LEDER: Wind of Change

"Jeg er både utroligt lettet, glad og stolt over, at vi i fællesskab har formået at styrke fundamentet under vores forening."

Siden september har jeg gået og fløjtet Scorpions hit ”Wind of Change”. Den poppede op i mit hoved, efter vi indkaldte til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Socialrådgiverforening på baggrund af en analyse, der pegede på et stærkt behov for forandring. Jeg synes, der er meget håb i sangen. Og efter at et massivt flertal på 91 procent af de delegerede socialrådgivere 12. januar vedtog en markant omorganisering af DS, er jeg også utroligt håbefuld på vegne af vores fællesskab. Vi har nu fået et stærkt demokratisk mandat til at gennemføre de store forandringer, der skal øge vores handlekraft som fagforening.

Baggrunden er, at Dansk Socialrådgiverforening har økonomiske udfordringer, som kræver besparelser her og nu, og at andelen af socialrådgivere, der er medlem af DS, er faldet de seneste år. Derfor er der brug for at handle, både på den korte bane – det gør vi med et nyt budget og sammenlægningen til en enhedsorganisation – og på den lidt længere bane, som vi gør med vedtagelsen af en strategisk udviklingsplan. Planen indeholder blandt andet en styrket studieindsats, forbedret rådgivning og medlemsservice, fastfrysning af kontingentet og en stærkere indsats for at forbedre socialrådgivernes arbejdsmiljø.

Så store og visionære beslutninger kræver stort mod at træffe, og derfor er jeg både utroligt lettet, glad og stolt over, at vi i fællesskab har formået at styrke fundamentet under vores forening. Et fundament, der ikke kun handler om udfordringerne nu og her, men også baner vejen for et stærkere fagligt fællesskab tæt knyttet til hvert enkelt medlem.

Nu er den første grundsten i fundamentet lagt. Den næste handler om vores politiske organisation og at sikre, at den repræsenterer medlemmerne bedst muligt. Jeg er sikker på, at vores stærke fællesskab også her kan træffe nogle stærke valg.

» Læs også nyhed om  det ekstraordinære repræsentantskabsmøde