Tidsskriftet ‘Uden for nummer’

"Uden for nummer" er et tidsskrift til socialrådgivere og andre, der arbejder eller uddanner sig inden for det sociale område, og har som ambition at belyse og analysere praksis

Om tidsskriftet Uden for Nummer

Tidsskriftet ”Uden for nummer – tidsskrift for praksis, udvikling og forskning i socialt arbejde” udgives af Dansk Socialrådgiverforening i samarbejde med socialrådgiveruddannelserne ved University College Syddanmark, Aalborg Universitet, VIA University College, Professionshøjskolen Absalon, Københavns Professionshøjskole og UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Uden for nummer så dagens lys i 2000. Det henvender sig til socialrådgivere og andre, der arbejder eller uddanner sig inden for det sociale område, og har som ambition at belyse og analysere praksis – herunder formidling af udviklingsarbejde og forskningsresultater.

Formålet med tidsskriftet er:

 • at bidrage til diskussionerne på arbejdspladserne.
 • at tidsskriftet kan blive en hjælp til at sætte det praktiske sociale arbejde ind i teoretiske forståelsesrammer.
 • at afdække dilemmaer i socialt arbejde.
 • at vise, hvor faget trænger til mere viden, så vi i højere grad kan arbejde ud fra, hvad vi ved frem for, hvad vi tror.

Artikler til Uden for nummer udgives typisk i relation til et tema, som besluttes af redaktionen.

Uden for nummer udkommer to gange om året.

Indhold og holdninger i det enkelte nummer af tidsskriftet udtrykker ikke nødvendigvis organisationernes eller redaktionens egne standpunkter.

Kontakt os

Uden for nummer opfordrer socialrådgivere og andre, der er interesseret i socialrådgiveres arbejdsområde til at udarbejde artikler til Uden for nummer.

Kontakt redaktionen eller redaktionssekretæren om ideer, planlægning eller udarbejdelse af artikler eller forslag til temanumre til Uden for nummer.

Redaktion:

Frank Cloyd Ebsen – freb@kp.dk
Anette Nicolaisen – anic@ucsyd.dk
Nicolai Paulsen – np@socialraadgiverne.dk
Christine Sarka – christinesarka@mail.dk
Lene Mosegaard Søbjerg – lmos@ucsyd.dk
Lars Uggerhøj – lug@socsci.aau.dk

Redaktionssekretær:

Mette Mørk – mettemork21@gmail.com

 

Sådan sender du et forslag til en artikel

Redaktionen af Uden for nummer modtager meget gerne forslag til artikler til bladet.

Af hensyn til både redaktionen og skribenter har vi fastsat nogle retningslinjer, der skal være overholdt, for at man som skribent kan forvente at få en tilbagemelding.

Forslaget skal indeholde:

 • Navn, titel og kontaktoplysninger på skribenten/skribenterne.
 • Et abstract på max en side, hvor der kort redegøres for emnet, teorigrundlag, forskningsmetode, og hvordan skribenten/skribenterne vil forholde sig kritisk til forskningens resultater.
 • Besvarelse af spørgsmålet: Hvordan er artiklen relevant for socialrådgivere?
 • Besvarelse af spørgsmålet: Hvad vil være nyt/originalt ved artiklen i forhold til allerede publiceret forskning om emnet?

Hvis du som skribent sender et uopfordret artikelforslag, der ikke følger retningslinjerne, vil du blive bedt om at sende et nyt, før redaktionen forholder sig til det.

Send dit forslag til redaktionssekretær Mette Mørk, mail mettemork21@gmail.com.

Skrivevejledning

Hvis du sender et uopfordret forslag til en artikel, er det altid en god ide at sende et abstract, så redaktionen kan få en klar ide om, hvad temaet er, og hvordan du behandler det.

Sådan skriver du:

 • Længde: Artikler i Uden for nummer bør højest fylde 30.000 enheder (inklusive tegn og mellemrum) – med mindre andet er aftalt.
 • Resume: Indled artiklen med et kort resumé af artiklen på cirka seks linjer – som appetitvækker.
 • Koder: Undgå helst at bruge koder, da vi alligevel blot sletter dem alle i redigeringsfasen, så vi kan sikre et ensartet grafisk udtryk i de forskellige artikler.
 • Afsnit: Angives med ét tabulatorindryk eller dobbelt linjeafstand. Skribenten kan indsætte afsnitoverskrift (mellemrubrik) – men som nævnt helst uden at anvende koder – blot et par ekstra linjeskift.
 • Fremhævelser: Undgå for mange fremhævelser. I Uden for Nummer bruges kun kursiv ved fremhævelser – og hverken fed eller understregning.
 • Citater: Angives med “dobbelte” citationstegn.
 • Noter: Angives med tal og noterne placeres sidst i manuskriptet – og ikke nederst på den enkelte side.
 • Tabeller og figurer: De skal nummereres. Angiv placering i manuskriptet.
 • Referencer: Der indsættes (forfatternavn årstal) i teksten og fuld reference i litteraturliste. I litteraturlisten angives eksempelvis således: Nielsen, H.E.: Så kommer du til et bedre sted… København. Forlaget Børn & Unge, 2000. en.

Det andet:

 • Præsentation: Husk en kort præsentation af dig selv på cirka fire linjer – og en e-mail-adresse, som må offentliggøres i tidsskriftet. Og et elektronisk portræt ligeledes til offentliggørelse i forbindelse med artiklen.
  Send til: Manuskriptet i den endelige version sendes til redaktionssekretær Mette Mørk, mail mettemork21@gmail.com.
 • Honorar: Uden for nummer udbetaler honorar på 5000 kr. til skribenter uden forskninsgmæssig baggrund. Tidsskriftet udbetaler ikke honorar til skribenter med forskningsmæssig baggrund, hvor artiklen ses som en del af den almindelige forskningsformidling.

Kontakt Medlemsservice