Faktorer der indvirker på sagstal

Her på siden finder du link til et dialogværktøj, som indeholder en oversigt over alle de faktorer der kan påvirke hvor mange sager man kan have.

En lang række faktorer påvirker, hvor mange sager en socialrådgiver kan have. Faktorerne kan have forskellig vægt afhængig af fagområde, arbejdsplads og den enkelte socialrådgiver.

Materialet her på siden kan både bruges til en dialog i klubben, og til en dialog mellem leder og medarbejdere.

Generelle faktorer der har indflydelse på sagstal

Der er mange forskellige faktorer, der spiller ind på, hvor mange sager en socialrådgiver kan håndtere.

Det gælder især faktorer vedrørende sagernes kompleksitet (tyngde), men også faktorer, der er knyttet til opgavesammensætningen hos den enkelte socialrådgiver, dennes personlige forudsætninger, muligheden for at få støtte og faglig sparring, og ikke mindst de organisatoriske systemer.

Endvidere skal man være opmærksom på eksterne faktorer, som kommunen ikke kan styre selv, f.eks. antallet af borgere, som søger hjælp hos kommunen, eller hvor ofte lovgivningen ændres.

Endelig er der begivenheder, der kan forstyrre planlægningen, som f.eks. sygdom, barsel, opsigelser, der betyder, at de tilbageværende socialrådgivere skal kunne overtage de overskydende sager.

Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet et dialogværktøj, der indeholder en liste over mulige faktorer, der kan indvirke på sagstal, og som kan bruges til inspiration for den enkelte arbejdsplads, når ledere og medarbejdere drøfter sagstal.

Her kan du se nogle af de typiske faktorer:

Man kan klare færre sager, hvis: Man kan klare flere sager, hvis:
Borgeren har mange problemerBorgeren har ét problem
Der er behov for mange foranstaltningerDer er behov for få foranstaltninger
Mange forskellige typer sagerSpecialiseret i særligt sagsområde
Nyuddannet sagsbehandlerErfaren sagsbehandler
Manglende kompetenceudvikling og efteruddannelseKompetenceudvikling og efteruddannelse
Ringe mulighed for ledelsesmæssig opbakning God mulighed for ledelsesmæssig opbakning
Ringe mulighed for kollegial sparring og støtteGod mulighed for kollegial sparring og støtte
Dårligt fungerende IT-systemerGodt fungerende IT-systemer
Beslutningskompetencer er uklareBeslutningskompetencerne er klare
Osv. Osv.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ vejledende sagstal?

Kontakt konsulent Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk