På farten for at hjælpe ofre for menneskehandel

Når socialrådgiver Line Andersen har akutvagt i Center mod Menneskehandel i Aarhus, ved hun aldrig, hvor i landet hun slutter sin arbejdsdag. Hun rykker ud for at hjælpe potentielle ofre for menneskehandel i alle politikredse i Jylland.

På farten for at hjælpe ofre for menneskehandel

Foto: Michael Drost-Hansen

– Når jeg slår øjnene op om morgenen, ved jeg aldrig, hvor i landet jeg slutter min arbejdsdag. Hvis jeg har akutvagt, kan politiet ringe fra Padborg. De fortæller, at der er kommet en bil over grænsen, hvor en af passagerne er en kvinde, som ikke vil oplyse, hvad hun skal her i landet. Politiet vurderer, at det virker mistænkeligt – og vil gerne have, at jeg kommer og tager en udredende samtale med kvinden for at afdække, om hun eventuelt er offer for menneskehandel.

Socialrådgiver Line Andersen arbejder i Center mod Menneskehandel i Aarhus, og bruger en stor del af sin tid på landevejene i sin hvide Renault Clio, når hun kører ud for at hjælpe potentielle ofre for menneskehandel i alle politikredse i Jylland. Fra Padborg til Skagen.
Line Andersen har akutvagt cirka to gange om ugen. Hun deler vagterne med sine to socialfaglige kolleger i Jylland og seks socialfaglige kolleger, som dækker Sjælland og Fyn. I alt fem af kollegerne er socialrådgivere.

Undergrundsverden

Når Line Andersen tager ud i landet, sker det ofte i tæt samarbejde med politiet. Selv om hun ikke altid ved, hvad hun kommer ud til, føler hun sig tryg i jobbet.

– Jeg bevæger mig i en verden, som rigtig mange mennesker bliver overrasket over findes i Danmark. En undergrundsverden, hvor jeg møder potentielle ofre for menneskehandel i alt fra faldefærdige huse langt ude på landet til flotte hotellobbyer i de større byer i Jylland, hvor jeg har aftalt at mødes med de potentielle ofre for menneskehandel. De fleste af de identifikationssamtaler, som jeg foretager, foregår dog hos politiet eller på et asylcenter.

– Nogle gange vurderer vi, at det er bedst at tage to afsted. Men når vi kommer ud, så har politiet typisk været der først. Og de potentielle ofre for menneskehandel har sagt ja til at tale med os med henblik på at få hjælp. Det er ikke alle, der tager imod hjælp. Så får de vores kort og kan kontakte os, hvis de får brug for hjælp.

I 2022 modtog Center mod Menneskehandel 384 henvendelser, som førte til, at 235 personer blev udredt for tegn på menneskehandel. Politiet står bag de fleste henvisninger, og flertallet af de henviste personer kommer fra prostitutionsmiljøet.

Langt de fleste handlede kvinder i Danmark kommer fra Rumænien, Thailand og Nigeria. De kriminelle bagmænd får kvinderne til Danmark og lover dem et bedre liv – men det er et løfte, der ofte bliver erstattet med en stor gæld, som det er svært for kvinderne at komme ud af.

Men også i restaurations- og byggebranchen dukker der jævnligt sager op, hvor folk kommer til Danmark under falske forudsætninger, og hvor der er mistanke om menneskehandel til tvangsarbejde.

– Folk kommer fra for eksempel Algeriet, Marokko og Rumænien i den tro, at de skal arbejde i byggebranchen og tjene nogle penge – og så lever de under nogle kummerlige forhold. De kan blive tvunget til at arbejde 15 timer om dagen, nogle gange til klokken tre om natten til en minimal løn, og så bor de eksempelvis 10 personer på et lille værelse.

Prostitution og betleri

Forleden var Line Andersen og ­kollegerne ude på landevejene, fordi alle landets politikredse i samarbejde med Europool havde fokus på af finde ofre for menneskehandel, som var beskæftiget med prostitution, betleri og tvangsarbejde.

– Jeg rykker ud og møder de potentielle ofre for menneskehandel enten før eller efter politiets afhøring. Vores opgave er at få udredt og identificeret personen så godt som muligt. Hvordan er de kommet til Danmark, og hvilke forhold arbejder de under? Vores observationer er mindst lige så vigtige som det, de fortæller. Er der nogle spørgsmål, som de undviger? Kan man fornemme, at der er en bagmand, som de er bange for og de derfor ikke vil fortælle deres historie? Og er der en trussel i forhold til deres sikkerhed?

Andre aktioner har fokus på transportbranchen, hvor lastbilchaufførerne ved grænsen bliver kaldt ind til siden, og hvor blandt andre medarbejdere fra Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen, politiet og Center mod Menneskehandel er til stede for at tjekke, om de forskellige regler bliver overholdt – og om der er ofre for menneskehandel.

Hviler i sin faglighed

– På baggrund af udredningen udfylder vi et skema, som vi sender til Udlændingestyrelsen, som laver den endelige afgørelse i forhold til, om der er tale om menneskehandel – og læner sig op ad vores vurdering.

I den sammenhæng understreger Line Andersen, at det er en vigtig kompetence at kunne aflæse og afkode andre menneskers situation, at have overblik og være god til at koordinere.

– Det er afgørende at kunne holde hovedet koldt og at kunne mentalisere situationen. At være bevidst om, hvad andre mennesker bringer med ind i rummet, som du ikke kan se. Og så skal man kunne hvile i sin faglighed. Det er dine vurderinger, de skal være skarpe, og du skal stå på mål for dem. Der er rigtig mange facetter i det her job, som gør det superspændende. Og man skal holde tungen lige i munden.

Hvis en person er truet på sin sikkerhed, vil Line Andersen typisk få vedkommende indkvarteret på et krisecenter, hvor hun er med til at lave en plan for det videre forløb. Typisk træder der en refleksionsperiode på 30 dage i kraft, hvor Line Andersen skal finde ud af, om vedkommende ønsker at rejse tilbage til sit hjemland, og om der er en organisation i eksempelvis Nigeria, som kan hjælpe med reintegrationen.

Hvis Center mod Menneskehandel – i et tæt samarbejde med Hjemrejsestyrelsen og DRC (Dansk Flygtningehjælp) – vurderer, at en person er offer for menneskehandel, har personen ret til at modtage hjælp i form af indkvartering, beskyttelse, lægehjælp og støtte til at vende tilbage til sit hjemland.

Line Andersen fortæller, at ofre for menneskehandel, som vender tilbage til deres hjemland for at blive reintegreret, får cirka 10.000 kroner med til at klare sig for i den første tid. De får rejseudgifterne dækket, og derudover kan der typisk i samarbejde med en organisation i hjemlandet bevilges 50.000 kroner til at opstarte en levevej for at forebygge, at de havner i en meget sårbare situation igen.

Virkeligheden overgår fantasien

Line Andersen erkender, at det er svært ikke at blive påvirket af de barske skæbner, som hun møder på sin vej.

– I hver en situation, i hver en fortælling er der noget, hvor jeg tænker: Gud, hvis jeg havde været udsat for det, så er det ikke sikkert, at jeg havde stået her i dag, siger hun med nærmest en hvisken.

– Virkeligheden overgår fantasien. I sagerne om nogle af de unge piger, som er blevet handlet til nærmest slaverilignende forhold, har jeg set, at det er deres egen familie, som står bag. Pigerne har været udvidende om, hvad der skulle ske, og har troet på, at deres familie ville dem det godt. Og dem kan vi ikke sende tilbage til familien.

Hun oplever dog, at en del af ofrene for menneskehandel på trods af de traumatiske oplevelser, kommer sig forholdsvis hurtigt, når først de er blevet hjulpet ud af situationen. Line Andersen pointerer, at for mange vil traumet dog altid sidde i krop og sjæl.

– At mennesker, der har været udsat for så meget, stadig har en gejst og lyst til at leve, det er livsbekræftende. Jeg får indblik i, hvor barsk verdenen kan være, men jeg går også ind og hjælper sårbare mennesker fra hele verdenen, som ikke har andre muligheder.


CV Line Andersen, 39 år

  • Socialfaglig konsulent ved Center mod Menneskehandel
  • Uddannet socialrådgiver i 2009.
  • Efteruddannelse: SSP-uddannelsen, Den sociale diplomuddannelse: Unge i sårbare og udsatte positioner
  • Kognitiv adfærdsterapi samt diverse kurser i formidling og kulturforståelse

Lyst til at skifte job?
Har du brug for sparring og coaching om karriere og kompetenceudvikling, så ring til Dansk Socialrådgiverforening Karrieretelefon på 33 93 30 00 mandage fra kl. 15-18.

» Læs mere på socialraadgiverne.dk/karrieretelefonen