PRAKSISKLUMMEN: Et øjebliks nærvær

"Han har lige fået beskeden fra lægen i dag. Han græder, mens vi vender det, der fylder mest i ham lige nu."

14.09.2022

Kampvalg: Interview med de to formandskandidater

Siddende formand, Mads Bilstrup, og hovedbestyrelsesmedlem, Signe Færch, stiller begge op til posten som formand for Dansk Socialrådgiverforening. Her fortæller de om, hvorfor de stiller op, og hvad de vil arbejde for.

14.09.2022

REGIONSLEDER: God overgang fra uddannelse til job

"Introduktions- og mentorforløb bør være en ret til nyansatte."

14.09.2022

LEDER: Vi skal have tilliden tilbage

"Vi skal tænke nyt, men politikernes bud på nytænkning er besparelser, som kun gør ondt værre."

14.09.2022

DS’ udspil til en ny beskæftigelsesindsats: Tillid er vejen til forandring

Der er behov for et opgør med politikernes mistillid til jobcentrene. Dansk Socialrådgiverforening vil sætte en ny retning for beskæftigelsessystemet, hvor tillid skal skabe grundlag for et langt mere fleksibelt system, som giver plads til socialrådgivernes faglighed og det enkelte menneskes ønsker og behov.

14.09.2022

Refleksion: ”Hvordan skal vi botræne borgere til at lave mad, hvis der ikke er køkken i boligen?”

Louise Skoubo Hansen er socialrådgiver og arbejder som myndighedssags­behandler og visitator i Socialafdelingen, Køge Kommune.

14.09.2022

Tal om indflydelse i fællesskab

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet et indflydelseshjul, som kan bruges til at tale om indflydelse på arbejdspladsen.

14.09.2022

FORSKEREN: ”Kan vi forvente, at de kan klare sig selv, når de er 18 år?”

I forlængelse af aftalen ”Børnene først” skal efterværnsindsatsen nytænkes. Derfor har VIVE lavet tre analyser af det, vi ved om efterværn lige nu. Katrine Iversen er projektleder på analyserne.

14.09.2022

Sådan oplever socialrådgiverne praksis i jobcentrene

En ny rundspørge viser, hvordan socialrådgiverne ­oplever rammerne for at udøve deres faglighed i beskæftigelsesindsatsen. Socialrådgivernes praksis er præget af mistillid fra politikerne og en presset ­økonomi i kommunerne.

14.09.2022

“Indflydelse giver en følelse af at eksistere og være i live”

Hvis man ikke har indflydelse på sit arbejde, så er det ligesom at blive behandlet som et ikke-menneske, en robot eller en spillebrik, der bare flyttes rundt med, siger Ida Elisabeth Huitfeldt Madsen, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

14.09.2022