”Vi er blevet bedre til at støtte kvinderne til at komme ind på arbejdsmarkedet”

Socialrådgiver Jannie Brogaard fortæller, at nøglen bag Aalborg Kommunes succes med at få flere kvinder med indvandrerbaggrund i fleksjob blandt andet er hyppig kontakt med kvinderne, indblik i deres udviklingspotentiale, nedsat sagstal og kompetenceudvikling.

”Vi er blevet bedre til at støtte kvinderne til at komme ind på arbejdsmarkedet”

Foto: Cathrine Ertmann

Socialrådgiver Jannie Brogaard er fuld af begejstring, når hun fortæller om Aalborg Kommunes succes med at få kvinder med indvandrer- og flygtningebaggrund i fleksjob. Og tallene taler for sig selv. Sidste år lykkedes det at få 36 procent flere kvinder i fleksjob end i 2022.

Socialrådgiverne og virksomhedskonsulenterne i ’Job og Integration’ samarbejder tæt og mødes med kvinderne hver eller hver anden uge, hvor støtten og hjælpen til kvinderne hele tiden finjusteres. Derudover har Aalborg Kommune investeret i et markant lavere sagstal, som matcher Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal på området.

Jannie Brogaard har således 30 sager mod normen på 50-60 sager, og hun understreger, at det er afgørende for reelt at kunne lave en helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt indsats.

– Kvinderne oplever at få den rette støtte og hjælp, fordi vi har hyppig kontakt. Vi ser dem ikke kun hver anden eller tredje måned, men en gang om ugen eller hver 14. dag. Vi har kvinder, som er kommet i fleksjob hos for eksempel en tandtekniker, i institutionskøkkener og på et apotek.

Fokus på kvindernes ønsker

Tæt kontakt og et halveret sagstal er kun nogle af ingredienserne i opskriften på succes. Jannie Brogaard pointerer, at det også er afgørende, at socialrådgiverne og virksomhedskonsulenterne får den rette kompetenceudvikling, så de kan matche målgruppens komplekse udfordringer.

Sammen med sine kolleger har hun været på kursus i LØFT-metoden, som handler om at fokusere på kvindernes ønsker for fremtiden og deres ressourcer, frem for på deres problemer og mangler.

– Vi er meget grundige i vores undersøgelsesfase, så det, vi stiller krav om, er tilpasset den enkelte kvindes udviklingspotentiale og mulighederne på arbejdsmarkedet. Antallet af timer i praktik er typisk lavt i starten for så at trappe op, når kvinderne er klar til det. På den måde er vi blevet bedre til at støtte kvinderne til at komme ind på arbejdsmarkedet.

Traumebevidst samtaleforløb

Som en del af kurset har socialrådgiverne også fået kompetencer til at gennemføre et traumebevidst samtaleforløb med borgerne. Fokus er på konkrete teknikker og redskaber, som kan forbedre borgernes søvn, hjælpe dem med at håndtere mareridt og triggere og støtte dem i at skabe struktur og forudsigelighed i hverdagen.

– Det kan være afgørende, at der bliver taget hensyn til støjniveau og pludselige lyde, som kan trigge kvinden følelsesmæssigt, fordi det minder om ubehagelige oplevelser fra eksempelvis krig eller ophold i en flygtningelejr, forklarer Jannie Brogaard og fortsætter:

– Det er vigtigt, at vi får lavet klare aftaler med arbejdsgiverne om, hvordan kvinderne håndterer det i situationen – og at arbejdspladsen kan rumme det. For eksempel at en kvinde spontant kan have brug for at tage en pause for at lave nogle af de meditative og fysiske afslapnings­øvelser, som vi har introduceret kvinderne for, og som kan hjælpe dem med at komme ud af alarmberedskabssituationen.


CV Jannie Brogaard
38 år, Nørresundby.

 • 2020 –
  Job og Integrations­huset, Aalborg Jobcenter
 • 2019 – 2020
  Elevcoach, Aalborg Handelsskole
 • 2013 – 2019
  Beboerkonsulent i Helhedsplanerne ved hhv. Hasseris Boligselskab og Himmerland Boligforening
 • 2010
  Uddannet socialrådgiver, Via University College, Aarhus.