Forskeren: ”Social arv virker ikke ens for alle”

Ny forskning viser, at for børn fra familier med lav indkomst har forskelle i uddannelse meget lille betydning for, hvem der klarer sig bedst målt på indkomst. Her er det i stedet langt det mest afgørende, om man som voksen får et job eller ej.

Hvorfor lave sådan et studie af forældres indkomst?

Fordi vi interesserer os for social arv og mobilitet – og vi synes, der manglede nuanceringer i vores viden. For vi har ikke grund til at tro, at social arv virker ens for alle. Vores analyse viser, at kilderne til social arv adskiller sig alt efter familiers indkomstniveau.

Hvad kiggede I på?

Vi har kigget på forældrenes gennemsnitlige indkomst, mens børnene var mellem 8 og 14 år – og så har vi kigget på børnenes indkomst, når de er først i 30’erne. Og på den baggrund har vi undersøgt hvor meget af det, der kan forklares med forskelle i børnenes beskæftigelse og uddannelse.

Hvilke forskellige faktorer gør, at de ”arver” indkomsten?

Hvis forældrene har en middelindkomst, så er uddannelse vigtig for, at børnene skal få en højere indkomst. Mest overraskende var det, at for familier med lav indkomst, spiller beskæftigelse en kæmpe rolle. Når børn fra lavindkomstfamilier også får lav indkomst, skyldes det, at de lige som forældrene har problemer med beskæftigelsen. Det vil sige, at beskæftigelse er deres første og største hindring for social mobilitet – og hvis de kan overkomme den, så er det næste at få uddannelse, hvis de ikke vil ”arve” deres forældres lave indkomstniveau.

Det sidste interessante fund handler om det, der sker helt i toppen af indkomstfordelingen – den øverste tiendedel. Her forklarer beskæftigelse ingenting i forhold til indkomsten. Der er ikke et problem, for de er alle i beskæftigelse. Uddannelse forklarer heller ingenting. Den helt store spiller er afkast af kapitalindkomst – så børnene ender med at få mange penge, fordi der går kapital i arv.

Hvad kan en socialrådgiver bruge jeres studie til?

Hvis vi har et ønske om social mobilitet, så skal vi kigge på menneskers livssituation – og der er ikke kun én kur. Det er forskellige faktorer, der gør, at vi ligner vores forældre. Uddannelse bliver ofte fremhævet, men vores studie tyder på, at beskæftigelse altså betyder meget også. Når det er sagt: Det er vigtigt, at vi kigger på social arv i indkomst – men social arv er jo så meget mere end det. Det er en klar begrænsning. Vi kigger ikke på kriminalitet, stofmisbrug, ulighed i sundhed også videre. Det er jo det, socialrådgiverne også skal forholde sig til.


Anders Hjort-Trolle er forsker ved RockwoolFonden. Han beskæftiger sig med social ulighed, komparative studier, famileøkonomi og arbejdsliv samt uddannelse. Han står sammen med Rasmus Landersø bag analysen: “The Different Sources of Intergenerational Income Mobility in High and Low Income Families.” The Rockwool Foundation Research Unit. Study Paper no. 195.