Børn og unge

Dansk Socialrådgiverforening følger kommunernes omstilling af børnearbejdet tæt.

Vidste ud at?

En tidlig indsats for udsatte børn og familier, hvor socialrådgivere arbejder fremskudt og i et tværprofessionalt samarbejde giver god kvalitet i indsatsen og har en bedre virkning på børnenes udvikling.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ arbejde med børn og unge?

Kontakt konsulent Mette Grostøl
meg@socialraadgiverne.dk