Sverigesmodellen

Dansk Socialrådgiverforening følger udviklingen og arbejder på at få kommunerne til at omstille børnearbejdet ud fra erfaringerne fra ’Sveriges-modellen’

Lidt om Sveriges-modellen

’Sveriges-modellen’ er en arbejdsform i børnesagerne, som en række svenske kommuner har indført. I Danmark kaldes den også ’Borås-modellen’, fordi den er kommet til Danmark gennem Borås kommune i Västra Götaland. I denne model arbejder man med et meget lavt sagstal, en nytænkt og fremskudt sagsbehandling,et hverdagsperspektiv for børn og unge, systematisk inddragelse af familien og netværket, en meget hyppigere opfølgning på sagerne samt et tæt tværsektorielt samarbejde. I Borås i Sverige arbejder socialrådgiverne med 15-20 sager pr. sagsbehandler. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler også et vejledende sagstal på ca. 15-20 sager pr. sagsbehandler, når man arbejder efter Sverigesmodellen.

I Danmark tager en række kommuner skridt til at ændre børnearbejdet ud fra principperne i ’Sveriges-modellen’. Herning kommune er en af dem, og kommunen har haft et tæt samarbejde med KORA (der i dag hedder VIVE), Kommunernes og regionernes forskningsinstitut. KORA har udarbejdet en evaluering af kommunens arbejde med den nye arbejdsform, så vi har konkrete danske erfaringer med den.

Dansk Socialrådgiverforening følger udviklingen og arbejder på at få kommunerne til at omstille børnearbejdet ud fra erfaringerne fra ’Sveriges-modellen’

Hvis du gerne vil vide mere

I april 2017 udgav KORA slutevalueringen om Sverigesmodellen i Herning. Rapporten, resume og andet materiale kan ses på VIVE’s hjemmeside.

» I marts 2012 lavede KREVI en beskrivelse og evaluering af arbejdet i Borås i rapporten Tæt på en svensk kommune. (Der er et kort resume side 1-5.).

» I april 2015 kom KORA med en midtvejsevaluering af ’Sverigesprogrammets’ resultater efter 1½ års drift. Se en PP-præsentation af evalueringens resultater: KORAs midtvejsevaluering af Hernings ’Sverigesprograms’ resultater efter 1½ års drift

» Der er en beskrivelse af Hernings ’Sverigesprogram’ i evaluering fra Metodecentret, april 2015. (Opsummering side 25 og 26).

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ arbejde med børn og unge?

Kontakt konsulent Mette Grostøl
meg@socialraadgiverne.dk