Faglig viden og debat

Indholdstype

Kategori

Overenskomst for socialrådgivere i regionerne: Sådan udmøntes pengene

Pensionsstigninger til alle og et markant løft af grundlønnen på løntrin 37. Det er nogle af de mest væsentlige forbedringer i den overenskomst, som Dansk Socialrådgiverforening har indgået med regionerne om løn og vilkår for regionalt ansatte socialrådgivere.

27.02.2024

Overenskomst for socialrådgivere i kommunerne: Sådan udmøntes pengene

Pensionsstigninger til alle og et markant løft af grundlønnen på løntrin 34 og 37. Det er nogle af de mest væsentlige forbedringer i den overenskomst, som Dansk Socialrådgiverforening har indgået med KL om løn og vilkår for kommunalt ansatte socialrådgivere.

25.02.2024

Efter hård kritik: Nyborg Kommune varsler markant opnormering på socialområdet

Nyborg Kommune havde oprindeligt hyret revisionsfirmaet BDO til at finde besparelser på socialområdet, men firmaets rapport afdækkede i stedet ”særdeles bekymrende” forhold på særligt børne- og ungeområdet. Dansk Socialrådgiverforening har derfor krævet handling, og nu vil kommunen opnormere med 13 socialrådgivere og indføre ret til supervision.

21.02.2024

OK24-aftale på plads for regionalt ansatte

Det generelle OK24-forlig for regionalt ansatte er nu klar. Det sikrer blandt andet højere løn, mere fleksibilitet og barsel.

20.02.2024

OK24-aftale på plads for kommunalt ansatte

Det generelle OK24-forlig for kommunalt ansatte er nu klar. Aftalen indeholder en historisk stor økonomisk ramme og sikrer blandt andet højere løn, mere fleksibilitet og barsel.

17.02.2024

OK24-aftale på plads for statsligt ansatte

Der er indgået en ny generel overenskomstaftale mellem de statslige arbejdsgivere og fagbevægelsen, som bl.a. sikrer højere løn, mere fleksibilitet og bedre barsel. Aftalen gælder for alle statsligt ansatte og har dermed også betydning for socialrådgivere ansat i staten.

15.02.2024

Nye anbefalinger til indsatsen for børn og unge med ADHD og autisme

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet syv anbefalinger, som skal hjælpe de fagprofessionelle, der arbejder med det stigende antal børn og unge med ADHD og autisme. Derudover skal anbefalingerne inspirere kommunerne til at styrke deres indsats på området.

13.02.2024

JURA: Barnets lov – Regler for sagsbehandling i handicapsager

Med barnets lov blev reglerne om tildeling og udmåling af handicapkompenserende ydelser i vidt omfang overført uændret fra serviceloven til barnets lov. Nye regler om formål, principper, rettigheder og sagsbehandling kan dog give anledning til tvivl om, hvilke processuelle regler, der gælder.

13.02.2024

Økonomi er alt for vigtig til at overlade til økonomer

Hvordan kan socialrådgivere bruge økonomi som et værktøj til at fremme den socialfaglige indsats? Forsker Ida Schrøder argumenterer i bogen ”Økonomi uden tal” for, at socialrådgivere faktisk tager hensyn til økonomi i deres arbejde, uden at det går ud over hverken indsatsen eller de mennesker, som har behov for den. Den økonomifaglighed bør økonomer og lovgivere tage ved lære af, opfordrer hun.

13.02.2024

Autisme og ADHD: Socialrådgivere slår alarm – Lange ventetider slider på børn og forældre

Eksperter peger på, at hurtig og rigtig hjælp er afgørende for at forebygge, at børn og unge med autisme eller ADHD udvikler alvorlige belastningsreaktioner. Vi har spurgt fem socialrådgivere om, hvilke barrierer der er for, at børn og unge med diagnoser får den hjælp, som de har brug for.

13.02.2024

PRAKSISKLUMMEN: Vi skal huske varsomheden

"Vi skal huske, at det for familierne er et kæmpechok, når kommunen kommer og kigger. Vi skal gøre os umage og lytte. Særligt efter det, der kan udfordre vores egen forforståelse."

13.02.2024

REGIONSLEDER: Overenskomzzzzz… vågn op, det er vigtigt!

"Det er os i fællesskab, der sikrer socialrådgiverne bedre løn og arbejdsvilkår."

13.02.2024