Faglig viden og debat

Indholdstype

Kategori

1. maj i Region Syd – det var en god dag!

Min første 1. maj som næstforkvinde i regionen bød både på gode taler, spændende snakke, latter og en grillpølse.

24.05.2023

Socialrådgivernes arbejdsmiljø – ifølge Arbejdstilsynets overvågning

Arbejdstilsynet gennemfører hvert andet år en stor undersøgelse af lønmodtageres arbejdsmiljø.

24.05.2023

Åben dør ved regionsnæstforkvinde Jannie Bertz

Kom og mød mig på Teams (online)!

24.05.2023

Arbejdsmiljøværksted for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter

DS udbyder tre regionale temadage for TR og AMiR fra samme arbejdsplads, der har brug for et fælles pitstop, hvor I kan holde ind og tanke op med nye ideer og koordinere jeres indsatser.

24.05.2023

Nye tillidsvalgte siden sidst

Nye tillidsvalgte i Region Syd - valgt i perioden 12. april 2023 – 01. maj 2023.

24.05.2023

Er borgeres ret til aktindsigt vigtigere end socialrådgiveres sikkerhed?

Det hænder, at vores medlemmer bliver ramt af offentlighedslovens § 21, stk. 3, vedrørende retten til aktindsigt. Det kan kollidere med deres sikkerhed, fordi borgere dermed kan få adgang til vores medlemmers fulde navne, arbejdsopgaver og lønoplysninger.

24.05.2023

Den usunde skam skal ud af skammekrogen

Skam er en af vores vigtigste følelser til at kunne handle etisk forsvarligt, siger Katja Balslev, som har skrevet en bog om skammens væsen. Hvis vi ignorerer skammen, bliver den destruktiv for den professionelle relation. Men hvad er skam, og hvordan påvirker den os selv og vores adfærd over for kolleger og borgere?

23.05.2023

DEBAT: Nyttejob nytter ikke

"Når nu det faktisk går fremad med at få både mænd og kvinder med ikke-vestlig baggrund i arbejde, hvorfor så ikke gøre mere af det, der virker?"

23.05.2023

MIT ARGUMENT: Lovgivning spænder ben for hjælp til udsatte unge

Af Jane Ulstrup, socialrådgiver i Holbæk Kommunes ’Børn, Unge og Familier’

23.05.2023

Studerende med høje karakterer fravælger socialrådgiverstudiet

Det er primært bekymringer over lønnen og arbejdsvilkårene i faget, der afholder unge med høje karakterer fra at vælge socialrådgiveruddannelsen. Mange vælger en universitetsuddannelse i stedet.

23.05.2023

JURA: Nye rettigheder til børn og unge i Barnets Lov

I slutningen af marts blev det længe ventede lovforslag til Barnets Lov genfremsat i Folketinget (L93). Et af de særlige og fremhævede elementer i loven er et ”nyt børnesyn” og flere rettigheder til barnet eller den unge. Spørgsmålet er, hvor mange nye rettigheder det reelt handler om, og hvori det nye består.

23.05.2023

Guiden: OK24 – Sådan får du indflydelse på din nye overenskomst

Hvordan skal kravene til din nye overenskomst se ud? Mere fleksibel arbejdstid? Mere i løn? Flere seniorrettigheder? Højere løn og pension? Ret til introforløb til nyuddannede? Det er nu, at du sammen med dine kolleger kan få indflydelse på den kommende overenskomst og være med til at skabe konkrete forbedringer i jeres arbejdsliv.

23.05.2023