Faglig viden og debat

Indholdstype

Kategori

Det betyder sygeplejerskernes strejke for dig

Sygeplejerskerne strejker fra på lørdag. Det har ingen betydning for socialrådgivernes overenskomstresultat, som blev vedtaget med stort flertal og allerede er trådt i kraft. Men hvis du arbejder sammen med en sygeplejerske, som strejker, så skal du være opmærksom på, at du ikke må udføre strejkeramt arbejde.

17.06.2021

Deltag i undersøgelse om efterværn

Dansk Socialrådgiverforening m.fl. laver en undersøgelse af efterværn og har brug for svar fra jer socialrådgivere, der har viden om overgangen fra at være anbragt til voksenlivet.

17.06.2021

Guiden: Sådan går du på ferie uden stress

Sommerferien venter forude. I kølvandet på coronakrisen har vi måske mere end nogensinde brug for at holde mentalt fri i ferien, men det kan være svært at nyde sin ferie, hvis tankerne vandrer tilbage til arbejdsopgaverne. Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkonsulent, Elisabeth Huus Pedersen, guider dig med en række gode råd til en ferie uden arbejdsstress.

16.06.2021

Coronakrisen ramte nyuddannede hårdt på ledigheden

Corona-nedlukningen gjorde det svært for nyuddannede at komme i arbejde. Hårdest ramt blev gruppen, der blev færdiguddannede i kvartalet før den første nedlukning i 2020 og akademikerne. Men også professionsbachelorer og faglærte fik færre jobchancer.

08.06.2021

Refleksion: ”Jeg har arbejdet med kvinder, som synes, det er svært at forlade fængslet”

Mie Petersen er socialrådgiver i Herstedvester Fængsel.

08.06.2021

REGIONSLEDER: Man kan ikke bare fyre sig ud af problemer

De tre medarbejdere er opsagt på grundlag af udokumenterede påstande.

08.06.2021

Fattigdomsfælden

Når man mangler penge, bliver alt i livet sværere. Forskning i adfærd, psykologi og økonomi viser, hvor gennemgribende fattigdom påvirker menneskers handlinger og evne til at træffe beslutninger.

08.06.2021

LEDER: Markante socialrådgiver­aftryk på Børnene Først

"Jeres input og arbejde har dannet grundlag for, at Børnene Først indeholder mange gode elementer – også væsentligt mere fokus på forebyggelse, end der først var lagt op til."

08.06.2021

Tidligere anbragte unge underviser fremtidens socialrådgivere

Det giver et andet blik på sagsbehandlingen og betydningen af inddragelse at høre tidligere anbragte unge fortælle om deres møde med socialrådgivere og systemet. Derfor er de med til at undervise studerende på socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

08.06.2021

FORSKEREN: ”De kunne mærke et menneske og ikke bare en systemrepræsentant”

Der kom ekstra fokus på ­relationen mellem sagsbehandler og ­borger, da covid-19 medførte, at ­beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet.

08.06.2021

Guiden: Sådan kommer du godt tilbage efter hjemmearbejde

Vores arbejdsliv er blevet vendt på hovedet under coronakrisen, og det er en oplagt anledning til at se på arbejdsrutiner og arbejdsfællesskabet med nye øjne. Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøkonsulent, Elisabeth Huus Pedersen peger på ni opmærksomhedspunkter, som kan gøre det lettere for dig at vende tilbage til din fysiske arbejdsplads.

08.06.2021

”Nu er jeg udfordret på en anden måde. Det er virkelig fedt”

Lise Stenbæk rykkede et skridt tættere på borgerne, da hun fik job som skolesocialrådgiver i Rudersdal – og det passer hende godt.

08.06.2021