Nyheder

JURA: Udvidet pligt til partshøring

Forvaltningslovens partshøringspligt regulerer kun en del af partshøringspligten. Der er også pligt til partshøring på uskrevet grundlag i visse situationer, og der er pligt til at ­inddrage borgeren efter retssikkerhedslovens § 4.

23.06.2021

REGIONSLEDER: Stædighed og samarbejde giver resultater

"Forbedringer kommer som bekendt ikke af sig selv eller over natten."

23.06.2021

Læsning hjælper børn og unge til at tale om deres liv

Litteratur bør have en langt mere central plads i det sociale arbejde. For litteraturen tilbyder et rum, hvor udsatte børn og unge kan blive set, hørt og få hjælp til at sætte ord på erfaringer, sorger og håb, siger Marie-Elisabeth Lei Holm, forsker i litteratur.

23.06.2021

Læsning var mit frirum i en forsømt barndom

Det var Rachel Rösts arbejde med udsatte børn og unge, der fik hende til at indse, at hun selv bar rundt på en historie, der var vigtig at fortælle. Hun har skrevet bogen ”Grundvold” – en personlig fortælling om social kontrol med afsæt i sin egen opvækst i et iltfattigt, religiøst miljø i en mormonfamilie. Rachel Röst er også leder og stifter af organisationen ’Læs for Livet’, og hun opfordrer til, at litteratur i højere grad bruges som redskab i det sociale arbejde.

23.06.2021

Tillidsrepræsentant fyret efter 30 års tro tjeneste: Arbejdsgiver skal betale rekordstor godtgørelse

Socialrådgiver Bibi Myrhøj har i årevis levet med posttraumatisk stress efter et voldeligt overfald og voldtægtsforsøg på sit arbejde. Da hun på grund af diagnosen sagde nej til at passe landets mest farlige kriminelle, valgte Kriminalforsorgen at fyre hende trods 30 års tro tjeneste. Bibi Myrhøj har sammen med Dansk Socialrådgiverforening klaget til Ligebehandlingsnævnet og fået medhold i, at Kriminalforsorgen med fyringen udøvede ulovlig forskelsbehandling.

23.06.2021

FORSKEREN: ”En fordel at oparbejde integrationsfaglig viden i et team”

Utilstrækkeligt sprog, viden og faglige kvalifikationer er særligt det, der spænder ben for at få ikke-vestlige indvandrere i arbejde. Det viser en kortlægning fra VIVE, som seniorforsker Frederik Thuesen har været med til at lave.

23.06.2021

Refleksion: ”Mit hjem blev inficeret af tunge samtaler. Jeg kunne ikke bare lukke døren og være mor eller Britta.”

Britta Svinth er socialrådgiver og tillidsrepræsentant. Mestringsvejleder (støtte efter servicelovens § 85) i Center for Mestring, Aarhus Kommune.

23.06.2021

LEDER: Nu er det politikernes tur

"DS vil arbejde for, at politikerne træder i karakter og sørger for en rimelig levestandard for alle, når forhandlingerne begynder efter sommerferien."

23.06.2021

PRAKSISKLUMMEN: ”Jeg har slet ikke grædt. Er det normalt?”

Han er 19 år og tolker for sin vietnamesiske mor, som er indlagt med en hjerneblødning.

23.06.2021

”Der er en helt særlig atmosfære i Børnehuset”

Børnehusene skal skabe tryghed i en sårbar situation for børn, der har været udsat for seksuelle og voldelige overgreb. Det er socialrådgiver Lone Hansen med til at sikre.

23.06.2021