Guiden: Et godt arbejdsmiljø får flere til at forlænge arbejdslivet

Bedre balance mellem arbejde og fritid, et styrket arbejdsmiljø og en økonomisk fordel. Det er de tre overordnede områder, som afgør, om seniormedarbejdere ønsker at blive længere på arbejdsmarkedet, lyder det fra ekspert.

Der skal sættes ind på flere fronter, hvis flere seniorer skal kunne holde til – og have lyst til – at arbejde længere. Nøglen ligger i en kombination af en bedre balance mellem arbejde og fritid, et bedre arbejdsmiljø samt en økonomisk gevinst.

– Vores forskningsprojekt SeniorArbejdsliv viser helt klart, at mange seniormedarbejdere gerne vil arbejde til en højere alder, hvis de samtidig kan få mere frihed. Derfor vil det for mange være et ønske at gå på nedsat tid, arbejde mere hjemmefra og i det hele taget have mere fleksibel arbejdstid, siger professor Lars Louis Andersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Fleksibel arbejdstid er et oplagt tema at drøfte ved en seniorsamtale, og i den kontekst pointerer Lars Louis Andersen i øvrigt, at ansvaret for at indkalde til seniorsamtale bør ligge i HR-regi.

– På den måde undgår man, at det bliver et ’mellemværende’ mellem den enkelte seniormedarbejder og nærmeste leder, så man ikke føler sig udpeget til samtalen. For den enkelte seniormedarbejder handler det også om ikke at blive puttet i en kasse, hvor fordomme og forestillinger om seniorer og deres virkelyst kan bringes i spil.

Arbejdsglæde gør en forskel

Derudover kan en målrettet og vedvarende arbejdsmiljøindsats være med til at sørge for, at flere kan holde til at arbejde til en højere alder – også ud over folkepensionsalderen.

– Vores undersøgelser viser, at hvis arbejdet var mindre fysisk og/eller mindre psykisk krævende, ville hver fjerde arbejde længere end planlagt. Det er psykisk krævende for socialrådgivere at skulle tage stilling til borgeres udfordringer 37 timer om ugen, men det kan være svært at ændre på i praksis. Til gengæld kan man ændre nogle af de andre ting – eksempelvis at give medarbejderne indflydelse på eget arbejde og have tillid til, at de gør det godt nok. Derudover er det vigtigt, at man har det godt med kollegerne og chefen, for det er mere oplagt at blive længere i jobbet, når der er arbejdsglæde.

Økonomisk overblik

Lars Louis Andersen opfordrer til, at man tjekker sin økonomi grundigt, inden man planlægger sin pensionstilværelse.

– Man har brug for et overblik over sin økonomiske situation for at vurdere, om man har råd til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen. Hvis man gerne vil arbejde længere, kan man til gengæld glæde sig over, at det er blevet langt mere økonomisk attraktivt at arbejde efter folkepensionsalderen, da arbejdsindtægten ikke længere bliver modregnet i folkepensionen og den skattefri seniorpræmie forhøjes fra 2026.


Seniorer ønsker mere fleksibilitet og fritid
En ny undersøgelse fra Det Nationale Center for Arbejdsmiljø (NFA), som udkom efter interviewet med Lars L. Andersen blev lavet, viser, at mange seniorer er villige til at udskyde pensionen og blive længere på arbejdsmarkedet. Halvdelen af de adspurgte svarer, at de ville udskyde pensionen, hvis de kunne gå på nedsat tid, og 44 procent ville gøre det, hvis de fik flere seniordage.

» Læs ’Fleksibilitet i seniorarbejdslivet’ på nfa.dk


CV Lars Louis Andersen

Professor, cand.scient., ph.d., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA.
Forsker blandt andet i, hvordan helbredet påvirkes af høje fysiske krav i arbejdet og af psykosociale faktorer, og hvordan vi sikrer et langt og sundt arbejdsliv. Han er leder af forskningsprojektet Seniorarbejdsliv.

» Læs mereseniorarbejdsliv.dk