Socialrådgiveren 01/24

Indhold

Sådan varmer i op til afstemning om OK24

Lige nu kæmper Dansk Socialrådgiverforening for bedre løn og arbejdsvilkår til dig og dine fagfæller. Vi har brug for jeres opbakning for at sikre det bedst mulige resultat af forhandlingerne om en ny overenskomst (OK24). Læs med her og kom i OK-stemning med dine kollegaer.

Autisme og ADHD: Når hjernen er designet til at være anderledes

Antallet af børn og unge med autisme og ADHD er steget voldsomt på få år. Børnepsykiater Per Hove Thomsen og specialpsykolog Louise Meldgaard Bruun forklarer årsagerne og kommer med bud på, hvordan det stigende behov for målrettede indsatser kan håndteres. De pointerer, at hurtig hjælp er afgørende for at forebygge, at belastningsreaktioner udvikler sig til langvarig mistrivsel

LEDER: Wind of Change

"Jeg er både utroligt lettet, glad og stolt over, at vi i fællesskab har formået at styrke fundamentet under vores forening."

PRAKSISKLUMMEN: Vi skal huske varsomheden

"Vi skal huske, at det for familierne er et kæmpechok, når kommunen kommer og kigger. Vi skal gøre os umage og lytte. Særligt efter det, der kan udfordre vores egen forforståelse."

JURA: Barnets lov – Regler for sagsbehandling i handicapsager

Med barnets lov blev reglerne om tildeling og udmåling af handicapkompenserende ydelser i vidt omfang overført uændret fra serviceloven til barnets lov. Nye regler om formål, principper, rettigheder og sagsbehandling kan dog give anledning til tvivl om, hvilke processuelle regler, der gælder.

Analyse: Udsatte unge er uden job og uddannelse i mange år

De mest udsatte unge ryger hurtigt ud af uddannelses­systemet efter grundskolen. En stærk folkeskole, en styrket ungeindsats i kommunerne og øget brug af den forberedende grunduddannelse, FGU’en, kan nedbringe antallet af unge uden job og uddannelse.

Økonomi er alt for vigtig til at overlade til økonomer

Hvordan kan socialrådgivere bruge økonomi som et værktøj til at fremme den socialfaglige indsats? Forsker Ida Schrøder argumenterer i bogen ”Økonomi uden tal” for, at socialrådgivere faktisk tager hensyn til økonomi i deres arbejde, uden at det går ud over hverken indsatsen eller de mennesker, som har behov for den. Den økonomifaglighed bør økonomer og lovgivere tage ved lære af, opfordrer hun.