Socialrådgiveren 08/23

Indhold

”Jeg er stolt over, at vi har knækket koden på tværfaglighed”

Prisen ’Den gyldne Socialrådgiver’ gik i år til leder Pernille Randrup-Thomsen og socialrådgiverne fra ’Opgang til Opgang’ i Gellerupparken i Aarhus. De bliver hædret for deres arbejde med at gentænke og udvikle beskæftigelsesindsatsen med stærkt fokus på tværfaglighed og relationel velfærd som en vej til job og livskvalitet for udsatte familier.

Hjemløsereformen: Isabel frygter at de mest udsatte hjemløse bliver tabere i ny reform

At arbejde med at få hjemløse i eget hjem kan være udfordrende. Det ved socialrådgiver Isabel Lysholm Jensen, som arbejder på Mændenes Hjem, en del om. Hun er glad for intentionen bag den nye hjemløsereform, men ser også en række udfordringer, fordi reformen ikke er målrettet de mest udsatte hjemløse. Hun har svært ved at se, hvordan kommunens myndigheds­socialrådgivere kan nå at lave en udredning, handleplan og skaffe en egnet og billig bolig på tre måneder. En bekymring, som deles af kollegerne i kommunerne.

MIT ARGUMENT: Undgå flaskehalse i Kriminal­forsorgen

Af Vivi Maria Andersen, socialrådgiver og tillidsrepræsentant, Kriminalforsorgen, Nyborg Fængsel.
Om konsekvenserne af regeringens aftale om domstolenes økonomi, som blandt andet skal øge kapaciteten og nedbringe de lange sagsbehandlingstider, så flere sager kan blive afgjort hurtigere end i dag.

Arbejdsmiljø: Hvordan tackler vi markante borgere?

Borgernes forventninger til den offentlige velfærd matcher ikke altid, hvad det offentlige reelt har mulighed for at levere. Hos mange borgere skaber det frustrationer, som går ud over blandt andre socialrådgivere. Hvem er de frustrerede borgere? Hvordan kan vi forstå deres adfærd, og hvordan møder vi dem professionelt? Det kommer to eksperter med deres bud på.