DS advarer regeringen: Bevar revalidering

Regeringen vil som et led i sin 2025-plan afskaffe revalidering, der ellers er et af de mest effektive midler til at få eksempelvis nedslidte tilbage på arbejdsmarkedet. Både DS og sønderjysk succeskommune opfordrer regeringen til at bevare ordningen.

Regeringen har indført kontanthjælpsloft, 225-timersregel og integrationsydelse med argument om, at stærkere økonomiske incitamenter skal medvirke til, at flere kommer væk fra offentlige ydelser og ind på arbejdsmarkedet.

Men hvis regeringen virkelig ønsker, at flere kontanthjælpsmodtagere skal ind på arbejdsmarkedet, er det i den grad kontraproduktivt, at regeringen i sin jobreform, “Det skal bedre kunne betale sig at arbejde,” lægger op til at afskaffe revalideringsordningen, mener Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

– Det hænger slet ikke sammen med udmeldingen om, at flere skal væk fra offentlige ydelser og ind på arbejdsmarkedet, at regeringen nu svækker eksempelvis nedslidte lediges mulighed for at opkvalificere sig eller blive omskolet. Afskaffelse af revalideringen kan føre til, at flere udstødes fra arbejdsmarkedet og fastholdes på sociale ydelser i en årrække, advarer hun.

Forslaget, som blev lanceret sammen med regeringens 2025-plan går stik imod blandt andet anbefalingerne i Carsten Koch-udvalgets rapport fra marts 2015 om styrkelse af beskæftigelsesindsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige.

Nedslidt alenemor: Det var aldrig gået på SU

For 47-årige Tina Jensen fra Sønderborg har muligheden for at blive omskolet via revalideringsordningen været afgørende. På grund af nedslidning blev hun afskediget fra sit job som SOSU-assistent på det plejehjem, hvor hun havde arbejdet i 17 år, men via revalideringsordningen har hun uddannet sig til kontorassistent og er i dag ansat hos Business College Syd i Sønderborg.

– Jeg var i starten af 40’erne og var alene med to børn. Jeg kunne ikke have klaret at efteruddanne mig på bare en SU, det havde simpelthen ikke hængt sammen for os økonomisk. Jeg tør ikke tænke på, hvor jeg var endt, hvis ikke jeg havde fået den revalidering. Måske vi måtte være gået fra hus og hjem, fortæller hun.

DS: Højere ydelsessats giver pote

Regeringen argumenterer for afskaffelsen med, at ydelsesniveauet på revalidering er betydeligt højere end ydelserne for eksempelvis kontanthjælp og SU, hvilket ifølge regeringen ”mindsker tilskyndelsen for revalidender til at komme i beskæftigelse og i ordinær uddannelse.”

Men netop den højere ydelse er en af grundene til, at revalideringsordningen har båret frugt, fortæller Majbrit Berlau.

– Er du blevet handicappet eller nedslidt og har eksempelvis hjemmeboende børn, så kan det være svært at få enderne til at mødes, hvis du pludselig skal på en SU eller kontanthjælp, hvor du samtidig skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Revalideringsordningen har givet ledige det nødvendige rum til at fokusere på at uddanne sig, så de igen kan komme i job, og det har vist sig at virke.

Succeskommune: Ødelæggende for indsatsen

Netop Sønderborg Kommune har siden 2008 fordoblet antallet af revalidender, og omkring 52 procent er i beskæftigelse et år efter endt revalidering. Derfor ærgrer formanden for byrådets Arbejdsmarkedsudvalg, Jan Prokopek Jensen (S) sig over regeringens planer.

– Vi har enormt gode resultater med revalideringsordningen i Sønderborg, og nu vil regeringen sløjfe den. Det er ødelæggende for indsatsen, og det er virkeligt frustrerende, siger han.

Desuden har beskæftigelsesminister Jørn Neergaard (V) i et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg redegjort for, at næsten hver tredje revalident på landsplan er i ordinær beskæftigelse tre år efter, de blev revalideret.

På baggrund af resultaterne opfordrer Majbrit Berlau regeringen til at styrke ordningen snarere end at afskaffe den.

Hård kritik af regeringens 2025-plan

Regeringens plan, ”DK2025 – Et stærkere Danmark,” har fået en hård medfart fra både faglige organisationer og talerør for blandt andre handicappede og hjemløse. Dansk Socialrådgiverforening har rost planens forslag om at indføre socialt frikort for hjemløse samt jobpræmie til langtidsledige, men kritiserer samtidig 2025-planen for at ville udhule velfærden, afvikle revalideringsordningen, øge fattigdom blandt flygtninge og socialt udsatte, forringe børn- og ungeydelser, hæve pensionsalderen, indføre dagpengekarens for dimittender og spare på SU’en, så flere socialrådgiverstuderende risikerer studiegæld.