JURA: Inddragelse af personer med demenssygdom i sagsbehandlingen

Der er særlige overvejelser og viden, der er nødvendige for at følge reglerne, når socialrådgivere arbejder med mennesker, der er ramt af en demenssygdom. Men udgangspunktet er, at disse borgere kan træffe gyldige juridiske beslutninger uden begrænsninger.

21.10.2021

LEDER: Dyre besparelser

"Hvis vi skal have flere i uddannelse og arbejde, så må de ansvarlige politikere genbesøge deres aftale og tage de varslede besparelser af bordet."

21.10.2021

Eksperter: Paradoksalt at regering vælger at spare på udsatte unge

Regeringen lægger op til, at besparelser på jobcentre – i første omgang 330 millioner kroner – kan hentes på indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Socialrådgivernes formand er bekymret for konsekvenserne af besparelserne, og arbejdsmarkedsprofessor kalder aftalen paradoksal.

21.10.2021

MIT ARGUMENT: Syg betyder syg

af Dorthe Sonnesen Thestrup, socialrådgiver og ambulant behandler i “Center for Afhængighed”, Guldborgsund Kommune

21.10.2021

Efteruddannelse i sexologi: Alle kan få ondt i seksualiteten

Danmark har fået sine to første socialrådgivere med en master i sexologi: Joan Lysholdt og Anette Crone Jessen. De ser begge et stort behov for at inddrage sexologien i socialt arbejde og ønsker at gøre op med den berøringsangst, som knytter sig til seksualitet. For som de siger: Alle kan få ondt i seksualiteten.

21.10.2021

Beskæftigelse: De unge bliver på toppen

Cykelprojektet ’Unge På Toppen’ er en succeshistorie. 75 procent af deltagerne kommer i job eller uddannelse. Men det er også en historie om, hvor meget der skal til for at rykke de unge på kanten af samfundet. Og så er det et resultat af, at byrådet i Aabenraa Kommune de seneste fem år har investeret millioner i at få mennesker ud af offentlig forsørgelse. Derfor vækker det også bekymring, at regeringen vil spare på netop indsatsen for de unge på uddannelseshjælp.

21.10.2021

DEBAT: Hvordan bygger vi bro mellem kommune og region?

"Socialrådgiverens rolle bliver afgørende i arbejdet med at forebygge patienternes sociale deroute."

21.10.2021

Opvækst eller tilvækst – er socialt udsatte i landkommunerne tilflyttere?

Landkommuner har en forholdsvis høj andel af socialt udsatte borgere. Andelen af førtidspensionister er for eksempel næsten dobbelt så høj i landkommunerne som i hovedstads- og storbykommunerne. En analyse af flyttemønstre viser, at landkommunerne har en højere andel af socialt udsatte tilflyttere end hovedstads- og storbykommunerne.

21.10.2021

FORSKEREN: Mentale sundhedsproblemer trækker spor i et liv

Hvert sjette barn under 10 år har mentale helbredsproblemer eller er ramt af psykisk sygdom, dokumenterer ny rapport fra Vidensrådet for Forebyggelse. Bjørn Holstein er formand for arbejdsgruppen bag rapporten.

21.10.2021

Guiden: Sådan får du tid til fordybelse

Fordybelsen er truet i en verden med storrumskontorer og digital tilgængelighed, som kendetegner de fleste arbejdspladser. Læs hvordan du værner om din hjerne og udnytter din tid og evner bedst muligt i en støjende verden.

21.10.2021