Ekspert: Opioider er blandt de farligst stoffer, man kan tage

Flere unge er begyndt at bruge rusmidler under kategorien opioider. Ekspert kalder det for en bekymrende tendens, som vi skal blive klogere på, hvordan vi kan forebygge.

En bekymrende tendens breder sig blandt unge. Flere er begyndt at bruge rusmidler i kategorien opioider. Stofferne findes i piller som tramadol, dolol, fentanyl og oxycodon. Pillerne er lette at skaffe, og mange unge betragter det som ufarlig medicin, der ’lukker ned for følelserne’. De kan tage toppen af nervøsitet, virke afslappende, euforiserende og præstationsfremmende.

– Det er et meget farligt og afhængighedsskabende stof, og i for høje doser kan det stoppe vejrtrækningen. Det er vigtigt, at vi bliver klogere på, hvordan vi kan forebygge, at opioid-piller, som er et morfinlignende præparat, bliver et udbredt problem blandt unge, lyder det fra Mads Uffe Pedersen, professor ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Men hvor bekymrede skal vi egentlig være? En kortlægning fra 2023 viser, at medarbejdere i 15 kommuner oplever, at flere børn og unge bruger opioider. Undersøgelsen blev foretaget af SSP-samrådet for Sundhedsstyrelsen i 2023, og 63 kommuner ud af de 98 deltog.

Kortlægningen viser, at stigningen i misbruget blandt de unge ses både i store og små kommuner og er geografisk spredt i kommuner over hele landet. Opioiderne er typisk illegale og skaffes fra pushere, kiosker, nettet og venner.

Stigning i brug af opioider

At forbruget af opioider blandt unge er stigende, er et billede, som Mads Uffe Pedersen genkender fra de indberetninger, som Rusmiddelcenteret på Aarhus Universitet får fra landets kommuner. I 2022 havde 10,1 procent af de 15-25-årige, som var indskrevet i stofbehandling, taget opioider inden for den seneste måned. I 2023 var det tilsvarende tal vokset til 13,2 procent. Tallene omfatter ikke indberetninger fra Københavns Kommune, som først kommer med i opgørelsen fra i år.

– Der er store forskelle imellem de enkelte kommuner, hvor nogle har flere unge opioid-brugere, mens andre har ganske få. Og vi kan se, at de, der kommer i behandling for misbrug af opioider, er en lidt bredere gruppe, som i højere grad end andre misbrugsgrupper er under uddannelse, fortæller Mads Uffe Pedersen.

Han opfordrer alle faggrupper, der er i berøring med unge, til at være opmærksomme på problemet, som kan være svært at opdage, fordi det sammenlignet med eksempelvis hash nærmest er et usynligt og lugtfrit misbrug. Han opfordrer til, at de professionelle spørger aktivt ind til, om de unge har erfaringer med rusmidler.

– Det er afgørende, at der ikke er nogle negative konsekvenser for de unge ved at fortælle sandheden, for så får vi ikke sandheden at vide, pointerer Mads Uffe Pedersen.

Opioid-piller kan som nævnt af unge opleves ganske uskyldige, fordi pillerne ofte kommer i blisterpakker som ’rigtig’ receptpligtig medicin, men de kan være produceret illegalt og uden, at nogen med sikkerhed kan vide, hvad de indeholder. Og Mads Uffe Pedersen beskriver opioider som et af de farligste stoffer, man kan tage.

– Det går som nævnt ind og påvirker åndedrættet, og hvis man får for meget af det, så holder man op med at trække vejret. Og det er umuligt at sige, hvornår det er for meget, for det kommer an på, hvad man tager pillerne sammen med af andre stoffer eller alkohol. Derfor skal man slet ikke tage dem. Jeg kender et eksempel med en ung mand, som havde drukket meget alkohol, og så havde han kombineret det med noget, som han troede var kokain, men som viste sig at være opioider. Han døde af det.

Langt fra USA’s opioid-krise

Samtidig slår Mads Uffe Pedersen fast, at vi er meget langt fra den opioid-krise, som man har oplevet i USA, hvor myndighederne ifølge DR anslår, at opioider fra 1999 og frem til 2021 har kostet cirka 645.000 mennesker livet. Og alene i perioden fra 2021 til 2022 har opioider resulteret i mere end 100.000 dødelige overdoser i USA.

– Opioiderne er ikke i den samme liga i Danmark. Det stof, der primært slår amerikanerne ihjel, er et syntetisk opioid, som hedder fentanyl, og den type fentatnyl ser vi ikke aktuelt i Danmark. Derudover har vi et helt andet behandlingssystem her i landet, mens opioidbrugerne i USA ikke nødvendigvis får tilstrækkelig hjælp til at komme ud af deres misbrug. Mange af dem, der bliver afhængige, er udsatte og fattige borgere. De har adgang til gratis afgiftning, men modtager ikke nødvendigvis psykosocial støtte. Umiddelbart efter afgiftningen går de ud og tager opioider igen, og det kan de ikke tåle, forklarer Mads Uffe Pedersen.

I efteråret 2023 igangsatte Center for Rusmiddelforskning en undersøgelse af unge og deres brug af opioider. Undersøgelsen fokuserer dels på, hvordan de unge opfatter og bruger opioider, og dels på fagpersoners erfaringer og møder med de unge for eksempel i rusmiddelbehandlingsregi. Undersøgelsen forventes færdig i løbet af juni.


7 GODE RÅD

Sundhedsstyrelsen har formuleret en række råd til kommunernes generelle forebyggende indsats over for unges brug af opioider.

  • Styrk robustheden hos de unge, lav generelle forebyggende indsatser, der styrker værdier og holdninger.
  • Styrk sunde fællesskaber og fritidsaktiviteter for de lokale unge.
  • Klæd lokale fagpersoner på til at spotte brugen af opioider og andre stoffer og til at agere – hav et beredskab på plads. Det gælder for eksempel også personer, der rydder op efter unges fester.
  • Mange unge eksperimenterer med stoffer i forbindelse med indtagelse af alkohol – så arbejd sideløbende med at udskyde alkoholdebuten og at mindske druk blandt de unge.
  • Vær opmærksom på sociale medier i forhold til salg af stoffer, og anmeld kiosker, som kan være kendt for ulovligt salg af pillerne.
  • Hjælp og rådgiv unge, der er begyndt at eksperimentere med opioider og andre stoffer.
  • Sørg for, at unge har en mulighed for at få hjælp, når livet udfordrer, så de ikke får behov for at dæmpe det ubehagelige med stofferne.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, juni 2023


» Læs ’Unge og opioider – en SSP-undersøgelse i de danske kommuner, 2023, SSP-samrådet på Sundhedsministeriets hjemmeside ism.dk.

» Læs mere om rusmidler på rusmiddelforskning.dk/stof