Nyheder

To sider af samme sag: Ungdomskriminalitetsnævnet

Vi har spurgt to socialrådgivere om deres erfaringer som medlemmer af Ungdomskriminalitetsnævnet.

07.01.2020

Nævnet anbringer børn på usikkert grundlag

Ankestyrelsen har behandlet klager fra 26 børn, som er blevet tvangsanbragt af Ungdomskriminalitetsnævnet. I 9 af sagerne har Ankestyrelsen omgjort Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser.

07.01.2020

Når hjælp bliver til straf

Flere end 500 børn og unge mellem 10 og 18 år har fået deres sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet. Mens organisationer og fagfolk har kritiseret nævnet for at være en de facto nedsættelse af den kriminelle lavalder og en svækkelse af børns retssikkerhed, ser man nu, at flere børn via nævnet får den hjælp, de for længst burde have fået i kommunen. Men hvad sker der, hvis hjælpen bliver oplevet som en straf, og når børn ned til 10 år står ansigt til ansigt med en dommer? Vi gør status på Ungdomskriminalitetsnævnets første år.

07.01.2020

Er nævnet en god idé?

Vi har spurgt fire socialrådgivere, hvad de mener om, at Ungdomskriminalitetsnævnet afgør foranstaltninger til børn og unge.

07.01.2020

4-dages arbejdsuge må ikke være en sparekur

REGIONSLEDER: En firedages arbejdsuge kan lyde tillokkende. Men der er en verden til forskel på, om baggrunden for at indføre en firedages arbejdsuge er personaletrivsel eller, om det sker for at spare.

16.12.2019

I har selv skabt problemerne

KOMMENTAR: Vi skal som samfund gøre langt mere for de mennesker, der af den ene eller anden grund ikke kan tage et arbejde. Det kræver politisk mod at investere i mennesker frem for mistillid, pisk og symbolske slagord om at nedlægge jobcentrene.

16.12.2019

Mens vi venter på hovedloven

JURASPALTEN: Det er svært at forestille sig, hvordan den kommende hovedlov skal rumme både omfattende ændringer af sektorlovgivningen og forholde sig til den grundlæggende forvaltningsret. Derfor er det oplagt at påpege nogle grundlæggende retssikkerhedsmæssige dilemmaer.

16.12.2019

Tak for det første år …

LEDER: Tak for det første, vilde, udfordrende og inspirerende år. Det er et privilegium at være formand for socialrådgiverne i Danmark.

16.12.2019

Halvdelen af udsatte grønlændere er hjemløse

5 HURTIGE: Halvdelen af de socialt udsatte grønlændere er hjemløse - dobbelt så mange som blandt andre udsatte. Til gengæld har færre et misbrug af hårde stoffer – og de har stærkere sociale relationer og hyppigere kontakt med andre. Det viser en ny rapport, som seniorforsker Nanna Gram Ahlmark er projektleder på.

16.12.2019

Esbjerg skarp på stalking

Projekt ”Tryg i Esbjerg” har kvalificeret indsatsen mod stalking. 244 ansatte – herunder socialrådgivere – har været på opkvalificering i stalking. Kommunen har fået en stalkingvisitator, og der er udarbejdet en samarbejdsmodel mellem kommune, politi og Dansk Stalking Center.

16.12.2019