REGIONSLEDER: Socialt arbejde er ikke administration

"Vi socialrådgivere er borgernær velfærd."

REGIONSLEDER: Socialt arbejde er ikke administration

Foto: Lisbeth Holten

Jeg kan ikke huske en regering, der ikke har haft en ambition om at skære ned på overflødigt bureaukrati og administration. Men det har gang på gang vist sig, at det er lettere sagt end gjort, og det er meget svært at se, hvor SVM-regeringen vil finde tre milliarder, uden at det går ud over velfærden. De fleste, der arbejder i det offentlige, kender værdien af dygtige administrative kolleger, som aflaster sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere og dermed frigiver tid til arbejdet med borgerne.

Derfor bør advarselslamperne lyse, når politikerne (igen) i deres søgen efter kilder til at finansiere deres gode idéer falder over kassen med ’administration’.

Vi må som faggruppe også sige fra, fordi vi på papiret også hører til i denne kasse. Det gør tre ud af fire socialrådgivere ansat i kommunerne nemlig, og dermed udgør vi 16 procent af det kommunalt ansatte administrative personale. Det giver ingen mening! Nok har en stor del af os myndighedsopgaver, men de hænger altid tæt sammen med kernen i vores arbejde, nemlig relationen til borgerne og arbejdet med at understøtte dem i deres udvikling og i at nå deres mål.

Selvfølgelig kan man finde overflødige krav til blandt andet dokumentation og registrering. Det har vi i Dansk Socialrådgiverforening gjort opmærksom på, så længe jeg kan huske. Men det er jo krav, som politikerne selv har indført, og de ændrer ikke på, at relationen til borgerne er lige så afgørende i vores arbejde som i de øvrige velfærdsfag.

Både vores egne rundspørger og undersøgelser fra blandt andre Arbejdstilsynet viser, at vi har brug for mere tid til vores arbejde – både for borgernes, faglighedens og vores egen trivsels skyld.

Når vi har tiden til at inddrage, motivere, koordinere, følge tæt op, understøtte hverdagsmestring og igangsættelse af indsatser, så lykkes vi i det sociale arbejde og med at hjælpe mennesker – og det er sgu ikke administration. Vi socialrådgivere er borgernær velfærd, og det giver ingen mening, når politikerne regner os for ’administration’.