Guiden: Sådan kan du bruge DS’ vejledende sagstal

Hvor mange sager kan en socialrådgiver have ansvar for? Tag udgangspunkt i de fem nedenstående tjekpunkter, når I sammen med jeres tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant går i dialog med ledelsen om et passende sagstal.

Antal sager

 • Udgangspunktet er en optælling af, hvor mange sager I hver især har, og hvordan det ser ud gennemsnitligt. Hvis der er stor forskel på, hvor mange sager I har – kan det så forklares sagligt?
 • Sagstal opgøres som antallet af borgere, som den enkelte socialrådgiver har ansvar for. Der kan ske flere hændelser eller henvendelser i borgerens sag, men den tæller fortsat som én sag. Sager der varetages for fraværende kolleger tælles også med.

Kompleksitet i sagerne (sagstyngde)

 • Det er vigtigt at have fokus på fordelingen af enkle, komplekse og meget komplekse sager”. En overvægt af meget komplekse sager kan være en arbejdsmiljømæssig belastning, da det stiller høje krav til for eksempel overblik og koncentrationsevne.
 • Meget komplekse sager kan også udfordre relationsarbejdet, da der typisk er meget på spil for borgeren, som derfor kan være mere bekymret, krævende, følelsespåvirket eller måske endda truende.

Særlige forhold for den enkelte

 • Hvis en socialrådgiver er nyansat eller nyuddannet, bør sagstallet være lavere i en periode på cirka seks måneder, alt afhængig af den nye socialrådgivers forudsætninger og arbejdsopgavernes kompleksitet.
 • Hvis socialrådgiveren er deltidsansat, under efteruddannelse eller tillidsvalgt, bør sagstallet nedjusteres.

’Uforudsete’ hændelser

 • Når der opstår begivenheder som sygdom, barsel og opsigelser, skal de tilbageværende socialrådgivere kunne overtage de overskydende sager. Det betyder typisk, at sagstallet for de tilbageværende stiger, og det kan sætte dem under et ekstra pres. Der kan være behov for at nedjustere socialrådgivernes sagstal – for eksempel ved at bruge vikarer.

Eksterne faktorer

Vær opmærksom på eksterne faktorer, som den enkelte arbejdsplads og
kommune ikke selv kan styre:

 • Antallet af borgere, som søger hjælp hos kommunen.
 • Ændret lovgivning og implementering kan i en periode medføre behov for et lavere sagtal afhængigt af, hvor krævende de nødvendige omstillings- og kompetenceudviklingsprocesser er.

» Læs mere om sagskompleksitet og faktorer, der kan indvirke på sagstal, på socialraadgiverne.dk/sagstal.
» Hent ’Dialogværktøj og tjekliste – hvad indvirker på sagstal?’socialraadgiverne.dk/sagstal.


Inspiration til at drøfte sagstyngde

Kan man undgå, at én socialrådgiver har ansvar for 25 meget komplicerede og tidskrævende sager, mens en anden har ansvar for 25 enkle og knap så tidskrævende sager?

På nogle arbejdspladser måler man kompleksiteten i sagerne som et supplement til at drøfte sagstal.

Formålet er at få et redskab til at styre visitation af sagerne for at opnå en mere ligelig og retfærdig fordeling af antal sager – og ikke mindst antallet af tunge og komplicerede sager blandt socialrådgiverne.

» Læs meresocialraadgiverne.dk/sagstal og klik ind på ’sagstyngde – sagskompleksitet’.


Et passende sagstal

 • giver mulighed for at arbejde forebyggende og udvikle fagligheden.
 • giver mulighed for at overholde deadlines og frister.
 • giver rum til uventede og akutte opgaver.
 • styrker relationsarbejdet med borgeren.
 • betyder mindre overarbejde og mere tid til at holde pauser og restituere.
 • sænker risikoen for stressbelastning og sygefravær.

FAKTA: DS’ vejledende sagstal

 • DS’ vejledende sagstal er et udtryk for, hvor mange myndighedssager en socialrådgiver ansat 37 timer om ugen kan have ansvar for.
 • Formålet med DS’ vejledende sagstal er at give arbejdspladserne et redskab, som kan hjælpe med at planlægge med tilstrækkelige ressourcer og sikre kvalitet i arbejdet.
 • Et passende sagstal kan dog ikke stå alene, da der er en række andre forhold, der spiller ind på, hvor mange sager, de enkelte socialrådgivere kan have.
 • DS’ vejledende sagstal kan derfor ikke bruges som en facitliste, men skal omsættes, så de passer til den konkrete arbejdsplads og de enkelte socialrådgivere.
 • Brug DS’ vejledende sagstal som inspiration til at tage beslutning om et loft eller en gennemsnitsnorm for sagstal. Det kan være en administrativ ledelsesbeslutning eller en politisk beslutning.

DS’ vejledende sagstal bliver også brugt af medierne i forbindelse med historier om socialrådgivernes arbejde og af Arbejdstilsynet til inspiration for deres vurdering af arbejdsbelastningen.


Dansk Socialrådgiverforening har valgt at støtte medlemmer, ledere og de kommunale arbejdsgivere med anbefalinger om sagstal – for at bidrage til at sikre kvaliteten i det sociale arbejde. Det er nødvendigt i en hverdag, hvor der er et stort antal registrerings- og dokumentationsopgaver i hver sag, og hvor de offentlige myndigheder har stort fokus på service og bistand til borgerne.

» Læs meresocialraadgiverne.dk/sagstal