Hvad er DS’ vejledende sagstal?

DS’ vejledende sagstal er en hjælp til dialogen på arbejdspladsen om sagstal, normering og organisering af arbejdet.

Derfor anbefaler Dansk Socialrådgivning vejledende sagstal for flere forskellige kommunale myndighedsområder: børne-familie, børnehandicap, voksenhandicap, voksenpsykiatri, integration, sygedagpenge, kontanthjælp unge og voksne, ressourceforløb, m.v.

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal omhandler kun sager inden for kommunal forvaltning, hvor socialrådgiveren har myndighedsansvar i sagerne. Arbejdsopgaver indenfor foranstaltningsområdet, f.eks. behandling, undervisning, støtte-kontaktperson- og mentoropgaver, er ikke indeholdt i DS’ vejledende sagstal.

De vejledende sagstal skal forstås som et redskab til dialog og drøftelse, som ledere og medarbejdere på arbejdspladsen kan bruge.

Sagstallene er vejledende, for der er mange faktorer, der har indflydelse på, hvor mange sager den enkelte socialrådgiver kan klare. Vi håber, at I kan bruge informationerne på disse sider til at få gang i en dialog om sagstal på jeres arbejdsplads.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ vejledende sagstal?

Kontakt konsulent Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk