Nyheder

Nye regler om magtanvendelse

JURASPALTEN: Fra 1. januar 2020 og skal nye regler om magtanvendelse give kommunerne bedre rammer for at varetage omsorgspligten over for voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne.

14.10.2019

Skal jeg nu have ny sagsbehandler igen?

KLUMME FRA PRAKSIS: Jeg kan godt forstå borgernes frustrationer over igen at skulle have en ny medarbejder, der skal behandle deres sag.

14.10.2019

Fyret under graviditet: Nu får socialrådgiver godtgørelse for diskrimination

Ledelsen kunne ikke bare påstå, at de ikke kendte til medarbejderens graviditet, da de besluttede at afskedige hende. Det står klart, efter at Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at Aalborg Kommune skal betale godtgørelse til socialrådgiver Birgitte Bjerge Poulsen, der blev afskediget, da hun var i 16. uge af sin graviditet.

14.10.2019

DS indgår aftale om 4-dages arbejdsuge i Odsherred

Siden midten af september har socialrådgiverne i Odsherred Kommune kunnet vælge at lægge 35 af deres arbejdstimer på ugens første fire dage og holde fri om fredagen. De sidste to timer – såkaldte kompetencetimer - kan de lægge, som de vil.

14.10.2019

Vi kan prikke hul på det, fraværet i virkeligheden handler om

Er det udelukkende en fraværsproblematik? Er det mobning? Er relationerne og magtfordelingen i familien dårlige? Er det psykisk sygdom? Som fremskudt socialrådgiver på fire skoler i Viborg Kommune går Trine Svenstrup Kinch bag om elevernes fravær og er med til at forebygge, at det udvikler sig til egentlig skolevægring.

16.09.2019

Søges: En meningsfyldt hverdag

5 HURTIGE: Ensomhed er et fællesstræk for de udsatte borgere, som har deltaget i VIVE-undersøgelsen ”Bag om fællesskabsmålingen”. Langt de fleste deltagere ønsker sig en hverdag, hvor de bidrager til fællesskabet. Det understreger et behov for en mere holistisk tankegang og tværsektoriel indsats mellem både velfærdssamfundet, civilsamfundet og virksomhederne, siger seniorforsker Lars Benjaminsen.

16.09.2019

Socialrådgivere i København: Socialområdet hænger i laser

Både i år og næste år sparer Københavns Kommune på det sociale område. Særligt handicapområdet er hårdt ramt, og det har fået socialrådgiverne og andre faggrupper op af stolene, og ud på gaden for at demonstrere.

16.09.2019

Skolevægring kan have livslange konsekvenser

Skolevægring er et stigende problem, og fraværet har store konsekvenser for børnene både fagligt og socialt. Derfor er det nødvendigt, at kommuner både registrerer og handler på skolefravær. Og det er en rigtig god idé med skolesocialrådgivere, som har tid til at tage sig af børn, som ikke magter at gå skole. Sådan lyder det fra professor Mikael Thastum, leder af et forskningsprojekt, som med succes sender børn ramt af skolevægring i skole igen med bitte små skridt ad gangen.

16.09.2019

Skolefravær skal forebygges væk

LEDER: Mange kommuner har som led i den forebyggende indsats valgt at ansætte socialrådgivere på skoler – og også i daginstitutioner - og det giver rigtig god mening.

16.09.2019

Principafgørelse om støtte til voksne kan betyde ændring af kommunernes organisering

JURASPALTEN: Principafgørelse 10-19 vedrører blandt andet sondringen mellem bevilling af hjælp som hjemmepleje og bostøtte - en sondring, som har givet hovedbrud for mange sagsbehandlere.

16.09.2019