Sagstal

DS' vejledende sagstal er en hjælp til dialogen på arbejdspladsen om sagstal, normering og organisering af arbejdet

DS mener

DS anbefaler vejledende sagstal for ti forskellige kommunale myndighedsområder: børneområdet, handicap- og psykiatri, beskæftigelse, integration, sygedagpenge, mv.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ vejledende sagstal?

Kontakt konsulent Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk