Hun værner om soldaternes håb

Gitte Hansen har aldrig tænkt på Forsvaret som en jobmulighed, så det er et tilfælde, at hun hjælper soldater på fode igen, efter at de er kommet skadede hjem fra missioner i udlandet. Det er hun så glad for, at hun gør det på 12. år.

Hun værner om soldaternes håb

Foto: Lisbeth Holten

Det ene øjeblik sidder socialrådgiver Gitte Hansen over for en soldat, som lider af posttraumatisk stressbelastning efter en mission i udlandet og gerne vil have en servicehund, som kan berolige ham, når angsten melder sig. Det skal hun hjælpe ham med at søge om. Det næste øjeblik tager hun sig af en værnepligtig med hjemve.

– Soldaterrollen signalerer styrke, så der er meget skam forbundet med, at man har svært ved at klare sig. Derfor er det rart for soldaterne, at de kan henvende sig til en, som ikke er i uniform, siger Gitte Hansen.

Hun er en af tre socialrådgivere på Forsvarets Veterancenter i Slagelse. Hendes primære opgave er at arbejde med soldater, som kommer hjem fra internationale missioner med fysiske eller psykiske skader. De fleste har PTSD.

– Forsvaret passer godt på sine soldater. Hvis soldaten ikke kan udsendes igen, kommer han eller hun i rehabilitering, hvor vi arbejder på, at soldaten inden for et til tre år kan blive selvforsørgende i et andet job i eller uden for Forsvaret. Det kan også være, at vedkommende skal i fleksjob eller have førtidspension, fortæller Gitte Hansen, som udreder soldatens situation.

Langt de fleste sager er med soldater, som har været i Afghanistan eller Irak, for de har været på hårde missioner.

– Jeg arbejder også med folk, som var udsendt til Balkan for 30 år siden.

Hun vurderer også, hvordan veterancentret kan støtte de tidligere soldater, men kun nuværende ansatte kommer i rehabilitering med løn.

Tryghed og nærvær

Gitte Hansen arbejder sammen med psykologer, beskæftigelsesvejledere, børnefaglige specialister og opsøgende rådgivere – herunder socialrådgivere og pædagoger.

– Vi er 14 medarbejdere i huset. Hver anden onsdag er vi sammen hele dagen og taler om faglige problemstillinger og fordeler nye sager. Det tværfaglige samarbejde er afgørende for, at vi kan lave en helhedsorienteret indsats. Det er dejligt, at vi kan sparre med hinanden.

I arbejdet med soldaterne har Gitte Hansen fokus på relationsarbejdet, da tryghed og tillid er en forudsætning for at skabe forandring. Kunsten er at møde soldaterne med nærvær uden at blive privat.

– Jeg kan huske udtrykket ’at blive i egen sko’ fra min uddannelse. Som professionelle skal vi være bevidste om, at vi i relationen er ligeværdige med soldaten, men vi er ikke ligestillede. Derfor får vi som team supervision hver anden måned af en ekstern psykolog.

Supervisionen går primært på sager om soldater, som har været udsendt, hvor Gitte Hansen og hendes kolleger blive berørt af det, soldaterne har været ude for.

– Vi følger dem i lange forløb, og bedst som det går godt, kan de få tilbagefald. Det kan være svært at håndtere, men jeg skal bevare overblikket, så det er nødvendigt at få supervision. Som en af mine kolleger siger, så skal vi bære håbet, for soldaterne kan have svært ved at tro på, at der er noget positivt i deres fremtid. Vi skal præsentere dem for muligheder og samtidig forsikre dem om, at vi nok skal støtte dem.

Tager hånd om pårørende

Man kan ikke vide, hvad der vil ske på en mission. Alligevel er Gitte Hansen med til at forberede soldaterne og deres pårørende på, hvad der venter.

– Vi samler dem før udsendelsen til et arrangement, hvor de får et oplæg om det område, soldaterne skal ud til, og jeg fortæller, hvad det er vigtigt at planlægge, inden de tager afsted: Hvordan får de hjemmet til at fungere? Hvem skal styre økonomien? Hvordan forbereder man børnene på, at mor eller far bliver sendt ud i et halvt år, og hvem kan aflaste? Hvordan håndterer parterne afsavnet, og hvordan inddrager den pårørende sit netværk, så han eller hun får støtte, når det bliver svært? Det kan især være hårdt for pårørende, når soldaten er i et område med krig, og medierne rapporterer om kampe.

– De pårørende kan blive angste for, at soldaten kommer til skade. Den angst skal de være forberedte på. Jeg fortæller dem om typiske reaktioner, så de ved, at deres reaktioner er normale, men hvis de pårørende får det psykisk svært, kan de få en samtale med enten os eller en psykolog. Vi er der som et sikkerhedsnet.

Fokus på efterreaktioner

Under udsendelsen samler veterancentret de pårørende til en midtvejsorientering for at følge op på, hvordan det går, og forberede dem på, hvordan det bliver at få soldaten hjem på orlov i ti dage.

Og lige inden soldaterne kommer hjem, bliver de pårørende inviteret til debriefing, hvor en psykolog eller socialrådgiver fortæller om typiske efterreaktioner, som de og soldaten kan opleve.

– Soldaten er vant til at leve under en bestemt struktur og også til at være sammen med mange mennesker og ofte i højt beredskab, så det tager lidt tid for dem at komme tilbage til hverdagen. Særligt for soldater, som bor alene, kan hjemkomsten være svær. Vi fortæller, hvor de kan henvende sig, hvis de ikke kan vænne sig til at være tilbage.

Værnepligtige giver modvægt

Der er en stor kontrast mellem en soldat, som har sat livet på spil, og en værnepligtig med hjemve. For Gitte Hansen giver de værnepligtige en modvægt til de tungere sager.

– De fleste værnepligtige har problemer af mindre omfang, men det kan være slemt nok set fra deres situation: De skal bo på flersengsstuer og skal se ordentlige ud i tøjet, de bliver vækket klokken fem om morgenen og beordret ud at løbe, de bliver talt til på en anden måde, end de plejer, og de er måske lige flyttet hjemmefra. Der bliver i det hele taget stillet mange krav. Mange får et chok, og vi appellerer til, at de kommer forbi os, så vi kan hjælpe dem med at gøre den første tid overskuelig.

I bund og grund har de brug for omsorg. Derfor tænker Gitte Hansen i relationer og skaber tillid og tryghed ved at anerkende dem og være nysgerrig efter, hvordan de har det.

– Jeg bruger meget humor, for det kan være forløsende. De værnepligtige er Forsvarets fundament, så det er vigtigt at yde støtte til dem.

Tidligere var Gitte Hansen ansat i en døgninstitution, som desværre lukkede. Men hun er glad for skiftet.

– Forsvaret er en fantastisk verden at komme ind i. Soldaterne er meget passionerede i deres arbejde, og der er højtideligheder med parader, flotte uniformer og overrækkelse af medaljer. Nogle vil måske kalde det gammeldags, men jeg synes, det er smukt, at Forsvaret holder fast i traditionerne.


CV Gitte Hansen, 59 år

  • Socialrådgiver i Forsvarets Veterancenter på Gardehusarkasernen i Slagelse
  • Uddannet i 1994
  • Efteruddannelse: Diplomuddannelse i børn og unge, børnegruppelederuddannelse, Prep-underviser (kommunikation i parforhold), NLP-uddannelse