Unges brug af opioider skaber bekymring i praksis

Temaet sætter fokus på, at flere unge er begyndt at bruge rusmidler under kategorien opioider. Socialrådgiver og tidligere misbruger fortæller om sine erfaringer med det stærkt afhængighedsskabende stof. Ekspert og socialrådgivere på misbrugsområdet opfordrer til, at der bliver holdt skarpt øje med udviklingen.

Forbrug af opioider blandt unge er stigende

Mette Clausen, socialrådgiver og leder af U-turn, rådgivnings- og behandlingstilbud til unge med rusmiddelproblemer, Københavns Kommune.

– Vores vurdering er, at forbruget af opioider blandt unge er stigende og har været det over noget tid. Vi holder løbende øje med udviklingen. I efteråret lavede vi en status, og der havde 21,5 procent af de unge i forløb i U-turn prøvet opioider. Det er selvfølgelig ikke det samme som at være afhængig af det, men samtidig må jeg sige, at for fem år siden så vi ikke opioidbrug blandt de unge i U-turn. Det er noget, som vi skal tage alvorligt, da det er meget mere afhængighedsskabende end for eksempel hash.

– Det er vigtigt, at vi kommer i dialog med de unge. I København har vi et rådgivningstilbud, som hedder Ro på Rusen, hvor vi tager ud på ungdomsuddannelserne og laver rusmiddelrådgivning og klasseindsatser. Uden løftede pegefingre, men hvor vi spørger anerkendende og nysgerrigt ind til de unges erfaringer med rusmidler.


Vi ser kun toppen af isbjerget

Morten Aagaard, socialrådgiver og leder af rusmiddelcenteret i Aarhus Kommune.

– Vi oplever, at der er flere unge, som bliver afhængige af opioider, og at det er en bredere gruppe end tidligere. Nu ser vi også middelklassens børn her i rusmiddelcenteret. Jeg er overbevist om, at der er flere derude, som ikke får behandling, så min vurdering er, at vi kun ser toppen af isbjerget.

– Det er den værste udvikling, jeg kan forestille mig, fordi vi ved, at der vil være nogen, som kommer til at kæmpe med afhængigheden resten af livet. Hvis man bliver ved med at spise opioid-piller, ender man i de udsatte miljøer.

– Vi er nødt til at tage det alvorligt, og derfor er jeg glad for, at Aarhus Kommune har lavet en handleplan – herunder en oplysningskampagne – for at forebygge en stigning i unges brug af opioider.

– Jeg har foreslået, at vi fylder den ambulante ramme ud, så de unge under 30 får to samtaler om ugen for at begrænse skadevirkningerne ved afhængigheden mest muligt. Andre kommuner måtte gerne melde lige så tydeligt ud. Det ville klæde dem. Og det ærgrer mig, at sundhedsmyndighederne ikke tager det mere alvorligt og melder klarere ud.


Rammer ikke kun udsatte unge

Jens Kjer Nielsen, konstitueret leder af Center for misbrug og udsatte, Esbjerg Kommune. Centeret dækker også kommunerne Varde, Vejen og Fanø.

– Jeg har arbejdet på misbrugsområdet i snart fyrre år, og det, der bekymrer mig mest med opioiderne, er administrationsformen – at du ved at kaste en pille i munden kan tage nogle af de mest potente rusmidler. Det kan godt være, at det ser pænere ud, når det er piller i blisterpakker, men virkningen er lige så kraftig, som hvis du injicerede heroin.

– Der er desværre en løbende tilgang af unge til rusmiddelcenteret, som har brug for hjælp, men der er ikke en markant stigning af misbrugere, der tager opioider. Af og til oplever vi, at en større eller mindre gruppe af unge eksperimenterer med opioider – og dem forsøger vi at hjælpe. Sandsynligheden for, at du før eller siden ved brug af opioider er nødt til at søge hjælp til afvænning, er relativ stor. Vi har pt. cirka 30 unge mellem 18 og 30 år i substitutionsbehandling.

– Tidligere talte man om, at det alene var de mest udsatte og meget skrøbelige unge, som kom ud i et misbrug, men det er det ikke længere. Det rammer også unge, som er i gang med en uddannelse, og nogle af dem har heldigvis styrken til at lave et comeback og blive helt fri af stoffer.


» Læs om behandlingsindsatser i ’Inspirationsguide UNG Rusmidler’, som du kan finde på sbst.dk/udgivelser/2020/inspirationsguide-ung-rusmidler