PRAKSISKLUMMEN: Børnetestamentet

Selv om vilkåret for denne familie er ubarmhjertigt, så er beslutningen om, hvad der skal stå i børnetestamentet ikke svær.

21.05.2024

Forskeren: Rummelighed har skabt håb for unge med dobbeltdiagnoser

Unge med dobbeltdiagnoser føler sig trygge og motiverede, hvis en særlig ungemedarbejder holder fast i dem. Det viser et projekt i Ambulatorie for Psykoterapeutisk Udvikling (APU) under Region Hovedstadens Psykiatri. Sigrid Trier Grønfeldt fra VIVE har været med til at opsamle erfaringerne.

21.05.2024

REGIONSLEDER: Studiejob skal give plads til studiet

"Arbejdsplads­erne skal tilbyde de studerende studiejob med respekt for uddannelsen."

21.05.2024

LEDER: OK24 er kun et skridt på vejen

"Overenskomsten er enhver fagforenings vigtigste opgave."

21.05.2024

Guiden: Det skal du holde øje med, når du tjekker din lønseddel

Det er altid en god idé at tjekke sin lønseddel. Og netop nu, hvor OK24 har sikret dig en lønstigning og højere pension, er det vigtigt at holde øje med, om din løn og pension er blevet reguleret.

21.05.2024

Mit hadeord: Tids­registrering

Af Anne Aas Andersen, socialrådgiver på Tinnetgaard Bo- og Erhvervsskole i Vonge ved Vejle.

21.05.2024

”Jeg ville ønske, at jeg kunne sætte støtten i gang, så snart familien er ude ad døren”

Det er fagligt utilfredsstillende og trækker sagsbehandlingen i langdrag, når man som socialrådgiver skal vente på at få tilladelse fra enten en leder eller et visitationsudvalg, før man kan sætte gang i den hjælp, som man ved, at borgerne har brug for. Det fortæller en af socialrådgiverne, som har deltaget i rundspørgen om ’fagligt handlerum’.

21.05.2024

Refleksion: ”Kulturforskelle kan skabe misforståelser”

Jeppe Bülow Sørensen er socialrådgiver og chef for rådgivning og samarbejde med offentlige institutioner i Danmark, foreningen ’Grønlandske Børn’.

21.05.2024

Ekspert: Frisættelse kræver investeringer

Hvis politikerne vil sætte fagligheden fri, skal de ikke forvente hurtige besparelser. For så er frisættelsen af den offentlige sektor dømt til at mislykkes, lyder det fra ekspert.

21.05.2024

”Vi løfter arbejdsmiljøet i flok”

Hvad forventes der af os, og hvornår har vi gjort vores arbejde godt nok? De uklare krav fyldte for meget hos socialrådgiverne i afdelingen Voksen-Myndighed i Esbjerg Kommune. Arbejdsmiljørepræsentant, myndighedschef og tillidsrepræsentant fortæller om ’aftaleforløbet’ med Arbejdstilsynet – hvor Dansk Socialrådgiverforening har spillet en vigtig rolle.

21.05.2024