Forskeren: Akut situation tester netværket

Akutte anbringelser kan give vigtig viden om netværket omkring et barn eller en ung – for hvem træder til, når det virkelig brænder på? Det viser et projekt mellem Den Social Døgnvagt og forskere fra UC Syd, som lektor Sabine Ellung Jørgensen var med i.

I har undersøgt de betingelser, der skabes for netværksinddragelse og netværksløsninger, når der skal handles akut hos kommunernes døgnberedskab. Hvorfor er det interessant at undersøge?

Når et barn eller en ung for eksempel skal anbringes uden for hjemmet i en sen aftentime, så er adgangen til forskellige handlemuligheder i såvel det professionelle system som i netværket begrænsede. Det betyder, at medarbejderne i Den Sociale Døgnvagt må handle ud fra det forhåndenværende: Hvem kan man få fat på?

På den måde kan den akutte situation også fungere som en test af, hvem i netværket, der er tilgængelige og rent faktisk træder til, når det brænder på, og hvem der ikke gør.

Hvad betyder det akutte i situationen?

Akutte situationer synliggør nogle af de faglige udfordringer, der opstår i spændingsfeltet mellem at skulle handle hurtigt og indgribende i tilspidsede situationer. I akutte situationer kan der trækkes på personer i netværket, som måske ikke vurderes at kunne varetage barnets behov på længere sigt, men som godt kan varetage barnets sikkerhed og behov et par dage eller weekenden over, indtil der er fundet en længerevarende løsning.

Her viser erfaringerne fra projektet, at hvis potentialet skal udnyttes, så er det vigtigt, at der skelnes mellem midlertidige aftaler og længerevarende foranstaltninger – det vil sige, at der tages stilling til familiens behov i en akut situation og på længere sigt.

Hvad ligger der i den skelnen mellem midlertidig og længerevarende?

At der skal tages stilling til, hvad behovet er for støtte til netværkspersoner, der stiller op i akutte situationer – og hvor længe, de forventes at være involveret og til hvad? Hvis det ikke sker, kan der være en risiko for, at vigtige personer i netværket bliver slidte og ophører med at være en ressource, der kan støtte familien og barnet.

Hvad kan socialrådgivere bruge jeres artikel til?

Artiklen handler om det akutte arbejde, der udføres uden for forvaltningens åbningstid i kommuner landet over – og det er et væsentligt arbejdsfelt for socialrådgivere. Den har også i det hele taget relevans for socialrådgivere, særligt i forhold til potentialer og udfordringer i inddragelse af slægt og netværk.


Sabine Ellung Jørgensen er ekspert i detaljerede analyser af praksis med afsæt i lyd- og videooptagelser af socialt og socialpædagogisk arbejde. Udover at forske underviser Sabine på Socialrådgiveruddannelsen.


» Læs artiklen: ”Inddragelse af barnets familie og netværk i det kommunale døgnberedskabs akutte sociale arbejde” i tidsskriftet Uden for nummer 46