Mit yndlingsord: Recovery

Af Priya Helene Tietze, socialrådgiver i Myndighed for Psykiatri og Socialt Udsatte, Randers Kommune

På min arbejdsplads arbejder vi recovery-orienteret. Vi tager altid udgangspunkt i borgernes håb, ønsker og drømme. Det betyder, at jeg arbejder i en mere ligeværdig relation, hvor jeg stiller min faglige viden til rådighed for borgeren.

Indsatsen skal give mening for den enkelte. Hvis borgeren ønsker at arbejde med at kunne mestre at købe en sodavand i Netto, så er det dét, vi går med. Uanset om andre måtte synes, at tøjvask er mere ”nødvendigt og rigtigt” at mestre. Vi hjælper borgerne til at leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt – med en tro på at komme sig. Derfor er recovery mit yndlingsord.