Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

DS bliver en mere handlekraftig fagforening

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 12. januar blev der vedtaget en samlet plan, som skal gøre Dansk Socialrådgiverforening til en mere handlekraftig fagforening med en sund økonomi.Da hovedbestyrelsen i efteråret besluttede at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, var det på baggrund af bekymrende tal for foreningens økonomi, som blandt andet skyldes, at flere socialrådgivere melder sig ud af Dansk Socialrådgiverforening, og færre melder sig ind.

For at vende den udvikling har Repræsentantskabet den 12. januar vedtaget en stor organisationsforandring, en strategisk udviklingsplan og et budget i balance.

Kloge og modige beslutninger

Den nye organisering skal gøre Dansk Socialrådgiverforening til en mere effektiv og beslutningsdygtig fagforening med én fælles administrativ enhed, der dog stadig har medarbejdere i hele landet tæt på medlemmerne.

– Ligesom mange andre faglige organisationer står vi over for store udfordringer, og derfor er jeg stolt over, at vi nu handler på problemerne. Repræsentantskabet har truffet nogle kloge og modige beslutninger og støbt et stærkt fundament under fremtidens DS, siger forkvinde for Dansk Socialrådgiverforening, Signe Færch.

Den strategiske udviklingsplan indeholder otte udviklingsområder, som skal vende medlemsudviklingen, øge tilfredsheden blandt medlemmerne, og derved styrke organiseringsgraden på landets socialrådgiverarbejdspladser.

– Vi skal både være billigere og gøre det bedre – og det skal vores strategiske udviklingsplan være med til at sikre. Vi er allerede gået i gang og har netop åbnet DS’ nye medlemsservice. Og så har vi præsteret den bedste studiestartsindsats siden 2018. Derfor er jeg fuld af håb om, at det kommer til at lykkes med at blive Danmarks bedste fagforening, siger Signe Færch.

Rettidig omhu

Det nye budget for 2024-2025, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet, går efter et overskud på 1 million kroner og får dermed Dansk Socialrådgiverforenings økonomi tilbage i balance.

– Beslutningerne på repræsentantskabsmødet blev kaldt for rettidig omhu, og det gælder også den økonomiske tilpasning. Nu har vi fået styr på økonomien. Det betyder, at vi kan se fremad og rykke på de gode intentioner om at yde en markant bedre hjælp og rådgivning til vores medlemmer. Det glæder jeg mig til sammen med hovedbestyrelsen og forretningsudvalget at stå i spidsen for.