Tillidsvalgte

Dansk Socialrådgiverforenings tillidsvalgte gør hver dag en stor forskel for kollegaerne på landets socialrådgiverarbejdspladser.

Tillidsrepræsentanten (TR) bakker op om kollegaerne i hverdagen og er talsperson overfor ledelsen på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMiR) holder øje med kollegernes arbejdsmiljø i hverdagen og samarbejder med den ansvarlige leder om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

Hvis du er i tvivl, kan du i selvbetjeningssystemet “Mit DS” se, hvem der er din TR og AMiR (dog kun hvis AMiR er socialrådgiver).

» Log ind i selvbetjeningssystemet

Find TR på anden arbejdsplads

Hvis du har brug for at vide, hvem der er tillidsrepræsentant på en anden arbejdsplads end din egen – f.eks. hvis du er jobsøgende, og gerne vil høre om forholdene på den arbejdsplads, hvor du søger job – kan du kontakte den DS-Region, der dækker arbejdspladsen.

Nedenfor kan du se hvilke regioner, der hører under Region Nord, Syd og Øst i Dansk Socialrådgiverforening:

DS-Region Nord

Region Nordjylland
Region Midtjylland

DS-Region Syd

Region Syddanmark

DS-Region Øst

Region Sjælland
Region Hovedstaden

Du kan kontakte regionerne i Dansk Socialrådgiverforening på mail: kontakt@socialraadgiverne.dk eller telefon nr. 70 10 10 99

Bliv TR

Hvad laver en tillidsrepræsentant?

Det er forskelligt, hvilke opgaver du løser som TR og det varierer også i perioder. Men på de fleste arbejdspladser er det f.eks. tillidsrepræsentantens opgave at forhandle løn på kollegaernes vegne. Også for nyansatte.

Som TR vil du også indgå i MED- og SU-arbejdet, hvor samarbejdet om den gode arbejdsplads med ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og organisationsrepræsentanter fra andre faggrupper er centralt.

Som TR er du med til at sikre:

  • En matchende løn for kollegerne
  • Gode arbejdsforhold på arbejdspladsen
  • Et godt arbejdsmiljø
  • Kompetencegivende uddannelse

Repræsentant på arbejdspladsen

Som tillidsrepræsentant for Dansk Socialrådgiverforening er du også fagforeningens repræsentant på arbejdspladsen. På den måde er du med til at sikre en god sammenhængskraft mellem Dansk Socialrådgiverforening, medlemmerne – dine kolleger – og ledelsen på arbejdspladsen. Du er med til at finde løsninger på problemer for dine kolleger og er det bindende led, der får hverdagen på arbejdspladsen til at glide i den rigtige retning.

Styrk din viden

I Dansk Socialrådgiverforening får du en TR-uddannelse, der styrker dine kvalifikationer i forhold til hvervet som tillidsrepræsentant og dit lederskab af klubben. Du får blandt andet indsigt i hele forhandlingssystemet, arbejdsmarkedsforhold og overenskomster.

Som TR får du en introsamtale og en årlig udviklingssamtale med en konsulent i DS. Senere kan du deltage i eksempelvis forhandlingskurser eller kurser om lederskab og coaching, når du får mere erfaring.

Sådan bliver du valgt

Læs mere om TR’s opgaver og om, hvordan du bliver valgt som TR på arbejdspladsen på den særlige side for Dansk Socialrådgiveres tillidsrepræsentanter.

» Sådan bliver du valgt

Bliv AMiR

Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant?

Som AMiR kan du arbejde med forebyggelse, planlægning og kontrol af arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen.

Det kan være psykiske arbejdsmiljøforhold som f.eks. arbejdspres og stress, trusler og vold, mobning og udhængning i det offentlige rum. Det kan også være fysiske arbejdsmiljøforhold som f.eks. indretning af arbejdsrum, forhold omkring PC-arbejde, flugtveje og alarmer.

Som AMiR vil du ofte også indgå i MED-arbejdet eller arbejdsmiljøorganisationens arbejde. Her er du med til at planlægge gennemførelse og opfølgning på APV’en (den lovpligtige arbejdspladsvurdering). I MED og arbejdsmiljøorganisationen er samarbejdet om den gode arbejdsplads med ledelse, tillidsrepræsentanter og organisationsrepræsentanter fra andre faggrupper er centralt.
Som AMiR er du med til at arbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø, trivsel og sundhed for dine kolleger.

Repræsentant på arbejdspladsen

Som socialrådgiver og DS-medlem har du som arbejdsmiljørepræsentant for dine kolleger mulighed for at trække på viden og konsulentbistand i Dansk Socialrådgiverforening.

Styrk din viden

I Dansk Socialrådgiverforening får du tilbud om temadage og kursus sammen med tillidsrepræsentanterne, der styrker dine kvalifikationer i forhold til hvervet som arbejdsmiljørepræsentant. Du får blandt andet indsigt i relevante arbejdsmiljøemner og mulighed for at udveksle erfaringer med andre arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.

Som nyvalgt AMiR får du tilbudt en introduktionssamtale med DS-konsulenten, og her kan du aftale, hvordan du fremover kan få bistand fra DS.

Sådan bliver du valgt

Læs mere om AMiR’s opgaver og om, hvordan du bliver valgt som AMiR på arbejdspladsen.

» Sådan bliver du valgt

Kontakt Medlemsservice