Politisk optimisme har skabt ”uværdigt trængende borgere”

5 HURTIGE: Systemet har blikket vendt mod ressourcer og potentialer i mødet med udsatte borgere, men sjældent mod problemer. Det skaber uværdigt trængende borgere, siger forsker Mathias Herup Nielsen. Det har han skrevet en bog om.

14.10.2019

Socialminister: Netflix og havregryn truer socialfagligheden

- Med jeres faglighed ved I jo ekstremt meget om, at der er mere og andet på spil, end at det enkelte menneske må tage sig sammen og huske at købe havregryn og afmelde Netflix. Sådan siger social-og indenrigsminister Astrid Krag til socialrådgiverne. Hun varsler en ny tilgang til socialpolitikken, hvor beskæftigelse nok er målet for de fleste, men bestemt ikke altid midlet.

14.10.2019

Succes med Hovedlov kræver ressourcer

REGIONSLEDER: Hvis en ny hovedlov skal blive en succes, kommer det til at kræve ressourcer. Ressourcer, som langt de fleste kommuner ikke har.

14.10.2019

Økonomiaftale: Regering og KL har lyttet til socialrådgivernes viden og ønsker

LEDER: Jeg blev glad, da jeg læste økonomiaftalen 2020 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, hvor socialrådgiverne er nævnt eksplicit.

14.10.2019

Én plan skaber bedre indsigt i borgernes liv

Frikommuneforsøget ”Én plan” giver udsatte borgere en mere individuel og sammenhængende indsats. Den nye måde at organisere arbejdet på styrker relationen til borgeren, og indsatsen er blevet mere vedholdende – men det er også en tidskrævende måde at arbejde på, som kræver investeringer og ekstra ressourcer, viser midtvejsevaluering fra VIVE.

14.10.2019

Mig og mit arbejde: Klara Hau Johnsen

Klara Hau Johnsen bor i København og er aktivitetsmedarbejder på Aktivitetscenter Sundholm i København.

14.10.2019

Investeringer handler jo ikke om at spare penge – men om at skabe resultater sammen med borgeren

På fem workshops landet over er omkring 100 socialrådgivere blevet inspireret til at arbejde med den såkaldte investeringstilgang. Foregangskommuner som Hjørring og Egedal delte ud af deres erfaringer med, hvordan man kan arbejde meget tættere på borgerne, når politikerne investerer i det sociale arbejde.

14.10.2019

Nye regler om magtanvendelse

JURASPALTEN: Fra 1. januar 2020 og skal nye regler om magtanvendelse give kommunerne bedre rammer for at varetage omsorgspligten over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

14.10.2019

Skal jeg nu have ny sagsbehandler igen?

KLUMME FRA PRAKSIS: Jeg kan godt forstå borgernes frustrationer over igen at skulle have en ny medarbejder, der skal behandle deres sag.

14.10.2019

Fyret under graviditet: Nu får socialrådgiver godtgørelse for diskrimination

Ledelsen kunne ikke bare påstå, at de ikke kendte til medarbejderens graviditet, da de besluttede at afskedige hende. Det står klart, efter at Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at Aalborg Kommune skal betale godtgørelse til socialrådgiver Birgitte Bjerge Poulsen, der blev afskediget, da hun var i 16. uge af sin graviditet.

14.10.2019