Barnet først

Udsatte børn og unge og anbringelser er kommet højt op på den politiske dagsorden. Dansk Socialrådgiverforening arbejder med at sikre de bedste betingelser for de børn, unge og familier, som har behov for støtte, og vi arbejder med at sikre, at socialrådgiverne får de bedste betingelse for at løfte denne vigtige samfundsopgave.

Statsminister Mette Frederiksen satte med sin nytårstale de udsatte børn på dagsordenen. På et pressemøde den 13. januar kunne regeringen lancere en række overskrifter for det kommende arbejde med området. Det videre arbejde vil køre i tre spor: “Flere tidlige anbringelser og bedre kvalitet”, “Barnets stemme” og “Overgangen til voksenlivet”.

Dansk Socialrådgiverforenings Hovedbestyrelse vedtog inden jul et positionspapir på anbringelsesområdet (pdf), som er foreningens grundlag for de politiske møder og forhandlinger, som forventes at fylde meget i det første halvår af 2020.

Konkret går vi ud med tre budskaber, som bliver lagt på bordet hos de politikere, vi mødes med på Christiansborg, eller hos de organisationer, vi også holder møde med.

De 3 budskaber er:

» Aftalen om “Børnene først” sammenlignet med DS’s forslag til “Tæt på barnet”

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ arbejde med børn og unge?

Kontakt konsulent Mette Grostøl
meg@socialraadgiverne.dk