LEDER: Løn skal ikke bestemmes af køn

"Rapporten er et vigtigt første skridt på vejen mod at skabe en fælles forståelse af problemet."

LEDER: Løn skal ikke bestemmes af køn

Foto: Lisbeth Holten

En klog person sagde engang, at det ikke handler om at beskrive verden, men om at forandre den. Det er jeg både enig og uenig i. Enig, fordi det kun kan gå for langsomt med at skabe positive forandringer som at rette op på, at vi, der arbejder i fag med mange kvinder, får mindre i løn end andre. Uenig, fordi forandringer i et demokrati kræver, at vi først får en nogenlunde fælles forståelse af, hvad problemet er.

Derfor er jeg på den ene side frustreret over, at vi i Danmark ikke for længst har gjort op med løngabet mellem det, man engang kaldte for ’mandefag’ og ’kvindefag’. På den anden side er den rapport, som Lønstrukturkomitéen kom med 13. juni, et vigtigt første skridt på vejen mod at skabe en fælles forståelse af problemet, så vi kan tage fat på at løse det.

Rapporten slår to ting fast, som er afgørende for det videre arbejde for ligeløn.

For det første er der en klar og tydelig tendens til, at fag med mange kvinder giver mindre i løn end andre fag. Det betyder ikke, at alle, der arbejder i fag med mange kvinder, får mindre i løn end andre. Men det betyder, at lønnen for blandt andre socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger i gennemsnit er lavere end for andre fag med samme uddannelseslængde.

For det andet viser rapporten, at vi, der har taget en mellemlang videregående uddannelse, i gennemsnit får markant mindre i løn end dem, der har taget en lang videregående uddannelse – mens vi får omtrent samme løn som dem, der har taget en kort videregående uddannelse.
Begge dele er et problem. Løn skal ikke bestemmes af køn, men den skal påvirkes af uddannelse.

Rapporten fra Lønstrukturkomiteen er kun det første, spæde skridt på vejen mod ligeløn. Men den giver os et fundament at arbejde videre på. Næste skridt er forhandlingerne med arbejdsgiverne og regeringen til efteråret og overenskomsterne næste forår. Det bliver ikke nemt, men vi fortsætter kampen.