedsorienteret indsats.

23.11.2018

Har du lagt mærke til at din løn er steget?

Hvis du er offentligt ansat, vil du muligvis have lagt mærke til et nyt og højere tal på din seneste lønseddel. Som et resultat af OK18 er socialrådgivere i både kommune, region og stat steget i løn fra 1. oktober 2018.

15.11.2018

Invester i socialt udsatte voksne

Vi har set investeringsmodeller på børne, unge- og beskæftigelsesområdet. Nu er tiden kommet til at rulle investeringstankegangen ud på det sociale voksenområde. Læs DS’ 51 anbefalinger til at fremme kommunernes investeringer i socialt udsatte voksne.

08.11.2018

Socialrådgiverne støtter filippinske chauffører med 10.000 kroner

De filippinske chauffører har brug for en global fagbevægelse og grænseoverskridende socialpolitik. Derfor støtter vi socialrådgivere chaufførernes kamp, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

08.11.2018

Berlau får ansvar for socialpolitikken i ny superorganisation

Berlau får ansvar for socialpolitikken i ny superorganisation Så blev spændingen udløst. For fremtiden skal den nye superorganisation være kendt under navnet FH, som står for Fagbevægelsens Hovedorganisation. Og ansvarsområderne for den politiske top er også kommet på plads. Arbejdsfordelingen betyder, at DS’ formand, som bliver en af hovedorganisationens seks næstformænd, kan videreføre sit arbejde på det socialpolitiske område.

08.11.2018

Mere end hver tredje socialrådgiver bliver udsat for trusler

Socialrådgiverne er en af de faggrupper, der oftest bliver udsat for trusler, mens de er på arbejde. Tallene er rystende og helt uacceptable, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

08.11.2018

Løntjek: Får du den løn, du har krav på?

Dansk Socialrådgiverforening er igen i år med i den store Løntjek-kampagne sammen med de øvrige organisationer i LO og FTF. Kampagnen løber af stablen i perioden fra den 12. november til den 23. november. Dansk Socialrådgiverforening har besluttet, at der i år er særligt fokus på medlemmer, der har skiftende arbejdstider.

08.11.2018

Årlige lønforhandlinger i staten – 2018

Hvis ikke den årlige lønforhandling allerede har været afviklet på din arbejdsplads, så er det ved at være tid inden 2018 bliver til 2019.

07.11.2018

Persondataforordning på statens område

Som TR har du ret og krav på de nødvendige oplysninger til at kunne varetage hvervet som TR. Med den nye persondataforordning kan du – måske - opleve, at arbejdsgiver er blevet mere tilbageholdende.

07.11.2018

Forebyggelse af vold gennem faglige metoder

Websitet Metoder Mod Vold viser ved hjælp af videoer fra kommunale arbejdspladser, hvordan man kan arbejde med at forebygge og håndtere konflikter med borgere, der har særlige problemstillinger. Websitet kan også inspirere på statslige arbejdspladser.

07.11.2018

Har du gode TR-vilkår?

De gode TR-vilkår på statslige arbejdspladser kommer ikke nødvendigvis af sig selv. DS står klar til at sparre og hjælpe dig med at forbedre dine vilkår.

07.11.2018

Jul og ferie (staten)

Jul er ferietid, men hvordan er det nu med helligdage og fridage. Og hvordan er reglerne, hvis din arbejdsplads holder lukket mellem jul og nytår?

07.11.2018

Kurser og konferencer i 2019 – for statslige tillidsrepræsentanter

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for, hvornår du skal på TR-uddannelse, og tilmeld dig via DS’ kalender, hvor alle kurser og konferencer bliver lagt op.

07.11.2018

DS’ kompetencefonde

DS' kompetencefonde er en kæmpesucces, og som TR spiller du en vigtig rolle, da det er dig, der godkender ansøgningerne.

31.10.2018

Brug arbejdsmiljørådgivningen SPARK

Ved OK18 blev det besluttet, at tilbuddet om arbejdsmiljørådgivning fra SPARK for kommunale arbejdspladser fortsætter og udvides.

31.10.2018

Gode råd om god modtagelse af borgerne

Få gode ideer til indretning af modtagelse af Borgerservice og samarbejde mellem faggrupper.

31.10.2018

Løntjek-kampagne i uge 46 og 47

Når løntjek-kampagnen løber i 2018, vil DS sætte særlig fokus på socialrådgivere med skiftende arbejdstider.

31.10.2018

Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 (AMR19)

Arbejdsmiljørepræsentanter skal styrkes gennem en stor kampagne.

31.10.2018

Praktikvejleder-undersøgelse 2018

Praktikvejlederne på arbejdspladserne er vigtige kolleger til at sikre dygtige ny-uddannede socialrådgivere. Hjælp DS med at få ny og bedre viden om, hvad der virker godt og mindre godt for praktikvejlederne.

31.10.2018

Helhedsorienteret indsats for udsatte borgere – vær på forkant

Regeringens nye udspil ’Sammen med borgeren’ kan få vidtrækkende betydning for kommunernes arbejde med udsatte borgere.

31.10.2018

Fokus på arbejdstid! Temadag for TR – og temaet på dit næste TR-netværksmøde

"Fokus på arbejdstid!" er både overskriften for temadag for tillidsrepræsentanter den 5. november i Køge - og temaet på dit næste TR-netværksmøde.

31.10.2018

Jul og ferie (kommuner og regioner)

Jul er ferietid. Men hvordan er det nu med helligdage og fridage? Og hvordan er reglerne, hvis din arbejdsplads holder lukket mellem jul og nytår?

31.10.2018

Skal du på TR-grunduddannelse i 2019?

Så kan du meget snart begynde at tilmelde dig den nye TR-uddannelse. Hvis du er helt nyvalgt TR, får du et stamhold, og skal kun tilmelde dig én gang.

31.10.2018

Forebyggelse af vold gennem faglige metoder

Websitet Metoder Mod Vold viser ved hjælp af videoer fra kommunale arbejdspladser, hvordan man kan arbejde med at forebygge og håndtere konflikter med borgere, der har særlige problemstillinger.

31.10.2018

Har du gode TR-vilkår?

De gode TR-vilkår på kommunale og regionale arbejdspladser kommer ikke nødvendigvis af sig selv - selv om du har ret og krav på vilkår, som tillader dig at varetage hvervet. DS står klar til at sparre og hjælpe dig med at forbedre dine vilkår.

31.10.2018

VALG I PKA: Hvad skal dine pensionspenge investeres i?

Hvad er vigtigst for dig, billige seniorboliger, klimavenlige og bæredygtige investeringer, et højt afkast der sikrer dig en økonomisk tryg alderdom? Det er nu, du kan være med til at påvirke, hvordan PKA investerer din pensionsopsparing.

30.10.2018

Lovende udspil om en helhedsorienteret indsats for udsatte borgere

Regeringens udspil ’Sammen med borgeren’ rummer mange af de principper, som Dansk Socialrådgiverforening har arbejdet for at udbrede de seneste år. Nu skal vi socialrådgivere gribe chancen for at få indflydelse på implementeringen, så systemet reelt kommer til at understøtte de gode initiativer, lyder opfordringen fra Majbrit Berlau.

11.10.2018

3517 syge borgere uretmæssigt ramt af kontanthjælpsloftet

De har været på kontanthjælp i over fem år, men i virkeligheden burde de være i ressourceforløb, fleksjob eller på førtidspension. Alligevel er de blevet ramt af kontanthjælpsloftet, viser nye tal.

10.10.2018

Et godt arbejdsmiljø er ikke gratis

Dansk Socialrådgiverforening hilser ekspertudvalgets anbefalinger til et bedre arbejdsmiljø velkommen - men det må ikke blive tomme ord, og der skal følge penge med.

04.10.2018

Socialrådgivere møder partileder og minister

Da Folketinget åbnede tirsdag, havde Virkelighedens Velfærd arrangeret en ’walk and talk’, hvor socialrådgivere, pædagoger og lærere fik mulighed for at fortælle politikerne om den hverdag, de oplever. Isabell Langhoff, socialrådgiver i Jobcenter København, fik blandt andet en snak med socialminister Mai Mercado om sagstal.

04.10.2018

Nu skal Sophie Løhde på dobbeltdate med Peter

For halvandet år siden præsenterede Majbrit Berlau en plakat med Peter - en kontanthjælpsmodtager med 17 fagpersoner og 8 handleplaner - for Sophie Løhde, der efterfølgende vedtog loven om én plan. I fredags præsenterede Majbrit Berlau en ny Peter – med én plan og én koordinerende sagsbehandler – så nu vil Sophie Løhde tage på dobbeltdate.

27.09.2018

Virksomhedspraktik er nyttesløs for en stor gruppe af ledige

Rigtig mange langtidsledige indvandrere har ingen gavn af at komme i virksomhedspraktik, viser ny evaluering. Derfor er det bekymrende, at regeringen fokuserer så meget på virksomhedspraktik og fjerner støtten til andre typer af hjælp til ledige, mener Dansk Socialrådgiverforening.

27.09.2018

TR-uddannelse og TR-udviklingssamtaler

Som TR er det nødvendigt med uddannelse, viden og sparring. DS udbyder årlige kurser på statens område og udviklingssamtaler. Men du er altid velkommen til at tage fat i din konsulent for råd og sparring.

26.09.2018

DS og Kriminalforsorgens direktør om socialrådgivernes arbejdsmiljø

Som opfølgning på politisk møde den 3. januar 2018 om socialrådgivernes arbejdsmiljø og tilhørende udfordringer er der afholdt et nyt møde mellem bl.a. DS’ formand Majbrit Berlau og direktør Thorkild Fogde for at tale status og næste skridt for at sikre socialrådgivernes arbejdsmiljø.

26.09.2018

OK18 og generelle lønstigninger i 2018

OK18-forløbet var undervejs på alle måder specielt og særegent, men som bekendt endte det hele godt – målt både på at vi undgik en storkonflikt og at vi fik et rigtig godt resultat hjem. Et resultat, som betyder lønstigninger i 2018.

26.09.2018

Lønforhandlingerne i Kriminalforsorgen 2017 og 2018

Lønforhandlingerne for 2017 er endelig afsluttet – men om ikke længe tager vi fat igen, når der i 4. kvartal 2018 skal forhandles igen. Det gælder også statens øvrige arbejdspladser.

26.09.2018

Valg i DS – hjælp os med at få dine kollegaer til at stemme

Prik dine kollegaer på skulderen og mind dem om, at bruge deres demokratiske ret: At være med til at bestemme, hvem der i de næste to år, skal sidde i DS’ politiske ledelse. Det er vigtigt for et stærkt fællesskab, at mange er med til at stemme om, hvem der skal tegne den politiske ledelse. 

26.09.2018

Er din arbejdsplads arbejdsmiljøcertificeret? – Arbejdstilsynet på vej

Hvis din arbejdsplads arbejder systematisk og målrettet med arbejdsmiljø, kan den blive akkrediteret af Arbejdstilsynet – er det tilfældet hos jer?

26.09.2018

Socialrådgivere er i gennemsnit syge 11 dage om året

Socialrådgivernes sygefravær følger i det store hele de mønstrer, vi ser på det øvrige kommunale og regionale arbejdsmarked. Men vær opmærksom på, hvis der er et højt sygefravær i din kommune.

26.09.2018

Persondataforordning – får du de oplysninger, du skal bruge?

Vi vil meget gerne høre fra jer, hvis I på jeres arbejdspladser oplever, at I med henvisning til persondataforordningen eksempelvis ikke bliver orienteret i forbindelse med en afskedigelse af et medlem, eller ikke får relevante oplysning ved nyansættelser. Men tag også spørgsmålet op med arbejdsgiver.

26.09.2018

Ændringer i TR-uddannelsen fra januar 2019 og ny bog til TR

I DS er vi i fuld gang med at udvikle TR-uddannelsen, så den styrker jer TR endnu bedre i involvering, forhandling, indflydelse og organisering. Det betyder også ændringer for dig, som er suppleant.

26.09.2018

Nyt grundbeløb på det regionale område

Det er teknik – men dog vigtigt at vide, at der er kommet nyt grundbeløb på det regionale område.

26.09.2018

Forenkling af LAB

Aftalen om forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats give mulighed for mere kvalitet og faglighed. Men det kan ikke udelukkes, at kommunerne selv vil fortsætte proceskravene med f.eks. en fast kadence på samtale og tilbud af frygt for et nyt benchmarkingsystem, som også indgår i aftalen.

26.09.2018

Stressforebyggelse i fællesskab – de vigtigste pejlemærker

Stress er et fællesskabsanliggende, som kræver dialog og omsorg for hinanden. Læs pejlemærker for processen mod mindre stress og mere trivsel her.

26.09.2018

1. oktober stiger lønnen igen for socialrådgivere i kommuner og regioner

Med OK18 blev det sikret, at din løn stiger med mere end 2 pct i 2018, når du er ansat i kommuner og regioner. Læs med her for de præcise tal og baggrunden for de generelle lønstigninger

26.09.2018

TR – hjælp din AMiR med at blive registreret og anmeldt

Også arbejdsmiljørepræsentanter er sikret med den særlige beskyttelse – men kun hvis AMiR er anmeldt over for arbejdsgiver af organisationen.

26.09.2018

Fælles løsninger på lokale problemer? Brug det organiserende redskab “Dialog-dugen”

Dialog-dugen sikrer, at fællesskabet – f.eks. i en klubbestyrelse eller en klub – får talt sammen om bevæggrunde for at engagere sig m.m.

26.09.2018

Studerende og arbejde i fritiden

Studierelevant arbejde i de offentlige forvaltninger til socialrådgiverstuderende er godt – men opgaver og ansvar skal matche, at de er studerende

26.09.2018

DS-temadage for arbejdsmiljørepræsentanter: Skab sunde arbejdsrytmer

Også arbejdsmiljørepræsentanterne har brug for viden og uddannelse - deltag på DS’ temadage i november for AMiR, hvor vi sætter fokus på kvalitetstid i en travl hverdag.

26.09.2018

København investerer i flere sagsbehandlere på handicapområdet

Politikerne på Københavns rådhus lyttede til et åbent brev fra socialrådgivere og afsatte 15 millioner kroner om året til en bedre og hurtigere sagsbehandling til borgere med handicap.

13.09.2018

Mini-guide: Sådan får du indflydelse

Kampen om velfærdskronerne er i gang ude i kommunerne – og endnu engang er der lagt op til stramme budgetter og besparelser. Der er brug for gode ideer og strategier til at komme besparelserne i forkøbet. DS har lavet en mini-guide, hvor du og dine kolleger kan hente inspiration til at gøre tingene på en ny måde – også efter kommunens budget er vedtaget.

13.09.2018

Forenkling må ikke blive en spareøvelse

Som en del af sammenhængsreformen præsenterede regeringen tirsdag et forslag til en afbureaukratiseringsreform. Det er noget, DS har efterspurgt længe, men det er afgørende, at afbureaukratiseringen ikke bliver en skjult nedskæring.

06.09.2018

Majbrit Berlau: Dejligt med forenkling, men glem ikke de udsatte ledige

Den nye aftale om forenkling af beskæftigelsesområdet er et skridt i den rigtige retning. Desværre vil regeringen samtidig gøre det mindre attraktivt for kommunerne at hjælpe de mest udsatte ledige.

30.08.2018

Mads Bilstrup er ny formand fra 24. november

Mads Bilstrup bliver ny formand for Dansk Socialrådgiverforening (DS) den 24. november.

30.08.2018

Hver tredje socialrådgiver oplever dårlig ledelse

Der er en direkte sammenhæng mellem dårlig ledelseskvalitet og medarbejdernes psykiske velbefindende, deres stressniveau og antallet af sygefraværsdage, viser en ny undersøgelse fra FTF.

30.08.2018

Guide: Sådan kommer du godt tilbage fra ferie – trods hedebølgen

Giver hedebølge ret til at holde varmefri? Nej. Ferien er slut for de fleste, og det kan være en hård tørn, når man skal i gang med arbejdet igen. Vi guider dig gennem opstarten – og hedebølgen – med nogle enkle gode råd.

09.08.2018

Massiv kritik: Straf til børn bekæmper ikke kriminalitet

Politikernes strafkurs kan stoppe den positive udvikling mod mindre kriminalitet blandt unge, advarer Dansk Socialrådgiverforening og flere andre organisationer.

09.08.2018

DS har brug for din arbejdsmail

Vi har brug for din arbejdsmail-adresse, så vi hurtigt og effektivt kan komme i kontakt med dig. Den private mailadresse, du oplyste under OK18, skal derfor ændres til din arbejdsmail-adresse. Gør det før din kollega.

09.08.2018

OK18 – hvad sker der nu?

OK18 er nu stemt hjem med et stort JA, og dermed er overenskomsterne ved at blive omsat til de rammer, der regulerer socialrådgiveres ansættelse i staten i de kommende tre år.

26.06.2018

Ferietiden nærmer sig – men sygdom kan komme på tværs

Som TR kan der hurtigt opstå spørgsmål til reglerne omkring ferie og sygdom, læs med her eller del artiklen med dine kolleger om hvilke muligheder der kan være for evt. erstatningsferie.

26.06.2018

Bliv klædt på til rollen som TR

Som TR har du brug for uddannelse og for at blive klædt på til rollen som TR eller suppleant. Det gælder både som ny TR eller erfaren TR. Og der er flere måder at gøre det på.

26.06.2018

Husk at få anmeldt arbejdsulykker

Arbejdstilsynet har regnet sig frem til, at over halvdelen af alle arbejdsulykker aldrig bliver anmeldt.

26.06.2018

Praktikvejledertillæg i Kriminalforsorgen

Det er nu lykkedes for DS at lande en aftale om, at alle socialrådgivere i Kriminalforsorgen får et funktionstillæg i de perioder, de har praktikanter.

26.06.2018

OK18 – KÆMPE TAK for indsatsen

Det er allerede blevet sagt mange gange, men tåler bestemt at blive sagt igen: Stor stor TAK for jeres helt uvurderlige indsats før, under og efter OK18-forhandlingerne.

26.06.2018

Værktøjer til at give nyuddannede socialrådgivere en god start

De nyuddannede socialrådgivere er netop nu på vej ud på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at de får en god start på arbejdspladsen. Både for den enkelte nyuddannede socialrådgiver, men også for arbejdspladsen og kollegerne.

26.06.2018

De lokale lønforhandlinger i Kriminalforsorgen

Som vi tidligere har informeret både jer og medlemmerne om på forskellige måder, har vi nu endeligt indledt de lokale lønforhandlinger på arbejdspladserne i Kriminalforsorgen.

26.06.2018

Arbejdstagersiden i staten vinder sag i faglig voldgift

Sagen omhandler to konkrete tilfælde, hvor Moderniseringsstyrelsen har rådgivet den statslige arbejdsgiver til ikke at orientere TR om påtænkte afskedigelser med henvisning til persondataretten.

26.06.2018

Offentlige ledere – kom ind i kampen

Ledelseskommissionen går til kanten med sine 28 anbefalinger, der tager livtag med både dårlige ledere og hele samarbejdssystemet. Men formand for DS’ ledersektion Anders Fløjborg glæder sig over, at offentlig ledelse nu for alvor er sat på dagsordenen – og bidrager gerne til kampen.

26.06.2018

Nyt værktøj til ledere: Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat

Virtuelle kolleger, seniorer, der går på pension, nye, unge medarbejdere, digital teknologi. Det er nogle af tendenserne, vi ved vil præge fremtidens arbejdsmarkedet – og dermed også arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser. Få hjælp til at sætte det på dagsordenen og være forberedt.

26.06.2018

Hvordan har du det med dine medarbejdere?

En god relation mellem leder og medarbejdere kan forebygge stress og skabe bedre trivsel blandt alle, viser ny forskning. Det har Offentlig Ledelse sat spot på i det nyeste nummer.

26.06.2018

Styrer vi efter effekt, kvalitet eller tilfredshed?

Hvordan leder du: Skal indsatsen have effekt for borgeren, skal kvaliteten i indsatsen være høj, eller skal borgeren være tilfreds? Hvad er forskellen – og kan vi bruge data til at dokumentere noget af det? Den debat tog Offentlig Ledelse på Folkemødet.

26.06.2018

Hver anden i ressourceforløb har brug for en social indsats – men kun hver femte får det

Mange af de gode tiltag, som borgere i ressourceforløb bliver indstillet til, bliver aldrig ført ud i livet, viser regeringens evaluering af reformen af førtidspension.

14.06.2018

Offentlige ledere – kom ind i kampen

Ledelseskommissionen går til kanten med sine 28 anbefalinger, der tager livtag med både dårlige ledere og hele samarbejdssystemet. Men DS’ ledersektionsformand Anders Fløjborg glæder sig over, at offentlig ledelse nu for alvor er sat på dagsordenen – og bidrager gerne til kampen.

14.06.2018

DS til Ledelseskommissionen: Lyt til os, når anbefalingerne skal blive til praksis

Dansk Socialrådgiverforening er dybt forundret over, at Ledelseskommissionen ser MED-systemet, de faglige organisationer og overenskomsterne som en klods om benet for lederne. Derimod er anbefalingerne om faglig ledelse helt rigtigt set, mener formand Majbrit Berlau.

14.06.2018

’En plan’ vedtaget i Folketinget

Med den nye lov får kommunerne mulighed for at lave én samlet handleplan for borgere med komplekse og sammensatte problemer på tværs af forvaltninger.

07.06.2018

Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat

Et nyt værktøj, ”Sæt fremtidens arbejdsmiljø til debat” giver inspiration til en strategisk dialog om, hvordan fremtidens arbejdsmiljø ser ud på jeres arbejdspladser.

07.06.2018

DS sætter socialpolitisk aftryk på Folkemødet

Dansk Socialrådgiverforening deltager i 35 debatter på Folkemødet på Bornholm 14.-17. juni og arrangerer selv to debatter.

07.06.2018

OK18: Stort JA og rekordhøj stemmeprocent

Stemmeprocenten blandt socialrådgiverne har aldrig nogensinde været højere, og resultatet blev et rungende JA til OK18-forligene – både i kommuner og regioner og på statens område.

04.06.2018

Sidste chance for at stemme om din nye overenskomst

Flere end 8.000 socialrådgivere har allerede stemt om den nye overenskomst. Det er rigtig flot, men vi skal have endnu flere med. Jo flere der stemmer, jo stærkere står vi sammen om resultatet.

31.05.2018

Mød Forligsbanden

Her kan du møde to af de socialrådgivere, der stod foran Forligsinstitutionen dag og nat for at heppe på forhandlerne i de sidste og afgørende dage op til OK18-forliget.

31.05.2018

Arbejdspres: Hver fjerde efterlyser flere kolleger

Socialrådgiverne har et højt arbejdspres. Kun lidt under halvdelen vurderer, at deres mulighed for at levere kvalitet i arbejdet er høj eller meget høj, og hver fjerde socialrådgiver efterlyser flere kolleger. Det viser en ny delrapport fra FTF. DS opfordrer arbejdspladserne til at investere i arbejdsmiljøet.

31.05.2018

Hver tredje af regeringens nye ‘jobparate’ kan ikke arbejde 225 timer

Problematisk at flytte ledige med psykiske og helbredsmæssige problemer over i kategorien 'jobparate', lyder det fra seniorforsker og Dansk Socialrådgiverforening.

31.05.2018

Nu kan du stemme om din overenskomst

Efter et langt og vanskeligt forløb har vi nu fået aftaler på plads om overenskomster for alle socialrådgivere, både i kommunerne, regionerne og staten.

17.05.2018

OK18: Din stemme er vigtig

Brug indflydelsen! Sådan lyder budskabet fra Majbrit Berlau, der opfordrer alle medlemmer af DS til at tage stilling til og stemme om den nye overenskomst.

17.05.2018

Niels Christian Barkholt stopper som næstformand for DS

Næstformand for Dansk Socialrådgiverforening (DS), Niels Christian Barkholt, fratræder posten som næstformand 1. juli for at hellige sig sit folketingskandidatur.

17.05.2018

Kun ’lidt flere borgere’ vil få førtidspension uden ressourceforløb

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) bekræfter Dansk Socialrådgiverforenings bekymring i et svar til beskæftigelsesudvalget. Kun ’lidt flere’ vil få førtidspension med den kommende lovændring.

17.05.2018

Eksperter enige med DS: Faglighed skal i centrum i afgørelser om førtidspension

DS har undersøgt, hvem der konkret sidder med de endelige afgørelser i sager om førtidspension i en række kommuner. Nu har Politiken fulgt op med en større rundspørge, der viser, at der er meget store forskelle kommunerne imellem.

26.04.2018

Jubilæum: 80 år med Dansk Socialrådgiverforening

DS fylder 80 år den 12. maj. I anledning af jubilæet har fagbladet Socialrådgiveren interviewet socialrådgivere i syv generationer. Læs hvordan 81-årige Lilian Sørensen, som blev uddannet i 1962 ”før Danmark fik fri abort”, oplevede tidens største udfordringer.

26.04.2018

1. maj med DS

DS er med i en række 1. maj-møder, som FTF og LO arrangerer. Majbrit Berlau taler på Professionshøjskolen København og i Kongens Have i Odense.

26.04.2018

Valg i DS til efteråret

Det står allerede nu klart, at Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer både skal vælge ny formand og næstformand, når de i efteråret skal vælge, hvem der skal sidde i foreningens politiske top.

26.04.2018

Ny hovedorganisation giver fagbevægelsen flere muskler

Der blev skrevet Danmarkshistorie, da hovedorganisationerne FTF og LO sagde ja til at fusionere. Den nye hovedorganisation, som repræsenterer 1,5 millioner medlemmer, vil styrke fagbevægelsen markant, vurderer Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

26.04.2018

OK18 – forhandlingerne kører igen

Alle parter er ved forhandlingsbordet i Forligsinstitutionen igen. Hos DS afventer vi resultatet og håber på en løsning for alle. Men vi ruster os også til konflikt, og er klar til at gå på gaden med de andre fagforbund, hvis forhandlingerne bryder sammen.

12.04.2018

Ny rapport efterlyser færre sager pr. sagsbehandler på jobcentrene i København

Københavns Kommune bør investere massivt i beskæftigelsesindsatsen, så medarbejderne får et rimeligt antal sager og ledige borgere en bedre behandling, konkluderer ny rapport. DS klapper i hænderne.

12.04.2018

Borgerne skal have ret til en samlet plan og koordinerende sagsbehandler

Borgere med komplekse problemer skal have en mere sammenhængende indsats. Det mener regeringen, som med lovforslaget ’Én plan’ vil foreslå, at borgerne skal have en samlet handleplan for deres forløb fremover. Dansk Socialrådgiverforening ser grundlæggende positivt på forslaget, men understreger at indholdet i forslaget forudsætter en styrkelse af den koordinerende sagsbehandler og lavere sagstal.

12.04.2018

Inspiration: Sådan forebygger vi vold og konflikter

På den nye hjemmeside metodermodvold.dk deler blandt andre socialrådgivere deres erfaringer om nye metoder og redskaber, hvor de arbejder systematisk og målrettet for at begrænse og forebygge konflikter, trusler og vold.

12.04.2018

Fem skarpe til Majbrit Berlau om ny hovedorganisation

På fredag den 13. april skal de to hovedorganisationer LO og FTF tage stilling til, om de skal lægges sammen til én stor hovedorganisation for lønmodtagerne. Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, der er kandidat til en af de seks poster som næstformand i en ny hovedorganisation, svarer her på spørgsmål om sammenlægningen.

09.04.2018

Konflikt udsat: Vi forhandler og forbereder os på mulig konflikt

Forligsinstitutionen har valgt at udsætte konflikten i 14 dage. Det er positivt, men vi er nødt til fortsat at forberede os på en mulig konflikt.

03.04.2018

Socialrådgivere hædret for at favne hele familien

- Vi oparbejder en tillidsfuld relation til familierne, som gør, at vi kan komme mere ind til ”sagens kerne” og skabe meningsfulde indsatser omkring dem. Sådan beskriver socialrådgiver Rikke Rasmussen det sociale arbejde, som Silkeborg Kommunes Helhedsorienteret Indsats netop har fået Oliviaprisen for.

22.03.2018

Gør dig klar til konflikt

En mulig konflikt risikerer at træde i kraft lige efter påske. DS har derfor brug for en række oplysninger fra dig. Læs her, hvad du skal gøre for at blive konflikt-klar.

22.03.2018

Historisk TR-stormøde i gang

Netop nu er flere end 10.000 engagerede tillidsrepræsentanter fra de offentligt ansattes fagforeninger samlet til stormøde i Fredericia. Flere end 200 af dem er tillidsrepræsentanter for socialrådgiverne. Sammen forbereder de sig på konflikt og danner fællesskaber på kryds og tværs af faggrupper.

22.03.2018

Majbrit Berlau: Det er simpelthen for svært at få førtidspension

Den længe ventede evaluering af reformen af førtidspension og fleksjob kom i mandags, og konklusionen er klar: Det er for svært at få førtidspension, og ressourceforløbene mangler for ofte kvalitet. DS efterlyser grundlæggende lovændringer og færre sager.

22.03.2018

Økonomien under en konflikt: Spørgsmål og svar

Under en konflikt får du ikke løn af din arbejdsgiver – men økonomisk støtte fra DS via en lånemodel. Men hvordan, hvor meget og hvorfor? Find svar på dine spørgsmål her.

08.03.2018

Stat, kommuner og regioner varsler lockout af 440.000 offentligt ansatte

De offentlige arbejdsgivere varslede i går lockout af 440.000 offentligt ansatte. Det betyder, at langt flere socialrådgivere kan blive omfattet af konflikten.

08.03.2018

Tillidsrepræsentanter: Sådan forbereder vi os på konflikt

Vi har spurgt tre tillidsrepræsentanter, hvad de mener om en eventuel storkonflikt på det offentlige område? Deres arbejdsplads er udtaget til konflikt, så hvordan forbereder de sig?

08.03.2018

DS og BUPL: Hårdere straf til fagpersoner hjælper ikke udsatte børn

DS kritiserer sammen med pædagogerne regeringens forslag om at straffe fagpersoner som pædagoger, lærere og socialrådgivere hårdere, hvis de forsømmer deres underretningspligt. 'Symbolpolitik' og 'skæv prioritering', lyder det fra de to organisationer.

01.03.2018

Totalt sammenbrud i OK18: Løn er den store knast

Vi har ikke rejst krav om en lønfest. Men tiden er inde til at sikre socialrådgivere og andre offentligt ansatte en reallønsfremgang, der svarer til de privatansattes, siger Majbrit Berlau om sammenbruddet i OK18-forhandlingerne. I dag mødes partnerne for første gang i Forligsinstitutionen.

01.03.2018

DS: Loven skal sikre, at flere får tilbudt førtidspension

DS opfordrer regeringen til at sikre, at et nyt lovforslag om førtidspension vil ændre praksis, så flere borgere får tilkendt førtidspension, når de bør få det.

01.03.2018

Historisk svære OK-forhandlinger

Forhandlingerne om OK18 er i fuld gang, men de er historisk svære. Vi står meget langt fra arbejdsgiverne på afgørende punkter.

22.02.2018

Sygehussocialrådgivere kæmpede for deres arbejdsplads – og vandt

- Vi mener, at vores klinik laver et afgørende stykke arbejde, siger tillidsrepræsentant Liat Damsbo Lund om sin arbejdsplads Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet i København. Klinikken stod til at lukke, men med et tæt samarbejde på tværs af faggrupper, ledelse og Dansk Socialrådgiverforening lykkedes det at redde arbejdspladsen.

22.02.2018

OK18-forhandlingerne går ind i den afsluttende fase

- Når vi ser så forskelligt på de samme forhold, ja så bliver det ekstremt svære forhandlinger. Selv om vi før har sagt, at forhandlingerne bliver historisk vanskelige, ja, så må jeg sige, at det er præcis der, vi står lige nu, skriver Majbrit Berlau.

08.02.2018

Temadage for arbejdsmiljørepræsentanter: “Bevar det gode kollegaskab”

En travl og presset hverdag kan hurtigt sætte sit præg på arbejdsmiljøet og udfordre det gode kollegaskab. DS vil derfor sætte fokus på, hvordan vi kan styrke det gode kollegaskab.

05.02.2018

OK18: Opdaterede kontaktoplysninger = indflydelse

Husk dine kollegaer på at opdatere deres medlemsoplysninger, så de kan stemme om OK18

05.02.2018

OK18 og muligheden for konflikt

Det er klart vores forventning, at det lykkes parterne at indgå forlig inden for fristerne – men konfliktforberedelse en vigtig del af vores almindelige forberedelser til overenskomstforhandlingerne.

05.02.2018

OK18 og urafstemning – du spiller en vigtig rolle

Som TR har du stor indflydelse på at få dine kollegaer til at stemme og engagere sig i OK18. Du kan allerede nu tilmelde dig et TR-møde, eller planlægge et klubmøde om OK18-forliget. OK18 er en oplagt mulighed for at styrke sammenholdet i jeres klub.

05.02.2018

Indeklima – skift lamperne før PCB-læk

Selv om det typisk er det psykisk arbejdsmiljø det halter med for socialrådgivere, skal vi ikke glemme det fysiske arbejdsmiljø og indeklimaet.

05.02.2018

OK18–forhandlingerne er nu i gang

OK18-forhandlingerne er nu kommet i gang for alvor – underviserne meddelte nemlig den 23. januar, at de langt om længe kunne konstatere, at der føres reelle forhandlingerne på underviserområdet.

05.02.2018

Få tilskud til voldsforebyggelse i fængsler, forsvar og politi

Tjek STAR´s pulje med 5 millioner kroner til voldsforebyggelse, som netop er åbnet.

05.02.2018

Arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen

Arbejdsmiljøet i Kriminalforsorgen har gennem en længere periode været særligt belastet og udfordret. Det fik vi ”desværre” slået fast med syvtommersøm i efteråret 2017, da DS gennemførte en arbejdsmiljø-undersøgelse.

05.02.2018

Nye kolleger i politikredsene

Det er altid glædeligt, når vi i DS er med til at udvide arbejdsmarkedet for socialrådgivere. Det er tilfældet i Politiet.

05.02.2018

Lønforhandlingerne i Kriminalforsorgen

Vi håber meget, at vi kan få et svar inden udgangen af februar på DS’ forslag om aftale til tillæg til vores forhåndsaftaler om Ny løn mv. Indtil vi når til enighed med Direktoratet, har vi stadig udskudt lønforhandlingerne

05.02.2018

Socialrådgiverstuderende: Skriv under – drop uddannelsesloftet

Uddannelsesloftet skal afskaffes. Sådan lyder et forslag fra landets elev- og studenterorganisationer. De indsamler underskrifter til det, der kan blive Danmarkshistoriens første borgerforslag. På knap en uge har over 31.000 valgt at skrive under.

01.02.2018

Debat efter fejlrapport: Hvad gavner udsatte børn og unge?

I kølvandet på en rapport fra borgerrådgiveren i Københavns Kommune, som sidste år afslørede fejl i et stort antal børnesager, har der rejst sig en debat om, hvordan vi arbejder bedst til gavn for udsatte børn og unge.

01.02.2018

Nye nationale retningslinjer: Forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Socialstyrelsen har lavet nye nationale retningslinjer til botilbud samt boformer for hjemløse. Formålet er at fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder.

01.02.2018

DS siger Ja til fusion af FTF og LO

Det var en enstemmig hovedbestyrelse i DS, der i denne uge stemte ja til, at DS' nuværende hovedorganisation, FTF, lægges sammen med LO.

01.02.2018

DS til politikerne: Let adgangen til førtidspension

Hvis man er for syg til at arbejde, skal man have ret til førtidspension og ikke cykle rundt i systemet på årelange ressourceforløb uden indhold. Det var et af flere budskaber, da Majbrit Berlau holdt oplæg for politikerne under onsdagens høring på Christiansborg

01.02.2018

Ny undersøgelse: Socialrådgivere hårdt ramt af arbejdspres og stress

Hver tredje socialrådgiver er ofte eller hele tiden stresset. Og knap 60 procent oplever, at de har en høj eller meget høj arbejdsmængde. Det viser en ny undersøgelse fra FTF. Socialrådgivernes formand er stærkt bekymret over de høje tal og efterlyser klare regler for psykisk arbejdsmiljø.

25.01.2018

DS vinder sag: Afskediget tillidsrepræsentant får 288.000 kroner i erstatning

En tillidsrepræsentant fra Randers Kommune blev afskediget uden først at have fået en advarsel. Og det kan man ikke. Det er netop blevet afgjort i en voldgiftssag, som Dansk Socialrådgiverforening har vundet på vegne af den tidligere tillidsrepræsentant, som nu får en godtgørelse på 288.000 kroner.

25.01.2018

NU går OK18-forhandlingerne i gang

Efter at OK18-forhandlingerne har været sat på stand-by i en længere periode, kan Dansk Socialrådgiverforening nu sætte sig ved forhandlingsbordet. Meldingen kommer efter, at underviserne på det kommunale område har opnået reelle forhandlinger med KL om en arbejdstidsaftale.

23.01.2018

Socialrådgivere efterlyser respekt for syge borgere

Ministre bør sende et klart signal til kommuner om, at borgere ikke skal underlægges fysiske lægetjek på jobcentrene, mener socialrådgivere.

12.01.2018

Opsvinget skal løfte det sociale arbejde

Med en stærk opfordring til at socialrådgivere bliver ved med at blande sig i debatten om blandt andet løn- og arbejdsforhold – både på og uden for arbejdspladsen – ønsker Majbrit Berlau godt nytår og siger tak for den store socialfaglige indsats i 2017.

04.01.2018

Guide: Sådan får du en god MUS-samtale

Det er vigtigt at forberede sig grundigt før medarbejderudviklingssamtalen (MUS), så det kan blive en god og udbytterig samtale for både dig og din leder, råder faglig konsulent i Dansk Socialrådgiverforening, Lone Valentin Kjær. Læs hendes guide til den gode MUS-samtale.

04.01.2018

Berlau efterlyser respekt for den danske model

Dansk Socialrådgiverforening har præsenteret sine OK18-krav for KL. Men vi går ikke i gang med at forhandle, før lærerne får en fair forhandling om deres arbejdstid. Optakten til OK vidner om, at arbejdsgiverne ikke i samme grad som tidligere anerkender det grundlag og den værdi, der ligger i den danske model, fortæller Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

04.01.2018

Mediestatus: DS satte dagsorden i 2017

2017 blev året hvor DS’ synspunkter ifølge mediedatabasen Infomedia blev omtalt over 2000 gange og hvor foreningens talspersoner markerede sig i over 50 debatindlæg og kronikker.

04.01.2018

DS om statslige OK-forhandlinger: Socialrådgiverne skal også mærke, at det går fremad

Så er OK18-kravene på både det kommunale og regionale område udvekslet med arbejdsgiverne. Det gælder både de generelle krav, der vedrører os alle i Forhandlingsfællesskabet, og de specielle krav, som er DS’ egne særligt møntet på socialrådgivernes arbejdsvilkår og ønsker.

21.12.2017

Samtaler i jobcentre udfordrer tavshedspligt

Samtaler med borgere i åbne kontorer, gennemgangslokaler og rum uden den rette isolering. Sådan er hverdagen flere steder på landets jobcentre. Ifølge lektor i forvaltningsret udfordrer de manglende fortrolige rum både tavshedspligt, persondatalov og almindelige diskretionshensyn.

21.12.2017

Nu kender vi grundlaget for OK18-forhandlingerne

Så er OK18-kravene på både det kommunale og regionale område udvekslet med arbejdsgiverne. Det gælder både de generelle krav, der vedrører os alle i Forhandlingsfællesskabet, og de specielle krav, som er DS’ egne særligt møntet på socialrådgivernes arbejdsvilkår og ønsker.

13.12.2017

Fremtidens ledere har kant, fremtidssans og skaber værdi frem for vækst

Fremtidsforsker Henrik Hovgaard er ikke i tvivl om, at fremtidens offentlig sektor og dermed også ledelse vil gå fra ’mere’ (for mindre) til ’bedre’. Det kræver ledere med kant og fremtidssans og matcher fint ledelseskommissionens fokus.

12.12.2017

Ledernes stemme skal styrkes

Dygtige faglige ledere, bedre flerfaglig ledelse og et styrket samarbejde mellem ledere og medarbejdere er en stor del af svaret på, hvordan vi får en endnu bedre offentlig sektor i fremtiden. Det vil DS og Ledersektionen i fællesskab gøre vores til at sikre.

12.12.2017

2018 vil også stå i ledelsens tegn

2017 gav os en ledelseskommission, som for alvor åbnede debatten om god offentlig ledelse. Her har Ledersektionen sat et solidt, socialfagligt ledelsesaftryk. Tavshed fra ledelsesfronten udebliver – også i 2018, skriver Anders Fløjborg i sin nytårshilsen.

12.12.2017

Hemmeligheden bag teams med succes

I det nye nummer af Offentlig Ledelse sætter vi fokus på velfungerende teams. For det er provokerende enkelt, hvad som skaber et succesrigt teamsamarbejde. Læs, hvordan du som leder kan støtte bedst muligt.

12.12.2017

Ledelseskommissionen rammer indenfor skiven

Mens vi venter på ledelseskommissionen: Anbefalingerne får fokus på driftsledelse, og de vil sætte retningen for offentlig ledelse mange år frem. Det vurderer Anders Fløjborg på baggrund af arbejdet i følgegruppen.

12.12.2017

Ny politisk aftale (flerårsaftale) om Kriminalforsorgens økonomi 2018-2021

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgik den 28. november en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgens økonomi for 2018-2021.

08.12.2017

Temadage for arbejdsmiljørepræsentanter: “Bevar det gode kollegaskab”

DS afholder to temadage for arbejdsmiljørepræsentanter i februar med titlen: 'Bevar det gode kollegaskab - også når (sam-)arbejdet er under pres'.

08.12.2017

De lokale lønforhandlinger i Kriminalforsorgen er fortsat udsat

Vi arbejder fortsat på at finde en løsning i forhold til de lokale lønforhandlinger i Kriminalforsorgen – men det trækker stadig ud.

08.12.2017

Det betaler sig at investere i et godt arbejdsmiljø

Dårligt arbejdsmiljø koster samfundet dyrt. Det koster arbejdsgiveren dyrt. Og det er selvfølgeligt stærkt belastende for de ansatte, som rammes af det.

08.12.2017

Ny kampagne – Sæt spot på arbejdsmiljøet

En ny kampagne sætter fokus på arbejdsmiljøreglerne og samarbejdet om arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

08.12.2017

Hver fjerde arbejdsulykke skyldes snublen og fald

En ud af fire alvorlige ulykker på kontorområdet sker, fordi ansatte glider, falder eller snubler. For eksempel glider man i spildt kaffe, falder over ting, der står forkert, mister balancen på ujævne trappetrin. Om vinteren kan der være problemer med is og sne.

08.12.2017

OK18 – den kommende proces og TR-møder

Vi har allerede nu planlagt OK18 TR-møder til marts 2018 – men først skal vi lige udveksle krav og forhandle, så blodet springer. Læs her om processen de kommende måneder.

08.12.2017

Aftalt regulering i staten pr. 1. december 2017 og privatlønsværn

Vi står netop over for sidste lønregulering i denne overenskomstperiode, idet vi ved OK15 aftalte en lønregulering på 1,50 procent pr. 1. december 2017. Der kan dog komme ændringer.

08.12.2017

Dramatisk optakt til forhandlingerne

Optakten til de kommende OK18-forhandlinger må siges at være noget mere dramatiske end hvad vi typisk har set. Og det er med god grund. Nok er nok for de statslige medarbejdere.

07.12.2017

DS udveksler krav med arbejdsgivere

I næste uge udveksler DS krav til OK18 – først med de kommunale og regionale arbejdsgivere – og derefter med statens arbejdsgiver. De krav, DS fremsætter, er resultatet af medlemsdiskussionerne på arbejdspladserne i løbet af foråret og sommeren.

07.12.2017

16 socialrådgivere kom i byrådet

Næsten halvdelen af de 35 socialrådgivere, som stillede op til kommunalvalget, blev valgt. Mere præcist fik 16 socialrådgivere en plads i byrådet. Vi har talt med tre af dem.

07.12.2017

Undersøgelse: Skolesocialrådgivere kan hjælpe børn ud af ekstrem social kontrol

Institut for Menneskerettigheder anbefaler to enkle tiltag, som kan sikre en bedre hjælp til børn og unge, der lever under ekstrem social kontrol. Dels skal kommunerne undlade straks at informere forældrene, når børn fortæller om ekstrem social kontrol, dels bør skolesocialrådgiverordningen udvides.

16.11.2017

Gode takter i regeringens udspil til enklere beskæftigelsessystem

Regeringens udspil til forenkling af reglerne på beskæftigelsesområdet indeholder rigtig gode tiltag. Det mener Dansk Socialrådgiverforening, som selv har bidraget med et gennemarbejdet katalog af forslag, der bygger på fagligt kvalificerede input fra medlemmerne.

16.11.2017

Kunstig intelligens: GPS skal guide socialrådgivere til hurtigt overblik

En GPS skal gøre det nemmere for både sagsbehandler og borger at få et overblik over den enkeltes sag. Det er målet med it-projektet EcoKnow, hvor Dansk Socialrådgiverforening er inviteret med – for at sikre socialfaglighed, etik og borgerens retssikkerhed.

16.11.2017

Socialrådgiveres opråb giver genlyd

De seneste måneder har en række socialrådgivere fra hele landet haft indlæg i medierne med historier om blandt andet dårlige arbejdsvilkår, der går ud over arbejdet med borgerne.

16.11.2017

Frokostkrig på statens område

Debatten om statsansattes frokostpause er blusset op i kølvandet på Finansministeriets udmeldinger i sidste uge. DS mener, at retten til betalt frokost er en kollektiv rettighed, der kun kan ændres i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

09.11.2017

Socialrådgivere: Regeringens udspil bekæmper ikke ungdomskriminalitet mest effektivt

Kriminaliteten blandt unge i Danmark er faldet kraftigt de seneste ti år og falder stadig. Det tidligt forebyggende arbejde med udsatte unge virker, og hvis regeringen ønsker at fortsætte udviklingen mod mindre kriminalitet, bør den derfor afsætte flere midler og give bedre muligheder for at udføre det gode, sociale arbejde, der er i gang i dag.

09.11.2017

Troels Lund: ”Der er intet godt argument for ikke at ansætte flere socialrådgivere”

Kommunerne skal komme i gang med at investere i beskæftigelsesindsatsen. Sådan lød opfordringen fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, da han talte på Socialrådgiverdage i Nyborg.

09.11.2017

Socialrådgiver får pris for at omsætte praksisviden til nye metoder

Dansk Socialrådgiverforening uddelte 1. november Den Gyldne Socialrådgiver. Prisen gik til socialrådgiver Stina Kruuse fra Jobcenter Odder, fordi hun som praktiker - i en tid, hvor socialrådgivernes faglighed mange steder er under pres - med stort engagement har skabt rum til metodeudvikling, som har været så succesfuld, at den nu bliver anbefalet til andre kommuner.

01.11.2017

Forsker: Kommuner ved ikke, hvor meget dårligt arbejdsmiljø koster dem

Dårligt arbejdsmiljø blandt socialrådgivere koster samfundet enorme summer. Men mange arbejdsgivere er slet ikke klar over, hvor meget de taber på at underprioritere arbejdsmiljøet. Ærgerligt, mener forsker, for hver eneste krone investeret i arbejdsmiljøet giver to kroner igen.

26.10.2017

DS’ vejledende sagstal åbner døre

DS’ vejledende sagstal bliver et stadig vigtigere redskab i kampen for at skabe bedre arbejdsforhold for socialrådgiverne og styrke de socialfaglige indsatser. I år er det 10 år siden, DS’ vejledende sagstal så dagens lys.

26.10.2017

TR – hjælp din AMiR med at blive registreret og anmeldt

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter skal ligesom nyvalgte tillidsrepræsentanter registreres i DS' medlemssystem og anmeldes overfor arbejdsgiveren. Kun dermed sikres AMiR den særlige beskyttelse mod afskedigelse.

24.10.2017

Socialrådgivernes arbejdsmiljø i Kriminalforsorgen under lup

Hjælp os med at få en høj svarprocent i vores arbejdsmiljøundersøgelse i Kriminalforsorgen.

24.10.2017

Er ledelse noget for dig?

På et før-leder-kursus kan du blive afklaret omkring lederrollen og om det er noget for dig.

24.10.2017

‘Bevar det gode kollegaskab’ – temadag for arbejdsmiljørepræsentanter

DS afholder tre temadage for arbejdsmiljørepræsentanter i december med titlen: 'Bevar det gode kollegaskab - også når (sam-)arbejdet er under pres'.

24.10.2017

OK18-planen er klar, men …

Det er overenskomstår og forberedelserne til forhandlingerne er fortsat i fuld gang, inden der skal udveksles krav med Moderniseringsstyrelsen til december. Men der er også udfordringer.

24.10.2017

Årlige lønforhandlinger udsat

Det er ikke hver dag eller hvert år, at DS udsætter de årlige lokale lønforhandlinger. Men det er tilfældet lige nu i Kriminalforsorgen.

24.10.2017

Bolsjepædagogik hjælper plejefamilier

Et amerikansk træningsprogram for plejeforældre opfordrer til at bruge slik og iPad som belønning. Flere kommuner har afprøvet metoderne i Danmark, og skepsis over ”bolsjepædagogik” er afløst af anerkendelse af resultaterne: Færre adfærdsproblemer hos plejebørn og mindre stress hos familierne.

12.10.2017

3.400 tillidsfolk i samlet opråb for bedre velfærd

Både tillidsvalgte socialrådgivere og politikere fra Dansk Socialrådgiverforening deltog, da 3400 tillidsvalgte fra en lang række fagforbund mødtes til topmøde 4. oktober for at kræve investeringer i velfærden.

12.10.2017

Minister beder socialrådgivere om hjælp

Innovationsminister Sophie Løhde (V) beder nu socialrådgiverne om hjælp i kampen mod unødigt bureaukrati. Der er mange steder at gribe fat, understreger DS, som støtter initiativet. Men hvorfor skal socialrådgiverne stole på, at afbureaukratiseringen denne gang bliver til noget? Det giver ministeren nu et bud på.

12.10.2017

Nye tal: Flere socialrådgivere oplever dårligt psykisk arbejdsmiljø

Næsten hver tredje arbejdsmiljørepræsentant for socialrådgiverne svarer i en ny undersøgelse, at deres arbejdsplads har problemer med det psykiske arbejdsmiljø. For syv år siden gjaldt det kun hver femte. DS vil stille krav om bedre vilkår for arbejdsmiljørepræsentanterne.

12.10.2017

Lovændring: Snart kan du tale frit med Arbejdstilsynet

Regeringen lægger op til, at chefen ikke længere skal kunne lytte med, når Arbejdstilsynet taler med ansatte i forbindelse med tilsyn af psykisk arbejdsmiljø. Det er en vigtig ændring, som vil gøre det lettere for socialrådgiverne at tale frit, mener DS.

28.09.2017

Lærkevej: Socialrådgivere får ros for fagligt opråb

12 socialrådgivere fra det omdiskuterede Jobcenter Lærkevej har sat ord på deres frustration over manglende tid og muligheder for at udøve god sagsbehandling. Deres opråb har vakt begejstring blandt fagfæller.

28.09.2017

DS: Uansvarligt at skære fem milliarder kroner på overførsler

Regeringen vil i sit finanslovsudspil spare fem milliarder kroner på ’overførselsområdet’, men nævner ikke, hvordan det skal ske. Det kræver DS nu svar på, og socialrådgiverne advarer samtidig om, at den voldsomme besparelse kan få alvorlige konsekvenser for store grupper af udsatte borgere.

28.09.2017

KV17: DS præsenterer socialrådgiver-kandidater

Dansk Socialrådgiverforening præsenterer både i fagbladet Socialrådgiveren og på nettet de DS-medlemmer, der stiller op til kommunalvalget 21. november. Kandidaterne kan fortælle kort om deres mærkesager og baggrund for at stille op. Kandidaterne skal kontakte DS senest 2. oktober.

28.09.2017

Socialrådgiverdage 17: Facilitering af relationel koordinering

Den 1. og 2. november samles DS til fagfestivalen Socialrådgiverdage 17 under overskriften ’Styring og faglig frihed’. Ledersektionen holder reception og inviterer til oplæg med ledelsesekspert og forfatter Bo Vestergaard om at styrke kerneopgaven via relationel koordinering.

26.09.2017

En offentlig leder skal være noget af en blæksprutte

Fire ledelsesforskere har udgivet en ny bog om de dominerende styringsparadigmer, som på én gang konkurrerer og lever side om side i den offentlige sektor. Det stiller store krav til de ledere, som skal manøvrere i de omskiftelige og forskelligartede rammer.

26.09.2017

DS har gjort sig synlig i ledelseskommissionen

Et halvt års arbejde i følgegruppen til ledelseskommissionen har foreløbig givet god bonus, oplever formanden for DS’ ledersektion, Anders Fløjborg. DS’ lederpolitik og kamp for større ledelsesrum er blevet bemærket.

26.09.2017

Lønnen matcher ikke opgaver og ansvar, mener lederne

Som optakt til OK18 har der været afholdt regionale debatmøder for lederne, som kunne diskutere ønsker til kravene til de kommende overenskomstforhandlinger. Her fyldte især lønniveau og arbejdsmiljø.

26.09.2017

Vær med til at teste DUBU 3.0

DUBU version 3.0 skal udvikles af en ny it-leverandør, og både erfarne og nyere brugere af systemet i kommunerne har mulighed for at teste brugervenligheden af den nye udgave.

26.09.2017

Nyt fra Ledersektionens bestyrelse

Ledersektionens bestyrelse kan se frem til et travlt efterår med blandt andet oplæg og reception på Socialrådgiverdage.

26.09.2017

Efterårets arrangementer for ledere

Kom til fyraftensmøde med Leon Lerborg om styringsparadigmer hos FTF i København. Og lær at lede 360 grader som mellemleder med Annette Klausen Bengtsson i Odense.

26.09.2017

10 gode råd til nye socialrådgiverstuderende

Studievejleder Mette Spendrup har mange års erfaring med at vejlede socialrådgiverstuderende, og hun får ofte henvendelser fra nye studerende, som oplever usikkerheder eller udfordringer. Hun har en række tips til, hvordan man kommer godt i gang med studiet.

07.09.2017

Få en bedre start på dit første job

Hvor meget kan jeg tillade mig at bede om hjælp? Gør jeg mit arbejde godt nok? Hvor længe er man ny? Det er nogle af de spørgsmål, som nyuddannede i deres første job typisk vil stille sig selv. En ny guide giver nogle af svarene.

07.09.2017

OK18 – krav fra DS og den videre proces

DS har nu udtaget krav på statens område, og der er et helt tydeligt krav om bedre løn og højere tillæg til de statslige socialrådgivere. CFU, som er vores forhandlingsfællesskab på statens område, udveksler krav med Moderniseringsstyrelsen til december.

06.09.2017

Tag med til TR-stormøde den 4. oktober i Odense!

Kom med til stormøde til forsvar for velfærden sammen med DS og de øvrige arrangører bag Danmark for Velfærd. Det sker i Odense den 4. oktober.

06.09.2017

Få penge to gange for kritisk sygdom

Som noget nyt kan medlemmerne i socialrådgivernes pensionskasse PKA nu få penge to gange i forbindelse med kritisk sygdom. Forhåbentlig bliver det aldrig relevant viden for dig som TR, men hvis nu en kollega er særlig uheldig, kan du her læse lidt mere om mulighederne.

05.09.2017

Chikane straffes hårdere

Regeringens Respektpakke, der trådte kraft i januar, er nu for første gang blevet brugt i en sag mod en borger, der groft har chikaneret en socialrådgiver.

05.09.2017

Hjælp din leder med håndtering af stressramte medarbejdere

Desværre er det jo langt fra alle statslige medarbejdere, som får den rette hjælp og støtte i forbindelse med stress. Som TR kan du evt. give jeres ledere en håndsrækning med ny pjece.

05.09.2017

Seniorordninger i staten

Også på statens områder er der visse muligheder for seniorordninger i form af op til 12 årlige seniorfridage, men det skal aftales og er ikke en rettighed. Og det bør ikke knyttes til en fratrædelsesdato.

05.09.2017

Lokale lønforhandlinger står for døren

Sæsonen for lokale lønforhandlinger nærmer sig eller er måske allerede i fuld gang. Fra nogle arbejdsgiver er der i hvert fald allerede lagt en ambitiøs tidsplan. Så det er nu, du som TR kan opfordre alle dine medlemmer til at indstille sig til en lønstigning.

05.09.2017

Fagbevægelsen går sammen for at genoprette velfærden

Dansk fagbevægelse går nu sammen i et landsdækkende initiativ mod den stigende ulighed – og hvor hovedkravet er, at velfærden skal genoprettes.

31.08.2017

Ny rapport: Hårdere straf stopper ikke radikalisering

Manglende forståelse af miljøerne omkring eksempelvis kriminelle bander kan føre til et forfejlet fokus i kampen mod radikalisering. Hårdere fængselsstraffe stopper ikke radikalisering af unge kriminelle, viser ny rapport. I stedet er der behov for andre tiltag, vurderer forsker.

31.08.2017

DS kræver ændring af lov om førtidspension

Det skal være slut med groteske sager om eksempelvis borgere, der tvinges ud i meningsløse praktikforløb, som de bare bliver mere syge af. Derfor har DS lanceret 13 konkrete forslag til ændringer af førtidspensionsreformen fra 2013.

31.08.2017

DS-formand Majbrit Berlau har taget sygeorlov

”Et vildt arbejdsår har desværre sat sig i mig på en måde, der gør, at jeg af helbredsmæssige årsager er nødt til at trække stikket ud i en periode,” fortæller Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau. Under formandens orlov vil DS’ øvrige politiske ledelse i fællesskab varetage hendes opgaver.

31.08.2017

Slut med DUBU: Nyt system koster 130 millioner kroner

Sagsbehandlingssystemet DUBU bliver nu skrottet til fordel for et nyt it-system. DS opfordrer kommunerne til at sikre, at det nye system understøtter den faglige praksis langt bedre end DUBU, som har pålagt socialrådgiverne et stort bureaukrati.

10.08.2017

Ny pjece: Gode råd til bedre praktik

En ny pjece giver inspiration til gode praktikforløb. Pjecen, som retter sig både mod studerende, professionshøjskoler og praktiksteder, giver en række bud på, hvordan praktikforløbene kan gavne både studerende, færdiguddannede og arbejdspladser.

10.08.2017

Rekord: 2237 nye studerende starter på uddannelsen

Mens landets videregående uddannelser samlet set har fået færre ansøgninger end sidste år, har socialrådgiverstudiet i år fået flere ansøgninger end nogensinde. Åbningen af en ny uddannelse fører desuden til et rekordhøjt antal nye socialrådgiverstuderende igen i år.

10.08.2017

DS støtter politi-blokade: Sådan bør du forholde dig

Moderniseringsstyrelsen kræver, at politikadetter skal frasige sig ret til at strejke. Helt uacceptabelt, mener Politiforbundet og deres hovedorganisation, CO10, som nu har varslet blokade. DS støtter blokaden, og det får betydning for DS’ medlemmer.

22.06.2017

Socialrådgivere om sagsfejl: Barnet før bureaukratiet

En rapport har vist fejl i samtlige undersøgte anbringelsessager i København. Komplekse opgaver og massive dokumentationskrav tvinger ofte sagsbehandlerne til at vælge mellem barnets tarv og dokumentationskrav, mener DS, som er gået til politikerne for at forbedre forholdene.

22.06.2017

Forslag: Giv svigtede børn erstatning uden retssager

Op til afgørelsen i den såkaldte Slagelse-sag, foreslår Børns Vilkår at oprette et erstatningsnævn, så omsorgssvigtede børn og unge uden retssag kan få erstatning fra kommuner, der trods kendskab eller mistanke om omsorgsvigt har undladt at gribe ind.

08.06.2017

Jobcentermedarbejdere har ikke tillid til politikerne

En SFI-undersøgelse viser, at sagsbehandlere på de kommunale jobcentre har dårlig tillid til Christiansborg-politikerne. Resultatet overrasker ikke DS: Tillid til politikerne kræver politisk tillid til socialrådgiverne og deres faglighed, lyder det.

08.06.2017

Forsker efterlyser kritik i tilgang til samskabelse

Samskabelse kan i nogle tilfælde være det gode svar på samfundsmæssige udfordringer. Men det kræver, at alle deltagere får en reel mulighed for at præge samarbejdet, og det kniber, siger forsker Anne Tortzen. God ledelse er afgørende.

08.06.2017

Modvirk stress i ferien: Hold pause fra mobil og pc

Sommerferien venter forude, men det kan være svært at nyde ferien, hvis tankerne vandrer tilbage til arbejdsopgaverne. Arbejdsmiljøkonsulent i DS, Elisabeth Huus Pedersen, guider dig med en række råd til en ferie uden arbejdsstress.

08.06.2017

Debat om det usynlige overarbejde

Er aften- og weekendarbejde udtryk for fleksibilitet eller for, at arbejdsmængden er for stor? Det usynlige overarbejde - og hvad man kan gøre ved det - kom i fokus, da socialrådgiverne i Helsingør Kommune diskuterede OK18-krav med deres regionsformand.

01.06.2017

Hver femte på kontanthjælp har været anbragt som barn

En ny undersøgelse fra DS viser, at hver tredje kontanthjælpsmodtager har haft en børne- eller ungesag. 20 procent har været anbragt uden for hjemmet som barn. Behov for bedre efterværn og helhedssyn, mener socialrådgiverne. Også ministeren reagerer.

01.06.2017

Socialt arbejde på dagsordenen til kommunalvalgene

Op til kommunalvalget 21. november 2017 har socialrådgiverne en unik mulighed for at påvirke debatten om den kommunale velfærd og det sociale arbejde. DS er parat med materiale om sociale investeringer til lokale kandidater i hele landet og med et inspirationskatalog til medlemmer, der vil deltage i debatten.

01.06.2017

DS til regeringen: Sådan kommer borgeren i centrum

Borgerne skal have den rette indsats på det rigtige tidspunkt, så de kan komme videre i deres liv, understreger DS, som har lanceret et nyt beskæftigelsesudspil, der gør op med områdets store bureaukrati og 30.000 siders detailstyrede lovgivning.

18.05.2017

Voldsramte børn: Sådan får I os til at fortælle om overgreb

Hvordan bliver børn trygge nok til at fortælle om et overgreb i hjemmet? Det giver børn, som selv har været udsat for vold - en række bud på. Et af dem lyder: Sørg for, at børnene er beskyttede, når forældrene bliver konfronteret med mistanken om vold.

18.05.2017

Socialrådgivere advarede: Sagspres førte til lovbrud

Socialrådgiverne i Kriminalforsorgen i Holstebro slog alarm, da dårlige arbejdsvilkår for sagsbehandlerne førte til, at en række kriminelle ikke fik fuldbyrdet deres straffe. DS opfordrer ledelsen til at styrke arbejdsmiljøet og lytte til medarbejderne.

04.05.2017

Ny aftale giver udsigt til højere løn

Den nye overenskomstaftale for privatansatte giver håb om lønfremgang for offentligt ansatte ved de kommende OK18-forhandlinger. DS vil stille krav om lønforbedringer til socialrådgiverne og opfordrer medlemmerne til at debattere OK-krav i klubberne.

04.05.2017

Fyringer i Jobcenter Slagelse truer arbejdsmiljø

30 ansatte i Jobcenter Slagelse - heraf 13 socialrådgivere - afskediges på grund af pludselige nedskæringer. DS’ regionsformand, Rasmus Balslev, advarer om, at sparestrategien kan føre til både øget arbejdspres og ringere hjælp til de udsatte borgere.

04.05.2017

Kontanthjælpsloft øger risiko for anbringelse af børn

Risikoen for, at børn skal anbringes, stiger med 25 procent, når en familie rammes af kontanthjælpsloftet, viser ny undersøgelse. Presset økonomi lægger et hårdt mentalt pres på familierne, som i værste fald kan føre til misrøgt, fortæller forsker.

04.05.2017

Styrket social indsats gav dobbelt op på overskud

Det betaler sig at sætte ind med en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn og unge: Herning Kommune har sparet dobbelt så meget som ventet på at investere i den såkaldte Sverigesmodel - og fået færre klager, fastslår KORA i en slutevaluering.

27.04.2017

”Vi ved ikke, hvor vigtig vores overenskomst er”

Mange socialrådgivere er ikke klar over, hvor mange af deres rettigheder, der ikke er sikret af loven, men i stedet skyldes overenskomsterne, fortæller en række tillidsrepræsentanter. Det skal der laves om på - og DS inddrager nu facebook til formålet.

27.04.2017

DS i dialog med ministre om bedre offentlig styring

Statsministeren har inviteret Dansk Socialrådgiverforening til dialogmøde om kravene til bedre styring i den offentlige sektor. Socialrådgivernes budskab er klart: Fjern barrierer for samarbejde på tværs og styrk investeringsmulighederne.

27.04.2017

Ny rapport: Her er udfordringerne for den gode helhedsindsats

Furesø Kommune har som led i et forsøg givet en række udsatte familier én kontaktperson, der koordinerer kommunens indsatser og støtter familien. Evalueringen af forsøget viser positive erfaringer - og peger på en række udfordringer for helhedsarbejdet.

06.04.2017

Nye tal: Revalidering får flest i uddannelse

Ifølge en ny undersøgelse er revalidering et langt mere effektivt middel til at få folk i uddannelse end en række andre ordninger, eksempelvis kontanthjælp. Tallene bør inspirere både Folketing og kommuner til at styrke brugen af revalidering, mener DS.

06.04.2017

Kommunalt misbrug truer sociale jobindsatser

Odense Kommune har brugt frikommuneforsøg til at spare millioner på beskæftigelsesindsatsen. Kommunen planlægger at opnormere for igen at holde loven. Men et reelt løft af indsatsen bliver dyrt, vurderer DS, der gentagne gange har advaret kommunen.

06.04.2017

Minister til kommuner: Investér i jobindsatser

Ved at investere i sociale jobindsatser og flere socialrådgivere har Aabenraa halveret antallet af udsatte kontanthjælpsmodtagere, fået overskud på budgettet og forbedret arbejdsvilkårene. Flere kommuner bør følge eksemplet, mener beskæftigelsesministeren.

23.03.2017

Socialrådgiver hædres for sin indsats for familier med handicap

Charlotte Kissow Holm, socialrådgiver i Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune, modtager Olivia Prisen 2017. Hun roses for sin empati, sit engagement og sin store faglighed, som gør en positiv forskel for børn med handicap og deres familier

23.03.2017

Topmøde: Vi har penge til at styrke velfærden

Otte ud af ti danskere ønsker at styrke den offentlige velfærd, og pengene til investeringer er der - men har politikerne viljen? Det spurgte DS og en række andre fagforeninger Mette Frederiksen (S) og Kristian Thulesen Dahl (DF) om på Velfærdens Topmøde på Christiansborg.

23.03.2017

Socialrådgivernes tillidsfolk vil have pensionen op

Når Dansk Socialrådgiverforening i 2018 igen skal forhandle overenskomster, bør det klare mål være at hæve medlemmernes pensionsprocent. Sådan lød det fra deltagerne, da DS 7.-8. marts holdt konference for socialrådgivernes tillidsrepræsentanter.

16.03.2017

Hjælp til socialrådgivere i sager om seksuelt misbrug

Seksuelle overgreb mod børn og unge er ofte omgivet af berøringsangst, og overgreb hemmeligholdes ofte af både børn og voksne, hvilket udfordrer fagfolkenes arbejde med børnene. Ny guide skal sikre, at flere overgreb bliver opdaget og handlet på.

16.03.2017

Sagsbehandlerskift skader udsatte lediges jobchancer

Nyt forskningsprojekt viser, at sagsbehandlerskift mindsker aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres chance for at komme i job med 22 procent. Også troen på de ledige har stor effekt. Rapport understreger behovet for de rigtige redskaber, påpeger DS.

16.03.2017

Socialrådgivere er afgørende for at sikre it-kvalitet

Digitalisering er for længst blevet et vilkår i socialrådgivernes arbejde, og nogle kommuner bruger allerede eksempelvis talegenkendelse i sagsbehandlingen. Netop det, at fagfolk tager teten i it-udviklingen, er afgørende for kvaliteten, mener ekspert.

02.03.2017

Regeringen dropper lovforslag om farlige psykisk syge

Sundhedsminister Karen Ellemann (V) har valgt at udskyde et omstridt lovforslag om en ny institution for farlige psykisk syge. Positivt, at ministeren lytter til den faglige kritik, men der er behov for at styrke sikkerheden på kort sigt, påpeger DS.

02.03.2017

Ny rundspørge: Så meget skader de lave ydelser

En ny rundspørge blandt socialrådgivere viser, at de fattigdomsskabende ydelser skader udsatte ledige, truer samarbejdet mellem borger og socialrådgiver samt presser sagsbehandlingen. Resultatet kalder på politisk handling, understreger DS.

02.03.2017

Principafgørelse presser kommunale tidsfrister

Ny afgørelse kræver, at kommuner konkret vurderer, om en række borgere skal flyttes fra integrationsydelse til kontanthjælp. Afgørelsen gør det sværere at overholde tidsfrister, advarer Københavns Kommune. KL kræver kompensation fra ministeriet.

23.02.2017

DS til regeringen: bedre ressourceforløb, tak

Borgere med en pensionsordning, der kompenserer for tab af arbejdsevne, mister tusindvis af kroner, hvis de modtager kontanthjælp. Kommunerne beslaglægger pengene fra pensionen og bruger dem til at betale for ressourceforløb. Helt urimeligt, mener DS.

23.02.2017

Staten sat på plads: Må ikke underbetale socialrådgivere

Moderniseringsstyrelsen ville ansætte en socialrådgiver-leder på en individuel kontrakt med lavere betaling end den gældende overenskomst. Socialrådgiverforeningen har nu fået rettens ord for, at ansættelsen var imod reglerne.

23.02.2017

Hver fjerde socialrådgiver: Job går ud over privatliv

I en ny undersøgelse er socialrådgivere blandt de faggrupper, som er allerhårdest ramt af ”det grænseløse arbejde,” der kendetegnes ved blandt andet højt arbejdspres og overarbejde. Arbejdsgivere skal sikre et ordentligt arbejdsmiljø, understreger DS.

02.02.2017

Forsker: Groteske rammer har defineret jobcentrene

Jobcentrene så dagens lys i januar 2007, og de første ti år har været præget af groteske politiske tidsrammer og dårlige vilkår for implementering af konstant skiftende lovgivning - men der er udsigt til bedre tider, mener forsker.

02.02.2017

Nu skærpes straffen for chikane mod socialrådgivere

Straffen for vold, trusler og chikane mod socialrådgivere og andre offentligt ansatte bliver nu skærpet, og det bliver blandt andet lettere at få lukket hjemmesider, der hænger offentligt ansatte ud.

02.02.2017

Ny afgørelse presser – og gavner – socialrådgivere

På baggrund af en principafgørelse skal kommunerne genåbne en lang række sager og konkret vurdere, om borgerne skal flyttes fra integrationsydelse til kontanthjælp. Afgørelsen kan gavne indsats for udsatte borgere, men presser kommunernes sagsbehandling.

02.02.2017

Boligmangel truer succesfuld hjemløseindsats

Kommunerne har gode resultater med at få hjemløse i bolig via Housing First-strategien. Men indsatsen er udfordret af boligmangel. Socialrådgiverne opfordrer regeringen til at sikre betalelige boliger til socialt udsatte - alternativet kan blive dyrt.

26.01.2017

DS giver tips til den gode MUS-samtale

Grundig forberedelse er en vigtig forudsætning for at gøre medarbejderudviklingssamtalen (MUS) udbytterig for både medarbejder og leder, lyder det fra konsulent i Dansk Socialrådgiverforening, som giver en række råd til den gode MUS-samtale.

26.01.2017

Socialrådgiverne markerer sig i den sociale debat

Dansk Socialrådgiverforening har indledt 2017 med at sætte gang i socialfaglige og -politiske debatter om behovet for ny styring i det offentlige og bedre vidensdeling kommunerne imellem samt om farlige myter om udgifterne på socialområdet.

19.01.2017

Hård kritik af fusion mellem SFI og KORA

Den forestående fusion mellem forskningsinstitutterne KORA og SFI møder stærk kritik fra flere sider. Lovgrundlaget for fusionen truer den sociale grundforskning og kan skade indsatserne for socialt udsatte, advarer DS.

19.01.2017

10 år med SDS: Fra skepsis til succes

20. januar fylder Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, SDS, ti år. I dag har de studerende en stærk stemmer i socialrådgivernes fagforening, men for ti år siden mødte ideen om en studenterorganisation stor modstand i DS.

19.01.2017

DS i bredt opråb mod børnefattigdom

Dansk Socialrådgiverforening har sammen med en række andre organisationer sendt et opråb til Folketinget om at modvirke den stigende børnefattigdom som følge af de lave sociale ydelser. ”Konsekvenserne vil følge os i generationer,” advarer socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau.

19.01.2017

Top 10: De mest læste socialrådgiver-historier i 2016

I 2016 fik de fattigdomsskabende ydelser - og deres konsekvenser for borgere og socialrådgivere - massiv omtale. Men hvilke historier læste socialrådgiverne egentlig selv? Vi har samlet de 10 mest læste DS-nyheder fra året der gik.

05.01.2017

Endelig: Slut med påbud fra Arbejdstilsynet i Randers

Arbejdstilsynet har nu ophævet det sidste af en række påbud om dårligt arbejdsmiljø i Randers Kommunes familieafdeling. Udviklingen går den rigtige vej, men DS holder stadig øje med arbejdspladsen, understreger regionsformand Mads Bilstrup.

05.01.2017

Socialrådgivernes faglige fællesskab bliver stærkere

Nye tal viser, at Dansk Socialrådgiverforenings organiseringsgrad er steget. Jo flere socialrådgivere, som er organiseret på en arbejdsplads, jo stærkere bliver deres klub. Regionsformand og tillidsrepræsentant giver her tips til, hvordan man kan få flere med i fællesskabet.

05.01.2017

Overblik i debatten: Her er fakta om sociale ydelser

Mange forskellige tal bliver kastet rundt i debatten om overførselsindkomster og konsekvenserne af de nye, lave sociale ydelser. For at skabe overblik kortlægger Dansk Socialrådgiverforening nu fakta om blandt andet kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen.

15.12.2016

DS til kommuner: Sverigesmodel er ikke et ”quick fix”

Mange kommuner glemmer det vigtige forarbejde, der er nøglen til Sverigesmodellens resultater i eksempelvis Herning Kommune, advarer DS, som nu giver en række råd til kommunerne om, hvad det kræver at implementere modellen ordentligt.

15.12.2016

Sådan gør du, hvis uheldet er ude til job-julefrokosten

Hvad gør du, hvis julefrokosten slår skår i dit forhold til kollegerne? Og hvem har ansvaret, hvis du kommer til skade under festivitassen? Vi bringer her en række råd til kulminationen på den store julefrokost-sæson.

15.12.2016

Guide: Sådan tager I godt imod nye medarbejdere

Ansatte, som modtages godt på arbejdspladsen, har 70 procent større sandsynlighed for at være på arbejdspladsen tre år senere. Til gengæld kan dårlig modtagelse af nye medarbejdere koste arbejdspladsen dyrt. Ny guide skal hjælpe til den gode modtagelse.

01.12.2016

Overblik: Det vil den nye regering

Velfærdsforringelser, højere pensionsalder, besparelser på SU’en og mere privatisering. Men også fokus på sociale investeringer, indsatser for udsatte unge, hjemløse og opgør med unødigt bureaukrati. Der er både skidt og kanel i nyt regeringsgrundlag.

01.12.2016

Tjek om din sociale indsats kan forventes at virke

Nyt SFI-redskab skal gøre det lettere at måle, om en social indsats kan forventes at virke. Også praksis, der ikke har været effektevalueret, bør anerkendes - men vi er ikke på vej væk fra evidenstankegangen, understreger forskningschef.

01.12.2016

Ny finanslov skærer i uddannelse og integration

Finanslovsaftalen forringer socialrådgiveruddannelsen og svækker rammerne for integrationsindsatsen til skade for udsatte borgere samt nuværende og fremtidige socialrådgivere, påpeger Dansk Socialrådgiverforening.

24.11.2016

Overblik: Det besluttede DS’ repræsentantskab

Nyt budget giver flere midler til DS’ medlemsservice, rammerne for tillidsrepræsentanternes arbejde skal styrkes, og besparelserne på socialrådgiveruddannelserne skal bekæmpes. Vi bringer her overblik over beslutningerne fra DS’ repræsentantskabsmøde.

24.11.2016

Aarhus-socialrådgivere får pris for at opnå resultater gennem et stærkt fællesskab

Socialrådgivere ansat i Aarhus Kommune hædres af Dansk Socialrådgiverforening med prisen Den Gyldne Socialrådgiver for at bruge deres stærke fællesskab til at skabe resultater. Det har blandt andet ført til markante opnormeringer, som kommer både borgerne og socialrådgiverne til gode.

18.11.2016

Socialrådgiver hædres for ph.d. om faglige forhold i jobcenter

Socialrådgiver og lektor på Professionshøjskolen Metropol, Anette Skals, har netop modtaget Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat for sit arbejde med ph.d.’en ”Uarbejdsdygtig og hvad så?”, som konkluderer, at det faglige skøn fortsat lever i sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet - men at budgetproblemer kan sætte det under pres.

18.11.2016

DS: Servicelov-reform glemmer tværfagligt samarbejde

Et flertal i Folketinget har aftalt en reform af servicelovens voksenbestemmelser. Der er flere gode tiltag, men aftalen kan efterfølges af forringelser af kommunernes serviceniveau, advarer Dansk Socialrådgiverforening, der også savner fokus på tværfaglighed.

10.11.2016

Stor forskel på kommunernes brug af revalidering

Der er markant forskel kommunerne imellem på, om en borger kommer i betragtning til en revalidering eller ej. Det er et stort problem for borgernes retssikkerhed, understreger jurist.

10.11.2016

Satspuljeaftale understreger behov for lovændringer

Socialrådgiverne har ros til satspuljeaftalerne for at styrke indsatser for helhedssynet. Men aftalen på beskæftigelsesområdet understreger, at der er brug for at styrke tilgangen til ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og revalidering, mener DS.

10.11.2016

Ny politisk aftale skal styrke sikkerhed på botilbud

Ny Christiansborg-aftale mod vold på botilbud er et skridt på vejen til styrket sikkerhed for ansatte og beboere, mener DS-formand Majbrit Berlau. Men aftalen løser ikke problemerne med kapacitet og normering i psykiatrien, understreger hun.

03.11.2016

DS om whistleblowing: Anonym kritik er sidste udvej

Ny anonym whistleblower-side henvender sig direkte til socialarbejdere. Dansk Socialrådgiverforening bakker op om, at socialrådgivere ytrer sig kritisk, men anbefaler dem at gå til deres tillidsrepræsentant, som kan bringe kritikken videre til ledelsen.

03.11.2016

Ny regionsformand vil øge socialrådgivernes indflydelse

Den nyvalgte formand for DS Region Øst, Rasmus Hangaard Balslev, vil styrke socialrådgivernes indsats for at få indflydelse på deres egen arbejdsplads. Ledere lytter mere til deres medarbejdere end til politikere, understreger han.

20.10.2016

Guide: Styrk din praksis med faglig sparring

Socialrådgivere kan bruge kollegial sparring som redskab til både at styrke deres faglighed og arbejdsmiljø. Vi bringer en række tip til, hvordan du får mest muligt ud af kollegial sparring.

20.10.2016

Tvivl om flertal: Dansk Folkeparti vil bevare revalidering

Set i lyset af revalideringsordningens gode resultater, er det ”mærkeligt,” at regeringen vil afskaffe ordningen, mener DF. Dermed er der tvivl om, hvorvidt regeringen kan få flertal til afskaffelsen. Socialrådgiverne opfordrer til at bevare ordningen.

20.10.2016

Trods øget fattigdom: S-profil vil ikke afskaffe kontanthjælpsloft ”én til én”

V-regeringens nye lave ydelser forventes at medføre dobbelt så mange fattige, som den daværende VK-regerings sociale ydelser i 00’erne. Alligevel understreger S-profil, at han ikke ønsker at afskaffe den nuværende regerings kontanthjælpsloft ”én til én”.

20.10.2016

DS-valget afgjort: Her er den ny regionsformand og hovedbestyrelse

Valget til de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening er afgjort, og det står nu klart, hvem der bliver ny formand for socialrådgiverne i Region Øst, samt hvem der er blevet valgt ind i Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse.

14.10.2016

Guide: Sådan arbejder du trygt ude

Antallet af trusler og vold mod offentligt ansatte er stigende. Det gælder også for socialrådgivere. Ny pjece giver med enkle råd inspiration til at forebygge trusler og vold mod medarbejdere, der møder borgeren uden for arbejdspladsen.

13.10.2016

Kommuner: Kontanthjælpsloft presser vores ansatte

Otte ud af ti kommuner svarer i ny undersøgelse, at de oplever et øget pres på frontpersonalet som følge af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Presset på kommunale socialrådgivere har længe været uholdbart, og kommunerne bør ruste sig til endnu flere reaktioner sidst i oktober, advarer DS.

13.10.2016

DS demonstrerer mod fattigdom ved Folketingets åbning

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, er blandt talerne, som siger ”Ja til velfærd - nej til fattigdom”, når initiativet "Stop Fattigdom Nu" demonstrerer på Folketingets åbningsdag, 4. oktober.

29.09.2016

Postnummer afgørende for aktivitetsparates ydelse

Der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvor mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der undtages for 225-timersreglen. ”Tæt samarbejde med erhvervslivet påvirker vores vurdering af aktivitetsparate,” fortæller kommunal beskæftigelseschef.

29.09.2016

DEMO: Sig nej til nedskæringer og massefyringer

15. september afholdes der over hele landet en række demonstrationer mod nedskæringerne i den offentlige velfærd. Dansk Socialrådgiverforenings regionsformænd i Region Syd og Øst deltager ved arrangementer i Odense og Køge.

28.09.2016

DS: For sen håndsrækning til syge på kontanthjælp

Beskæftigelsesministeren vil have genåbnet en række kontanthjælpssager for at se, om borgerne reelt er for syge til at være på kontanthjælp. God udmelding, men den kommer alt for sent, og politikernes nøl har skadet både borgere og socialrådgivere, lyder det fra DS.

22.09.2016

Skæbnedag for kontanthjælp presser socialrådgivere

De nye lave ydelser, som træder i kraft 1. oktober, presser ikke kun kontanthjælpsmodtagerne. Socialrådgivere oplever et enormt arbejdspres og advarer allerede nu om kaos, desperate borgere og udsigt til stor boligmangel.

08.09.2016

Gode råd: Sådan får du styr på studiet

Hvordan får man et forspring på socialrådgiverstudiet? Hvad med praktikken? Og kan man skaffe sig en genvej til drømmejobbet allerede inden endt uddannelse? Tre socialrådgivere og en studerende giver deres ”fif” til livet på socialrådgiverstudiet.

08.09.2016

Dokumentation: Så skævt rammer 225-timersreglen

Nye tal indikerer store forskelle på, hvor stramt, kommunerne administrerer 225-timersreglen. Problematisk for retssikkerheden og resultat af uklar lovgivning, lyder det fra DS, som samtidig kritiserer, at aktivitetsparate udgør hovedparten af de ramte.

08.09.2016

DS advarer regeringen: Bevar revalidering

Regeringen vil som et led i sin 2025-plan afskaffe revalidering, der ellers er et af de mest effektive midler til at få eksempelvis nedslidte tilbage på arbejdsmarkedet. Både DS og sønderjysk succeskommune opfordrer regeringen til at bevare ordningen.

08.09.2016

Socialrådgiverstudiet slår alle rekorder

Både søgning og optag på landets socialrådgiveruddannelser er i år højere end nogensinde før. Der er brug for masser af dygtige nye socialrådgivere - og netop derfor bør uddannelsens rammer styrkes, understreger de socialrådgiverstuderendes formand.

25.08.2016

Esbjerg opruster det faglige samarbejde

Efter en hård periode med stort sagspres i Esbjerg Kommunes Familierådgivning, har DS og ledelsen aftalt at styrke det faglige samarbejde. Derfor har socialrådgiverne i rådgivningen fået ikke bare en, men hele tre nye tillidsrepræsentanter.

25.08.2016

Få hjælp til bedre psykisk arbejdsmiljø

Kommunale arbejdspladser kan nu igen søge gratis hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tilbuddet om støtte, som er et resultat af OK15, kan være særdeles relevant for en række socialrådgiverarbejdspladser, vurderer arbejdsmiljøkonsulent i DS.

18.08.2016

Statsrevisor-kritik: DS har advaret i årevis

Ti år efter anbringelsesreformen får anbragte børn stadigvæk ikke altid den hjælp, de har brug for og krav på, konkluderer Statsrevisorerne i ny beretning, hvor Socialministeriet kritiseres for manglende styring af området. DS er ikke overrasket over den hårde kritik: - Statsrevisorerne peger på udfordringer, som vi har advaret om i årevis, siger DS’ næstformand.

18.08.2016

Tag godt imod nyuddannede med introforløb

Mange var nyuddannede blandt de 20 socialrådgivere, Børne- og Familieafdelingen i Sønderborg opnormerede med. Tillidsrepræsentanten foreslog ledelsen et introforløb inspireret af materiale fra DS og KL – det sikrer nu de nyuddannede et tryggere møde med praksis.

18.08.2016

Minister: Socialrådgiveres sikkerhed kommer før økonomi

Beskæftigelsesministeren har på et møde med DS om forebyggelse af vold understreget, at sikkerhed er et ledelsesansvar og bør sættes over økonomiske hensyn. Vigtige signaler, understreger DS, som ser frem til politisk handling for voldsforebyggelse.

18.08.2016

Syg i ferien – hvad har jeg ret til?

Hvis du er så uheldig at blive syg under din ferie, kan du få erstatningsferie. Men der gælder forskellige regler afhængig af, om du bliver syg, når din ferie begynder eller under ferien.

09.06.2016

Stort flertal: Flere penge til flygtningearbejdet

To ud af tre danskere svarer i ny undersøgelse, at kommunerne skal kompenseres for deres ekstraudgifter til det stigende antal flygtninge. DS opfordrer til at styrke rammerne for arbejdet, mens KL advarer om nye nedskæringer i kommunernes service.

09.06.2016

Dårligt psykisk arbejdsmiljø: Hver tredje socialrådgiverarbejdsplads fik påbud

Stor arbejdsmængde og tidspres og risiko for vold og trusler. Hver tredje arbejdsplads fik et påbud, da Arbejdstilsynet i 2015 gennemførte et særligt tilsyn med fokus på socialrådgiveres psykiske arbejdsmiljø, viser ny statusrapport. Konsekvenserne er medarbejdere, som bliver syge af at gå på arbejde, og borgere, som ikke får behandlet deres sager til tiden. Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, frygter en forværring, når de nye, lavere ydelser nu skal implementeres.

27.05.2016

Socialrådgivere: Ultimatum skader stofbehandling

Det udfordrer og fordyrer indsatsen, når stofmisbrugere skal vælge mellem enten stoffri behandling eller skadesreduktion. Sådan lyder det fra to socialrådgivere, som for nylig repræsenterede Danmark ved FN-topmøde i New York om netop stofbehandling.

26.05.2016

Analyser: Store problemer med sikkerhed på bosteder

Det er ikke lykkedes at reducere omfanget af vold mod ansatte på botilbud de seneste 10 år, og det tværsektorielle samarbejde fungerer utilstrækkeligt, konkluderer to nye analyser blandt andet. DS efterlyser nye initiativer.

26.05.2016

Prismodtager: Det har været kampen værd

Odense-socialrådgiveren Susanne Fasting Artz har modtaget endnu en pris for sin kamp mod kommunens ulovlige lukning af en række børnesager. Forløbet har været hårdt, men givtigt, og støtten fra hendes fagfæller har været afgørende.

19.05.2016

DS: Bekæmpelse af fattigdom mangler i nye sociale mål

Det er beskæmmende, at regeringen slet ikke vil måle på udviklingen i fattigdom, mener Dansk Socialrådgiverforening. Formand Majbrit Berlau efterlyser, at der afsættes midler til at indfri målene.

19.05.2016

Hårdere straf for trusler mod socialrådgivere

Regeringen har lanceret sin såkaldte ”Respektpakke,” som blandt andet skærper straffen for vold og trusler mod offentligt ansatte. Vigtigt signal, men forebyggelse er afgørende, understreger DS.

19.05.2016

Læs Majbrit Berlaus 1. maj-tale

Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau var blandt hovedtalerne til LO og FTF's 1. maj.-arrangement i Løvparken i Køge. Her kan du læse hendes tale.

02.05.2016

Donation på 750 mio. kan løfte sociale investeringer

En fondsdonation på 750 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond kan give et markant løft til det sociale område. Formand Majbrit Berlau er begejstret og takker fonden for at have inddraget Dansk Socialrådgiverforening.

28.04.2016

Ny vejledning: Færre voldssager skal politianmeldes

Voldsramte ansatte kan nu igen undlade at politianmelde eksempelvis børn, demente eller psykisk syge ud fra pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn, fastslår Justitsministeriet i en ny vejledning, som DS har været med til at arbejde for.

28.04.2016

Støtteerklæring til ansatte på psykiatrisk bosted Lindegården

Dansk Socialrådgiverforening har i dag sendt en støtteerklæring til de ansatte på det psykiatriske bosted Lindegården, som holder fagligt møde for at sætte fokus på den manglende sikkerhed – en af deres kolleger blev dræbt af en beboer i sidste måned.

28.04.2016

DS klar med nye vejledende sagstal

DS har netop revideret sine vejledende sagstal. Som noget nyt er der udviklet sagstal for ressourceforløb og fleksjob – og et sagstal, der matcher den svenske model på børneområdet. DS’ formand opfordrer medlemmerne til at bruge de vejledende sagstal aktivt.

24.04.2016

Ny – gratis – håndbog om seksuelt krænkede børn

Hvert tiende barn i Danmark oplever seksuelle krænkelser, men kun en ud af fem krænkede børn fortæller det til nogen og får hjælp. En ny - og gratis - håndbog sætter fokus på, hvordan man hjælper et barn med at fortælle om sin ”hemmelighed”.

21.04.2016

Søg støtte til et bedre psykisk arbejdsmiljø

Har I ondt i det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Så er der gratis hjælp at hente fra et konsulentkorps, der er et resultat af OK15.

21.04.2016

Konference: Socialrådgiveres ytringsfrihed er afgørende

Det er et alvorligt problem, når socialrådgivere er bange for at ytre sig offentligt, understreger fællestillidsrepræsentant i Randers Kommune Henrik Manero Hald. Han er blandt talerne ved konference om offentligt ansattes pressede ytringsfrihed.

21.04.2016

Kom til 1. maj med Dansk Socialrådgiverforening

Traditionen tro kan du fejre arbejdernes internationale kampdag med Dansk Socialrådgiverforenings regioner Nord, Syd og Øst. Også formanden holder tale – i år i Køge.

21.04.2016

Statsrevisorer kritiserer minister for reformhastighed

Statsrevisorerne giver Beskæftigelsesministeriet kritik for først meget sent at sørge for, at kommunerne havde et sikkert grundlag til at implementere tre reformer. DS’ formand håber, at ministeren fremover vil ændre praksis og sikre den nødvendige tid.

07.04.2016

Fattigdom øger risiko for omsorgssvigt

En ny rapport konkluderer, at fattigdom er en overset belastningsfaktor i forståelsen af, hvad omsorgssvigt er. Lektor Adam Johansen, som står bag rapporten, opfordrer socialrådgivere til at interessere sig mere for, hvordan fattigdom påvirker familierne.

07.04.2016

Guide: Konsekvenser af de nye lave ydelser

I morgen træder loven om den nye integrationsydelse i kraft. Sammen med kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen kommer det til at betyde et stort arbejdspres for socialrådgivere. DS har lavet fem notater som inspiration til at tackle konsekvenserne af de nye lave ydelser.

31.03.2016

Udflytning presser Socialstyrelsen

Socialstyrelsens afdeling i København er blandt de statslige arbejdspladser, som skal udflyttes. Knap 200 ansatte – heraf cirka 18 socialrådgivere – skal flyttes til Odense. Det rammer arbejdsmiljøet på flere måder, fortæller TR.

31.03.2016

DS om topartsaftale: Skridt i den rigtige retning

Topartsaftale kan styrke flygtninges overgang fra asylcentrene til kommunerne og bane vejen for en mere fleksibel boligplacering og ikke mindst en forenkling af reglerne i integrationsindsatsen, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening. Hun advarer dog mod at forkorte integrationsprogrammet.

18.03.2016

Dårligt helbred er en markant årsag til, at folk er på kontanthjælp

Ny undersøgelse af kontanthjælpsmodtageres helbredsforhold viser, at fysiske og psykiske sygdomme er en markant årsag til, at folk er på kontanthjælp.

16.03.2016

Socialrådgiver hædret for sin indsats

”En fantastisk person, hvis hjerte brænder for de udsatte – uanset om det er flygtninge, børn eller andre udsatte grupper”. Sådan beskriver kollegaerne i deres indstilling socialrådgiver Samira Lastat, der netop har fået Olivia Prisen 2015 for sit arbejde og sin frivillige indsats.

10.03.2016

DS: Serviceloven skal også gælde udsatte asylbørn

Serviceloven bør gælde alle børn, uanset om de har lovligt ophold i Danmark eller ej. Det mener Dansk Socialrådgiverforening, som har påpeget, at loven er uklar – og det kan betyde, at udsatte asylbørn ikke får den hjælp, de har brug for.

10.03.2016

Sådan bliver din MUS-samtale vellykket

Det er vigtigt at forberede sig grundigt før medarbejderudviklingssamtalen (MUS), så det kan blive en god og udbytterig samtale for både dig og din leder, råder faglig konsulent ved DS.

03.03.2016

DS frygter flere afsavn hos kontanthjælpsmodtagere i fremtiden

SFI’s rapport om fattigdom og afsavn viser, at der er en meget kraftig sammenhæng mellem at være på kontanthjælp og at have materielle og sociale afsavn. Men afsavnene vil kun blive endnu større, når kontanthjælpsloftet bliver en realitet. Særligt børn af kontanthjælpsmodtagere vil opleve flere afsavn, og det kan få alvorlige konsekvenser, advarer Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

26.02.2016

Integration: Kun 11 procent i job efter virksomhedspraktik

Flygtninge skal i job fra dag ét, lyder det fra politikerne. Ekspert advarer imod at tro, at virksomhedspraktik pr. automatik fører til job. Det kræver stærkt fokus på reelle jobåbninger. DS opfordrer regering til at tage ansvar for at finde flere jobåbninger.

11.02.2016

Trepart: Styrk arbejdsmiljø og rummeligt arbejdsmarked

Ved de kommende trepartsforhandlinger bør flere jobåbninger for de mange ledige samt investeringer i uddannelse, revalidering og omskoling være vigtige temaer, mener DS-formand. Det samme gælder arbejdsmiljø og mulighed for tilbagetrækning.

28.01.2016

Arbejdsgiverne skal forebygge vold uden for arbejdstid

Ved årsskiftet blev det arbejdsgivernes ansvar at planlægge arbejdet og vejlede de ansatte, så de også uden for arbejdstid har mindst mulig risiko for at blive udsat for arbejdsrelateret vold og trusler.

28.01.2016

Stor mangel på socialrådgivere i de mindre kommuner

Ledigheden blandt socialrådgivere er meget lav – og efterspørgslen er stigende, konkluderer ny analyse fra Dansk Socialrådgiverforening. Nyuddannede fylder dog relativt meget i ledighedsstatistikken – de opfordres til at søge job i de mindre kommuner.

28.01.2016

DS: 16 forslag til bedre integration

I tirsdags vedtog Folketinget de omdiskuterede asylstramninger. Samtidig vil regeringen sende endnu flere på den lave integrationsydelse. Det kommer til at ramme hårdt, understreger DS og peger i et nyt notat på, hvad der kan styrke integrationen.

28.01.2016

Giv nyuddannede en god start på arbejdspladsen

Skal I have nyuddannede kolleger i det nye år? Så hjælp dem med at finde sig godt til rette hos jer. Brug Dansk Socialrådgiverforenings og KL’s inspirationsmateriale til gode introduktionsordninger og mentorordninger.

21.01.2016

DS: Lov om integrationsydelse for udlændinge bør udsættes

Hårdt kritiseret lovforslag om integrationsydelse for udlændinge vil skabe voldsomt arbejdspres for socialrådgivere. Hvis regeringen vælger at gennemføre forslaget, bør lovens ikrafttræden udsættes til 1. januar 2017, så socialrådgiverne kan nå at rådgive familierne, understreger DS’ formand.

21.01.2016

Godt nytår – med udvikling og udfordringer i det sociale arbejde

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, ønsker socialrådgiverne godt nytår og takker for deres store indsats i året, der er gået. Og så ser hun frem til et 2016, som vil byde på både udvikling og udfordringer for socialrådgivernes fag og arbejdsliv.

07.01.2016

Top 10: Det læste I om i 2015

OK15, kontanthjælpsloft og socialrådgivere, som sagde fra, skabte overskrifter på socialområdet i 2015. Men hvilke historier var socialrådgiverne selv mest interesserede i? Vi bringer her de ti mest læste historier på socialraadgiverne.dk fra 2015.

07.01.2016

Socialrådgivere: Det ønsker vi os i 2016

Hvad mener socialrådgiverne, der bør ske på socialområdet i 2016? Tre DS-medlemmer fortæller om deres socialfaglige ønsker for 2016.

07.01.2016

Socialrådgivere om respektpakke: Husk forebyggelsesindsats

Det er glædeligt, at justitsminister Søren Pind med sin ’respektpakke’ sætter fokus på problemerne med vold, trusler og chikane mod offentligt ansatte. For den adfærd er der ingen undskyldning for, understreger Dansk Socialrådgiverforening. Men styrkes den konfliktforebyggende indsats ikke, risikerer pakken at ende som symbolpolitik, advarer DS.

07.01.2016

DS: Nødvendigt med sygedagpengeløsning nu

Ankestyrelsen har indskærpet, at kommuner skal indhente tilstrækkelige lægelige oplysninger, før de kan forlænge borgeres sygedagpengeperiode. Det understreger behovet for at løse problemerne med sygedagpengereformens korte tidsfrister, påpeger DS.

10.12.2015

Fald ved julefrokosten er en arbejdsskade

En skade til firmajulefrokosten vil ofte blive betragtet som en arbejdsskade. Derfor skal du informere din arbejdsgiver, hvis du kommer til skade, så det kan blive meldt til arbejdspladsens forsikring.

10.12.2015

Socialrådgivere fortæller: Det var vigtigst i 2015

Hvad var vigtigst på den socialfaglige dagsorden i det forgangne år? Tre socialrådgivere giver bud på, hvad der har betydet mest for dem i 2015.

10.12.2015

Advarer byråd: Integrations-sagstal er alt for høje

Det stigende antal flygtninge presser flere kommuner. I Aalborg har socialrådgiverne i integrationscentret sammen med DS advaret byrådet om, at høje sagstal og manglende midler skader integrationsindsatsen og kan koste sygemeldinger.

10.12.2015

DS-hovedbestyrelse siger nej til lønforsikring

Det blev et nej, da hovedbestyrelsen på baggrund af en medlemsundersøgelse drøftede, om en obligatorisk lønforsikring skulle være en del af DS’ medlemskontingent.

10.12.2015

Fra kriminel til socialrådgiver: Sådan kom jeg videre

Jan Mansur Hussain blev kriminel som 12-årig og fik gennem årene domme for blandt andet vold og røveri. I dag er han socialrådgiver og hjælper som mentor udsatte borgere videre i livet. Faglighed i indsatsen er afgørende for succes, understreger han.

03.12.2015

København vil uddanne samtlige jobcentermedarbejdere

To nye uddannelsesmoduler skal sikre alle Københavns Kommunes jobcentermedarbejdere et fælles fagligt udgangspunkt uanset uddannelsesbaggrund. Positivt, men vigtigt at uddannelsen også er reelt løft for socialrådgivere, understreger DS.

03.12.2015

Sådan rammer finansloven socialrådgiverne

Kommunernes budgetter, tilsynet med socialrådgivernes arbejdsmiljø samt beskæftigelsesindsatsen for udsatte ledige står for skud i den nye finanslov. Finansloven vil presse både udsatte ledige og socialrådgiverne, advarer Dansk Socialrådgiverforening.

03.12.2015

Finanslov: Arbejdsmiljø og udsatte betaler

Udsatte ledige, flygtningefamilier og socialrådgivernes arbejdsmiljø finansierer finanslovens skattelettelser. Aftalen skærer på tilsynet med offentligt ansattes arbejdsmiljø og vil medføre øget fattigdom, lyder kritikken fra Dansk Socialrådgiverforening.

19.11.2015

Hjørring investerer 125 millioner kroner i udsatte ledige

I Hjørring har et enigt byråd investeret 125 millioner kroner til en intensiv, arbejdsrettet rehabilitering for at få borgere, der i dag er på offentlig forsørgelse, i job eller uddannelse. Jobcenteret har ansat 10 nye socialrådgivere.

19.11.2015

Socialrådgivere: Sådan sikrer vi bæredygtig velfærd

Hvis Danmark også fremover skal være et velfærdssamfund kræver det, at langt flere får mulighed for at bidrage efter evne. Sådan lød det fra en række socialrådgivere, som under Socialrådgiverdage 2015 gav deres bud på bæredygtig velfærd.

19.11.2015

Kontanthjælpsloft er pisk uden udvej for udsatte ledige

Det netop vedtagne kontanthjælpsloft lægger yderligere økonomiske pres på udsatte ledige. Men i stedet for initiativer, som skal hjælpe disse ledige ind på arbejdsmarkedet, vil regeringen bruge besparelserne på skattelettelser. Forfejlet, mener Dansk Socialrådgiverforening.

18.11.2015

DS om Randers-børnesager: Ledelsen løber fra ansvaret

Trods gentagne advarsler om, at arbejdspresset er for stort til, at medarbejderne har kunnet reagere, lægger ledelsen i Randers Kommune ansvaret for en række børnesager over på socialrådgiverne. Dybt kritisabelt, siger DS.

12.11.2015

Ny undersøgelse: Store problemer med beskæftigelsesreformer

Ny undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening viser store problemer med implementeringen af de seneste års beskæftigelsesreformer. Særligt skidt er sygedagpengereformen, hvor socialrådgiverne kalder rammerne ”fagligt uforsvarlige”.

12.11.2015

Gratis: Se anmelderroste socialfaglige dokumentarfilm

Via Det Danske Filminstituts streamingtjeneste på nettet, Filmcentralen.dk, kan du helt gratis se en lang række anmelderroste dokumentarfilm fra det socialfaglige område. Blandt filmene er Blodets Bånd og Lisbeth Zornig-dokumentaren Min Barndom i Helvede.

12.11.2015

Socialområdet står ved en skillevej: Udvikling eller afvikling

Socialpolitikken kan i øjeblikket gå to veje, lød det fra Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, ved åbningen af Socialrådgiverdage 2015. Den ene vej involverer udvikling - den anden afvikling. Socialrådgiverne spiller en afgørende rolle og kan bane vejen for investeringer i den sociale indsats, understregede hun.

09.11.2015

Beskæftigelsesminister: Reformer er nødvendige

De seneste års beskæftigelsesreformer er en nødvendighed, hvis økonomien i vores velfærdssamfund skal hænge sammen. Sådan lød det fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen under Socialrådgiverdage 2015. Han understregede, at han tager udfordringerne med at implementere de mange reformer alvorligt.

09.11.2015

Socialrådgivere hædres for at stå fast på fagligheden

Dansk Socialrådgiverforening uddeler i år hele to Gyldne Socialrådgivere. Priserne går til to grupper af dygtige socialrådgivere, som på hver deres måde har udvist enormt mod i deres kamp for kvalitet i den socialfaglige indsats.

09.11.2015

Satspuljeaftale er et gennembrud for Sverigesmodellen

Den nye satspuljeaftale indeholder blandt andet 96 millioner kroner til at udbrede den såkaldte Sverigesmodel med lavere sagstal og tættere kontakt til udsatte familier. Udbredelsen af modellen er et gennembrud for den forebyggende indsats, mener DS.

29.10.2015

Majbrit Berlau sjette-mest omtalte fagboss

På en ny liste over, hvor hyppigt danske fagbosser er omtalt i medierne, ligger DS-formand Majbrit Berlau nummer seks. Godt med gennemslagskraft, men en stor del af det vigtigste politiske arbejde er usynligt for pressen, understreger hun.

29.10.2015

Forsker: Jobcentrenes it-kaos kunne være undgået

It-systemet Momentum medførte i foråret 2015 massive tekniske nedbrud i en række jobcentre. Men jobcentrenes problemer med fejlbehæftede it-systemer kunne være undgået, vurderer lektor ved Københavns It-Universitet, Thomas Hildebrandt.

29.10.2015

Socialrådgiverne kritiserer lav dimittendsats i ny dagpengeaftale

Den nye dagpengeaftale sænker dagpengesatsen for nyuddannede uden forsørgeransvar til 71,5 procent af maksimumsatsen. Dybt kritisabelt mener Dansk Socialrådgiverforening, som dog samtidig roser aftalen for at sikre et mere dynamisk dagpengesystem.

22.10.2015

DS: Ressourceforløb skal ikke gøre folk syge

Dårlig implementering af ressourceforløb har i flere kommuner medført grotesk behandling af syge borgere. Det er i strid med ressourceforløbenes oprindelige formål, pointerer Dansk Socialrådgiverforening efter DR2-udsendelse 20. oktober.

22.10.2015

It-kaos presser stadig jobcentre

Siden beskæftigelsesreformen i januar 2015 har it-nedbrud været hverdag i en lang række jobcentre. Problemerne har medført et enormt efterslæb, og både de lediges retssikkerhed og socialrådgivernes arbejdsmiljø er fortsat presset flere steder, viser undersøgelse fra DS.

22.10.2015

Studerende kæmper mod milliardbesparelser

Regeringen vil spare 8,7 milliarder kroner på uddannelsesområdet - 37 millioner kroner på socialrådgiveruddannelsen. Det vil skade undervisningen, og uddannelser risikerer at lukke, advarer SDS, som sammen med DS er medarrangør af stor demonstration.

22.10.2015

Vind billetter til filmfestivalen CPH:DOX

Dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX løber af stablen 5.-15. november, og medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening har nu mulighed for at vinde fribilletter til en række af festivalens socialfaglige film.

22.10.2015

DS savner politisk ansvar i dagpengerapport

Anbefalingerne i dagpengekommissionens rapport vil på en række punkter forbedre det nuværende dagpengesystem, vurderer Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau. Men rapporten skøjter hen over flere af de forringelser, de seneste regeringer har skabt, og politikerne bør tage ansvar i stedet for at sende regningen videre til lønmodtagerne, understreger hun.

19.10.2015

Ombudsmand giver socialrådgiverne ret: Uacceptable lovbrud

Ombudsmanden har fremlagt sin udtalelse i sagen om de ulovlige lukninger af børnesager i Odense Kommune. Beskeden er tydelig: Dansk Socialrådgiverforenings klage om lovbrud var velbegrundet. Ombudsmanden understreger, at det er et ufravigeligt krav, at kommunerne skal overholde lovgivningen. DS er tilfredse med udtalelsen og opfordrer kommunerne til at tage ved lære af sagen.

14.10.2015

Kommuner prioriterer social indsats trods sparekrav

Det kommunale omprioriteringsbidrag medfører nye besparelser i landets kommuner, som lægger yderligere pres på budgetterne. Alligevel prioriterer en række kommuner at investere i dele af den sociale indsats.

08.10.2015

Anbringelsesdom for Saxenhøj-drab

En 30-årig mand blev den 2. oktober i Retten i Nykøbing Falster idømt en anbringelsesdom på ubestemt tid for drab på en socialrådgiver og en læge samt forsøg på drab på forsorgshjemmet Saxenhøj i Sakskøbing på Lolland sidste år.

08.10.2015

Minister vil høre socialrådgivernes tanker om reformer

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen vil benytte sit besøg på Socialrådgiverdage 2015 til at tale direkte med socialrådgiverne om deres erfaringer med de seneste års arbejdsmarkedspolitiske reformer.

08.10.2015

Kontanthjælpsudspil er nytteløs pisk til de mest udsatte

Regeringens kontanthjælpsloft og 225-timersregel vil sende børn og familier ud i fattigdom. Samtidig vil flere unge - stik imod regeringens egen målsætning - ende som hjemløse, vurderer Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau. Kontanthjælpsloftet og den lavere ungeydelse vil blive en dyr besparelse med minimal effekt, advarer hun.

02.10.2015

Socialrådgiverdage: ”Sådan forebygger I radikalisering”

Udsatte unge har stor mistillid til systemet, og det stiller helt specielle krav til indsatsen mod radikalisering, understreger sociolog Aydin Soei. På Socialrådgiverdage 2015 giver han bud på, hvordan socialrådgiverne bedst forebygger radikalisering.

01.10.2015

Samråd om Odensesag: Minister fremhæver lavere sagstal

Socialminister Karen Ellemann var kaldt i samråd om de ulovlige lukninger af børnesager i Odense. Her udtrykte hun stor interesse for Sveriges-modellen med lavere sagstal som middel til at sikre kvaliteten i indsatsen på børneområdet.

01.10.2015

DS: Finanslov rammer udsatte og arbejdsmiljøet

Regeringens finanslovsforslag vil medføre yderligere pres på livsvilkårene for en række udsatte grupper og på socialrådgivernes arbejdsmiljø. Det er stærkt bekymrende, advarer Dansk Socialrådgiverforening.

01.10.2015

Jurist: Odense-socialrådgivere gjorde det rigtige

Odense Kommunes ledelse har undergravet borgernes retssikkerhed i sagen om ulovlige lukninger af en række børnesager, og socialrådgiverne gjorde også i juridisk forstand det rigtige ved at sige fra, lyder det fra lektor i socialret.

17.09.2015

Odense-rådmand: Vi må rydde op i økonomien

Odense Kommunes børn- og ungerådmand takker de socialrådgivere, som sagde fra og kontaktede DS, da ledelsen ville bryde loven. Hun understreger, at der skal findes et rum til at investere i indsatsen for kommunens udsatte børn.

17.09.2015

Regionale spareplaner rammer sygehussocialrådgivere

Flere socialrådgivere på de regionale sygehuse skal spares væk. Stærkt problematisk for indsatsen og patienterne, advarer tillidsrepræsentanterne.

17.09.2015

DS: Bekymrende at regering dropper fattigdomsgrænse

Fattigdomsgrænsen er et vigtigt redskab til at måle udviklingen af økonomisk fattigdom i Danmark, og det er et bekymrende, signal, at socialminister Karen Ellemann (V) nu skrotter den, understreger DS-formand Majbrit Berlau.

17.09.2015

DS: Odense-redegørelse viser, at det nytter at sige fra

Det var systematisk og planlagt lovbrud, da Odense Kommune i sommer bad socialrådgivere lukke børnesager af økonomiske årsager, viser ny redegørelse. Odense-rådmand roser de modige socialrådgivere, der slog alarm og gik til Dansk Socialrådgiverforening med sagen.

14.09.2015

DS om Odense-klage til Ombudsmanden: ”Nok er nok”

Selvom Odense Kommune har trukket ulovlige lukninger af børnesager tilbage, efter at Dansk Socialrådgiverforening klagede til Ombudsmanden, er sagen ikke slut endnu, understreger DS-regionsformand Anne Jørgensen.

10.09.2015

Ny guide skal sikre god start på arbejdslivet

Alt for mange nyuddannede socialrådgivere får et praksischok, når de starter i deres første job. Nu lancerer DS og KL nyt materiale, som skal styrke indgangen til socialrådgivertilværelsen.

10.09.2015

Ny rapport: Kontanthjælpen er blevet udhulet

I forhold til gennemsnitslønnen er kontanthjælpen faldet gennem de seneste 25 år, viser ny rapport. Økonomiske incitamenter virker ikke på alle, advarer DS, som roser beskæftigelsesministeren for at huske uddannelse som en vej væk fra kontanthjælp.

10.09.2015

Forfatter: Ulighed truer vores samfundsmodel

Den økonomiske ulighed bliver større, og den negative sociale arv lever i bedste velgående. Forfatter og journalist Lars Olsen åbnede minisocialrådgiverdage i Region Øst med bredside til politikerne.

10.09.2015

DS efter lovbrud i Odense: Det nytter at sige fra

Da socialrådgiverne reagerede på ulovligt økonomisk pres i Odense Kommune, gik DS ind i sagen. Nu sker der noget - både i kommunen og på Christiansborg.

27.08.2015

Kompetencefond: Nu kan du igen søge efteruddannelse

Den Kommunale Kompetencefond har haft vokseværk, og socialrådgiverne kan nu igen søge midler til efteruddannelse. Til foråret 2016 kan socialrådgivere i regionerne søge midler via den nyoprettede regionale kompetencefond.

27.08.2015

DS og Danske Regioner vil sikre socialfaglig indsats i psykiatrien

Den socialfaglige indsats i psykiatrien presses af, at en væsentlig del af socialrådgivernes opgaver ikke tæller i den såkaldte ydelsesregistrering. Det vil DS og Danske Regioner have ændret

27.08.2015

DS om flygtninge-ydelse: Støjberg bør lytte til fagfolk

Regeringens plan om at sænke nytilkomne flygtninges sociale ydelser til langt under kontanthjælpssatsen vil ramme både familier, socialrådgivere og kommuner, advarer DS-formand Majbrit Berlau. Hun ærgrer sig over, at minister Inger Støjberg afviser den faglige kritik.

20.08.2015

Rekord igen-igen: Derfor vil så mange være socialrådgiver

Gode jobmuligheder og praksisfokus medvirker til, at søgningen til socialrådgiverstudiet igen er større end nogensinde, vurderer uddannelsesforsker. Trods den store søgning, er optaget på socialrådgiveruddannelserne dog ikke steget markant.

20.08.2015

Guide: Sådan kommer du godt i gang efter ferien

Når du lander på arbejdet efter sommerferien, er det en rigtig dårlig idé at have travlt fra dag ét, hvis du og din arbejdsplads skal have gavn af den restitution, du har opbygget under ferien. Arbejdsmiljøkonsulent Elisabeth Huus Pedersen fra Dansk Socialrådgiverforening guider dig til, hvordan du får startet op efter ferien i et fornuftigt tempo.

10.08.2015

DS: Lavere ydelse blokerer for integrationen

En lavere integrationsydelse vil have minimal beskæftigelseseffekt for flygtninge. For langt størsteparten vil konsekvensen være fattigdom og isolation uden overskud til at blive en del af det danske samfund, advarer Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening.

01.07.2015

DS ser frem til samarbejde med ny regering

Dansk Socialrådgiverforening byder den nye regering og det nyvalgte folketing velkommen med ønsket om et godt samarbejde. I den kommende tid vil vi præsentere de nye ministre for vores bud på de aktuelle socialpolitiske udfordringer.

30.06.2015

Tine Bryld er den mest betydningsfulde kvinde i 100 år

100 år er gået, siden kvinderne fik stemmeret. Det markerede DR med en afstemning om, hvem de seneste 100 års mest betydningsfulde danske kvinde er. Socialrådgiver Tine Bryld løb med sejren.

18.06.2015

Guide: Sådan går du på ferie med ro

Sommerferien venter forude, men det kan være svært at nyde ferien og lade mentalt op, hvis tankerne vandrer tilbage til skrivebordet. Arbejdsmiljøkonsulenten i Dansk Socialrådgiverforening guider dig til en ferie uden arbejdsstress.

18.06.2015

DS: Kontanthjælpsloft rammer børnene

Forringer man forældrenes ydelser, vil flere børn komme til at leve i fattigdom. Det kan blive en dyr besparelse på sigt. Sådan lyder det fra Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau, når hun advarer imod at genindføre kontanthjælpsloftet.

17.06.2015

DS: Investering i socialt arbejde betaler sig

Ny undersøgelse viser, at godt hver anden tillidsrepræsentant arbejder i en kommune, som har foretaget sociale investeringer inden for det seneste år. Tillidsrepræsentanterne vurderer, at investeringerne har en positiv effekt både på socialrådgivernes arbejdsliv og på indsatsen over for borgeren.

04.06.2015

Et år efter Saxenhøj-drabene

I maj sidste år blev en socialrådgiver og en læge knivdræbt af en beboer på forsorgshjemmet Saxenhøj. Den tragiske hændelse har ført til mere sikkerhed på botilbud – men der er stadig mangler, mener DS-formanden.

04.06.2015

Ekspert: Lavere kriminel lavalder uden effekt

Blå blok ønsker at sænke den kriminelle lavalder til 12 år og lave en særlig ungdomsdomstol. Ekspert, der sammen med en række politikere deltog i Forsete-konference, vurderer, at en nedsættelse af den kriminelle lavalder ikke vil få kriminaliteten til at falde.

28.05.2015

Klagekonsulent giver tryghed og trivsel

Manglende overblik over klager, for uens behandling af dem og for stort pres på medarbejderne fik Familiecenteret i Holbæk Kommune til at ansætte en klagekonsulent. Det er en stor succes, lyder det fra alle parter.

28.05.2015

Har du fri grundlovsdag?

Er grundlovsdag en hel eller halv fridag – eller en almindelig arbejdsdag? Tjek op på dine rettigheder, som afhænger af, hvor du er ansat.

28.05.2015

Ny praksisrapport giver inspiration til at arbejde ”svensk”

Hvad vil det sige at arbejde ”svensk” på børneområdet? Få inspiration i ny praksisrapport fra KORA, som også inviterer til temamøder om at arbejde ”svensk”.

07.05.2015

DS: Positive signaler i dagpengedebat

I en fælles kampagne har FTF og LO fremlagt ni bud på fremtidens dagpengesystem. Nu har både statsministeren og Venstre-formanden også blandet sig i debatten. Det er positivt, mener Majbrit Berlau, som dog efterlyser mere konkrete udmeldinger.

07.05.2015

Sundhedsminister: Sygehussocialrådgivere er vigtige

Sundhedsministeren lover mere kvalitet og mindre bureaukrati og pointerer, at sygehussocialrådgivere spiller en vigtig rolle i et effektivt sundhedssystem. DS advarer imod takstsystem og udsigten til afskedigelser.

07.05.2015

Aarhus opnormerer efter påbud

For stor arbejdsmængde og tidspres i Job og Integration ved Jobcenter Aarhus førte i november 2014 til et påbud fra Arbejdstilsynet. Siden er der opnormeret med 13 medarbejdere, fortæller socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant.

23.04.2015

Her kan du fejre 1. maj med Dansk Socialrådgiverforening

Der bliver rig mulighed for at markere 1. maj sammen med Dansk Socialrådgiverforening. De tre regioner indbyder medlemmer til at være med ved arrangementer i København, Aarhus og Odense.

23.04.2015

DS: Klogt at regering satser på forebyggelse frem for straf

Dansk Socialrådgiverforening roser regeringens udspil om ungdomskriminalitet, hvor strategien er forebyggelse frem for straf. DS’ formand fremhæver Reaktionsråd, som kan være med til at sikre en hurtig og sammenhængende indsats for kriminalitetstruede unge.

22.04.2015

DS: Stærkt signal med fælles lønmodtagerkampagne

I en ny stor kampagne står de to hovedorganisationer FTF og LO sammen om et valgoplæg. De ønsker, at den kommende regering – uanset valgudfaldet – skal sætte lønmodtagernes vilkår på dagsordenen.

16.04.2015

Påbud fra Arbejdstilsynet? Det skal I vide om særligt tilsyn

Arbejdstilsynet gennemfører i 2015 et særligt tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø på socialrådgiver-arbejdspladser. Tilsynsbesøgene har affødt en række spørgsmål fra socialrådgivere og ledere, som vi har bedt Arbejdstilsynets tilsynschef besvare.2

16.04.2015

Kommune sparer penge ved at halvere sagstal

Herning har sparet 3,7 mio. kroner ved at investere i den svenske model, hvor socialrådgiverne har højst 25 børnesager. DS’ næstformand er begejstret for resultatet, som dokumenterer, at lavere sagstal kan betale sig både menneskeligt og økonomisk.

16.04.2015

Stort JA til socialrådgivernes OK-resultat

Medlemsafstemningen om socialrådgivernes overenskomstresultat er afsluttet, og ”ja-stemmerne” udgør hele 97 procent. Vigtigt signal fra medlemmerne, mener DS-formand, Majbrit Berlau, som glæder sig over den høje stemmeprocent.

27.03.2015

”Radikalisering sker i Danmark – ikke bare i Syrien”

Radikalisering af marginaliserede unge finder sted i deres nærområder i Danmark, lang tid før billetten til Syrien er købt. Derfor skal der mere fokus på forebyggelse, understreger sociolog Aydin Soei, som fokuserer på netop de unge i udsatte boligområder.

26.03.2015

Ny SDS-formand kæmper for kvalitet i uddannelsen

Den største udfordring på socialrådgiveruddannelsen er den dalende kvalitet, mener SDS-formand Anna Sofie Vedersø Larsen, som også vil styrke forbindelsen mellem teori og praksis.

26.03.2015

Udsatte unge har mere succes – men det er en kamp

Langt flere unge i udsatte boligområder begynder på en uddannelse, og langt færre begår kriminalitet, viser nye tal. Men bag den gode udvikling ligger en hård kamp for både unge og socialarbejdere, lød det fra DS-formand Majbrit Berlau på ulighedstopmøde.

26.03.2015

Sådan undgår du at miste dine feriedage

Ved udgangen af april slutter ferieåret. Hvis du har ferie til overs, bør du allerede nu sikre, at din restferie ikke går til spilde. Dansk Socialrådgiverforening fortæller her, hvad du bør gøre.

26.03.2015

Ledere: Bureaukrati og dokumentation presser tilliden

Tillidsreformen skulle give mere enkle arbejdsgange, men en ny undersøgelse viser, at lovgivning og dokumentation er store barrierer for de offentlige ledere. Der er behov for en kritisk revision, mener formanden for DS’ ledersektion.

19.03.2015

Undervisere er splittede om OK-resultat

Det statslige overenskomstforlig sikrer realløn, bedre barselsforhold og fokus på arbejdsmiljø. Men for de undervisende socialrådgivere ser de pressede rammer for undervisningen ud til at fortsætte - dog med mulighed for lokale forbedringer.

19.03.2015

Sådan kommer du i gang med supervision på jobbet

Mere end ni ud af ti regionsansatte socialrådgivere mener, at supervision er relevant for deres arbejde. Men kun 60 procent af dem får supervision, viser en undersøgelse. Det skal nye inspirationsmaterialer fra DS og regionerne lave om på.

19.03.2015

DS: Gode takter i regeringens integrationsudspil

Dansk Socialrådgiverforening ser gode muligheder i regeringens integrationsudspil, men understreger, at en tidligere og mere individuel indsats med virksomhedsrettet fokus kræver bedre arbejdsvilkår på jobcentrene.

18.03.2015

Stærk Carsten Koch-rapport fremhæver helhedsindsats

Dansk Socialrådgiverforening roser Carsten Koch-udvalgets anbefalinger om rehabiliterende teams og én samlet plan for indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. Men det kræver ordentlige arbejdsforhold for socialrådgiverne, understreger DS-formand Majbrit Berlau, som også advarer mod at sænke kontanthjælpen for de udsatte ledige.

17.03.2015

OK15: Statsligt forlig er i hus – men OK-afstemningen udskydes

Mandag formiddag blev der indgået OK-aftale for DS-medlemmer ansat i staten, heriblandt SOSU-underviserne. Men selvom alle socialrådgivernes overenskomster nu er i hus, har DS valgt at udskyde afstemningen om OK-resultatet. Det sker i respekt for de organisationer, som endnu ikke har opnået en OK-aftale - ingen skal efterlades på perronen, understreger DS-formand Majbrit Berlau.

10.03.2015

Terrorpakke: DS savner investering i tidlig forebyggelse

Regeringen afsætter i sin terrorpakke 971 millioner kroner til øget overvågning og styrket efterretningsindsats. DS savner reelle investeringer i styrkelsen af den tidlige, forebyggende indsats.

05.03.2015

Socialrådgivere: Sådan stemmer vi til OK15

OK15-resultatet på det kommunale og regionale område forbedrer pensionsforholdene, giver udsigt til reallønsstigninger og styrker mulighederne for efteruddannelse. Men er resultatet godt nok? Fem socialrådgivere - tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter - løfter her sløret for, om de vil stemme ja eller nej til overenskomstresultatet.

05.03.2015

DS: Vores OK15-krav er blevet indfriet

Dansk Socialrådgiverforenings OK15-krav om reallønsstigninger og styrkelse af mulighederne for efteruddannelse er blevet indfriet, understreger DS-formand Majbrit Berlau. DS’ hovedbestyrelse opfordrer enstemmigt til at stemme ja til resultatet.

05.03.2015

Mette Frederiksen: Børn skal ikke i fængsel

Hvis man vil have færre kriminelle unge i Danmark er svaret ikke at sænke den kriminelle lavalder. I stedet bør man bekæmpe årsagerne til kriminalitet, og her er socialrådgiverne yderst vigtige. Sådan lyder det fra justitsminister Mette Frederiksen.

05.03.2015

De kommunale socialrådgiveres OK15-aftale er i hus

Forliget mellem Dansk Socialrådgiverforening og KL giver de kommunalt ansatte mere til pensionsopsparingen og et væsentligt ressourceløft til kompetencefonden. Desuden lægger forliget op til at styrke rammerne for vidensdeling.

02.03.2015

OK15: Regions-aftale styrker pension og efteruddannelse

Dansk Socialrådgiverforening har nu forhandlet et OK-resultat for socialrådgiverne ansat i regionerne. Aftalen giver pensionsforbedringer og en kompetencefond til efteruddannelse. Samlet set et rigtigt fornuftigt resultat, vurderer DS.

28.02.2015

OK15-aftale sikrer reallønsstigning i regionerne

Ny OK-aftale for de ansatte i regionerne giver udsigt til reallønsstigninger, bedre barselsforhold for fædre og styrket indsats for psykisk arbejdsmiljø. Fornuftig OK-aftale, vurderer DS.

23.02.2015

OK15-forhandlinger går ind i den afgørende fase

DS indleder i næste uge sine egne OK-forhandlinger med arbejdsgiverne. Delresultater med generelle lønstigninger samt styrkelse af barselsforhold og fokus på arbejdsmiljø tegner til et fornuftigt samlet OK-resultat, vurderer DS-formand Majbrit Berlau.

19.02.2015

Socialrådgivere til minister: Derfor er børnesager svære

Arbejdet med børnesager medfører ofte et enormt krydspres, der - sammen med kompleksiteten i sagerne - er væsentlige udfordringer for indsatsen. Sådan var budskabet til socialminister Manu Sareen, da han besøgte Børnefamiliecenter Nordvang i Horsens.

19.02.2015

Kommuner kan spare penge – ved at bruge flere penge

En ny regnemodel skal gøre det muligt at beregne kommuners udgifter og besparelser ved at investere i forebyggelsen på det sociale område. Modellen bliver allerede brugt flittigt i Sverige, og flere danske kommuner snuser til den.

19.02.2015

OK15-aftale: Lønstigninger til kommunale socialrådgivere

Natten til 16. februar blev der indgået en generel OK-aftale på det kommunale område. Dansk Socialrådgiverforening fremhæver generelle lønstigninger, styrket indsats for psykisk arbejdsmiljø og en ekstra uges lønnet barsel til fædre som hovedelementer i aftalen.

16.02.2015

OK15: Smalt, men fornuftigt forlig på statsområdet

Generelle lønstigninger, sikring af reallønnen og styrket indsats for psykisk arbejdsmiljø indgår i det statslige OK-forlig, som DS kalder ”smalt, men fornuftigt.” Læs også formandens opdatering på de øvrige OK15-forhandlinger.

09.02.2015

DS bekymret for konsekvenser af refusionsreform

DS’ formand er bekymret for, at refusionsreformen sætter de dyreste forsørgelsesydelser under pres med alvorlige konsekvenser for de mest udsatte borgere - men det er positivt, at der gøres op med kassetænkningen, og at der kommer mere fokus på indsatsen.

02.02.2015

DS efterlyser mere tid til dialog med børn og unge

Hvis udsatte børn og unge skal føle sig medinddraget, kræver det mere tid og bedre vilkår for at tale med dem. Sådan lyder DS’ kommentar til undersøgelse, der viser, at kun 35 procent af de anbragte børn føler sig taget med på råd i beslutning om anbringelsessted.

29.01.2015

Hvordan er det Danmark, vi kender?

Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) afsluttede sin nytårstale med at opfordre til, at " vi skal passe på det Danmark, vi kender". Vi har bedt en række socialrådgivere give deres bud på, hvordan det Danmark ser ud.

29.01.2015

Nye og lavere sagstal fra DS

DS sænker de vejledende sagstal på børneområdet. Det er nødvendigt, for en børnesag stiller flere og helt andre krav til socialrådgiverne i dag end for bare fem år siden, siger DS’ næstformand.

29.01.2015

Nordjyske kommuner: Svært at skaffe socialrådgivere

Ledigheden blandt socialrådgivere er på sit laveste i flere år. Umiddelbart positivt, men udviklingen betyder, at nogle kommuner har svært ved at tiltrække ansøgere til socialrådgiverstillinger. DS opfordrer kommuner til at give nyuddannede erfaring.

29.01.2015

Minister trækker forslag om voksenreform efter kritik

Efter en række kritiske høringssvar fra blandt andre Dansk Socialrådgiverforening, har socialminister Manu Sareen valgt at trække sit forslag om den såkaldte voksenreform. Positivt med en minister, som lytter til fagfolk, understreger DS.

22.01.2015

DS roser Koch-udvalgets integrations-udspil

Carsten Koch-udvalgets nye rapport om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet anbefaler en tidligere og mere individuel indsats med virksomhedsrettet fokus. Rigtig positivt, vurderer DS. Men den indsats kræver ressourcer.

22.01.2015

DS: Udsatte unge skal have ret til efterværn

Kommunerne sparer på efterværn til tidligere anbragte unge. Derfor bør efterværn være et retskrav, mener DS. Både politikere og forsker bakker op.

22.01.2015

Laveste socialrådgiverledighed i årevis

Ledigheden blandt socialrådgivere har ramt det laveste niveau siden 2010. Samtidig er dimmitendledigheden faldet, selv om antallet af nyuddannede er næsten firedoblet fra 2010 til 2013 .

08.01.2015

Top 10: Det læste I om i 2014

”Socialrådgiverne” på DR1, valg i DS, borgertrusler og det tragiske knivdrab på en socialrådgiver var blandt de mest læste historier fra Dansk Socialrådgiverforening i 2014. Vi har samlet en top 10 fra året der gik.

08.01.2015

OK15: DS har udvekslet krav med arbejdsgiverne

De kommende OK-forhandlinger mellem Dansk Socialrådgiverforening og arbejdsgiverne kommer til at handle om lønstigninger, arbejdstidsregler og beskyttelse af tillidsvalgte. Det står klart, efter at parterne inden jul udvekslede OK15-krav.

08.01.2015

Nyt påbud: Endnu en kommune har rod i arbejdsmiljøet

Jammerbugt Kommune har fået et påbud fra Arbejdstilsynet på grund af for højt arbejdspres og stort sagsefterslæb. Opnormering og en tæt dialog mellem medarbejdere og ledelse skal løse problemet. Positivt, at ledelsen reagerer, understreger DS.

08.01.2015

Kommune opnormerer efter påbud: DS holder øje

I efteråret 2014 kritiserede DS Assens Kommune for ikke at gøre nok for at rette op på det dårlige arbejdsmiljø i kommunens Børn- og Ungeafdeling. Nu har kommunen vedtaget en opnormering, og DS vil følge op på, om forholdene forbedres.

11.12.2014

Ny minister anerkender reform-udfordringer

Den nye beskæftigelsesminister, Henrik Dam Kristensen, er opmærksom på, at de nye tiltag i beskæftigelsesreformerne giver udfordringer. Socialrådgivernes erfaringer og input vil blive inddraget direkte i det fremtidige arbejde, forsikrer han.

11.12.2014

Socialrådgiverne stod stærkt i medierne i 2014

Dansk Socialrådgiverforening har et mål om at få socialpolitikken og socialrådgivernes arbejdsforhold højt på mediernes dagsorden. I 2014 resulterede det i endnu mere medieomtale af socialrådgivernes indsats end i 2013.

11.12.2014

DS: Risiko for at enklere regler presser retssikkerhed

Enklere regler for sagsbehandling og visitation på voksenområdet kan betyde ringere retssikkerhed for borgerne, advarer DS. Det er bekymrende, at reformudkastet lægger op til begrænset adgang til at klage over afgørelser, lyder det.

11.12.2014

Gode Råd: Sådan undgår du chikane på facebook

Hvordan forebygger man, at vrede og frustrerede borgere raser mod navngivne socialrådgivere på sociale medier? Og hvordan undgår man selv at dumme sig? Underviserne fra DS’ temadage om håndtering af netchikane giver her en række gode råd.

04.12.2014

Ny rådgivning sikrer unge én indgang til systemet

Med ungemodtagelsen UngMod 24-7 giver Herning Kommune og Region Midtjylland de 12-25-årige en ny, tværfaglig og helhedsorienteret indgang til vejledning og hjælp i det offentlige, så de unge undgår at blive kastebold i systemet.

04.12.2014

Her er beslutningerne fra repræsentantskabsmødet

Stiger kontingentet? Skal Aktionsfonden styrkes? Og hvordan skal DS’ politiske ledelse være sammensat? Vi giver overblik over, hvad der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet.

04.12.2014

Strategisk og ihærdig socialrådgiver forgyldes

Henrik Manero Hald, fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Randers Kommune, hædres af DS med prisen Den Gyldne Socialrådgiver for sin ihærdige indsats for at forbedre arbejdsforholdene for socialrådgiverne i kommunens Familieafdeling.

01.12.2014

DS til minister: Behov for nye tvangsadoptions-regler

Nyt lovforslag skal lempe reglerne for adoption uden samtykke. Men lovforslagets kriterier for tvangsadoption er så utydelige, at det kan skabe tvivl hos både forældre, familieplejekonsulenter og sagsbehandlere, advarer DS Socialministeriet.

20.11.2014

Ny socialchef-formand: Tværgående indsats er godt, men…

Socialchefernes nye formand, Helle Linnet, er tilhænger af at styrke den tværgående indsats i kommunerne. Men hun understreger, at der stadig bør være rum til at indsætte adskillige sagsbehandlere i komplekse familiesager.

20.11.2014

Ny undersøgelse: Økonomi presser udsatte børns tarv

Mere end hver tredje socialrådgiver mener, at fokus på økonomi forringer deres mulighed for at varetage barnets tarv, viser ny undersøgelse. Det kan få meget alvorlige konsekvenser, hvis økonomi vægtes højere end udsatte børns tarv, advarer DS.

20.11.2014

Handicappede skal have fast sagsbehandler

Én borger - én sagsbehandler. Det er målet med den organisationsændring, som Handicapcenter København står over for. DS kalder det et skridt i den helt rigtige retning.

13.11.2014

DS glad for finanslov med social profil

- Det er meget positivt, at finanslovsaftalen afskaffer samleverforsørgelsen og indfører en særlig boligstøtte for unge under 30 år, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

13.11.2014

DS: Satspuljer kan medføre videnstab i social indsats

Den politiske aftale om satspuljemidler for 2015 er på plads. Der er vigtig økonomisk støtte til udsatte grupper, men der er brug for varige bevillinger snarere end den vilkårlige satspuljeuddeling, som giver risiko for videnstab, mener Dansk Socialrådgiverforening.

30.10.2014

Kommune efter påbud: Vores sagstal er for højt

Arbejdstilsynet har givet Assens Kommune et påbud om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø i børne- og ungeafdelingen. Regionsformand forventer en løsning snarest. Vicedirektør er enig i, at sagstallet er for højt.

30.10.2014

DS: Ny sparerunde på udsatte børn er gift for indsatsen

Ifølge en ny rundspørge regner hver tredje kommunale økonomichef med at spare på udgifterne til indsatsen for udsatte børn og unge i 2015. Men den kommunale sagsbehandling på dette område er allerede presset ud over smertegrænsen, advarer DS.

30.10.2014

DS løfter sløret: Sådan afgøres OK-forhandlingerne

DS-regionsformændene Anne Jørgensen og Mads Bilstrup har erfaring fra adskillige OK-forhandlinger. Nu løfter de sløret for, hvad der foregår bag de lukkede døre i KL-hovedkvarteret i forhandlingernes afgørende timer.

30.10.2014

Socialrådgivere kæmper med forhastede reform-krav

Ifølge ny rapport fra Ankestyrelsen lever kommunernes sagsbehandling op til nye reform-krav i tre ud af fire sager. Det tyder på enorm indsats af socialrådgiverne, som ikke har fået ressourcer til at implementere de nye krav, mener DS.

23.10.2014

Ny storspiller forhandler OK-krav for socialrådgiverne

Forhandlingsfællesskaberne KTO, som Dansk Socialrådgiverforening var del af, og Sundhedskartellet har slået sig sammen til et nyt forhandlingsfællesskab. Fusionen skal styrke lønmodtagernes position op til de kommende OK-forhandlinger.

23.10.2014

Puljepenge skal få udsatte i job og uddannelse

Kommuner kan nu søge puljemidler i Beskæftigelsesministeriet til to nye socialfaglige indsatser. Den ene skal styrke samarbejdet med socialøkonomiske virksomheder, mens den anden via brobygningsforløb på højskoler skal få flere udsatte unge i uddannelse.

23.10.2014

Dansk Socialrådgiverforening har afleveret OK15-krav

Med afsæt i DS-medlemmernes input afleverede Dansk Socialrådgiverforening 22. oktober sine forslag til generelle OK15-krav til OAO – Offentligt Ansattes Organisationer.

23.10.2014

Barkholt genvalgt som socialrådgivernes næstformand

Niels Christian Barkholt fortsætter som næstformand for Dansk Socialrådgiverforening. Det står klart efter urafstemning blandt foreningens medlemmer.

13.10.2014

DS: Trygt at ny minister har stor erfaring

- Det er trygt, at Henrik Dam Kristensen er en erfaren politiker, for han får brug for al sin viden til at lede og skabe de forandringer, der er igangsat og fortsat er brug for i beskæftigelsesindsatsen, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand.

10.10.2014

Socialrådgivere i Randers bakker op om anonym kollegas kritik

Socialrådgivere i Randers bakker op om anonym kollegas kritik af familieafdelingens arbejdsmiljø, og advarslerne om nye ”Brønderslevsager”. FTR: Vi forsøger at genopbygge tilliden til ledelsen, som nu har beklaget, at de i medierne afviste kritikken.

09.10.2014

Masser af lovændringer venter socialrådgiverne

Sideløbende med beskæftigelsesreformen skal socialrådgiverne vænne sig til en række lovændringer i det kommende år. Det fremgår af regeringens nye lovprogram. Flere af forslagene vil kunne styrke de sociale indsatser, vurderer DS.

09.10.2014

Kontingent og OK15 vakte debat på generalforsamlinger

Særligt arbejdsmiljø, kontingentstørrelse, udvidelse af Dansk Socialrådgiverforenings forretningsudvalg og de kommende overenskomstforhandlinger blev debatteret, da Dansk Socialrådgiverforenings tre regioner holdt generalforsamlinger 3. oktober.

09.10.2014

Næstformænd på facebook: Vi er uenige om midlerne

De to kandidater til næstformandsposten i Dansk Socialrådgiverforening, Niels Christian Barkholt og Birthe Povlsen, er forenede i kampen for socialrådgivernes løn- og arbejdsvilkår. Men de har vidt forskellige bud på, hvordan det mål bedst nås.

09.10.2014

DS til Carsten Koch-udvalg: Styrk rehabilitering

De rehabiliterende teams skal kunne træffe bindende beslutninger, opfordrer socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau. Sammen med FTF og LO har DS givet en række anbefalinger til Carsten Koch-udvalget om styrkelse af indsatsen for udsatte ledige.

02.10.2014

Aalborg dropper at spare på sygehussocialrådgivere

Region Nordjylland har droppet et forslag om at reducere socialrådgiverfunktionen på Aalborg Universitetshospital. Tillidsrepræsentanten frygter stadig, at socialrådgiverne kan blive ramt af besparelser, hvis hospitalets klinikker bliver pålagt at spare.

02.10.2014

Næstformandskandidater debatterer DS’ kerneopgave

Kan samarbejdet med faggrupperne forbedres, og hvad er DS’ kerneopgave egentlig? Det var blandt temaerne, da næstformandskandidaterne var til valgmøde i Odense, og særligt spørgsmålet om DS’ kerneopgave var de to næstformandskandidater ikke helt enige om.

02.10.2014

Stærke aftaler styrker socialrådgiverne op til OK15

KL har signaleret ønske om færre overenskomster og en ændret tr-rolle ved de kommende OK-forhandlinger. Sammen med 33 andre fagforbund sætter DS med en ny kampagne fokus på, hvorfor netop stærke aftaler på arbejdsmarkedet er så vigtige.

02.10.2014

Protester halverer besparelser på sygehussocialrådgivere

Efter protester fra DS, læger og patientforeninger reduceres de bebudede besparelser på Aarhus Universitetshospital. Først skulle hele socialrådgiverfunktionen spares væk, men nu halveres besparelsen.

18.09.2014

Kommuner har tyvstartet på kontanthjælpsreform

Kontanthjælpsreformen lægger op til tværfaglig, koordineret beskæftigelsesindsats i kommunerne. Den indsats er tre kommuner startet på allerede i 2011. Det er kommet både udsatte ledige og arbejdsgivere til gode.

18.09.2014

OK15: Socialrådgivere vil beskytte sig mod stress

Der er udsigt til kamp om arbejdstiden ved de kommende OK-forhandlinger. Arbejdsgiverne ønsker færre pauser, men åndehuller i arbejdsdagen giver vigtig beskyttelse mod stress, understreger socialrådgivere over for Dansk Socialrådgiverforening.

18.09.2014

Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned

Randers Kommune havde ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om lov til at ophæve overenskomstens varselskrav, så kommunens socialrådgivere kunne overgå fra dag- til natarbejde uden varsel. DS slog alarm, og nu har ministeriet afvist ansøgningen.

11.09.2014

DS advarer mod at spare på socialrådgivere i psykiatrien

Region Hovedstadens aktuelle spareplaner om at nedlægge en række socialrådgiverstillinger i psykiatrien kan få alvorlige konsekvenser for udsatte borgere, advarer både regionsformand Annemette El-Azem og socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant.

11.09.2014

Trods Genan-tab: 10,6 milliarder i afkast på DS-pension

Socialrådgivernes pensionskasse PKA’s halvårsrapport viser et pænt afkast. Positiv udmelding i lyset af tab på investeringer i virksomheden Genan, understreger DS-formand Majbrit Berlau.

11.09.2014

Kovending i Aalborg: Ikke praktikpladser nok

Trods bekymring fra både DS og de studerende har AAU’s socialrådgiveruddannelse fastholdt, at der var praktikpladser til samtlige studerende på den store 2012-årgang. Men få dage før praktikfordelingen meldte AAU ud, at det alligevel ikke var tilfældet. Udmeldingen - og den foreslåede løsning - møder voldsom kritik.

28.08.2014

DS: Regeringens finanslovsudspil mangler dagpengeløsning

DS roser regeringens finanslovsudspil for den sociale profil og fordobling af kontingentfradrag, men efterlyser halvering af genoptjeningskrav. Og velfærdskronerne bør investeres i flere socialrådgivere, mener socialrådgivernes formand.

28.08.2014

Kamp om næstformandspost: Vidt forskellige dagsordener

Valget i Dansk Socialrådgiverforening byder på kampvalg til næstformandsposten mellem to socialfaglige ildsjæle med vidt forskellige visioner for faget og fagforeningens veje.

28.08.2014

Her ender millionerne, som skal give udsatte indflydelse

32 kommuner er nu udvalgt til et empowerment-projekt, som skal styrke svage kontanthjælpsmodtageres mulighed for at tage ejerskab i egen sag.

28.08.2014

Kamp om politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening

Der er kampvalg til både næstformandsposten og hovedbestyrelsen, når Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer til efteråret skal vælge, hvem der skal sidde i foreningens politiske top. Til gengæld er både formand og regionsformænd genvalgt ved fredsvalg.

25.08.2014

Læger advarer imod at afskedige sygehussocialrådgivere

Det kan få store konsekvenser for alvorligt syge børn, hvis Aarhus Universitetshospital nedlægger fire socialrådgiverstillinger, advarer både læger og patientorganisationer. Sygehussocialrådgivernes tillidsrepræsentant understreger, at ingen andre vil kunne udfylde sygehussocialrådgivernes funktion.

21.08.2014

Socialrådgivere har hovedrolle i TV-dokumentar om udsatte børn

"Efter at vi sammen har set udsendelserne, står vi tilbage med en følelse af at være stolte af vores fag og vores arbejde", fortæller Sira Lund. Hun er en af de tre socialrådgivere, der spiller en hovedrolle i dokumentarserien ”Socialrådgiverne”, som har premiere på DR1 21. august.

21.08.2014

Slut med rekordhøje optag: Færre nye studerende

Trods rekordhøj søgning har socialrådgiveruddannelserne skåret optaget af nye studerende med ni procent. Udviklingen møder ros fra både de studerende og DS, som påpeger, at tidligere års store optag har sat kvaliteten under pres.

21.08.2014

Socialrådgivere kan søge millioner til efteruddannelse

Kommunale socialrådgivere, som arbejder med at implementere beskæftigelsesreformen, får afsat fem millioner kroner til at styrke deres kompetencer inden for rehabilitering og tværfagligt samarbejde i beskæftigelsesindsatsen.

21.08.2014

Socialrådgivernes pensioner er sikre hos PKA

Socialrådgivernes pensionskroner er i sikre hænder hos PKA, selv om der er opstået en problematisk situation i en af PKA’s investeringer, understreger pensionskassen. "PKA’s administration har lovet, at det ikke vil påvirke vores medlemmers pension", siger DS’ formand.

12.08.2014

DS advarer: Økonomi må ikke overtrumfe faglighed

Det er fuldstændig utilstedeligt, at Esbjergs borgmester, Johnny Søtrup, har truet med at fyre kommunens familierådgivere på grund af budgetoverskridelser, mener DS: Politikerne må ikke presse medarbejdere til at ignorere faglige hensyn på grund af økonomi.

23.06.2014

DS: Proceskrav og refusion er knaster i god beskæftigelsesreform

Dansk Socialrådgiverforening roser blandt andet uddannelses- og virksomhedsfokus i den nye beskæftigelsesreform. Til gengæld savner DS et opgør med proceskrav i indsatsen og advarer om, at refusionsomlægningen kan skade svage borgere.

19.06.2014

DS advarer mod millionbesparelser i jobcentre

Ny rapport lavet op til den nye kommuneøkonomiaftale mellem regeringen og KL anslår, at der kan spares over en halv milliard kroner på landets jobcentre ved blandt andet at hæve sagstallene og afskaffe pauser. Det vil skade både arbejdsmiljø og indsats, advarer DS.

19.06.2014

Hver anden socialrådgiver: Lave ydelser rammer unge hårdt

Hver anden socialrådgiver kan allerede nu se, at kontanthjælpsreformens lave uddannelseshjælp giver de unge problemer, viser ny undersøgelse. Alarmerende, siger DS. Beskæftigelsesminister opfordrer kommuner til at gøre sig umage med visitationen.

19.06.2014

Lave ydelser og stram økonomi hæmmer reformer

Socialrådgiverne dumper lave ydelser til udsatte unge og forsørgelsespligten. Men på trods af at reformkrav og kommunernes stramme økonomi har forringet deres arbejdsmiljø, så ser de stadig muligheder i reformerne. DS efterlyser økonomisk opbakning.

13.06.2014

DS: Positivt at minister vil styrke voldsforebyggelse

Beskæftigelsesminister vil styrke forebyggelse af vold med et rejsehold og mere tilsyn fra Arbejdstilsynet. DS er positiv, men understreger, at optimal sikkerhed kræver, at der er de rette tilbud til psykisk syge borgere, god normering og supervision.

04.06.2014

OK15: Folketingsvalg kan gavne socialrådgiverne

Det snarlige folketingsvalg sætter politikerne under pres, og det kan blive lønmodtagernes fordel ved OK15, vurderer professor. DS-formand efterspørger klare OK-prioriteringer fra medlemmerne.

04.06.2014

DS: Brug for større socialt fokus i stærk psykiatriplan

Regeringens psykiatriplan er et stort skridt i den rigtige retning, mener Dansk Socialrådgiverforening, som dog efterlyser mere konkrete initiativer til at fremme den socialfaglige indsats i psykiatrien.

04.06.2014

DS: Refusionsmodel stopper ikke kassetænkning over for ledige

Regeringen lægger med sit udkast til refusionsmodel op til kassetænkning, når refusionssatsen efter et år nedsættes til 20 procent på alle overførselsindkomster. Det er dybt kritisabelt, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

04.06.2014

DS får ny hjemmeside: Socialraadgiverne.dk

Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside har fået et ansigtsløft og har nu responsivt design så den er nemmere at gå til fra telefon og tablets. Og så har vi fået ny hjemmeside-adresse: www.socialraadgiverne.dk

04.06.2014

DS vil sætte socialfaglig dagsorden på Folkemødet

DS deltager på årets Folkemøde på Bornholm i 15 debatter med afsæt i det socialfaglige og det socialpolitiske felt. Årets Folkemøde slår i år alle tidligere rekorder med i alt godt 2100 events.

04.06.2014

Et minuts stilhed for dræbt socialrådgiver

Socialrådgiveren, som blev stukket ned af en psykisk syg beboer på forsorgshjemmet Saxenhøj, er død som følge af sine kvæstelser. I den anledning opfordrer Dansk Socialrådgiverforening til et minuts stilhed i morgen tirsdag kl. 12.

19.05.2014

Socialrådgiver er død efter knivoverfald

DS-medlem, som blev stukket ned af en psykisk syg beboer på forsorgshjemmet Saxenhøj, er afgået ved døden i går aftes. Dybt tragisk, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

16.05.2014

Efter knivstikkeri: DS tilfreds med sikkerhedsplaner i Guldborgsund

Seks dage efter knivoverfaldet på forsorgshjemmet Saxenhøj har Guldborgsund Kommune holdt møde med de relevante fagforbund om sikkerheden. Regionsformand bakker op om kommunens sikkerhedsplaner. Det overfaldne DS-medlems tilstand er stadig kritisk.

15.05.2014

Studerende vil styrke kvaliteten på uddannelsen

Ny kampagne fra de socialrådgiverstuderendes organisation, SDS, skal styrke kvaliteten på socialrådgiveruddannelsen. SDS opfordrer studieledelserne til at tage studerendes forslag alvorligt. Kampagnen er en gave til uddannelserne, mener DS.

15.05.2014

Socialrådgivere strejker i Sydjylland

Medarbejderne ved fagforeningen BUPL’s lokale afdeling i Sydjylland - heriblandt tre socialrådgivere - har siden mandag den 12. maj strejket som konsekvens af et sammenbrud i deres lønforhandlinger.

15.05.2014

DS: Flere på kontanthjælp bør få ressourceforløb

Kun få kontanthjælpsmodtagere med komplekse sociale problemer får tildelt et ressourceforløb, viser evaluering. DS’ formand mener, at de lovmæssige kriterier for at få tilkendt et ressourceforløb bør lempes.

15.05.2014

Lars Uggerhøj skal inspirere akademiske socialrådgivere

Faggruppen Akademiske Socialrådgivere inviterer til inspirations-event, hvor socialrådgiver og professor Lars Uggerhøj samt en række cand.soc.’er fortæller om, hvordan de bruger deres akademiske overbygning til socialrådgiveruddannelsen i deres arbejde.

15.05.2014

DS: Sikkerhed for ansatte på bosteder bør styrkes

En optimal sikkerhed kræver en god normering og uddannet personale. Der er også er brug for en særlig indsats over for de vanskeligste patienter, da en forkert visitering kan udgøre et sikkerhedsproblem, understreger DS-formand efter knivstikkeri på bosted.

08.05.2014

Herning opruster med flere socialrådgivere

Et stærkt stigende antal underretninger og flere sager har gjort det vanskeligt at overholde tidsfrister på børn- og ungeområdet i Herning Kommune. Derfor har politikerne besluttet at opnormere med seks socialrådgivere.

08.05.2014

Hver anden udviklingshæmmet kan ikke få førtidspension

Efter førtidspensionsreformen er antallet af udviklingshæmmede, som får tildelt førtidspension, halveret. Udviklingen går direkte imod forligsteksten bag reformen, mener flere politikere. LEV har nu kontaktet Folketinget for at få tydeliggjort reglerne.

08.05.2014

DS savner afbureaukratisering i beskæftigelsesudspil

DS har flere roser til regeringens udspil til en beskæftigelsesreform. Men skal den individuelle indsats for den enkelte ledige styrkes for alvor, må der gøres mere for at afbureaukratisere i jobcentrene, mener DS-formand Majbrit Berlau.

30.04.2014

Svært at lave fleksible misbrugstilbud i små kommuner

Store kommuner kan sætte massivt ind over for unges stofmisbrug, mens små kommuner slet ikke har de samme muligheder for fleksible behandlingstilbud.

24.04.2014

Rekordstort optag truer kvaliteten på uddannelserne

De store optag på socialrådgiveruddannelserne har medført markante forskelle på de studerendes personlige og faglige ballast. Det udfordrer både uddannelserne og de studerende. Uddannelserne skal tage ansvar for at sikre kvaliteten, understreger DS.

24.04.2014

Populær efteruddannelsesfond er nu tømt

Mange socialrådgivere har søgt midler til videreuddannelse via Den Kommunale Kompetencefond. Så mange, at socialrådgivernes midler nu er opbrugt.

24.04.2014

DS inviterer til 1. maj

Dansk Socialrådgiverforenings regioner inviterer socialrådgiverne med til 1. maj-arrangementer i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

24.04.2014

DS: Afbureaukratisering må ikke avle mere kontrol

Vær opmærksom på, at afbureaukratisering ikke må føre til mere kontrol og dokumentation. For nok anbefaler Produktivitets-kommissionen afbureaukratisering, men den anbefaler også flere benchmarkinganalyser af indsatsen, advarer DS’ formand.

03.04.2014

Kontanthjælpsreform: Ministeriet brugte upræcise tal

En lang række medier skrev på baggrund af tal fra Beskæftigelsesministeriet om enorme udsving i kommunernes vurderinger af unges uddannelsesparathed. Men i flere tilfælde har ministeriets liste bygget på ufuldendte optællinger.

03.04.2014

Flere vil være socialrådgiver – færre får lov

I 2013 satte både antallet af ansøgere og optagne på socialrådgiveruddannelserne rekord, og i år er antallet af kvote 2-ansøgere steget yderligere. Men uddannelserne forventer at optage færre end sidste år, og det er fornuftigt, mener både DS og de studerende.

03.04.2014

Kommuner svigter voldsramte kvinder og børn

Tal fra Rigsrevisionen viser, at 65 procent af kvinderne på krisecentre ikke får tilbudt familierådgivning, og at 46 procent af børnene ikke får psykologhjælp. Socialrådgivere efterlyser en omorganisering af indsatsen.

27.03.2014

DS og KL vil styrke socialrådgiveruddannelsen

For at undgå, at nyuddannede socialrådgivere får ’praksischok’, når de begynder at arbejde efter endt uddannelse, samarbejder Dansk Socialrådgiverforening med KL for at styrke sammenhængen mellem praksis og teori på socialrådgiveruddannelsen.

27.03.2014

Jobcentre får 25 millioner kroner til borgerindflydelse

Landets kommuner kan nu deltage i et forsøgsprojekt, som skal styrke borgernes indflydelse i jobcentrene. Borgerindflydelsen er afgørende, understreger DS, der har samarbejdet med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om udvikling af projektet.

27.03.2014

Socialrådgiver udgiver bog om flygtninge med traumer

Målet med bogen er at skildre traumatiserede flygtninges livsbetingelser i et helhedsorienteret perspektiv, hvor der skabes viden om det levede liv og ikke kun selve torturen, traumet og flugten, fortæller socialrådgiver og forfatter Birgit Rasmussen.

13.03.2014

DS 2022: Unge forstår vigtigheden af fagligt sammenhold

Mødet med arbejdende socialrådgivere har fået flere studerende til at forstå fordelene ved at være med i et stærkt fagligt fællesskab. Det vurderer tre socialrådgivere, som har holdt oplæg om DS’ fremtid for socialrådgiverstuderende.

13.03.2014

Vestager: Tillid er ansvarspådragende for kommunerne

Ifølge Margrethe Vestager vil regeringen arbejde for at vise mere tillid til kommunernes økonomiske styring og beskæftigelsespolitik. Tillidsreformen skal give socialrådgiverne større fagligt rum, ellers er det nytteløst, understreger DS’ formand.

13.03.2014

Startskud til dialog om tillidsreform

Alle kommuner, regioner, ministerier og fagforeninger har netop modtaget en ”startpakke”, der inviterer medarbejdere og ledere til at forny den offentlige sektor ved for eksempel at styrke fagligheden og bekæmpe bureaukrati.

06.03.2014

Tre socialrådgivere sænker 1700 ansattes sygefravær

Tre socialrådgivere har hjulpet til at skære 20 procent af sygefraværet for 1700 medarbejderne på døgntilbud i Region Nordjylland. Det er sket gennem et stort trivselsprojekt i regionen, som socialrådgiverne har været koordinatorer på.

06.03.2014

DS: Rimeligt at Tønderpigen får erstatning

Børn skal kunne få erstatning, hvis de udsættes for svigt fra myndighederne. Afgørelsen illustrerer, at vi som samfund skal blive ved med at rejse krav om, at kvaliteten i det sociale arbejde skal prioriteres, understreger DS' næstformand.

06.03.2014

Bog sætter fokus på tillidsrepræsentantens rolle

I bogen medvirker blandt andre Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau. Hun vurderer, at en af tillidsrepræsentantens vigtigste opgaver er at genskabe troen på, at fællesskabet kan skabe resultater.

06.03.2014

DS: Carsten Koch-rapport glemmer afbureaukratisering

Carsten Koch-udvalgets rapport lægger op til færre regler for de ledige, men ekspertgruppen forholder sig ikke til det omfattende bureaukrati på jobcentrene, mener Dansk Socialrådgiverforening, som opfordrer til at sætte gang i tillidsreformen.

25.02.2014

Kommune trækker Det Sorte Register i fogedretten

Odsherred Kommune vandt i januar en injuriesag mod hjemmesiden Det Sorte Register. Nu går kommunen fogedrettens vej for at få dommen effektueret. Flere kommuner overvejer lignende sagsanlæg.

20.02.2014

Ny socialminister: Jeg vil lytte til socialrådgiverne

Socialrådgiverne har vigtig ekspertviden på det socialfaglige område, understreger ny socialminister Manu Sareen. Den viden ønsker han at inddrage i sit arbejde som socialminister.

20.02.2014

Minister lytter til socialrådgivernes reform-kritik

Efter kritik fra blandt andre socialrådgiverne udsendte beskæftigelsesministeren efter kun 31 dage med kontanthjælpsreformen en ny vejledning, som skal sikre, at udsatte unge ikke bliver tvunget til at tage en uddannelse, som de ikke er klar til.

20.02.2014

DS: Positivt at ny socialminister har praksiserfaring

Det er positivt, at den nye socialminister kender socialarbejdernes vilkår fra praksis. Jeg ser frem til at fortsætte det konstruktive samarbejde, som vi har haft med hans forgængere, siger formand for Dansk Socialrådgiverforening.

03.02.2014

Trods injuriedom: Svært at lukke Det Sorte Register

De socialrådgivere, som har fået tilkendt erstatning på grund af injurier fra ejeren af hjemmesiden Det Sorte Register, kan ikke være sikre på at få pengene, vurderer advokat. Desuden kan en lukning af siden have lange udsigter.

30.01.2014

Esbjerg har opnormeret med 12 socialrådgivere

Fra et sagstal på op til 80 sager pr. socialrådgiver til et gennemsnit på 37. I kølvandet af pædofili-sagen i 2012 har politikerne i Esbjerg Kommune opnormeret med 12 socialrådgivere.

30.01.2014

Kommunalt ansatte skal anerkendes for at tænke nyt

Lønmodtagerorganisationen KTO, som Dansk Socialrådgiverforening er en del af, vil sammen med KL styrke rammerne for innovation og videndeling i kommunerne. Derfor er jagten nu gået ind på Danmarks bedste, mindste ide, og præmien er 10.000 kroner.

30.01.2014

Det Sorte Register dømt for injurier mod socialrådgivere

Ejeren af hjemmesiden Det Sorte Register er blevet dømt for injurier mod socialrådgivere i Odsherred Kommune. Dansk Socialrådgiverforening roser kommunen for at tage hånd om medarbejdere, der hænges ud på nettet.

23.01.2014

Kommuners prioriteringer presser socialrådgivere på jobcentre

Mens socialrådgivernes sagstal er faldet på en række områder, bliver antallet af sager i jobcentrene stadig højere. Kommunale prioriteringer er med til at presse sagstallet på beskæftigelsesområdet op, vurderer eksperter.

23.01.2014

Næsten alle socialrådgivere har nu en repræsentant fra DS

Andelen af socialrådgivere, som er direkte repræsenteret af Dansk Socialrådgiverforening på deres arbejde, er steget i de seneste år. Eksempelvis har 95 procent af DS’ kommunalt ansatte medlemmer nu en tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads.

23.01.2014

Socialrådgivere sparer to millioner via medlemstilbud

Medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening sparede i 2013 over to millioner kroner på indkøb via deres medlemskab af Forbrugsforeningen. Socialrådgiverne halter dog stadig efter de fagforeningsmedlemmer, som udnytter Forbrugsforeningen flittigst.

23.01.2014

DS: Carsten Koch-anbefalinger kræver tillidsreform og mindre bureaukrati

Dansk Socialrådgiverforening ser mange gode takter i Carsten Koch-udvalgets anbefalinger. Men hvis de skal føres ud i livet, kræver det, at socialrådgiverne i jobcentrene får mere tid til kerneopgaven, og at der vises tillid til deres faglighed.

21.01.2014

Bureaukrati på jobcentre er vokset

Bureaukrati belaster socialrådgivere i jobcentre, og knap otte ud af ti oplever, at de i dag bruger mere tid på bureaukrati og administration end for to år siden, viser ny undersøgelse. DS’ formand kalder udviklingen meget bekymrende.

13.01.2014

Socialrådgivere i børnehaver medfører tidligere indsats

Flere børn får hjælp, og indsatsen starter hurtigere i daginstitutioner, som har en socialrådgiver tilknyttet. Det viser den endelige evaluering af et forsøg i Københavns Kommune. DS opfordrer landets øvrige kommuner til at indføre lignende ordninger.

09.01.2014

Top 10: Det ville I læse om i 2013

Sygedagpenge, kontanthjælpsreform og kommunale lønforhandlinger var på dagsordenen i de mest læste historier fra Dansk Socialrådgiverforening i 2013. Vi har samlet de 10 mest populære nyheder fra året der gik.

09.01.2014

Arbejdstilsynet sætter fokus på psykisk arbejdsmiljø

I 2015 gennemfører Arbejdstilsynet et særligt tilsyn af det psykiske arbejdsmiljø på socialrådgiverarbejdspladser. En række kommuner har fået påbud i løbet af de seneste år, og netop påbud kan være med til at skabe forbedringer.

08.01.2014

DS: Reform udfordrer kommuner og sundhedssystem

Trods forkortelse af sygedagpengeperioden kan Dansk Socialrådgiverforening se gode takter i ny aftale om sygedagpenge. – Det er afgørende for os, at langtidssyge ikke mister deres forsørgelsesgrundlag, siger formand Majbrit Berlau.

19.12.2013

KL: Kommuner klar til reformen trods arbejdspres

Trods advarsler fra socialrådgiverne og Arbejdstilsynet mener formand for KL’s Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard, at kontanthjælpsreformen kan bæres igennem på trods af højt arbejdspres.

12.12.2013

Kontanthjælpsreform skaber frustration

Socialrådgivernes kontakt med kontanthjælpsmodtagerne handler i øjeblikket stort set kun om økonomi som følge af den kommende kontanthjælpsreform, viser ny rundspørge.

12.12.2013

Advarsel fra FTFA: Fælder i ny pensionslovgivning

Ændringer i efterlønsalderen betyder, at nogle danskere fremover kan gå på pension, før de har ret til at gå på efterløn. Men gør man det, kan man risikere at miste retten til efterløn, advarer socialrådgivernes a-kasse, FTFA.

12.12.2013

Løntjek giver socialrådgiver et ekstra løntrin

Dansk Socialrådgiverforenings løntjek-kampagne i uge 45 og 46 fandt fejl, som havde kostet socialrådgiver flere tusinde kroner.

12.12.2013

Arbejdspres medfører påbud til Randers Kommune

Dårligt arbejdsmiljø på grund af højt arbejdspres og et stort sagsefterslæb har medført påbud til Familieafdelingen i Randers Kommune fra Arbejdstilsynet. Dansk Socialrådgiverforening kræver flere ressourcer.

05.12.2013

Prisvindende socialrådgiver: Husk indignationen

Lars Uggerhøj, årets modtager af prisen ’Den Gyldne Socialrådgiver’, opfordrer socialrådgiverne til at huske indignationen i deres tilgang til socialrådgiverarbejdet.

05.12.2013

DS: Satspuljen giver vigtig støtte til psykiatrien

Ny aftale om satspuljemidlerne giver blandt andet 410 millioner til det psykiatriske område. Dansk Socialrådgiverforening glæder sig over fokus på fremskudt indsats og mål om at mindske tvang, mens nedprioritering af rehabilitering vækker ærgrelse.

05.12.2013

Bekymrende høje sagstal på jobcentre

Socialrådgiverne i jobcentrene har nu 48 procent flere sager, end Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, viser ny undersøgelse. Socialrådgivernes formand vurderer, at situationen på jobcentrene er alarmerende og uholdbar.

28.11.2013

DS: Både godt og skidt i Finanslov

Trods flere gode takter i finanslovsaftalen, beklager DS’ formand, at det ikke lykkedes at lave en aftale, som sikrer forhøjet fradrag på fagforeningskontingentet. Det ærgrer også, at mulighed for efteruddannelse svækkes.

27.11.2013

Lars Uggerhøj hædres med Den Gyldne Socialrådgiver

Lars Uggerhøj, den første socialrådgiver i Danmark med professortitel, bliver hædret med prisen Den Gyldne Socialrådgiver for stædigt og kvalificeret at have knoklet med udviklingen af socialt arbejde og forskning.

25.11.2013

Flere kommunale valgsejre til socialrådgivere

Adskillige socialrådgivere havde succes ved kommunalvalget 19. november. I en række kommuner er socialrådgivere kommet i byrådet, og i Aalborg er en socialrådgiver blevet rådmand.

21.11.2013

Offentligt ansatte savner tillid fra lokalpolitikerne

Mindre end hver tredje kommunalt ansat mener, at lokalpolitikerne viser støtte til tillidsreformen. I regionerne ser det endnu værre ud. Den manglende tillid er dyr for både kommuner og regioner, advarer Dansk Socialrådgiverforening.

21.11.2013

DS åbner for ny faggruppe

Dansk Socialrådgiverforening åbner i januar 2014 for en ny faggruppe, hvor medlemmer, der arbejder som familieplejekonsulenter eller lignende, kan udvide deres faglige netværk, dele erfaringer samt påvirke faget og socialpolitikken.

21.11.2013

91,3 millioner til kommunal indsats for udsatte familier

Regeringen har afsat en pulje på 91,3 millioner kroner til at sikre helhedsorienterede kommunale indsatser til udsatte familier. Dansk Socialrådgiverforening glæder sig over krav om at samle indsatserne i én plan.

14.11.2013

Socialrådgiver udgiver bog om livet som delebarn

I ny bog giver socialrådgiver Camilla Semlov konkrete råd og redskaber til, hvordan voksne skal agere for, at børn kan komme helskindet igennem forældrenes skilsmisse - og få en hverdag som delebarn til at hænge sammen.

14.11.2013

DS i 75 år: Fra socialt engagement til rigtig fagforening

I anledning af Dansk Socialrådgiverforenings 75 års jubilæum fortæller tidligere næstformand Alfred Dam i videointerview om nogle af de afgørende år, hvor DS gik fra at være en forening for socialpolitisk engagerede til en fagforening, som tog sig af socialrådgivernes interesser.

14.11.2013

Stor interesse for Socialrådgiverdage – alt udsolgt

Allerede inden tilmeldingsfristen er udløbet, er de sidste billetter til Socialrådgiverdage 2013 revet væk. Interesserede kan fortsat komme på venteliste til arrangementet, som holdes den 25. og 26. november i Kolding.

14.11.2013

Hver anden finder fejl på lønsedlen

Hele 54 procent af danskerne har oplevet, at der er fejl på deres lønseddel. Dansk Socialrådgiverforening sætter i uge 45-46 ind med et løntjek, som skal sikre, at DS-medlemmerne får den rigtige løn.

31.10.2013

SKAT stopper tvangsindkrævning af udsattes restskat

Socialrådgiver vinder på vegne af en borger sag ved Landsskatteretten. Afgørelsen sikrer, at SKAT ændrer praksis, så det igen bliver muligt for folk i økonomisk nød at få henstand med indregnet restskat.

31.10.2013

Stor forskel på studerendes tilfredshed med uddannelsen

Ifølge en ny undersøgelse er der stor forskel på de socialrådgiverstuderendes tilfredshed med kvaliteten af deres uddannelse. Skolerne skal tilrettelægge undervisningen bedre, mener SDS, som holder årsmøde i weekenden.

31.10.2013

Socialrådgiver er årets integrationsmedarbejder

Familiebehandler Knud Eschens utraditionelle metoder i sit arbejde med traume- og torturoverlevere i Region Syddanmark har sikret ham Socialministeriets Integrationspris som Årets medarbejder.

24.10.2013

Socialrådgiver får pris for hjælp til prostituerede

Socialrådgiver Flora Ghosh har fået Tine Bryld Prisen for sit arbejde som leder af centeret LivaRehab, der behandler og hjælper prostituerede, seksuelt misbrugte og andre udsatte kvinder.

24.10.2013

Flere kommunale socialrådgivere spares væk

Flere kommuner forventer at nedlægge socialrådgiverstillinger på grund af nedskæringer i næste års budgetter. Der er dog også lyspunkter, blandt andet i Aalborg, hvor kommunen opruster på socialrådgiverfronten.

24.10.2013

Socialrådgivere skal samarbejde med forskere om socialt arbejde

Praksis og forskning skal kobles sammen på det sociale område. Det gavner både forskere, praktikere og brugere, mener professor Lars Uggerhøj, der er oplægsholder på Socialrådgiverdage 2013.

24.10.2013

DS-formand afviser ministers kritik af ansatte i jobcentre

Med sin kritik rammer beskæftigelsesministeren også medarbejderne i jobcentrene. Ministeren bør holde fokus på reel jobskabelse og på at befri jobcentrene for tidsrøvende bureaukrati, siger DS’ formand, Majbrit Berlau.

14.10.2013

Tid og vidensdeling kan styrke barnets tarv

Et lavere sagstal og mere vidensdeling er en forudsætning for, at der kan komme mere kvalitet i arbejdet. Sådan lød det fra Dansk Socialrådgiverforening på konference, hvor der var fokus på forholdene for anbragte børn.

10.10.2013

DS: Ny rapport giver udsigt til løft i psykiatrien

Anbefalingerne i regeringens psykiatriudvalgs rapport åbner for en tidlig og sammenhængende indsats over for borgerne, hvilket - hvis anbefalingerne følges til dørs - kan styrke hele området, vurderer Dansk Socialrådgiverforening.

10.10.2013

Professor: Økonomi må ikke afgøre indsats

Det gode samfund er mere politik end økonomi, men på det sociale område er virkeligheden desværre omvendt. Det mener professor Kurt Klaudi Klausen, der er hovedoplægsholder på Socialrådgiverdage 2013.

10.10.2013

Over 300 socialrådgivere til faglig festival i Region Øst

Der var massivt fremmøde, da Region Øst holdt Minisocialrådgiverdage, og regionsformand Annemette EL-Azem Galle glæder sig over succesen.

10.10.2013

Socialrådgiverdage med mere plads til fordybelse

En ny struktur skal give mere plads til fordybelse på Socialrådgiverdage 2013, hvor der bliver længere forløb om tre udvalgte emner – børneområdet, vidensbasering og rehabilitering.

03.10.2013

DS advarer regering mod at spare på efteruddannelse

DS opfordrer regeringen til at droppe besparelser på 120 millioner kroner på støtte til efteruddannelse. – Jeg frygter, at besparelserne vil forringe socialrådgivernes mulighed for at efteruddanne sig, siger DS’ næstformand.

03.10.2013

Udsigt til flere afskedigelser i kommunerne

Hver tredje borgmester forventer færre ansatte i sin kommune i 2014. DS-formand Majbrit Berlau frygter for socialrådgivernes arbejdsmiljø og servicen til borgerne.

03.10.2013

Statsminister roser ansatte i jobcentre

Medarbejderne på alle landets jobcentre knokler, så godt det er muligt, inden for den ramme de har, sagde statsministeren i sin åbningstale. DS’ formand glæder sig over udtalelserne – og løftet om, at der skal gøres op med skemaer og papirbøvl.

03.10.2013

Lønstigninger til DS-medlemmer på professionshøjskolerne

Ny overenskomstaftale sikrer forbedringer og mere i lønningsposen til de af Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer, som underviser på landets professionshøjskoler.

23.09.2013

Faggrupper: Sådan når vi regeringens 2020-mål

Forebyggelse er nøgleordet, hvis regeringens sociale 2020-mål skal nås, vurderer faggruppeformænd i Dansk Socialrådgiverforening. Men den nødvendige indsats kræver flere ressourcer.

19.09.2013

Vanskeligt at måle effektiv beskæftigelsespolitik

Produktivitetskommissionen anbefaler, at der skal være større fokus på konkrete resultater i den offentlige sektor. Forsker pointerer, at det kan være vanskeligt at finde de rigtige parametre at måle på.

19.09.2013

Næstformand knapper skjorten for Socialrådgiverdage 2013

Næstformand Niels Christian Barkholt og inviterer DS’ medlemmer til årets Socialrådgiverdage med fede workshops, faglige oplæg og spændende paneldebatter.

19.09.2013

DS: Regeringen skal sætte handling bag ambitiøse 2020-mål

Formand Majbrit Berlau kalder regeringens 2020-mål på det sociale område for ’ambitiøse’. Men det afgørende er, om regeringen er klar til lave den politik og de indsatser, der skal til for at nå målene, understreger hun.

12.09.2013

Ja til færre regler og mere tillid

Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau roser Produktivitetskommissionens anbefalinger om mindre bureaukrati i den offentlige sektor, men afviser, at der er behov for mere fleksible overenskomster.

12.09.2013

Socialrådgivere stiller op til kommunalvalg

Arbejdsforhold for socialrådgivere og socialt marginaliseredes vilkår er blandt mærkesagerne for flere af de socialrådgivere, som stiller op til kommunalvalget i november. Mød en række af dem her.

29.08.2013

Tæt tværfagligt samarbejde forbedrer efterværn

Et styrket og tværfagligt samarbejde med fokus på uddannelse og job sikrer en mere målrettet og koordineret efterværnsindsats til gavn for den unge, som er på vej ud af en anbringelse, viser SFI-rapport.

29.08.2013

DS: Vigtigt signal at socialpolitik er prioriteret i finanslov

Det er positivt, at regeringen afsætter midler i finanslovsforslaget til at styrke det forebyggende sociale arbejde, siger socialrådgivernes formand, der efterlyser investeringer i offentlige arbejdspladser – frem for effektiviseringer.

27.08.2013

DS: Ingen visioner i milliardbesparelser på jobcentre

Milliardbesparelser på beskæftigelsessystemet og flere private aktører vil ikke gavne de ledige, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau. Ny analyse viser, at de kommunale jobcentre er hurtigst til at få ledige i job.

22.08.2013

Stort tilskud til efteruddannelse i rehabilitering

DS har været med til at sikre ny uddannelsespulje. Socialrådgivere kan for cirka 2000 kroner tage ny efteruddannelse om rehabilitering. Normalt koster det 10.000 kroner at tage uddannelsen, som skal understøtte implementeringen af førtidspensionsreformen.

22.08.2013

Kommuner laver nye visitationsenheder efter underretningsboom

Antallet af underretninger om bekymringer for børn er steget med 21 procent på et år, og en række kommuner sadler om for at kunne følge med. Positivt, men der er stadig brug for flere ressourcer, mener formand for DS-faggruppen Børn, Unge og Familier, Helle Korsholm.

22.08.2013

Dårligt arbejdsmiljø skyld i hver tredje sygedag

Næsten en tredjedel af sygefraværet blandt socialrådgivere skyldes dårligt psykisk arbejdsmiljø, viser ny undersøgelse. Socialrådgivernes arbejdsmiljøproblemer får også konsekvenser for borgerne, og socialrådgivernes formand slår alarm.

12.08.2013

Rekordstort studieoptag presser arbejdsmarkedet

Over halvdelen af de arbejdsløse socialrådgivere er nyuddannede, og et rekordhøjt antal socialrådgiverstuderende vil i de kommende år gøre det endnu sværere at trænge ind på jobmarkedet.

07.08.2013

Hverdagen nærmer sig: Sådan kommer du godt i gang

Undgå overarbejde de første par dage efter ferien, prioriter de første opgaver og glæd dine kolleger med gode historier fra ferien.

18.07.2013

Anbragte kan komme i klemme i nyt socialtilsyn

Den nye lov om socialt tilsyn kan give et fagligt løft til anbringelsesområdet, vurderer Dansk Socialrådgiverforening. Men lovændringen medfører også risiko for besparelser på kommunernes individuelle tilsyn, hvilken kan skade kvaliteten.

20.06.2013

Sådan undgår du arbejdsstress i sommerferien

Lad arbejdsmobil og bærbar pc blive på kontoret og sørg for at få ubehagelige arbejdsrelaterede oplevelser bearbejdet inden feriens start. Så modvirker du stressreaktioner i din sommerferie, fortæller arbejdsmiljøkonsulent.

20.06.2013

DS til borgmestre: Drop sparekniv og invester i vækst

Sammen med ni andre fagforbund opfordrer Dansk Socialrådgiverforening landets borgmestre til at tage et medansvar og få gang i væksten, så der kan blive skabt nye job. Siden 2009 er der blevet 30.000 færre job i kommunerne.

20.06.2013

DS: Fattigdomsgrænse vigtigt redskab

Udvalgsrapporten, der fastsætter den nye fattigdomsgrænse, viser, at antallet af fattige næsten er tredoblet siden 1999, og den nye grænse har i den grad sin berettigelse, understreger Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau.

07.06.2013

DS advarer mod at straffe forældre økonomisk

Socialministeren opfordrer kommunerne til i højere grad at bruge forældrepålæg over for udsatte indvandrerdrenges forældre. DS’ formand er kritisk over for initiativet og tror ikke, at man bliver bedre forældre af at have færre penge.

30.05.2013

Lavere sygefravær – men stressen er ikke forsvundet

I Københavns Kommune er socialrådgivernes sygefravær faldet med 33 procent på fem år. Men stressfaktorerne, som ligger bag en del af sygefraværet, er ikke forsvundet, understreger socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant.

30.05.2013

DS-formand vil styrke indsats for udsattes sundhed

Majbrit Berlau vil som ny lighedsambassadør for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kæmpe for at mindske den sociale skævvridning af borgernes sundhed.

30.05.2013

Ledige socialrådgivere kan få gavn af dagpengeudspil

Også socialrådgivere kan blive ramt af langtidsledighed med risiko for at falde ud af dagpengesystemet. De hårdest ramte medlemmer vil få gavn af regeringens dagpengeudspil med blandt andet en ny, midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

16.05.2013

Trainee-ordning og website hjælper nyuddannede i job

FTF har lanceret et trainee-forløb, som via efteruddannelse og erhvervspraktik styrker nyuddannede socialrådgiveres jobmuligheder. Samtidig skal nyt site fra Dansk Socialrådgiverforening hjælpe jobsøgende socialrådgivere.

16.05.2013

Rådgivende samtaler med ledige kan betale sig

Ny analyse om aktivering fastslår, at rådgivende samtaler med ledige borgere som en del af aktiveringsindsatsen er en god investering. Socialrådgivernes formand opfordrer til et styrket fokus på den motiverende samtale.

16.05.2013

Ny national praktikdag skal sikre bedre praktik

I morgen sætter socialrådgiverstuderende over hele landet fokus på at styrke deres praktik. Uddannelse til alle praktikvejledere er afgørende, mener Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende.

16.05.2013

DS: God løsning – men genoptjeningskrav skal halveres

Det er positivt, at regeringen gør noget for at sikre de langtidsledige et forsørgelsesgrundlag, men dagpengepakken er en midlertidig løsning. Regeringen bør genindføre et genoptjeningskrav på 26 uger, siger DS’ formand, Majbrit Berlau.

14.05.2013

Solidaritet og fællesskab skal sikre velfærdssamfundets beståen

Socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, opfordrer i sin 1. maj-tale danskerne til at huske solidariteten med alle de mennesker, der på grund af ”den nødvendige politik” betaler en pris i form af forringelserne af de laveste satser.

01.05.2013

Klart ja til OK13

Socialrådgiverne har sagt ja til overenskomstresultatet. 92 procent stemte ved urafstemningen ja til overenskomsten, mens kun 6,3 procent stemte nej. DS’ formand er glad for, at så mange medlemmer har sagt ja til et smalt forlig.

29.04.2013

DS: Regeringsindgreb tilgodeser arbejdsgiverparten

Indgrebet ligner en afskrift af arbejdsgivernes krav. Jeg ser det som et frontalangreb på den lokale aftaleret. Det er bekymrende, at SOSU-undervisernes arbejdstidsaftale afskaffes med risiko for mindre forberedelsestid, siger DS’ formand.

25.04.2013

Ambivalens hos SOSU-undervisere

Formand for DS’ faggruppe af SOSU-undervisere er glad for at kunne genoptage arbejdet, men ked af at forhandlingsvejen glippede. Hun frygter, at indgrebet medfører en forringelse af arbejdsmiljøet og kvaliteten i undervisningen.

25.04.2013

Husk at stemme om OK13 – sidste frist søndag

Du kan stadig nå at stemme, hvis du ikke allerede har gjort det. Sidste frist er på søndag den 28. april kl. 23.59. Hovedbestyrelsen anbefaler et JA til OK13, og DS’ formand håber, at rigtig mange vil stemme – det tager kun to minutter.

25.04.2013

1. maj-arrangementer landet rundt – 2013

Øst, Syd, Nord. I alle regioner er der mulighed for, at socialrådgivere og socialrådgiverstuderende kan komme ud med den røde fane. DS’ formand Majbrit Berlau taler i Aarhus og Viborg.

25.04.2013

Dansk Socialrådgiverforening fylder 75 år

Dansk Socialrådgiverforening fylder 75 den 12. maj 2013. Jubilæet bliver fejret med fester i Region Nord og Syd og ved faglige dage i Region Øst.

25.04.2013

DS: Kontanthjælpsreform kan sikre bedre sagsbehandling

Kontanthjælpsreformen byder på hårdere sanktioner og lavere ydelser. Trods de alvorlige knaster mener DS’ formand, at reformen kan blive et gennembrud for den helhedsorienterede indsats med én borger, én plan og én koordinerende sagsbehandler.

18.04.2013

Danskerne: Kommunalreformen giver ringere service

Hver anden dansker oplever, at den kommunale service er blevet ringere eller meget ringere siden kommunalreformen i 2007, viser Gallupundersøgelse, som DS sammen med en række andre organisationer står bag.

18.04.2013

Demonstration: Dialog er bedre end diktat

Lockoutede undervisere på SOSU-skolerne var mødt talstærkt op fra hele landet for at give Corydon klar besked: Kom tilbage til forhandlingsbordet. Og DS’ formand pointerede i sin tale, at dialog er essensen af den danske model.

10.04.2013

Kom med til bords – demonstration 10. april

De lockoutede SOSU-undervisere demonstrerer i morgen foran Finansministeriet. Alle er velkomne og opfordres til at tage et bord med for at understøtte budskabet: Kom til forhandlingsbordet. DS’ formand holder tale.

09.04.2013

Lockoutede undervisere frygter forringelser

Så ramte lockouten, og ca. 70 socialrådgivere ansat som undervisere på landets SOSU-skoler må ikke gå på arbejde. I stedet mødes de med deres kolleger og planlægger aktiviteter. De frygter, at et regeringsindgreb vil medføre forringelser.

04.04.2013

Dialog skal sikre bedre arbejdsmiljø på handicapcenter

Arbejdstilsynets hårde kritik af arbejdsmiljøet i Handicapcenter København overrasker socialrådgivernes fællestillidsrepræsentant, som opfordrer ledelsen til at gå i tillidsfuld dialog med de ansatte.

04.04.2013

Flere vil være socialrådgivere

Interessen for socialrådgiverfaget er stadig stigende, når unge skal vælge uddannelse. På Metropols socialrådgiveruddannelser glæder man sig og ser det høje ansøgertal som tegn på de unges vilje til at tage et socialt ansvar.

04.04.2013

Tine Bryld-pris til social indsats

Afdøde socialrådgiver, forfatter og radiovært Tine Bryld lægger navn til en ny social pris på 50.000 kr.

04.04.2013

70 socialrådgivere lockoutramt

Forhandlingerne om den statslige overenskomst for undervisere på blandt andet social- og sundhedsskolerne brød sammen i Forligsinstitutionen mandag den 25. marts 2013.

26.03.2013

Hvad stemmer du til OK13?

Er du i tvivl om, hvad du skal stemme til OK13? Fem socialrådgivere fortæller, hvad de mener om overenskomstresultatet. Ingen af dem er imponerede, men tror heller ikke, at det havde været muligt at forhandle et bedre resultat hjem.

18.03.2013

Lærerne er de første – hvem bliver de næste?

Under denne parole indkalder Danmarks Lærerforening og de øvrige lærerfagforeninger til demonstration den 20. marts i de fire største byer. DS anbefaler demonstrationen og opfordrer medlemmerne til at deltage.

14.03.2013

Noget rigtigt rod i Hjørring

Fem ledere – heraf to socialrådgivere – er fritaget fra tjeneste efter en sønderlemmende kritik af forvaltningen på det specialiserede socialområde. Borgmesteren bakker de menige socialrådgivere op. Alle børnesager skal nu gennemgås for fejl.

14.03.2013

Udsendelser har ikke gjort det nemmere

DR-udsendelserne ”Aktion Socialt Bedrageri” har nærmest dæmoniseret kommunernes arbejde med at forhindre, at borgere får udbetalt ydelser, de ikke har ret til, siger Socialchefforeningens formand, Ole Pass.

14.03.2013

Socialrådgivere får over to millioner kroner i bonus

De godt 2000 socialrådgivere, der handler gennem Forbrugsforeningen, scorede i 2012 over to millioner kroner i bonus. Alle medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening kan komme med i ordningen.

07.03.2013

”Gør det noget, at vi bliver voksne først?”

De socialrådgiverstuderende har sammen med de øvrige velfærdsuddannelser ført en meget aktiv kampagne mod regeringens SU-reform, især mod planen om at straffe de unge økonomisk, hvis de fx er mere end to år om at starte en uddannelse.

07.03.2013

Sværere at give udsatte borgere de rigtige tilbud

Halvdelen af sagsbehandlerne siger, at det er blevet sværere efter kommunalreformen at give udsatte borgere de rigtige tilbud. Sagsbehandlerne pålægges at bruge de lokale, kommunale tilbud, som ofte ikke har den nødvendige specialisering.

07.03.2013

KTO udsætter at tage stilling til forlig

Forhandlingsfællesskabet KTO har udsat godkendelsen af det overenskomstforlig, som er aftalt med KL og regionerne. Det sker for at understrege utilfredsheden med de manglende realitetsforhandlinger med lærerne. DS bakker op om initiativet.

04.03.2013

OK13: Regionalt forlig med flere pensionskroner

Socialrådgiverne i regionerne kan se frem til lidt flere penge i pension. DS’ formand, Majbrit Berlau, glæder sig især over en ny bestemmelse om, at arbejdsgiverne fremover skal sikre rammerne for kompetenceudvikling.

04.03.2013

DS ser frem til justering af kommunalreform

Samarbejdet mellem kommuner og regioner skal styrkes. Regionerne bør have ansvaret for nogle af de mest specialiserede tilbud, og området bør overvåges og koordineres nationalt af Socialstyrelsen, siger DS’ næstformand.

01.03.2013

OK13: Kompetencefond sikrer mere videreuddannelse

Efter lange forhandlinger lykkedes det Dansk Socialrådgiverforening at komme i mål med en kompetencefond for kommunalt ansatte medlemmer. Socialrådgivere kan søge op til 25.000 kroner pr. år til videreuddannelse.

28.02.2013

DS: Corydons lockout-varsel er respektløst

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, kalder finansministerens lockout-varsel for statsansatte undervisere for respektløst. Cirka 70 af DS’ medlemmer, som underviser på SOSU-skolerne, er omfattet af varslet.

28.02.2013

DS: Kontanthjælpsreform gør flere unge fattige

Socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau, frygter, at de nye ydelser vil skabe fattigdom blandt unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år. Hun glæder sig dog over, at reformen etablerer koordinerende sagsbehandlere.

25.02.2013

OK13: Regionsansatte får knap to procent mere i løn

Der er kun små forbedringer at få øje på i det nye forlig for de ansatte i regionerne. Men situationen taget i betragtning er det tilfredsstillende, mener socialrådgivernes formand, Majbrit Berlau.

25.02.2013

OK13: Kommunalt forlig giver flere pensionskroner

Socialrådgiverne i kommunerne kan se frem til at få lidt mere i pension. Og så forhandles der stadig om en kompetencefond, som kan give socialrådgiverne bedre mulighed for videreuddannelse. DS’ formand kalder det et godt forlig i en krisetid.

22.02.2013

Engagér dig i din faggruppe

”Får vi et helt nyt beskæftigelsessystem?”, ”Hvad er handicap?” og ”Kan vi bruge den nye forskning om vores velfærdssamfund til noget?”. Det er tre af emnerne, der tages op, når DS’ faggrupper mødes til forårets generalforsamlinger og temadage.

21.02.2013

DS: Risiko for at reform vil forringe tilsyn

I et nyt høringssvar udtrykker Dansk Socialrådgiverforening bekymring for, om tilsynsreformen med kun ét årligt kontrolbesøg og færre ressourcer til de specifikke tilsyn vil sikre børnene mod overgreb, sådan som reformen er tænkt.

21.02.2013

DS: Matchgrupper skal erstattes af ny visitationsmodel

Dansk Socialrådgiverforening bakker op om at afskaffe matchgrupper og foreslår en ny visitationsmodel, hvor kontanthjælpsmodtagere deles op i de arbejdsmarkedsparate og de indsatsparate.

21.02.2013

Fagforeninger: Stop den kommunale spareiver

Sammen med en række andre fagforeninger har Dansk Socialrådgiverforening sendt et brev til landets borgmestre og kommunalbestyrelser. Opfordringen er klar: Stop det offentlige underforbrug, for spareiveren koster tusindvis af arbejdspladser.

21.02.2013

DS: Kontanthjælpsreform skal sikre udvikling for ledige

En helhedsorienteret indsats med meningsfulde tilbud til den ledige. Det er udgangspunktet for socialrådgivernes udspil til en kontanthjælpsreform. DS foreslår blandt andet ny visitationsmodel, uddannelsespålæg til unge op til 29 år og udviklingsjobs.

20.02.2013

OK13: Smalt kommunalt forlig med små sejre

Der er indgået forlig for de kommunalt ansatte med en samlet økonomisk ramme på godt to procent over to år. - Det er næppe nok til at sikre reallønnen. Til gengæld kom arbejdsgiverne ikke igennem med forringelser, siger socialrådgivernes formand.

18.02.2013

OK13: Få lønkroner og mere kompetenceudvikling

Bedre vilkår for kompetenceudvikling, men få lønkroner. Til gengæld overlever reguleringsordningen, som finansministeren ellers havde krævet afskaffet. DS’ formand er efter omstændighederne tilfreds med resultatet for statsansatte.

08.02.2013

DS ser gode takter i sygedagpengeudspil

Det er positivt, at regeringen vil sikre sygemeldte et selvstændigt forsørgelsesgrundlag, da økonomisk utryghed ikke bidrager til at gøre folk raske. Og det glæder os, at der skal indføres en mere helhedsorienteret indsats, siger DS’ formand.

07.02.2013

DS støtter eftersyn af beskæftigelsesindsats

Vi synes, det er modigt og rigtigt af regeringen at tage livtag med et så komplekst og usammenhængende beskæftigelsessystem, og vi forventer, at det også fører til en kraftig afbureaukratisering, siger Dansk Socialrådgiverforenings formand.

06.02.2013

OK18 – DS sikrer dig fuld løn under konflikt

Hvis de aktuelle overenskomstforhandlinger skulle ende med strejke, er du som medlem af Dansk Socialrådgiverforening sikret kompensation, som svarer til fuld løn, feriepenge og pension.

31.01.2013

Ombudsmanden har øget fokus på socialt udsatte

I præcis et år har Jørgen Steen Sørensen været Folketingets Ombudsmand. Hans arbejde består i stigende grad af at rejse ud i landet og tjekke forholdene for de mest udsatte grupper.

31.01.2013

DS afviser at sænke kontanthjælp for unge

Lavere ydelser får ikke flere væk fra kontanthjælp. Derimod skal det være muligt at give unge kontanthjælpsmodtagere op til 30 år, som er uddannelsesparate, et uddannelsespålæg, foreslår Dansk Socialrådgiverforening.

24.01.2013

DS advarer imod besparelser på udsatte børn

Hver anden socialrådgiver oplever, at økonomiske hensyn forringer muligheden for at varetage barnets tarv. Jeg frygter, at kommunernes planer om nedskæringer øger risikoen for, at børn ikke får den hjælp, de har brug for, siger DS’ næstformand.

24.01.2013

OK13: Højere pension og mere videreuddannelse

Pensionen skal have et løft, og socialrådgivere skal have bedre vilkår for at videreuddanne sig. Det fastslog Dansk Socialrådgiverforenings formand, da hun mødte arbejdsgiverne i kommuner og regioner til forhandlinger om de specielle krav.

17.01.2013

Lov spænder ben for kontanthjælpsmodtagere

Loven kræver vandtætte skotter mellem socialforvaltning og jobcenter. Det forringer muligheden for at give unge kontanthjælpsmodtagere den rigtige støtte, påpeger socialrådgiver Anne Madsen op til forhandlingerne om kontanthjælpsreformen.

13.01.2013

Flere sagsbehandlere giver milliongevinst

Silkeborg Kommunes investering i flere sagsbehandlere og en barbering af sagstallene har givet 29 millioner kroner i kommunekassen. Tillidsrepræsentant Sara H. Kristensen peger på flere årsager til forbedringerne.

10.01.2013

Startskud til statsansattes OK-forhandlinger

Forhandlingerne om statsansatte socialrådgiveres overenskomster er netop skudt i gang. Det forventes, at de fleste overenskomstmidler kommer til at gå til generelle lønstigninger på bekostning af de enkelte organisationernes specielle krav.

18.12.2012

Hærværk og bombetrussel mod socialrådgivere

Hver femte socialrådgiver bliver udsat for trusler om vold. Senest har socialrådgivere i Holstebro og Aarhus henholdsvis oplevet hærværk og været udsat for en bombetrussel. DS opfordrer til fokus på forebyggelse af trusler og vold.

13.12.2012

Socialrådgivere får sygefravær til at falde

Beskæftigelsesministeriets projekt TTA - Tilbage Til Arbejdet - viser, at tværfagligt samarbejde med kommunale sagsbehandlere som koordinatorer får sygefraværet til at falde dramatisk og sparer det offentlige store beløb.

13.12.2012

Dansk Socialrådgiverforening ruster sig til fremtiden

Selv om Dansk Socialrådgiverforening har medlemsfremgang, går fagforeningen nu i gang med et omfattende arbejde for at holde sig attraktiv i fremtiden.

06.12.2012

Ny efteruddannelse om rehabilitering

Ny efteruddannelse på diplomniveau skal gøre socialrådgivere klar til at implementere førtidspensionsreformen i praksis. Dansk Socialrådgiverforening har været med til at udvikle uddannelsen, som har fokus på rehabilitering.

06.12.2012

DS sender brev til politikere efter abortsag

I kølvandet på mediernes fokus på unge kvinder, der har følt sig presset til abort, har Dansk Socialrådgiverforening nu sendt et brev til Folketingets socialordførere for at gøre det klart, at socialrådgivere ikke presser kvinder til abort, men er forpligtet til at drøfte familieplanlægning.

29.11.2012

SMS til Corydon skabte opmærksomhed

For at understrege, at regeringen ikke skal blande sig i de kommende overenskomstforhandlinger, gav Dansk Socialrådgiverforening i weekenden finansministeren tilbage af samme utraditionelle skuffe: En sms.

29.11.2012

Den offentlige sektor under international lup

Dansk Socialrådgiverforening deltager i international kongres for at udbrede kendskabet til den danske arbejdsmarkedsmodel og det danske velfærdssamfund i en tid, hvor den offentlige sektor er under pres - også i udlandet.

29.11.2012

Antallet af ledige socialrådgivere stiger

På knap to år er antallet af ledige socialrådgivere mere end fordoblet. Især den stigende ledighed blandt dimittender bekymrer Dansk Socialrådgiverforening samt en arbejdsmarkedsforsker.

22.11.2012

Følg Rep ´12 på Facebook

Nogle af højdepunkterne fra weekendens repræsentantskabsmøde vil i løbet af weekenden blive lagt ud på Dansk Socialrådgiverforenings Facebookprofil. Alle kan deltage i debatterne.

22.11.2012

DS: Nu kan Rebild-socialrådgivere få arbejdsro

Efter at ansvaret for langsommelig sagsbehandling i den såkaldte Rebildsag nu er placeret entydigt på det ledelsesmæssige niveau, kan medarbejderne endelig få arbejdsro, mener Dansk Socialrådgiverforening.

22.11.2012

Stor medieinteresse for nyvalgt formand

Først socialrådgiver, så politiker. Dansk Socialrådgiverforening er hverken blå eller røde. Så kontant lyder svaret fra den kommende formand Majbrit Berlau, når journalisterne i forbindelse med valgsejren forsøger at zoome ind på en konflikt.

15.11.2012

Klar sejr til nyt formandskab

Majbrit Berlau og Niels Christian Barkholt, der er valgt som Dansk Socialrådgiverforenings ny formandskab fra den 24. november, fik begge et klart mandat fra medlemmerne.

15.11.2012

Studerende nedlægger undervisning i protest

De socialrådgiverstuderende på Professionshøjskolen Metropol nedlagde i mandags undervisningen og blokerede skolens indgang. Årsagen er, at de er utilfredse med implementeringen af den ny studieordning og det psykiske arbejdsmiljø.

15.11.2012

Hver femte socialrådgiver oplever trusler om vold

Hver femte socialrådgiver har oplevet trusler om vold, og det gør socialrådgiverne til en af de faggrupper, som er mest udsat for at blive truet med vold, viser ny undersøgelse.

15.11.2012

Majbrit Berlau bliver formand for socialrådgiverne

Majbrit Berlau skal efterfølge Bettina Post som formand for Dansk Socialrådgiverforening. Det står klart efter en urafstemning blandt foreningens medlemmer.

12.11.2012

Spareplaner rammer knap så hårdt

Kommunernes budgetter er på skrump, men spareplanerne rammer ikke socialrådgivere i så høj grad som frygtet. I København sikrer budgetforliget en opnormering af socialrådgivere, og i Aalborg er et forslag om at spare otte socialrådgivere reduceret til tre.

08.11.2012

100 job spares væk i statsforvaltninger

Ansatte i statsforvaltningerne er overraskede over regeringens forslag til ny struktur, som betyder, at 100 stillinger forsvinder. Medarbejderne har ikke været inddraget, lyder kritikken fra socialrådgivernes tillidsrepræsentant.

01.11.2012

DS: Esbjergfejl bunder ikke i dårlig uddannelse

En ny rapport fra Ankestyrelsen viser, at der er kritiske eller stærkt kritiske forhold i 77 ud af 100 børnesager i Esbjerg. Årsagen er ikke dårlig uddannelse, men at socialrådgiverne drukner i sager, lyder det fra Dansk Socialrådgiverforening.

01.11.2012

DS: Lad kommunerne godkende plejefamilier

Dansk Socialrådgiverforening har både ris og ros til den nye tilsynsreform. Godkendelse af plejefamilier bør fortsat ligge i kommunerne, lyder kritikken.

01.11.2012

Færre klagemuligheder forringer retssikkerheden

Dansk Socialrådgiverforening langer hårdt ud efter regeringens forslag om at indskrænke klagesystemet i forbindelse med kommunale afgørelser om eksempelvis førtidspension. Borgernes retssikkerhed bliver forringet, lyder kritikken.

01.11.2012

DS tilfreds med regeringens nye jobpakke

Det glæder Dansk Socialrådgiverforenings formand, Bettina Post, at regeringen med jobpakken handler på det, de har sagt: At job er bedre end dagpenge. Og at arbejdsgiverne tager medansvar frem for blot at pege på, at jobcentrene skal gøre det bedre.

25.10.2012

Medlem får rekordstor erstatning

Hvert år henter Dansk Socialrådgiverforening millioner af kroner hjem i arbejdsskadeerstatning til medlemmerne. I år fik et medlem en historisk stor erstatning på 3,8 millioner kroner for mistet arbejdsevne.

25.10.2012

DS: Kvoter for ydelser er ikke i orden

En socialrådgiver har klaget til Folketingets Ombudsmand over, at kommuner sætter tal på, hvor mange borgere, der skal have offentlige ydelser. Dansk Socialrådgiverforening ser frem til undersøgelsen.

25.10.2012

Socialrådgivere hindrer udsættelser

Antallet af lejere, der bliver smidt på gaden, rasler ned, når boligselskaberne ansætter en socialrådgiver, viser projekt ”Stop Udsættelser”. En af projektets fire socialrådgivere, Margrethe Hjorth, havde kort efter sin ansættelse halveret antallet af udsættelser i sit område.

11.10.2012

DS siger ja til en bedre dagpengeløsning

Til nytår mister op mod 20.000 danskere - heriblandt også socialrådgivere - deres dagpenge, hvis der ikke bliver gjort noget nu. Nedtællingen er begyndt. DS står sammen med ni andre fagforeninger bag kampagne for en bedre dagpengeløsning.

04.10.2012

Fagbladet bliver relanceret

I disse dage lander et helt nyt fagblad i Dansk Socialrådgiverforenings medlemmers postkasser. Relanceringen ændrer både bladets udseende og indhold.

04.10.2012

DS med i aktion for ny dagpengeløsning

Dansk Socialrådgiverforening er blandt de 10 fagforbund, som med debatindlæg, annoncekampagne og happenings vil fange politikernes opmærksomhed ved Folketingets åbning. Målet er en bedre dagpengeløsning – inden nytår.

02.10.2012

DS afviser angreb på beskyttelse af tillidsvalgte

Tillidsvalgte skal også fremover kunne arbejde trygt for deres kolleger - uden at frygte afskedigelse, siger Dansk Socialrådgiverforenings næstformand. Han afviser KL’s udmelding om, at færre tillidsvalgte skal være beskyttede.

01.10.2012

DS kalder regeringens reform-tidsplan urealistisk

Regeringens tidsplan giver kommunerne højst en måned til at implementere førtidspensionsreformen. Det er urealistisk, advarer socialrådgivernes formand. Hun foreslår, at reformen starter som forsøg og udsættes et år.

27.09.2012

Nye værktøjer til voldsforebyggelse er på gaden

Trusler, vold eller chikane fra borgere, der føler sig uretfærdigt behandlet. Nyt vejledningsmateriale skal hjælpe arbejdspladserne med at finde værktøjer til at håndtere problemet.

27.09.2012

DS: Tilsynsreform må ikke føre til tab af faglighed

Regeringens tilsynsreform kan skabe klarere rammer for sociale døgntilbud. Rigtigt gennemført kan det komme anbragte børn og voksne til gode, mener Dansk Socialrådgiverforening, der opfordrer kommunerne til at huske fagligheden.

27.09.2012

Spareplaner rammer udsatte borgere

En rundspørge blandt landets største kommuner viser, at spareplaner rammer udsatte borgere og dermed socialrådgivere. København markerer sig som en undtagelse. Her sikrer budgetforliget en opnormering i både børnefamiliecentre og jobcentre.

20.09.2012

Hjælp til udsatte børn er 100 år gammel

Ifølge ny forskning er tankegang og foranstaltninger i forhold til udsatte børn nærmest de samme i dag som for 100 år siden. Det er, som om politikere og embedsmænd ikke ser sig tilbage, siger forskeren Frank Ebsen.

20.09.2012

Bettina Post svarer Robert: Du må vælge

”Med inspiration fra salig Svend Auken mener jeg, at du med din adfærd og dine udtalelser pisser på velfærdssamfundet for bagefter at sige, at det lugter. Dén går ikke. Du må vælge.” Den besked fik Robert af socialrådgivernes formand.

20.09.2012

Den virtuelle valgkamp gløder

På Facebook er valgkampen til de ledige poster i Dansk Socialrådgiverforening allerede i fuld gang. Fagbladet Socialrådgiveren følger op.

13.09.2012

Ekstra pension skal indbetales nu

Nu skal kommunalt ansatte til at overveje, om pensionsindbetalingerne skal forhøjes. Nogle kommuner har nemlig bestemt, at de ansatte skal tage stilling inden 1. oktober.

13.09.2012

Kampvalg til de fleste poster i Socialrådgiverforeningen

Aldrig tidligere har der været så stor interesse for at blive valgt til en af de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening. Der er kampvalg til alle poster – kun de to regionsformænd i Nord og Syd har ingen modkandidater – og er dermed genvalgt.

13.09.2012

Overgrebspakke får blandet modtagelse

Med regeringens nye overgrebspakke skal der blandt andet følges op på underretninger inden for 24 timer. Socialrådgiver-formand Bettina Post roser flere af pakkens initiativer, men understreger samtidig behovet for at skabe tid til sagsbehandlingen.

13.09.2012

Tre vil være socialrådgiverformand

Valget står mellem Majbrit Berlau, John Hatting og Flemming Bo Hansen, når socialrådgiverne til november skal vælge ny formand efter Bettina Post.

10.09.2012

Socialrådgiverstuderende dropper udlandet

Mens kommende lærere og sygeplejersker i stigende grad vælger at tage i praktik eller på studieophold i udlandet, er billedet modsat for socialrådgiverstuderende. Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende ærgrer sig.

06.09.2012

DS: Akutpakke får større effekt med færre regler

Akutpakkens initiativer er gode, men vil få langt større effekt, hvis politikerne benytter anledningen til også at afskaffe kontrolhysteriet i jobcentrene, siger socialrådgivernes formand, Bettina Post.

06.09.2012

Ømme lemmer får hjælp

Mange ansatte på offentlige arbejdspladser døjer med smerter i nakke, ryg og skuldre. Ny kampagne vil komme de ømme punkter til livs ved at styrke det fysiske arbejdsmiljø.

06.09.2012

Vil du være politiker i DS? Frist for opstilling mandag

Hvis du drømmer om at blive politiker i Dansk Socialrådgiverforening, så er det nu, du skal skrive dit opstillingsgrundlag. Sidste frist for at indsende opstillingsgrundlaget er klokken 12, mandag den 10. september.

06.09.2012

Gode takter i finanslovsudspil

Der er både roser og torne i regeringens udspil til en finanslov, mener næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, Ulrik Frederiksen. Blandt andet er der penge på vej til professionshøjskolerne.

30.08.2012

Rebild opnormerer for at rette op på fejl

Rebild Kommune opnormerer foreløbig med tre stillinger for at rette op på de mange fejl i sagsbehandlingen. Direktør siger, at der også skal findes penge til at opnormere ledelse og administration – hvis fejlene skal minimeres. DS er enig.

30.08.2012

Livlig facebookdebat om Bettina Posts afgang

Det har vakt stor opsigt, at Dansk Socialrådgiverforenings formand, Bettina Post, stopper. Både i de landsdækkende og lokale medier – og ikke mindst på foreningens egen Facebookprofil.

30.08.2012

Opstillingsfrist nærmer sig

Hvis du vil stille op til en af de politiske poster i Dansk Socialrådgiverforening, skal du snart sende dit opstillingsgrundlag af sted. Fristen er den 10. september kl. 12.

30.08.2012

Der mangler to reformer

En styringsreform og en rehabiliteringsreform. Det er, hvad formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, argumenterer for i en kronik i Politiken.

23.08.2012

DS vil have forlænget dagpengeperioden

Dagpengeperioden er atter til debat i medierne. Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening, opfordrer regeringen til at forlænge dagpengeperioden for at få tid til at finde gode løsninger, inden de ledige mister forsørgelsen ved årsskiftet.

23.08.2012

Flere unge havner på trinnet før førtidspension

Mens den samlede gruppe af personer under 30 år på kontanthjælp er fordoblet, siden krisen ramte Danmark i 2008, er gruppen af de allersvageste unge kontanthjælpsmodtagere tredoblet.

23.08.2012

Løn, efteruddannelse og pension øverst på ønskesedlen

Over 130 medlemmer har indsendt deres forslag til overenskomstkrav. Og socialrådgiverne ønsker sig allermest mere i løn, mere efteruddannelse og mere i pension.

23.08.2012

Jobcenter rykker ind på skole

I Guldborgsund har det givet pote, at jobcentret er flyttet ind på en skole for at få flere kontanthjælpsmodtagere i uddannelse. Både de unge og de ansatte socialrådgivere oplever, at uddannelsespålæggene er vendt til noget positivt.

23.08.2012

Der er langt fra gul til rød

Meget er blevet sagt om restaurant Vejlegården i sommerens løb. Rigtig meget endda. Men hvad betyder sagen om 3F’s blokade og medfølgende ophedede debat om hele den danske model egentlig for Dansk Socialrådgiverforening? Det spørgsmål har vi stillet næstformand Ulrik Frederiksen.

16.08.2012

Regeringen sætter fokus på psykisk arbejdsmiljø

Socialrådgivere er blandt de faggrupper, der er i fokus for regeringens nye initiativ til at ligestille psykisk arbejdsmiljø med det fysiske.

16.08.2012

Stor succes med socialrådgivere i daginstitutioner

En forsøgsordning med socialrådgivere i dagtilbud har givet mange positive resultater for udsatte børn, viser ny rapport. Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, håber, at projektet vil blive gjort permanent.

16.08.2012

Flere vil være socialrådgivere

Igen i år er antallet af unge, der er optaget på socialrådgiveruddannelserne, steget. I alt er 1.899 optaget i år i forhold til 1.687 i 2011 – det svarer til en stigning på 13 procent.

16.08.2012

Hovedbestyrelse afviser at være ideologisk

Det kommer bag på Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse, at formand Bettina Post har valgt ikke at genopstille. Også hendes udlægning af, at foreningen skulle være blevet mere ideologisk, undrer bestyrelsesmedlemmerne.

15.08.2012

Sygehussocialrådgivere sikrer patienter helhedsorienteret indsats

Ny rapport tegner et billede af sygehussocialrådgivere som vigtige koordinatorer med indsigt i både sundhedssystemet og det kommunale system. En indsigt, som er med til at sikre patienterne en helhedsorienteret indsats.

09.08.2012

Førtidspensionsreform sikrer bedre sagsbehandling

Ny aftale om førtidspensionsreform sikrer én gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som får ansvar for den tværfaglige rehabilitering – de såkaldte ressourceforløb. Det er en sejr for helhedssynet i det sociale arbejde, siger Bettina Post.

01.07.2012

Krisen presser din ytringsfrihed

Krisen med stram økonomi og høj ledighed har lagt en dæmper på mange medarbejderes lyst til at bruge deres ytringsfrihed til at udtale sig om kritiske forhold på jobbet. Det viser en ny FTF-undersøgelse.

21.06.2012

Forebyggelsespenge sat på standby

Den store pose penge i Forebyggelsesfonden, der skal være med til at dæmme op for fysisk og psykisk nedslidning på danske arbejdspladser, har - stik imod hensigten - været lukket i 2012. Pengene skulle have været en del af de nu kuldsejlede trepartsforhandlinger.

21.06.2012

Sådan går du på ferie med sindsro

Selvom kalenderen siger ”sommerferie”, er det ikke altid, at sindet lige følger trop. For at du kan slappe mest muligt af i din forestående ferie, giver arbejdsmiljøkonsulent Elisabeth Huus Pedersen fra Dansk Socialrådgiverforening her en række gode råd til at undgå stress.

21.06.2012

Kommuneaftale afklarer jobcentrenes fremtid

Den nye kommuneaftale slår fast, at jobcentrene også fremover skal være i kommunerne. Aftalen lægger desuden op til afbureaukratisering på området. – Selv om det er en stram aftale, er der også gode takter, siger socialrådgivernes formand.

14.06.2012

Regioner har succes med temadage

Minisocialrådgiverdage, Fagligt Udsyn og fyraftensmøder. Medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening er vilde med at få ny viden og gense gamle kolleger.

14.06.2012

Tilsyn vægter ytringsfrihed højest i netchikane-sag

I en ny afgørelse konkluderer Datatilsynet, at "Det Sorte Register" ikke overtræder persondataloven, fordi hensynet til ytringsfriheden vægtes højest. DS beklager afgørelsen og opfordrer arbejdsgiverne til at