Socialrådgiveren 04/23

Indhold

Mit yndlingsord: Recovery

Af Priya Helene Tietze, socialrådgiver i Myndighed for Psykiatri og Socialt Udsatte, Randers Kommune

”Jeg ville tættere på mennesker”

Mare Tomicic sprang fra et studie på RUC til socialrådgiveruddannelsen – for at lære, hvordan man arbejder med mennesker i praksis. Som nyuddannet er hun stadig i gang med at lære og er glad for sit job.

Guiden: Sådan får du gode vaner

Overspringshandlinger. For meget skærmtid. Eller for meget slik. Guiden giver dig et indblik i vanens væsen – og nogle bud på, hvordan du kan få nye vaner.

Forskeren: Akut situation tester netværket

Akutte anbringelser kan give vigtig viden om netværket omkring et barn eller en ung – for hvem træder til, når det virkelig brænder på? Det viser et projekt mellem Den Social Døgnvagt og forskere fra UC Syd, som lektor Sabine Ellung Jørgensen var med i.

”Døden behøver ikke at tage meningen ud af alting”

At være socialrådgiver på et hospice kan lyde tungt, men Tine Jørgensen oplever sit arbejde på Anker Fjord Hospice som livsbekræftende, hvor hun kommer tæt på mennesker i en svær tid. Hun er én af seks socialrådgivere, som i temaet fortæller om de mere sjældne socialrådgiverjob.

På farten for at hjælpe ofre for menneskehandel

Når socialrådgiver Line Andersen har akutvagt i Center mod Menneskehandel i Aarhus, ved hun aldrig, hvor i landet hun slutter sin arbejdsdag. Hun rykker ud for at hjælpe potentielle ofre for menneskehandel i alle politikredse i Jylland.

Hun værner om soldaternes håb

Gitte Hansen har aldrig tænkt på Forsvaret som en jobmulighed, så det er et tilfælde, at hun hjælper soldater på fode igen, efter at de er kommet skadede hjem fra missioner i udlandet. Det er hun så glad for, at hun gør det på 12. år.

Er med til at forberede afhøring af voldsofre

Mens politiet ser bagud for at opklare en sag, har socialrådgiver Andrea Larsen fokus på nutid og fremtid, når hun sidder med til afhøringer. Målet er at hjælpe ofre for voldtægt og vold i samlivet videre trods posttraumatiske reaktioner.

Jeg trives i lufthavnens travle liv

Det summer af liv og sprog i flere varianter, når Anna Katharina van Zanten laver opsøgende arbejde blandt 1.100 ansatte i sikkerhed og service i Københavns Lufthavn. Kerneopgaven er at hjælpe medarbejdere med helbredsproblemer til at blive i jobbet.