Nyheder

DEBAT: Træt af tonen mod jobcentrene

"Jeg er træt af, at gode og hårdtarbejdende kollegaer skal skammes ud, fordi de prøver at omsætte politikernes lovgivning!"

19.12.2022

LEDER: Et historisk øjeblik for vores fag

"Jeg glæder mig til at fortsætte diskussionen med jer medlemmer om, hvordan autorisation kan være et bidrag i kampen for faglig styrke og stolthed."

19.12.2022

Guiden: Sådan får I det bedste ud af supervision

Supervision styrker og udvikler dig som fagperson og hjælper dig til at levere den bedste kvalitet. Bliv klogere på, hvordan I får det bedste ud af supervision – som ikke må forveksles med kollegial sparring eller konsultativ hjælp.

19.12.2022

JURA: Hvornår er der tale om overgreb i tvangsanbringelsessager

Børn- og ungeudvalget kan på baggrund af kommunens indstilling træffe afgørelse om anbringelse uden samtykke, hvis der er en åbenbar risiko for, at et barn eller en unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af et eller flere forhold, der er nævnt i serviceloven. Et af disse forhold er ”overgreb”.

19.12.2022

Inflationskrise: Akut og målrettet hjælp

Vi har spurgt fem aktører på det sociale område om, hvordan de oplever konsekvenserne af den historisk høje inflation, og hvilken hjælp borgerne har brug for.

19.12.2022

REGIONSLEDER: Vores velfærdssamfund tåler ikke mangel på socialrådgivere

"Vores superkræfter er helhedssyn, etik, kommunikation."

07.11.2022

Erstatning efter voldssag: “Jeg blev holdt i hånden hele vejen”

I 2018 var socialrådgiver Karin Kambskard udsat for tre voldelige episoder fra samme patient, mens hun arbejdede på de særlige pladser på Oringe i Vordingborg. Fire år efter er sagen afsluttet. Med hjælp fra Dansk Socialrådgiverforening har hun fået anerkendt sin arbejdsskade og har fået erstatning for både varigt mén og tab af erhvervsevne.

01.11.2022

REGIONSLEDER: Brug din ytringsfrihed

"Med ytringer kan vi påvirke vores fag."

01.11.2022

LEDER: Tak for tilliden!

"Bedre arbejdsvilkår og ordentlige betingelser for det sociale arbejde har været omdrejningspunktet for mit arbejde i DS de seneste 20 år."

01.11.2022

Guiden: Forebyg usundt arbejdspres

Socialrådgivere er den anden mest stressede faggruppe, og stor arbejdsmængde og tidspres er for mange de bagvedliggende årsager til stress. Guiden giver dig en række gode råd til, hvordan du – sammen med dine kolleger og ledelse – håndterer et højt arbejdspres.

01.11.2022