Fag og debat

Hold dig orienteret med den nyeste faglige viden og deltag i de faglige netværk.

Deltag i de faglige netværk

Faglige fokusområder

Politiske fokusområder

Har du lyst til at læse mere?

Her finder du en samlet oversigt over DS’ publikationer. Dit medlemsblad Socialrådgiveren kan læses online. Det samme gælder tidsskriftet Uden for Nummer og bladet Offentlig Ledelse. I menuen finder du også pjecer og rapporter, som Dansk Socialrådgiverforening har udgiver.

Kontakt Medlemsservice