Guiden: Sådan kan du holde til jobbet i flere år

Er du på vej ind i din senkarriere? Der er mange muligheder for at tilpasse arbejdet, så det kan blive mere attraktivt at være lidt længere på arbejdsmarkedet. Guiden giver inspiration til, hvilke temaer du kan drøfte med din leder og tillidsrepræsentant til seniorsamtalen.

Tid

Har du brug for mere tid til familien, så du lidt oftere kan besøge dine gamle forældre eller hente barnebarnet fra institution?

Fleksibel tid
Du har mulighed for at drøfte fleksibilitet, eksempelvis at placere timer eller opgaver på andre tidspunkter på dagen eller ugen.

Orlov
Du kan drøfte muligheden for orlov i løbet af året i forbindelse med ferie, mere tid til familien eller andet.

Ned i tid
Du kan drøfte muligheden for at gå ned i arbejdstid enten i en kortere periode, på bestemte tider af året eller permanent.

Bedre tid
Overvej om det er oplagt med færre opgaver i alt, flere opgaver uden tidsfrister eller at få bedre tid til eksisterende opgaver.


Opgaver

Trives du med de opgaver, du har, eller har du brug for ændringer i mængden af opgaver, opgaveindhold eller ansvar for opgaver?

Nye opgaver
I har mulighed for at tale om, at du kan få nye opgaver eller flere eller færre af en bestemt slags opgaver. Det kan være i en kort prøveperiode og senere gøres permanent.

Hjemmearbejde
I kan drøfte muligheden for at arbejde hjemmefra og eventuelt hvilke udvalgte opgaver, der egner sig til det.

Kompetenceudvikling
Sammen kan I undersøge muligheder for at blive dygtigere på bestemte områder for eksempel via videreuddannelse, faglige fællesskaber eller kurser.

Jobrotation og sporskifte
Hvis der er ønske og muligheder for det, kan I drøfte muligheden for, at du i en kortere eller længere periode skifter til en anden stilling eller et andet område.


Økonomi

Hvordan ser din økonomi ud, hvis du arbejder mindre og går ned i løn?

Fastholdelsesbonus
Overvej at undersøge muligheden for at få seniorbonus eller et fastholdelsestillæg for at blive en periode længere på arbejdspladsen.

Færre timer med samme pensionsindbetaling
Overvej at undersøge, om det er muligt at gå ned i timer og dermed løn, men samtidig bevare den samme indbetaling til pension.

Eller noget helt andet?
Ingen medarbejdere er ens, så ingen model passer perfekt på alle. Har I jeres helt egen idé, kan I snakke om den og i fællesskab se, hvad der kan lade sig gøre.


Arbejdsindtægt og fuld pension

Den 1. juni 2023 blev det vedtaget, at man som folkepensionist ikke længere vil blive modregnet i sin folkepensions grundbeløb eller pensionstillæg på grund af egen arbejdsindtægt.

Det vil sige, at man som folkepen­sionist kan have en arbejdsindtægt og alligevel få fuld folkepension.

» Få et samlet overblik over alle dine pensioner og forsikringer på pensionsinfo.dk.


Aftaler og rettigheder

Seniorsamtaler
Som senior ansat i det offentlige har du ret til at blive tilbudt en seniorsamtale sammen med din leder, hvor I sætter ord på, hvordan I ser resten af dit arbejdsliv, og hvad der skal til for at give dig lyst til at fortsætte på arbejdspladsen. Du kan takke nej, hvis du endnu ikke synes, at det er relevant.

Seniorfridage
Seniorer ansat i det offentlige har ret til et antal seniorfridage hvert år. I kommuner og regioner kan seniorfridagene konverteres til løn eller pension.

Seniorordninger
Som seniormedarbejder kan du i fællesskab med din leder og din tillidsrepræsentant drøfte muligheden for at benytte en kombination af forskellige tilbud til seniorer afhængig af, om du er ansat i staten, i en kommune eller i en region. Ordningerne giver din leder, din tillidsrepræsentant og dig nogle muligheder for sammen at tilpasse din fremtid på arbejdspladsen, så den passer bedst muligt til dig.

Offentligt eller privat
Vær opmærksom på, at der er forskel på, om du er ansat i det offentlige eller i den private sektor. Er du ansat i den offentlige sektor, vil der i forvejen være aftaler om seniorordninger eller -politikker, mens du som ansat i den private sektor oftest særskilt skal aftale det med din arbejdsgiver, medmindre andet fremgår af for eksempel din ansættelseskontrakt eller lokale aftaler. På den enkelte arbejdsplads kan der desuden være aftalt konkrete seniorpolitikker, som supplerer de basale rettigheder, der er aftalt i overenskomsten/kontrakten.

Seniordage
Som senior har du hvert år ret til et antal seniordage. Sammen med din leder aftaler I, hvordan du bruger dine seniordage.

Hvornår er man senior?
Det afhænger af den overenskomst og den personalepolitik, som man er omfattet af.

» Tjek hvornår du har ret til seniordage – og hvor mange – og læs mere om seniorordninger på socialraadgiverne.dk/seniorordning


Seniorpartnerskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet – hvor Dansk Socialrådgiverforening er repræsenteret – har skabt Seniorpartnerskabet for at give flere seniorer lyst til og mulighed for at blive længere tid på det kommunale arbejdsmarked.

I dag er mere end hver fjerde kommunale medarbejder over 55 år – og med den nuværende tilbagetrækningsalder betyder det, at 100.000 medarbejdere går på pension frem til 2030. Seniorpartnerskabet består af 43 kommuner og udvikler løsninger til den kommunale seniorindsats.

» Læs merevpt.dk/seniorpartnerskabet


Tjek din pension I socialrådgivernes pensionskasse PKA, kan du få overblik over din pensionsalder og tidspunktet for, hvornår du kan få udbetalt din pension. Du kan også få et årligt tjek af din pension.

» Læs merepka.dk


Stigende pensionsalder I takt med at danskernes gennemsnitlige levealder stiger, er der de seneste år gennemført en række reformer, der skal få os til at blive længere på arbejdsmarkedet. I 2040 forventes pensionsalderen således at være 70 år.


Kilder: Inspirationskatalog til seniortiltag, Håndbog til seniorindsats, Seniorpartnerskabet på vpt.dk, socialraadgiverne.dk/seniorordning