Guiden: Samtaler om sex og seksualitet – Overvind tabuer og berøringsangst

Der er ikke tradition eller praksis for, at socialrådgivere inddrager seksualitet i det forebyggende og helhedsorienterede arbejde, selv om seksualiteten har betydning for os alle, siger to socialrådgivere, der er aktuelle med håndbog i samtaler om sex og seksualitet.

Det er vigtigt, at vi får prikket hul på blufærdigheden og gjort køn, krop, kærlighed og seksualitet til helt naturlige aspekter af vores kernefaglighed. Sådan skriver læge og sexologiprofessor Christian Graugaard i forordet til de to socialrådgivere Joan Lysholdt og Anette Crone Jessens bog ’Samtaler om sex og seksualitet i socialfagligt arbejde med unge’.

De har begge haft professoren som underviser, da de tilbage i 2021 tog deres master i sexologi. Og det er netop at få gjort seksualitet til en del af socialrådgivernes kernefaglighed, som ligger de to socialrådgivere på sinde. De mener, at en helhedsorienteret tilgang til socialfagligt arbejde bør omfatte alle aspekter af menneskers liv, herunder også seksualiteten.

– Seksualiteten har stor betydning for menneskets oplevelse af sundhed, livskvalitet og trivsel. Vi har vores faglighed og stærke kommunikative kompetencer. Vi taler, lytter, håndterer og løser svære komplekse problemstillinger. Vores faglighed og kompetencer rækker også til at inddrage sexologien i praksis. Det kræver blot, at vi beslutter os for det, overvinder tabuet og berøringsangsten. Det er min erfaring, at både børn, unge og voksne tager positivt imod en invitation til også at drøfte den del af deres liv, siger Joan Lysholdt.

Og det er også Anette Crone Jessens erfaring.
– Når jeg tilkendegiver, at jeg gerne vil tale om seksualitet med unge, åbner de op og fortæller, hvad de oplever som seksuelt svært, hvilke tanker og overvejelser de har. Og de har ofte konkrete spørgsmål, som de ønsker svar på. De unge, der ingen har at tale med, går selv med problemerne, søger svar på nettet eller hos kammeraterne, og det kan være med til at fastholde dem i en dårlig trivsel og bekymrende seksuel adfærd, siger Anette Crone Jessen.

Om motivationen for at skrive bogen, siger de:
– Vi vil gerne bidrage til, at fagprofessionelle føler sig klædt på til at tale med unge om sex og seksualitet – uden at der nødvendigvis er tale om en konkret bekymring, men at seksualitet medtænkes naturligt i det helhedsorienterede arbejde.


Joan Lysholdt
Socialrådgiver, ACT-terapeut. Master i sexologi. Sexologisk konsulent i Sønderborg Kommune. Underviser i sexologi på socialrådgiver-, efter- og videre­uddannelser. Holder oplæg til fagprofessionelle indenfor almen- og specialområdet. Modtog i 2022 DS’ Jubilæumslegat for sine bestræbelser på at gøre sexologi til en integreret del af det socialfaglige arbejde.

Anette Crone Jessen
Socialrådgiver med diplomuddannelse, psykoterapeut (MPF), master i sexologi og supervisor. Har i kommunalt regi specialiseret sig i arbejdet med unge. Selvstændig oplægsholder og behandler med speciale i unges seksualitet. Er samtidig ansat i Kvisten som faglig koordinator og underviser desuden psykoterapeuter, psykologer m.fl.