Faglig viden og debat

Indholdstype

Kategori

Endnu et opråb fra socialrådgiverne på børnehandicapområdet

Først advarede en lang række socialrådgivere i et indlæg i Politiken om, at tidspres og økonomi ofte står i vejen for, at kommuner kan give børn med handicap den hjælp, de skal have. Nu er det socialrådgiverne i afdelingen Myndighed for Børn og Unge Handicap i Randers Kommune, der siger fra overfor et urimeligt sagspres.

24.09.2020

JURA: Nye regler begrænser adgang til hjemgivelse af tvangsanbragte børn

Der skal være tale om ”væsentlige ændringer”, før en forælder kan få behandlet en anmodning om hjemgivelse. De nye regler er en balancegang mellem barnets behov for ro og stabilitet og forældres retssikkerhed.

10.09.2020

Fra guds straf til en kamp om hjælp

Hvorfor er levevilkårene for mennesker med udviklingshandicap så meget ringere end næsten alle andres, når de lige som os lever i et af verdens mest velstående lande? Det spørgsmål går som en rød tråd gennem bogen ”Afhægtet – mennesker med udviklingshandicap og deres levevilkår”. Vi har interviewet bogens to forfattere om handicappolitik i et historisk perspektiv – i en tid, hvor retssikkerheden for mennesker med handicap er udfordret.

10.09.2020

Socialrådgivere i fælles opråb: Der bør ydes samme støtte til børn med handikap uanset kommune

Tidspres og økonomi står desværre i vejen for, at kommuner kan give børn med handikap den hjælp, de skal have.

10.09.2020

Kampvalg om formandsposten i DS’ Region Syd

Der er kampvalg til posten som formand for DS’ Region Syd, hvor Anne Jørgensen har besluttet at stoppe efter 17 år på posten. Vi har stillet to spørgsmål til kandidaterne.

10.09.2020

DS’ ledelse fortsætter i to år

Selv om afstemningen til DS-valget først går i gang den 14. september, står det allerede nu klart, at Mads Bilstrup og Ditte Brøndum fortsætter som formand og næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, og at Trine Quist og Rasmus Balslev fortsætter som regionsformænd i hhv. Region Nord og Region Øst, da der ikke var modkandidater til posterne.

10.09.2020

”Børn har selv opskriften på, hvad de har brug for”

Børn fra brudte familier fylder både i Camilla Semlovs arbejde som skolesocialrådgiver – og i fritiden, hvor hun skriver om skilsmissebørn og driver det lille firma ”hele delebørn”.

10.09.2020

Arbejdsmiljø: Flere kommuner rammer DS’ vejledende sagstal

Dansk Socialrådgiverforening har netop udsendt nye vejledende sagstal, så de passer med udviklingen på de ­kommunale myndighedsområder. Det sker på baggrund af en undersøgelse blandt 220 tillidsrepræsentanter fra i alt 522 arbejdspladser. Flere kommuner matcher DS’ vejledende sagstal, men mange steder er man stadig langt fra ”et forsvarligt sagstal”.

10.09.2020

Hvor oplever du de største udfordringer på handicapområdet?

Vi har spurgt fem socialrådgivere om, hvad de oplever som de største udfordringer på handicap­området. Tre af dem har som forældre til et barn med handicap også erfaringer fra den anden side af bordet.

10.09.2020

ANALYSE: Vores fællesskab er forudsætningen for en god overenskomst

Vi går til OK21 for at sikre, at socialrådgivernes nøglerolle i vores samfund bliver anerkendt i form af bedre løn- og arbejdsvilkår – og for at bruge overenskomstprocessen til at styrke vores fællesskab og position som socialrådgivere.

10.09.2020

PRAKSISKLUMMEN: Værdighed kan også være en rodet lejlighed

af Louise Marie Friis, der er sundhedssocialrådgiver ved Odense Universitets­hospital

10.09.2020

Psykiatrien skal løftes

Otte anbefalinger

10.09.2020