Nyheder

JURA: Ny praksis for behandling af ulovligt skolefravær

Skoleledere skal indberette til kommunalbestyrelsen, hvis en elev har for højt ulovligt skolefravær. Men der har været uklarhed om, hvordan registrering og sagsbehandling skal foregå, og hvornår der er forhold, der gør fraværet undskyldeligt. Derfor har Ankestyrelsen udsendt ny principmeddelelse.

25.08.2021

FORSKEREN: ”Vi ved, at vi taber for mange børn i over–gangen til voksenlivet”

Der er masser af konkret viden om efterværn, som politikerne kan bruge i arbejdet med ’Børnene først’-reformen. Det viser en gennemgang af litteratur, som Katrine Iversen fra VIVE var projektleder på.

25.08.2021

PRAKSISKLUMMEN: Sejt at stå ved sin sårbarhed

"Efter mødet var han lettet og glad. Ikke kun på grund af resultatet af rehabiliteringsmødet, men fordi han evnede at formidle sin historie og sårbarhed."

25.08.2021

REGIONSLEDER: Frygten for en mediestorm

"Men der er en frygt for at blive udstillet eller udskammet."

25.08.2021

Liv i udsathed koster 19 leveår

At have et godt helbred er meget ulige fordelt. Socialt udsatte er generelt mere syge og har dårligere trivsel end resten af befolkningen. De har flere langvarige sygdomme, flere smerter og ikke mindst lider socialt udsatte i højere grad af psykiske lidelser.

25.08.2021

LEDER: Faget er kun til låns

"Den gode nyhed er, at I har taget første skridt på vejen ind i et fantastisk fag."

25.08.2021

Refleksion: ”Børnene bliver næsten helt usynlige uden ferieminder”

Marianne Brøndberg er socialrådgiver, ansat seks timer om ugen hos ’Udvalget for Husmoderferie’ samt frivillig samme sted.

25.08.2021

Uddannelse: Som at køre bil når man kun har haft teori

Lene Boye Andersen er snart færdiguddannet socialrådgiver og håber at få arbejde inden for børneområdet. Hun har styr på teorien, men har kun prøvet at holde to børnesamtaler i sin studietid. Hun ville ønske, at skolerne havde råd til at lægge mere træning ind i undervisningen – og samtidig minimere undervisning på storhold.

25.08.2021

Guiden: Kontakt de politikere, der har magt til at ændre tingene

Lokalpolitikerne i din kommune – eller region – kan hjælpe jer som socialrådgivere med at ændre eller udvide de rammer og aftaler, I arbejder indenfor. Derfor kan det gavne både det daglige arbejde og borgernes situation, hvis I kan vække deres interesse for et konkret problem.

25.08.2021

Dårligst finansierede velfærdsprofessionsuddannelse: Hvorfor skal det være billigere at uddanne en socialrådgiver end en lærer?

Socialrådgiveruddannelsen er den uddannelse inden for velfærdsprofessionerne, der får færrest penge pr. studerende. Institutchef på landets største ocialrådgiveruddannelse kalder det dybt urimeligt og meget uforståeligt, og Dansk Socialrådgiverforening arbejder for, at politikerne sætter flere penge af til socialrådgiveruddannelsen.

25.08.2021