Vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø

Dansk Socialrådgiverforenings 'Vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø' skal understøtte udvikling af socialrådgiverfagligheden og et bæredygtigt arbejdsmiljø.

Formål

Dansk Socialrådgiverforening ønsker ‘Mere fag og arbejdsglæde’ for socialrådgiverne. Derfor har DS’ hovedbestyrelse besluttet en række vejledende standarder som en hjælp til at understøtte udvikling af fagligheden og arbejdsmiljøet.

Man kan se de vejledende standarder som en rettesnor, som socialrådgiverne, deres arbejdspladser, arbejdsgivere og beslutningstagere kan bruge til at sikre, at rammerne for at udøve socialrådgiverfaget er i orden.

Standarderne peger på en række faktorer, der har en positiv effekt for socialrådgivernes faglighed og arbejdsmiljø. Når standarderne omsættes til praksis, kan de bidrage til at øge kvaliteten i arbejdsopgaverne til gavn for borgerne og de kan bidrage til at fremme sundhed og trivsel for socialrådgiverne.

Vejledende standarder på ni forskellige områder

 1. Socialrådgiverfaglig ledelse
 2. Samarbejde om opgaveløsningen
 3. Mål og mening med arbejdet
 4. Tid til arbejdet
 5. Professionelt relationsarbejde
 6. Faglig refleksion
 7. Kompetenceudvikling
 8. Udvikling af det sociale arbejde
 9. Kontinuitet og fastholdelse i arbejdet

Hver af de ni vejledende standarder er bygget op, så de hver består af en ’DS-anbefaling’, et ’Hvorfor’ samt en række forslag til hvordan anbefalingen kan opnås. Et eksempel:

”Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at alle socialrådgivere regelmæssigt deltager i supervision af god kvalitet.
Hvorfor? Fordi det understøtter kvalitetssikringen af den praktiske professionsudøvelse, læringen og den faglige udvikling i jobbet.
Det sikres gennem:  – Ret og pligt til at deltage i supervision med henblik på at løse arbejdsopgaverne bedst muligt, – Tilrettelæggelse af supervisionen, så der er fokus både på borgeren, socialfagligheden og socialrådgiveren som personer, – Åbenhed om formål og mål med supervisionen, herunder om indhold, metode, organisering og tilrettelæggelse.” 

Anvendelse af de Vejledende standarder

Standarderne er vejledende, sådan at det er muligt for socialrådgiverne og deres arbejdspladser at vælge et eller flere relevante temaer, drøfte dem og tilpasse dem til egne forhold og vilkår.

En særlig pointe er, at faglighed og arbejdsmiljø er tæt forbundne og bør udvikles i sammenhæng.  Det anbefales derfor, at hvis man tager initiativer, der skal understøtte den faglig udvikling og kvalitet i arbejdspladsens ydelser, også inddrager hvordan disse initiativer påvirker og påvirkes af arbejdsmiljøet.  Tilsvarende bør initiativer, der sætter fokus på at udvikle et godt arbejdsmiljø, kobles sammen med udvikling af det faglige arbejde, dvs. de socialrådgiverfaglige målsætninger, metoder og redskaber.

Man kan anvende DS’ Vejledende standarder på flere forskellige måder:

 • som en tjekliste: – få inspiration til, hvor der er brug for en indsats.
 • som inspiration til en langsigtet strategisk forebyggelsesindsats: – hvilke anbefalinger er særligt vigtige på jeres arbejdsplads?
 • som inspiration til at sætte sig et mål for et forandringsønske: – hvad ønsker vi at opnå på vores arbejdsplads?

Konkret kan man sætte DS’ Vejledende Standarder på dagsordenen på fx et MED/SU-møde, trio-møde, personalemøde eller et ledermøde, og her drøfte hvordan arbejdspladsen vil kunne arbejde med materialet eller hvilke standarder, der opleves som mest relevante at arbejde på.

Husk at dialogen om de Vejledende standarder kan suppleres ved at bruge DS’ Løsningskataloger, som indeholder redskaber og metoder, der kan styrke fagligheden og arbejdsglæden. Se evt. Inspiration til konkrete fremgangsmåder.

Praktisk

Du kan rekvirere DS’ Vejledende standarder ved at sende en mail til din DS-konsulent, som du finder her Kontakt – Dansk Socialrådgiverforening

Download

Dansk Socialrådgiverforenings’ Vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø

Vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø

Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening

Udgivet den: 08. sep. 2021

Læs publikationen

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ materialer om ‘Mere fag og arbejdsglæde’

Kontakt konsulent Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk