Mit yndlingsord- og hadeord: Psykologisk tryghed

Af Michaela Lindblad, socialrådgiver, tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant, Sygedagpenge, Varde Jobcenter

Psykologisk tryghed er på en og samme tid mit yndlingsord og mit hadeord. Forstået og implementeret i rette kontekst afspejler begrebet en overskrift på en sund kultur, hvor der blandt kollegaer, ledere og chefer tages hånd om såvel små som store udfordringer og forebygger dermed dårligt arbejdsmiljø.

Men omvendt kan begrebet misbruges, hvis det på arbejdspladsen forventes, at man SKAL have psykologisk tryghed. Psykologisk tryghed er et fælles ansvar på hele arbejdspladsen, som ikke kan fremtvinges, men som der i fællesskab skal arbejdes for. Det er dog nødt til at starte med og afspejle sig i ledelseskulturen.