Mit yndlingsord: Bære­dygtighed

Af Rowena Lee Jensen, socialrådgiver og teamleder hos Indsatsruten

Ordet i sig selv er ikke noget nyt, men jeg er glad for at bruge det i sammenhængen bæredygtige indsatser, da jeg tror på, at hvis vi skal lykkes med en indsats for et barn, en ung eller en familie, skal vi række ud til netværk – både det professionelle og private, og civilsamfundet, herunder NGO´er og andre aktører.

Det er nødvendigt med et langsigtet fokus, således at når den professionelle indsats har tjent sit formål, så er de mål, der er arbejdet med, blevet bæredygtige i den kontekst familien befinder sig i.