OK24 – Store lønstigninger på vej til socialrådgiverne

Som resultat af overenskomstforhandlingerne 2024 er der store lønstigninger på vej til alle offentligt ansatte socialrådgivere. Og hovedparten af lønstigningerne får socialrådgiverne glæde af allerede 1. april.

April er en dejlig måned. Men i år er det ikke kun forårets komme, man kan glæde sig over, for alle socialrådgivere ansat i kommuner, regioner og staten får samtidig en lidt sjovere lønseddel. Hovedparten af de lønstigninger, som DS har forhandlet hjem til medlemmerne, falder nemlig allerede i april, og det er forkvinde Signe Færch godt tilfreds med.

– Normalt kommer de fleste lønstigninger til sidst i overenskomstperioden, men denne gang er det lykkedes os at få dem lagt i begyndelsen. Det betyder, at socialrådgiverne får glæde af et lønløft på flere tusinde kroner allerede fra april frem for at måtte vente til 2025, siger Signe Færch.

DS når langsigtet mål om pension

OK24 sikrer derudover pensionsforbedringer til alle offentligt ansatte socialrådgivere. Det betyder også, at DS nu har indfriet et mål fra 2008 om at nå op på 16 procent i pension til socialrådgivere i kommunerne – noget, forkvinde Signe Færch også er meget tilfreds med.

– Det er en stor sejr for vores fællesskab, som viser, at det nytter at sætte langsigtede mål og kæmpe for dem. Desuden er en højere pension noget, som kommer alle – og særligt dem, som er i starten af deres arbejdsliv – til gode. Derfor var det en vigtig prioritet for os, fortæller Signe Færch.

Barsel og fleksibilitet

Udover løn og pension får socialrådgivere og andre lønmodtagere også andre forbedringer. Det gælder blandt andet ret til yderligere tre ugers barsel med løn for fædre og medmødre, som bringer os et skridt videre i kampen for ligeløn, samt mulighed for at afvikle opsparet afspadsering og særlige feriedage samlet – det giver større fleksibilitet, som for eksempel kan bruges til at køre børn ind i daginstitution, rejse eller passe syge forældre.

Endelig sikrer OK24, at sammenligningen mellem offentlige og private lønninger bliver mere retvisende. Det betyder konkret, at lønudviklingen i det offentlige fremover reguleres på et mere retfærdigt grundlag end hidtil.

Husk at stemme

Nu skal overenskomstresultaterne til urafstemning blandt Dansk Socialrådgiverforenings medlemmer – ved bladets deadline var datoen for afstemningen endnu ikke offentliggjort. Som medlem modtager du en mail med detaljer om urafstemningen samt Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelses anbefaling.

– Jeg håber, at rigtig mange medlemmer vil bruge deres stemme og deltage i urafstemningen om overenskomstresultatet, lyder opfordringen fra Signe Færch.

» Hvis du vil læse mere om indholdet i OK24-resultatet på dit område, kan du bruge QR-koderne til højre eller klikke ind på socialraadgiverne.dk/OK24