”Jeg er stolt over, at vi har knækket koden på tværfaglighed”

Prisen ’Den gyldne Socialrådgiver’ gik i år til leder Pernille Randrup-Thomsen og socialrådgiverne fra ’Opgang til Opgang’ i Gellerupparken i Aarhus. De bliver hædret for deres arbejde med at gentænke og udvikle beskæftigelsesindsatsen med stærkt fokus på tværfaglighed og relationel velfærd som en vej til job og livskvalitet for udsatte familier.

”Jeg er stolt over, at vi har knækket koden på tværfaglighed”

Foto: Palle Peter Skov

Unik, visionær og nytænkende. Sådan beskrives den indsats, som leder Pernille Randrup-Thomsen og socialrådgiverne fra ’Opgang til Opgang’ i Gellerupparken i Aarhus har modtaget ’Den gyldne Socialrådgiver’ for. De får prisen for med ’relationelt beskæftigelsesarbejde med familiefokus’ at være frontløbere og ambassadører for en helhedsorienteret beskæftigelsesindsats, hvor silotænkningen og ekspertrollen er byttet ud med faglig nysgerrighed, tillid og et stærkt fokus på tværfaglighed.

I den traditionelle beskæftigelsesindsats er det ikke normen at kigge på en families samlede situation, når en borger skal i arbejde, men i ’Opgang til Opgang’ er medarbejderne hentet på tværs af fem forskellige forvaltninger, som er samlet i én enhed og under én leder – altså Pernille Randrup-Thomsen, som også er uddannet socialrådgiver.

– Det betyder, at familierne, som normalt er i kontakt med mange forvaltninger, har én kontakt og én indgang til kommunen, uanset hvad de ønsker at samarbejde om. Familien ejer retten til at definere, hvad de gerne vil have hjælp til. Vi træder væk fra ekspertrollen og spørger dem, hvad de har brug for hjælp til, hvis de skal blive den familie, de egentlig gerne vil være. Og her kunne man tro, at det kommer i konflikt med, at udgangspunktet er, at forældrene skal i job, men langt de fleste ønsker faktisk et job, forklarer hun.

Dryp af hinandens faglighed

Pernille Randrup-Thomsen lægger ikke skjul på, at hun er både glad og stolt over, at hun sammen med teamets socialrådgivere er blevet hædret med prisen.

– Det er en stolthed over at have knoklet med at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret – og at lykkes med det. Jeg er stolt over, at vi har knækket koden på tværfaglighed, siger hun.

Hvad vil du sige til dine lederkollegaer, hvis de får lyst til at kaste sig ud i et lignende projekt?

– At det er det sværeste job, jeg nogensinde har haft, men det er også det sjoveste. Man bliver nødt til at være tæt på som leder. Det er megahårdt for medarbejderne at gå fra at være specialist til også at være generalist. Du skal stadig stå og kunne levere i den faglighed, du kommer med, men du skal også have lyst og mod til at træde ind i de andres fagligheder. Medarbejderne arbejder i skiftende makkerpar og får hele tiden små dryp af hinandens fagligheder.

Pernille Randrup-Thomsen – der under prisuddelingen blev beskrevet som et fagligt fyrtårn – og hele teamets arbejde bliver også bakket op af en evaluering, som blandt andet viser, at børn og unges skolefravær er faldet med 25 procent, og at unges beskæftigelse er steget med 66 procent. Derudover er sandsynligheden for, at borgerne kommer på førtidspension sænket, og sandsynligheden for, at de bliver visiteret til fleksjob, er øget. Samtidig er der sket en reduktion i udgiftsniveauet på cirka 250.000 kroner pr. familie.

De gode resultatet har medvirket til, at ’Opgang til Opgang’ ikke længere er et tidsafgrænset projekt, men fortsætter – i Gellerup, men efter planen også i andre udsatte boligområder i Aarhus.

Projekt Opgang til Opgang er udviklet af Aarhus Kommune i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS og støttet af Den A. P. Møllerske støttefond.


’Rollemodel’ i EU-projekt
Opgang til Opgang er valgt som ’rollemodel’ i EU-projektet CITICESS, hvor viden og erfaringer fra projektet skal inspirere i syv europæiske byer.


CV Pernille Randrup-Thomsen
61 år, Aarhus

 • 2019 –
  Afdelingsleder ’Opgang til Opgang’, Aarhus Kommune
 • 1999 – 2019
  Afdelingsleder i Aarhus, beskæftigelsesområdet – med særligt fokus på udsatte unge.
 • 1989-1999
  Sagsbehandler i Aarhus, primært på beskæftigelsesområdet.
 • 1989
  Uddannet socialrådgiver