Jeg trives i lufthavnens travle liv

Det summer af liv og sprog i flere varianter, når Anna Katharina van Zanten laver opsøgende arbejde blandt 1.100 ansatte i sikkerhed og service i Københavns Lufthavn. Kerneopgaven er at hjælpe medarbejdere med helbredsproblemer til at blive i jobbet.

Jeg trives i lufthavnens travle liv

Foto: Lisbeth Holten

Det hænder, at Anna van Zanten flyver på ferie, men hun foretrækker bil eller tog. Alligevel er hun vild med sit job i Københavns Lufthavn, hvor hun arbejder med sygefravær blandt 1.100 medarbejdere i sikkerhed og service.

Det var ellers ikke meningen, at der skulle indgå en socialrådgiver, da hendes team blev dannet for fire år siden.

– De søgte en sygeplejerske med kendskab til helbredsproblemer, arbejdsmarked, vejledning og HR, men det lød som et job for mig, fortæller Anna van Zanten, som på det tidspunkt var sagsbehandler i Jobcenter Roskilde.

Hun har selv været med til at forme sin stilling i teamet, som også tæller en fysioterapeut og tre sygeplejersker, hvoraf den ene er teamleder.

– Alle kender en sygeplejerske og en fysioterapeut, men hvad kan en socialrådgiver byde ind med? Svaret er, at jeg får opgaven, så snart den har en paragraf hæftet på. Hvis jeg skal søge om sygedagpenge, flexjob eller hjælpemidler til en medarbejder, bliver jeg den primære kontaktperson.

Krise og sorg fylder

Teamet laver opsøgende arbejde i sikkerhedskontrol og servicefunktioner rundt om i lufthavnen. Mens sygeplejerskerne tilbyder at måle blodtryk, kredser Anna van Zanten om krise og sorg.

– Det er nemmere at fortælle om et dårligt knæ, end at ens mand har et alkoholproblem, men i kraft af min uddannelse møder jeg medarbejderen med forståelse for hendes situation og med refleksion over, hvilken hjælp hun har brug for.

Anna van Zanten bruger mere og mere tid på medarbejdere, som er fortvivlede over, at deres børn mistrives.

– Hvis barnet er på vej til at få en diagnose, hjælper jeg med at finde ud af, hvilke støttemuligheder der er i kommunen, hvilken rolle PPR har, og hvordan familien kan bruge patientforeningen.

Det tværfaglige samarbejde vender også den anden vej.

– Hvis det under en samtale viser sig, at et øget fravær skyldes, at medarbejderens barn er ved at blive udredt, men at det trækker ud, så kan jeg booke et møde med oversygeplejersken. Så læser han journalen igennem og vejleder i, hvilke spørgsmål medarbejderen kan stille lægerne. Jeg har et mere helhedsorienteret perspektiv end i jobcentret, så jeg er virkelig privilegeret.

Uhyggeligt tomme terminaler

Mens flyene stod bomstille under nedlukningen af Danmark, ændrede Anna van Zantens opgaver karakter: Hun vejledte om covid-19 og registrerede refusion i relation til corona. Hun tilbød også samtaler til dem, der blev afskediget, for at hjælpe dem videre. Men den største forskel oplevede hun i lufthavnen.

– Meget af tiden arbejdede jeg hjemmefra, men jeg kom også ud til de medarbejdere, som tog sig af fragtfly. Terminalerne var meget spøgelsesagtige. Det var underligt, for jeg trives med lufthavnens travle liv.


CV Anna Katharina van Zanten, 42 år

  • Administrativ supervisor i Security Health Management i Københavns Lufthavn
  • Uddannet socialrådgiver i 2007
  • Efteruddannelse: Den motiverende samtale, den løsningsorienterede samtale og den kognitive samtale. Her taget de fleste moduler på diplomuddannelsen i uddannelsesvejledning