Guiden: Det er en holdsport at holde balancen

Det er en udfordring at have et arbejde, hvor du dag efter dag stilles over for høje følelsesmæssige krav, hvor du bliver emotionelt påvirket. Derfor er det ifølge krisepsykolog Rikke Høgsted afgørende, at hele organisationen forstår, at det er en holdsport at forebygge omsorgstræthed.

27.04.2021

JURA: Et menneskeretligt perspektiv på tvangsbortadoption

Adoption uden samtykke er ultimativt den mest indgribende afgørelse over for en familie. Derfor handler en række domme fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om netop tvangsadoption i relation til spørgsmålet om en eventuel krænkelse af artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – om retten til respekt for familielivet.

27.04.2021

Guiden: Sådan forebygger du omsorgstræthed

Som socialrådgiver arbejder du typisk i et mentalt højrisikojob, hvor du møder kriseramte og traumatiserede mennesker eller har opgaver, som på anden måde stiller store krav om indlevelse og om at håndtere smertefulde følelser. Guiden giver dig en række gode råd, som kan være med til at beskytte mod omsorgstræthed.

27.04.2021

FORSKEREN: ”Grønlændere burde have en integrationsindsats, når de kommer til Danmark”

De er udsatte i Grønland, fordi tilbuddene er for ­unuancerede – og udsatheden fortsætter i Danmark. For de udsatte ­grønlændere kender ikke det danske system og kan ikke ­navigere i det, viser Mille Schiermachers forskning.

27.04.2021

Hver anden forælder til anbragte børn får ingen støtte

Kun 48 procent af de forældre, der har deres børn anbragt uden for hjemmet, har en støtteperson, modtager familiebehandling eller får et af de andre tilbud, som kommunerne kan give forældrene, mens deres børn er anbragt. Det viser en undersøgelse fra VIVE, og forskeren bag kalder det tal alt for lavt.

27.04.2021

PRAKSISKLUMMEN: I har vel ikke noget gaffa?

Af Ida Louise Jervidalo, der er ­fællestillidsrepræsentant, Beskæftigelse, Aarhus Kommune

27.04.2021

REGIONSLEDER: Omverdenen skal også kende vores værd

"På nogle arbejds­pladser blev social­rådgiverne betragtet som ’flødeskum'"

27.04.2021

Relationel Velfærd: ”Familierne og socialarbejderne ved godt, hvad der skal til – så lad os høre på dem”

Hilary Cottam, engelsk pionér i socialt arbejde, opfordrer til, at vi gentænker velfærdssystemerne, så vi lader mennesker og relationer mellem mennesker være styrende for den hjælp, vi giver.

27.04.2021

LEDER: Uligeløn skal på møddingen

"Der er ingen saglige argumenter for, at fag med flere kvinder end mænd, men samme uddannelseslængde, skal lønnes lavere."

27.04.2021

Relationel Velfærd: Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats – Voxpop

Hvad forventer du dig af ’Opgang til Opgang’ – og hvordan kan erfaringerne bruges i fremtidens beskæftigelses­indsats? Det har vi spurgt to ­medlemmer af ­projektets styregruppe og en ­politiker om.

27.04.2021