Nyheder

First movers i det offentlige: Tre dages weekend er som en lille ferie

De arbejder kun fire dage om ugen på rådhuset i Odsherred Kommune. Fredag er lukkedag. Men er det godt for krop og sjæl at restituere i tre dage – eller er det alt for presset at skulle nå det samme på fire dage som på normalt fem? Den første evaluering af forsøget er overvejende positiv.

28.05.2020

MIT HADEORD: Øjenhøjde

Af Rikke Troelsen, socialrådgiver og fællestillids­repræsentant, Jobcenter København

28.05.2020

Forskeren: Mange etniske minoriteter bor tæt og er mere udsatte for smittefare

Flere med anden etnisk baggrund bor i udvidede familier, viser en ny undersøgelse, som seniorforsker Anika Liversage bidrager til. Og de store familier kan betyde, at flere bliver smittede.

28.05.2020

DEBAT: Familie og netværk er vigtigt – ikke kun i krisetider

"Børn får positive mulighedsbetingelser og noget vigtigt med sig videre i livet, hvis de har været anbragt i netværket."

28.05.2020

Social kontrol: ”Den nat han bandt mine fødder besluttede jeg at gå”

I mere end ti år var Sara udsat for social kontrol og vold fra sin jordanske mand og ­svigerfamilie. Efter tre år på flugt og flere år med angst og ­depression læser hun i dag 10. klasses enkeltfag og drømmer om at blive sygeplejerske. Hun ville ønske, hun havde haft et netværk og mere viden om sine rettigheder, så hun kunne have sagt fra langt tidligere.

28.05.2020

ANALYSE: Komplekse regler truer kvalitet i sagsbehandlingen – og borgernes retssikkerhed

32 love. 2.213 paragraffer. 908 bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulæreskrivelser, vejledninger, skrivelser og meddelelser. 483 lovændringer på lidt over tolv år. Love ændres op til 13 gange på ét år. Der er ikke noget at sige til, at det er svært at finde rundt på det socialretlige område.

28.05.2020

Social kontrol: To sider af samme sag

Vi har spurgt en politiker og en forsker om, hvordan flere kvinder med etnisk minoritetsbaggrund – herunder kvinder udsat for social kontrol – kommer ind på arbejdsmarkedet.

28.05.2020

”Det er svært at snakke håb og drømme over telefonen”

Den nye hverdag med corona giver udfordringer med kontakt til ­kvinderne for Mette Bechsgaard Høgh – men også nye perspektiver på sammenholdet mellem kollegerne på krisecenteret i Odense.

28.05.2020

Guiden: Rygproblemer handler om andet end muskler og led

Hvor fokus i mange år har været dyre ergonomiske stole og råd om at sidde ret op og ned, viser forskningen, at man ikke skal sidde på en bestemt måde for at undgå rygproblemer. Det handler om at sidde afslappet og lave enkle fysiske øvelser, fortæller rygspecialist Casper Glissmann Nim.

28.05.2020

JURA: Partshøring af børn

Når børn får traditionelle ”voksenrettigheder”, skal rettighederne udmøntes, så fremgangsmåden er indrettet til børnene.

28.05.2020