Forskeren: ”Visualisering skaber ofte dybt kvalificerede spørgsmål og eftertænksomhed hos borgerne”

Visuel facilitering kan hjælpe med at oversætte ’kommunsk’ og give mere ro og refleksion i samtaler med borgerne, viser en undersøgelse, som lektor Kristoffer Thorn Poulsen har været med til at lave.

I skriver om de to forskellige dialekter – kommunsk og dansk – på jobcentrene. Hvad mener I?

Vi kender alle sammen til at blive mødt af fagpersoner hos eksempelvis lægen eller i banken, som bruger ord og udtryk, som vi kender, men som i deres fagsprog har en anden betydning. Sådan kan det også være, når socialrådgivere for eksempel bruger ordet ressource i forbindelse med rehabilitering. Som borger kender du nok begrebet ressource i andre sammenhænge, men det kan godt betyde noget andet på et jobcenter. Det er det, vi mener med at tale dialekten ’kommunsk.’

Hvordan kan visuel facilitering hjælpe på forståelsen?

Hvis man laver en visuel præsentation ved for eksempel at tegne et rehabiliteringsforløb, så kan man vise, hvad rehabiliteringen betyder for netop den borger.

Vi konkretiserer betydningen af ordene, og på den måde kan visuel facilitering hjælpe som en form for en dansk-kommunsk ordbog.

Et af de steder, hvor det har allermest effekt, kan være i forhold til handleplaner. Når vi skal handle, så er det rart, at vi har konkretiseret handlingerne. Vi kender alle til, hvor svært det er at ændre på vaner. Det hjælper, hvis vi brækker det ned i mindre dele, gør det konkret, og viser delelementerne. Her har visuel facilitering måske sit absolut største potentiale, fordi man meget konkret kan arbejde med, i hvilken rækkefølge man skal gøre de her ting for at nå et bestemt sted hen.

Visualisering kan også sætte tempoet i samtalen ned og på den måde ændre kommunikationen, siger I. Hvordan?

Der kommer jo en naturlig pause i talestrømmen, når socialrådgiveren både skal samtale og tegne på et whiteboard, hvad det er, man er ved at aftale. Den tilladte langsommelighed gør det i højere grad muligt for borgeren at følge med i samtalen. Det skaber ofte nogle dybt kvalificerede spørgsmål og noget eftertænksomhed hos borgerne. På den måde kan det være forandrende for samtalen, og borgerne får mulighed for at reflektere med og i højere grad få nogle ting på bordet, som de ellers ikke havde budt ind med.

Vil det være et brugbart redskab for alle socialrådgivere?

Ligesom med alle mulige andre redskaber viser vores forskningsforløb, at det er forskelligt, hvordan det giver mening for forskellige personer at bruge det. Men jo mere du i dit job og i din tilgang har mulighed for at være faciliterende – altså spørge efter borgernes perspektiver på tingene og lade det være udslagsgivende for det, der sker i sagen – jo mere vil visuel facilitering også give mening.


Kristoffer Thorn Poulsen er lektor ved socialrådgiveruddannelsen, UC SYD.