Er med til at forberede afhøring af voldsofre

Mens politiet ser bagud for at opklare en sag, har socialrådgiver Andrea Larsen fokus på nutid og fremtid, når hun sidder med til afhøringer. Målet er at hjælpe ofre for voldtægt og vold i samlivet videre trods posttraumatiske reaktioner.

Er med til at forberede afhøring af voldsofre

Foto: Michael Drost-Hansen

Andrea Larsens job hos Sydøstjyllands Politi er et resultat af politireformen fra 2020. Her valgte politikerne at ansætte to civile medarbejdere i hver politikreds til at bistå politiet med viden om krisereaktioner og traumeafhøring i sager om voldtægt, partnervold, æresrelaterede konflikter og stalking.

– Ofre for voldtægt mister ofte fornemmelsen af tid og rum, og op til 80 procent oplever, at kroppen ’fryser’ under voldtægten. Derfor har de svært ved at give en sammenhængende og kronologisk forklaring. Jeg hjælper afhøreren med at forstå de dynamikker, der er i spil både kropsligt og følelsesmæssigt, så de forurettede kan få et sprog for, hvad de har været ude for, siger Andrea Larsen, som er en af to socialrådgivere i enhed for Traumeinformeret Praksis på politigården i Horsens.

Andrea Larsen læser sagen igennem og er med til at forberede afhøringen, mens en politiuddannet gennemfører selve afhøringen. Hun hjælper afhøreren med at stille spørgsmål på en måde, så sagen og beviserne bliver belyst bedst muligt. Det er for eksempel mere positivt for den forurettede at svare på, hvorfor hun bliver et voldeligt forhold, end hvorfor hun ikke bare går.

– Det hjælper os til at forstå magtrelationen, når den forurettede får hjælp til at sætte ord på den tavse viden, som opstår, når vold er en del af hverdagen. Samtidig giver det et billede af, hvilken støtte jeg bør vejlede til. Så når den forurettede går forlader politigården, ved hun, hvor hun kan få professionel hjælp, siger Andrea Larsen, som trækker på erfaringer fra sit tidligere job i behandlingspsykiatrien.

Traumeforståelse hos politiet

Det er ikke, fordi politifolkene ikke er dygtige nok, at Sydøstjyllands Politi har ansat to socialrådgivere, understreger Andrea Larsen.

– Vi har bare hver vores faglighed. Afhøreren skal have afdækket sagen, og jeg er vant til at arbejde med mennesker i krise, så jeg tilfører en brik til en helhedsorienteret indsats, for når et menneske skal komme sig over en voldsom hændelse, er det afgørende, at vi arbejder traumeinformerende.

Andrea Larsen ville gerne bidrage til, at der opstår noget nyt, da hun søgte jobbet for to år siden.

– Jeg skal ikke være betjent, og betjentene skal ikke være socialrådgivere. Vi har en klar fordeling af vores opgaver, og takket være efteruddannelse på politiskolen har vi et fælles sprog på teorierne bag traumeinformation. Vi har et fint samarbejde, hvor vi lærer af hinanden.

Det meste af Andrea Larsens dag er planlagt, så der er ikke meget blå blink over hendes arbejde.

Der vil altid være mennesker, som har oplevet noget voldsomt, og for mig er det essentielt, at de bliver mødt med en traumeforståelse hos politiet. Jeg kan også bruge min faglighed til at vejlede den enkelte, så de forurettede kan leve et liv efter, at de har forladt afhøringslokalet.


CV Andrea Larsen, 37 år

  • Specialist i enheden for Traumeinformeret Praksis hos Sydøstjyllands Politi
  • Uddannet socialrådgiver i 2009
  • Efteruddannelse: Diverse kurser og uddannelser inden for behandlingspsykiatri. Er i gang med diplomuddannelsen i kriminologi på VIA University