”Jeg ville tættere på mennesker”

Mare Tomicic sprang fra et studie på RUC til socialrådgiveruddannelsen – for at lære, hvordan man arbejder med mennesker i praksis. Som nyuddannet er hun stadig i gang med at lære og er glad for sit job.

”Jeg ville tættere på mennesker”

Foto: Lisbeth Holten

Jeg tog en omvej til socialrådgiverstudiet. Efter to sabbatår begyndte jeg på RUC, og jeg fik næsten en bachelor – og tog så orlov og fik undervejs arbejde på en socialøkonomisk virksomhed. Jeg havde blandt andet læst pædagogik og kultur- og sprogmødestudier på RUC, så jeg tænkte, at jeg sagtens kunne arbejde med mennesker. Men det var svært at omsætte den teoretiske viden om at arbejde socialt – jeg havde jo ikke lært, hvordan man arbejder en til en og med det relationelle. Det gav mig puffet til at søge et studie tættere på mennesker. Derfor søgte jeg ind på socialrådgiveruddannelsen.

Jeg glædede mig til at komme ud i praktikken, hvor jeg var i den boligsociale enhed i Gladsaxe Kommune. Jeg lærte rigtig meget om, hvordan man som socialrådgiver skal kunne navigere på mange planer og være tovholder. Man skal have overblik over loven, over relevante enheder og forvaltninger og have en bred målgruppeforståelse: Der er langt fra en voldsramt kvinde på krisecenter til en voldsdømt indsat i et fængsel.

Vild start

De erfaringer hjalp mig, da jeg blev færdiguddannet for et år siden og fik job i Borgercenter Handicap, hvor jeg arbejder med unge med en autismediagnose. Dem havde jeg ikke lært om på uddannelsen. Det var en vild start, for jeg begyndte med fuld sagsstamme på omkring 50 sager sideløbende med introforløbet. Min telefon ringede jo den første dag, og jeg kendte ikke navnet på borgerne. Nu har vi fået et bedre introforløb, hvor vi har fået en fast mentor for nyansatte, som man har tilknyttet i seks måneder, og man begynder med en halv sagsstamme i nogle måneder. Det er meget bedre.

Jeg er stadig i gang med at lære og er glad for mit job. Det har været en god dag for mig, når en borger har søgt om eksempelvis botilbud, og jeg har lavet en faglig vurdering, der bakkes op af visitationen. Så bliver både min faglighed og borgerens ønske og behov tilgodeset. Det er virkelig dejligt.

Mit ønskejob? Om nogle år vil jeg nok gerne arbejde i en frivillig organisation. Ved siden af studiet har jeg været frivillig i Settlementet. Som frivillig oplever man et tab af magt, for man kan ikke afgøre noget og har ingen myndighed – men der er meget autonomi, og man hjælper i øjenhøjde med borgerne. Det kan jeg godt lide. Mit frivillige arbejde gør også, at jeg kan kigge på min rolle som socialrådgiver med et andet blik. Hvorfor skriver vi eksempelvis afgørelser, som vi gør? Jeg oplever jo i Settlementet, at mange ikke forstår dem.

I det hele taget er jeg optaget af faget, men også af vores arbejdsvilkår. Derfor meldte mig ind i SDS (Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, red.) under studiet, fordi det er vigtigt, at der nogen, som har vores stemme. Og jeg er fortsat medlem, nu af DS (Dansk Socialrådgiverforening, red.), fordi det er svært at gøre noget ved lønspørgsmål og arbejdsbetingelser, hvis det ikke sker på en organiseret måde i de fora, hvor indflydelsen er.


I podcasten ’På vej mod at blive socialrådgiver’ fortæller både studerende og socialrådgivere om, hvorfor de har valgt socialrådgiveruddannelsen.

Podcasten er lavet af Socialrådgiveruddannelsen Campus Holstebro.
Lyt med, hvor du plejer at lytte podcast.


Er du studerende? Som studerende koster det kun 36 kroner pr. måned at være medlem af SDS. Du kan melde dig ind på  socialraadgiverstuderende.dk/bliv-medlem.

Som medlem af SDS kan du deltage i forskellige arrangementer som ’Land godt i praktikken’ og ’Jura Brush Up’. Få også rabat på studiebøger samt andre gode tilbud.


CV Mare Tomicic
34 år, København

  • Siden 2022: Københavns Kommune, Borgercenter Handicap, Ungeafdelingen
  • 2022: Uddannet socialrådgiver fra Københavns Professionshøjskole, Interkulturel linje
  • 2017: Frivillig i Settlementet