Faglig viden og debat

Indholdstype

Kategori

Vi vil ikke udføre samlebåndsarbejde

Åbent brev til beskæftigelsesministeren

25.06.2020

DS’ kommentarer til arbejdsgivernes retningslinjer for genåbning af offentlige kontorer

KL, Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udsendte den 25. maj fælles retningslinjer for genåbning af offentlige kontorarbejdspladser. DS har udarbejdet et notat, der supplerer retningslinjerne.

25.06.2020

Konference om kontorarbejdets arbejdsmiljø

Den 20. oktober afholder Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø en stor gratis konference om kontorarbejdets arbejdsmiljø. Konferencen skal synliggøre kontorarbejdets arbejdsmiljø og give inspiration og vejledning til at handle på det.

25.06.2020

Socialrådgivere har sygefravær 11 dage om året

Den årlige statistik over socialrådgiveres sygefravær viser, at sygefraværsniveauet er stabilt, men at der er store forskelle mellem kommunerne og mellem regionerne.

25.06.2020

Hvilke regler gælder for hjemmearbejdspladsen?

Arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om skærmarbejde gælder også, når man arbejder hjemmefra. Der skal dog være tale om et vist omfang: Det skal være regelmæssigt og svare til mindst én arbejdsdag om ugen eller cirka 2 timer eller mere stort set hver arbejdsdag.

25.06.2020

OK21-forberedelserne er skudt i gang

Som vi også orienterede om i sidste uge, så skal vi have almindelige OK21-forhandlinger, dvs. vi skal forhandle i begyndelsen af 2021. Der er ingen tvivl om, at det bliver en speciel forhandling, derfor bliver kravsindsamlingen og medlemsinvolveringen også noget anderledes end det, vi tidligere har prøvet. Men en ting er sikkert, vi har brug for jeres hjælp, engagement og input - så DS og forhandlingsdelegationen står så stærkt som muligt.

25.06.2020

AMiR-Webinar: Hjemmearbejdspladsen i et arbejdsmiljøperspektiv

I september afholder Dansk Socialrådgiverforening et webinar for arbejdsmiljørepræsentanter om reglerne for hjemmearbejdspladser, krav og ideer til indretning og om arbejdsmiljørepræsentantens rolle.

25.06.2020

LEDER: Hvad gør vi med sagspuklerne efter Corona?

"Det er DS’ strategi at skabe både økonomi og mest mulig fleksibilitet i genåbningen."

22.06.2020

Da selv de offentlige toiletter lukkede: Åbnede café klare hele døgnet

Da Danmark – og mange varmestuer og herberger – lukkede midlertidigt ned, valgte Café Klare, som er en natcafé for kvinder på Vesterbro i København, at gøre det stik modsatte: Caféen valgte at holde døgnåbent, fordi de tilbud, som kvinderne normalt benytter i dagtimerne, blev lukket på grund af corona. Personalet har fået større kendskab til kvinderne, som har fået ”ekstra meget omsorg og kærlighed”.

22.06.2020

MIT YNGLINGSORD: Solidaritet

Af Birthe Povlsen - Socialrådgiver, konsulent og nyslået pensionist på deltid. Medlem af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse.

22.06.2020

Forskeren: Børn anbragt i netværket klarer sig bedre – men muligheden bruges ikke meget

Socialrådgivere tøver med at anbringe børn i netværket, viser ny forskning. Blandt andet fordi de ikke tidligt i et anbringelsesforløb får inddraget netop netværket.

22.06.2020

REFLEKSION: ”Når jeg foreslog hende at have kontakt til kommunen, sagde hun: Så ser du mig ikke mere.”

Refleksion af Mia Heick, social­rådgiver, selvstændig konsulent med speciale i gravide med rusmiddel­brug. Pensionist på deltid. Senest ansat hos det kommunale behandlingscenter KABS Familievinklen. Fortalt til Susan Paulsen.

22.06.2020