Den 1. juli 2016 blev integrationsydelsen udbredt til alle, der ikke har været i Danmark i mere end syv af de seneste 8 år. 1. oktober 2016 trådte så kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen i kraft. De nye fattigdomsydelser sender tusindvis af børn direkte ud i fattigdom. Danske Socialrådgiverforening følger i et tæt samarbejde med en række andre organisationer udviklingen i børnefattigdom tæt.

Børn i fattigdom – Nej tak!

Dansk Socialrådgiverforening har i samarbejde med en lang række andre organisationer, der varetager børns interesser, i efteråret 2016 dannet alliancen Børn i fattigdom – Nej tak!. Samarbejdet skal danne en stærk opinion og skabe opmærksomhed på de konsekvenser det har for børn, at fattigdommen øges. 17 organisationer underskrev i januar 2017 et åbent brev om børnefattigdom ”Folketinget bør bekæmpe børnefattigdom i Danmark

De tilsluttede organisationer vil i løbet af sommeren indsamle eksempler og beskrivelser af, hvordan de nye fattigdomsydelser slår igennem i forhold til børnene i de ramte familier. Der bliver afholdt et event på Folkemødet på Bornholm i juni 2017 og i efteråret 2017 står samarbejdet for en høring på Christiansborg, der blandt andet skal tage udgangspunkt i de indsamlede eksempler og beskrivelser af ydelsernes konsekvenser for børnene.

Konference om børnefattigdom i Danmark – 3. oktober 2016

BUPL, Dansk Socialrådgiverforening og Red Barnet stilleder med oplæg fra blandt andre SFI, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Børnerrådet skarpt på, hvilke sociale konsekvenser børnefattigdom har. Vi diskuterede, hvordan det rammer børnene her og nu, og hvordan et liv i fattigdom påvirker hele deres fremtid. Børn må ikke blive fattige i stilhed.

Materialer fra konferencen “Børnefattigdom i Danmark”:

  • Program
  • Hvordan rammer Kontanthjælpsloft, 225-timers reglen og integrationsydelsen børnene? – udvikling i børnefattigdommen i Danmark som følge af de nye reformer – Oplæg ved Jonas Schytz Juul, Analysechef, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  • Hvordan klarer børn i lavindkomstfamilier sig som voksne? Fx når det gælder indkomst og uddannelses- og jobmuligheder – Oplæg ved Hans Henrik Sievertsen, SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd
  • Fattigdom og afsavn i et børneperspektiv – Oplæg ved Line Emma Jønson, Analysekonsulent i Børnerådet

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ arbejde med børn og unge?

Kontakt konsulent Mette Grostøl
meg@socialraadgiverne.dk