Løsningskataloger med metoder og redskaber

Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet en række løsningskataloger med inspiration til metoder og redskaber der kan anvendes på de problematikker og udfordringer, som mange socialrådgiverarbejdspladser har brug for at få løst.

Formål med løsningskatalogerne

De seks løsningskataloger giver Dansk Socialrådgiverforenings bud på særligt gode metoder og redskaber, der kan anvendes af tillidsvalgte og ledere til at understøtte udviklingen af den gode socialrådgiverarbejdsplads.

Løsningskatalogerne tager udgangspunkt i de samme temaer som dialog- og prioriteringsspillet ’Mere fag og arbejdsglæde’, og kan derfor anvendes i forlængelse af spillet. Man kan også gå direkte til katalogerne, hvis man allerede har en idé om hvilket tema, arbejdspladsen har brug for at fokusere på.

Opbygningen af løsningskatalogerne

Der er seks kataloger, som hver indeholder tre forskellige forslag løsningsmetoder, dvs. i alt 18 metoder.  Bemærk, at hver ’metode’ kan pege på flere forskellige redskaber, der kan tages i anvendelse.

Hvert katalog er bygget op på samme måde. Løsningsmetoden præsenteres gennem følgende disposition:

  • Kom hurtigt i gang – her gengives i sin helhed et simpelt redskab eller dialogspørgsmål, som hjælper jer hurtigt i gang med problemløsningen.
  • De gode redskaber – her præsenteres og linkes til gode redskaber, der kan bruges til at løse konkrete udfordringer.
  • Gå i dybden – her henvises til materiale, der yderligere kan uddybe eller supplere redskaberne.

Løsningskatalog 1: Flere faglige succeser

Faglige succeser skaber faglig stolthed og øger arbejdsglæden. Faglige socialrådgiversucceser er lig med tilfredse borgere. Når vi udvikler det socialrådgiverfaglige arbejde, skaber vi sammenhæng i opgaveløsningen og øger kvaliteten.

Læs om løsningsmetoderne Relationel koordinering, Investeringstilgangen og Samskabt styring.

» Løsningskatalog 1 – Flere faglige succeser (revideret 7/2024)

Løsningskatalog 2: Mere fælles faglig refleksion

Faglige refleksioner om praksis gør os klogere og skarpere på valg af metoder og tilgange til borgerens problemstilling. I det fælles møde kan vi dele de svære oplevelser, vores fejltagelser og alle succeserne. Når vi taler højt om vores praksis, samarbejder tæt og ikke lader nogen være alene om opgaverne, så øger vi kvaliteten af vores kerneopgave. Samtidig styrker vi vores profession og faglighed som socialrådgivere.

Læs om løsningsmetoderne Kollegial sparring og supervision, Lærende møder og Team-samarbejde.

» Løsningskatalog 2: Mere fælles faglig refleksion (revideret 7/2024)

Løsningskatalog 3: Mere efteruddannelse

Efteruddannelse vedligeholder og udvikler vores kompetencer. Vi skal prioritere at tilegne os ny viden og lære nye metoder og redskaber at kende. Det giver faglig styrke og sikkerhed, og det øger kvaliteten af vores arbejde. Nyansatte og nyuddannede socialrådgivere har et særligt behov for at blive hjulpet godt i gang.

Læs om løsningsmetoderne Læringskultur, Kompetenceudvikling og Introduktions- og mentorordninger.

» Løsningskatalog 3: Mere efteruddannelse (revideret 7/2024)

Løsningskatalog 4: Mindre arbejdspres og stress

Højt arbejdspres medfører fejl, giver dårlig kvalitet og forringer borgerens udbytte af vores arbejde. Vi skal forebygge stress, fordi stress går ud over vores helbred. Der er to veje at gå: at skabe mere tid og ro ved fx at fjerne forstyrrelser og at finde og ændre på årsagerne til det høje arbejdspres.

Læs om løsningsmetoder Restitution og pauser, Styr på forstyrrelser og Stressforebyggelse.

» Løsningskatalog 4: Mindre arbejdspres og stress (revideret 7/2024)

Løsningskatalog 5: Mere trivsel og kollegaskab

Det gode kollegiale fællesskab er med til at skabe energi og overskud og gør det sjovt at gå på arbejde. Social støtte fungerer som en buffer mod udvikling af mistrivsel og stress.

Læs om løsningsmetoderne Arbejdsfællesskabet, Psykologisk sikkerhed og Konfliktforebyggelse.

» Løsningskatalog 5: Mere trivsel og kollegaskab (revideret 7/2024)

Løsningskatalog 6: Bedre fastholdelse

Vi skal holde fast i at hjælpe sygemeldte kolleger tilbage til arbejdet, og holde fast i hinanden som kolleger. Vi skal undersøge årsager til sygefravær, og kunne sætte helhedsorienterede og bæredygtige løsninger i værk. Så holder vi også fast i faget.

Læs om løsningsmetoderne Støtte af sygemeldte og deres kolleger, Forebyggelse af sygdom og fravær og Det bæredygtige arbejdsmiljø.

» Løsningskatalog 6: Bedre fastholdelse (revideret 7/2024)

Praktisk anvendelse

Bemærk, at man skal anvende løsningskatalogerne digitalt, så man kan anvende de links, der er til de mange redskaber.

Dansk Socialrådgiverforening har i 2024 fået trykt et mindre oplag af løsningskatalogerne. Bemærk dog, at pdf-versionerne, som du kan downloade her på siden, kan indeholde enkelte nye redskaber og henvisninger, og du finder således altid den nyeste version her på hjemmesiden.

Du kan eventuelt rekvirere et eller flere af de trykte løsningskatalogerne ved at sende en mail til din DS-konsulent, som du finder her Kontakt – Dansk Socialrådgiverforening

Supplerende anvendelsesmuligheder

Vær opmærksom på, at metoderne og værktøjerne i løsningskatalogerne kan suppleres ved at bruge DS’ Vejledende Standarder om faglighed og arbejdsmiljø til fx at sætte mål for indsatserne. Se evt. Inspiration til konkrete fremgangsmåder.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ materialer om ‘Mere fag og arbejdsglæde’

Kontakt konsulent Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk