”Døden behøver ikke at tage meningen ud af alting”

At være socialrådgiver på et hospice kan lyde tungt, men Tine Jørgensen oplever sit arbejde på Anker Fjord Hospice som livsbekræftende, hvor hun kommer tæt på mennesker i en svær tid. Hun er én af seks socialrådgivere, som i temaet fortæller om de mere sjældne socialrådgiverjob.

”Døden behøver ikke at tage meningen ud af alting”

Foto: Michael Drost-Hansen

Der sker noget inde i socialrådgiver Tine Jørgensen, når hun står foran døren til en hospicelejlighed.

– Jeg bruger altid et par sekunder på at tune ind på den patient og de pårørende, jeg skal møde. Det er jo deres midlertidige hjem, jeg er på vej ind i, og det synes jeg, man skal have respekt for. Samtidig tænker jeg over, hvad jeg skal tale med dem om, for tiden er som oftest knap, forklarer Tine Jørgensen.

Sekunderne er gået, og socialrådgiveren banker taktfast på døren, inden hun træder ind. Der er næsten helt stille i den store lejlighed. Patienten, en mand midt i 40erne, er blevet kørt ud på den tilhørende terrasse. Han ligger i sin hospitalsseng med udsigt til svajende siv og den store Ringkøbing Fjord, som alle lejligheder på Anker Fjord Hospice vender ud mod. Rundt om sengen står adskillige pårørende, skulder ved skulder. Tine Jørgensen går ud på terrassen og mærker straks en varm stemning, selv om de pårørende åbenlyst er kede af det; én aer patienten på kinden, en anden holder blidt fast i hans arm. Det er sandsynligvis et spørgsmål om ganske få dage, før han ikke er her mere.

På grund af mandens meget dårlige tilstand kan han kun kommunikere med små, besværede nik, og Tine Jørgensen henvender sig til hans hustru. Med sænket toneleje får hun forklaret, at hun er socialrådgiver, og hustruen følger med hende ud af hospicelejligheden.

– Patientens hustru har en masse spørgsmål, og det er fuldstændig normalt, at de pårørende har det. Jeg taler med hende om familiens råderum, når manden går bort, om begravelse og en masse praktiske ting. Det handler om at få etableret en god kontakt, så der opstår tillid og forståelse. Når mange af bekymringerne om for eksempel økonomi- og boligforhold er ryddet af vejen, så kan både patienten og de pårørende sænke skuldrene en anelse og lægge fokus på hinanden og på tiden, de er her på hospice, lyder det fra Tine Jørgensen.

Øger livskvaliteten

I 10 år har Tine Jørgensen været socialrådgiver og familieterapeut på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande, hvor indlæggelse og ophold tilbydes til mennesker med livstruende sygdom samt deres pårørende, som der også er plads til i de i alt 12 lejligheder. Én af Tine Jørgensens fornemmeste opgaver er at øge livskvaliteten for både patienter og pårørende. I det, der ofte er deres sidste tid sammen.

– Typisk er det sådan, at når patienter og deres familier kommer her på hospice, så har der længe været fokus på sygdom og det rent lægefaglige. Derfor er det måske blevet skubbet i baggrunden, at der, især hvad angår de pårørende, skal leves et liv nu og her, men også efter, siger Tine Jørgensen og fortsætter:

– Overraskende mange har ikke tjek på økonomiske forhold, og hvad der sker, når mennesker bliver alvorligt syge. Så det bruger jeg meget tid på at opklare. Det er selvfølgelig meget forskelligt, hvad der er sket tidligere i forløbet. Eksempelvis hvilken ydelse en patient eller en nær pårørende er på, og hvilken type hjælp og støtte de er blevet tilbudt. Nogle bliver grebet mere af systemet end andre gør, og det handler om at skabe den bedst mulige situation for familien som helhed.

Tine Jørgensen er derfor meget i kontakt med hjemkommunerne, andre offentlige instanser og forsikringsselskaber, som har afgørende betydning for processen.

– Jeg forsøger at gøre opmærksom på og bane vejen for, at man får det, man har krav på. Det betyder bare så meget i det samlede billede, hvis man ikke skal have økonomiske bekymringer. Det kan medvirke til, at en døende får ro på sine sidste dage, og at de pårørende kommer bedre gennem sorgen.

Masserer og bager pizza

Tine Jørgensen kom til Anker Fjord Hospice fra en stilling som familievejleder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Netop familiedelen har været omdrejningspunktet i det meste af hendes virke som socialrådgiver.

– Også her på Anker Fjord spiller familien og familieforhold en kolossal rolle, og jeg taler faktisk mere med de pårørende end med patienterne. Hver eneste tirsdag underviser jeg pårørende i den situation, de står i. Det handler om forsikringer, pensioner, bank, arv, testamente, begravelseshjælp, men også sorg og eksistentielle emner. Og så kan de komme til mig efterfølgende, hvis behovet er der, fortæller hun.

Igennem årene har Tine Jørgensen efteruddannet sig i blandt andet kognitive behandlingsmetoder og sorgrådgivning, ligesom hun har taget massagekurser. Efteruddannelserne passer glimrende til det bredspektrede billede af arbejdssituationer, hun bliver stillet over for i sin hverdag.

– Nogle gange er det nødvendigt at gå lidt anderledes til værks. Er det svært for børn eller unge at tale om, hvad der sker med deres mor eller far, så spørger jeg måske, om vi skal gå ned i vores køkken og bage pizza. Får vi skabt et bånd, så er det altså nemmere at åbne op, forklarer Anker Fjord Hospices socialrådgiver og familieterapeut, som giver endnu et eksempel på en alternativ vej at gå:

– Fornemmer jeg, at jeg sidder med en pårørende, som er meget presset og helt spændt op, så spørger jeg, om jeg må massere dem. For indimellem er der så mange informationer og ord at forholde sig til, og det er jo vores primære redskab som socialrådgivere, men det kan være befriende og givende at gøre noget helt andet og bryde lidt ud af rammerne.

Tovholder i Navigator-projekt

Alsidigheden og fagligheden, som Tine Jørgensen besidder, smitter af på hele huset. Anker Fjord Hospices leder, Herdis Hansen, uddyber:

– Når vi har en dygtig socialrådgiver som Tine, betyder det, at alle andre kan koncentrere sig om deres spidskompetencer. Og at vi ikke behøver at være opdateret på alle paragraffer og muligheder, der følger med, for det har vi en specialist på. Hun er en helt naturlig og meget vigtig del af den tværfaglighed, vi skal levere som hospice.

Endnu et lag på Tine Jørgensens arbejde er hendes rolle som tovholder for projektet Navigator, som har fungeret på Anker Fjord Hospice siden 2016. Navigator er målrettet sårbare efterlevende eller sårbare patienter, som kommer hjem fra hospice.

– Jeg har lige talt med en kvinde, som skulle hjem efter at have boet her i over en måned. Vi slipper hende ikke helt, for vi har matchet hende med en frivillig navigator, fordi vi vurderer, at hun selv og hendes mand vil have gavn af fortsat støtte i hverdagen, siger Tine Jørgensen.

Under et navigator-forløb tager én af projektets otte frivillige på ugentlige hjemmebesøg. Alt foregår i tæt kontakt med Tine Jørgensen, som især besvarer socialrådgiver-spørgsmål. Ved den afsluttende samtale deltager hun selv.

– I går var jeg i Holstebro for at afslutte et længere forløb hos en kvinde, der har haft det svært i tiden efter hendes mands død. For mange kan det være vanskeligt at omstille sig til en ny hverdag, og hvis man for eksempel er meget tynget af sorg, kan vi være med til at yde noget af den hjælp, der kan få dem bedst muligt videre. Det giver også en tilfredsstillelse i mit arbejde, at vi ikke bare slipper dem helt og lader dem sejle i egen sø.

Kollegasparring er afgørende

Med døden som bagtæppe i alle aspekter af sit arbejde kunne man foranlediges til at tro, at det ville blive tyngende i længden.

– Selvfølgelig opstår der svære og følelsesmæssigt hårde situationer, eksempelvis hvis det er børn, der mister en forælder. Selv om vi er på arbejde, så kan det påvirke, og det er derfor helt afgørende for mig at bruge mine kollegaer. I mine tidligere ansættelser havde jeg måske supervision hver anden måned, men her er det altså dagligt. Vores arbejdsdag er delt op i øer, hvor vi mødes og taler eller sparrer med hinanden, så der bliver samlet op på alt. Ellers fanger vi hinanden på gangene, hvis behovet opstår. Ledelsen har også blik for det og sætter konstant gang i forløb og projekter, som ruster os, så vi ikke ender med at brænde ud.

Mærker 56-årige Tine Jørgensen efter, kan hun tydeligt identificere, at hendes arbejde har gjort noget ved hende:

– Personligt har det rykket mig i en retning, hvor jeg sætter mere pris på de små ting i hverdagen, nærhed og samvær. Når man arbejder på et hospice, får man genindstillet sit indre kompas.

Arbejdsmæssigt bærer hun indstillingen med sig.

– Døden behøver ikke at tage meningen ud af alting. Jeg finder det meget meningsfyldt at være med til at finde sprækkerne og lukke lidt lys ind. Jeg synes, at jeg har et fantastisk og livsbekræftende arbejde, siger Tine Jørgensen og uddyber:

– Jeg kan meget konkret gøre en forskel i her-og-nu-situationer. Hver familie, der kommer her, er en ny historie, og jeg synes, at det er et privilegie at få lov til at komme så tæt på og gøre en forskel i en svær tid. Hele min samlede faglighed kommer i spil, og det er både udfordrende og inspirerende, at jeg møder så mange forskelligartede problemstillinger.


Bag om historien
Hvad laver en socialrådgiver? For mange er forestillingen om jobbet som socialrådgiver ofte lig med en stilling i de kommunale forvaltninger. Og det er da også her, at de fleste socialrådgivere arbejder. Men uddannelsen giver også adgang til usædvanlige og mere sjældne typer job.