DEBAT: Drop proceskrav og styrk livsmestring

"Folkeskoler og uddannelsesinstitutioner har et tættere samarbejde med børnefamilieområdet."

Trods forskellige politiske initiativer og projekter i de seneste 20 år oplever jeg fortsat, at det er en stor udfordring at få unge til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. De seneste tal viser, at cirka 42.000 unge under 25 år hverken er i uddannelse eller job.

Det er der forskellige årsager til. Det er min erfaring, at mange unge i jobcenteret har psykiske vanskeligheder. De har svært ved at indgå i fællesskaber. Typisk har mange af dem haft det svært i skolen med højt fravær og dårlige, faglige egenskaber. Og de unge har ofte svært ved at tro på sig selv.

Vi skal erkende, at ungdomsårene er en særlig periode: der er mange ting på spil i forhold til udvikling, at lære at stå på enge ben, afklaring af problematikker og erkendelse af, at man har et problem.

Derfor må vi stoppe med at have fokus på proceskrav og i stedet have mere fokus på progressionen af den enkelte unge, og hvad der skal til for, at den unge lykkes. Jeg mener, at der er brug for beskæftigelsestilbud, hvor der også er mulighed for at arbejde med de unges psykiske problemstillinger. Beskæftigelsestilbuddene bør også have større fokus på livsmestring og trivsel. Derudover er der brug for, at der er flere uddannelsesinstitutioner, som er tilpasset målgruppen af unge med ADHD, autisme og angst.

Jeg mener, at kommunerne skal fortsætte med at have fokus på intentionerne med KUI (Den Kommunale Unge Indsats) og med at arbejde med at lave tilbud, som passer til de unge, og ikke putte dem i bestemte kasser. Man kan allerede starte i folkeskolen, hvor der kan laves flere individuelle forløb med mere praktik, hvis eleven ikke trives med de boglige fag. Og her er det afgørende, at folkeskoler og uddannelsesinstitutioner har et tættere samarbejde med børnefamilieområdet, og at der er fokus på overgange, hvor vi sammen forsøger at lave en koordineret og samlet plan.


Af Anne Madsen, socialrådgiver, leder af Ungeenheden i Gladsaxe Kommune