Nyheder

DS indgår aftale om 4-dages arbejdsuge i Odsherred

Siden midten af september har socialrådgiverne i Odsherred Kommune kunnet vælge at lægge 35 af deres arbejdstimer på ugens første fire dage og holde fri om fredagen. De sidste to timer – såkaldte kompetencetimer - kan de lægge, som de vil.

14.10.2019

Vi kan prikke hul på det, fraværet i virkeligheden handler om

Er det udelukkende en fraværsproblematik? Er det mobning? Er relationerne og magtfordelingen i familien dårlige? Er det psykisk sygdom? Som fremskudt socialrådgiver på fire skoler i Viborg Kommune går Trine Svenstrup Kinch bag om elevernes fravær og er med til at forebygge, at det udvikler sig til egentlig skolevægring.

16.09.2019

Søges: En meningsfyldt hverdag

5 HURTIGE: Ensomhed er et fællesstræk for de udsatte borgere, som har deltaget i VIVE-undersøgelsen ”Bag om fællesskabsmålingen”. Langt de fleste deltagere ønsker sig en hverdag, hvor de bidrager til fællesskabet. Det understreger et behov for en mere holistisk tankegang og tværsektoriel indsats mellem både velfærdssamfundet, civilsamfundet og virksomhederne, siger seniorforsker Lars Benjaminsen.

16.09.2019

Socialrådgivere i København: Socialområdet hænger i laser

Både i år og næste år sparer Københavns Kommune på det sociale område. Særligt handicapområdet er hårdt ramt, og det har fået socialrådgiverne og andre faggrupper op af stolene, og ud på gaden for at demonstrere.

16.09.2019

Skolevægring kan have livslange konsekvenser

Skolevægring er et stigende problem, og fraværet har store konsekvenser for børnene både fagligt og socialt. Derfor er det nødvendigt, at kommuner både registrerer og handler på skolefravær. Og det er en rigtig god idé med skolesocialrådgivere, som har tid til at tage sig af børn, som ikke magter at gå skole. Sådan lyder det fra professor Mikael Thastum, leder af et forskningsprojekt, som med succes sender børn ramt af skolevægring i skole igen med bitte små skridt ad gangen.

16.09.2019

Skolefravær skal forebygges væk

LEDER: Mange kommuner har som led i den forebyggende indsats valgt at ansætte socialrådgivere på skoler – og også i daginstitutioner - og det giver rigtig god mening.

16.09.2019

Principafgørelse om støtte til voksne kan betyde ændring af kommunernes organisering

JURASPALTEN: Principafgørelse 10-19 vedrører blandt andet sondringen mellem bevilling af hjælp som hjemmepleje og bostøtte - en sondring, som har givet hovedbrud for mange sagsbehandlere.

16.09.2019

Ny podcastserie om alt det vi ikke taler om i socialt arbejde

Skal vi opsøge socialt udsatte børn der, hvor de er – på de sociale medier? Og hvordan journaliserer vi et ungt menneskes seksuelle mistrivsel? Vibeke Pichard og Andrey Lukyanov-Renteria – henholdsvis studerende og socialrådgiver – står bag ny podcastserie, som tager alle de emner op, der ikke bliver undervist i på socialrådgiveruddannelsen, og som der sjældent er tid til at stoppe op og reflektere over.

16.09.2019

Forskning: Ny metode knækker skolefravær

Med en intensiv, fleksibel og systematisk terapeutisk indsats over for børn med problematisk skolefravær i Aarhus Kommune er forskningsprojektet Back2School fra Aarhus Universitet lykkedes med at mindske skolefraværet. Også for børn med 100 procent fravær.

16.09.2019

Mig og mit arbejde: Anja Lund

Anja Lund er koordinerende sagsbehandler i Integrationsafdelingen, Roskilde Kommune. Bor i Odsherred. Er mor til tre børn.

16.09.2019