Dialogspillet ’Mere fag og arbejdsglæde’

Brug Dansk Socialrådgiverforenings dialog- og prioriteringsspil til at drøfte udfordringer og ønsker til forbedringer.

Spillets formål

Dialog- og prioriteringsspillet ”Mere fag og arbejdsglæde’ giver arbejdspladsen mulighed for at gennemføre en styret og struktureret dialog, om hvad der fungerer godt på arbejdspladsen, og hvad der kunne være bedre. Spillet giver både deltagerne mulighed for at tale om det, der fungerer godt på arbejdspladsen, og det, der fungerer mindre godt. Desuden giver spillet mulighed for at prioritere hvilke ønsker og udfordringer, der er behov for at arbejde med.

Spillet spilles som optakt til en forandringsproces. Dansk Socialrådgiverforenings løsningskataloger kan anvendes efterfølgende til at finde en metode eller redskab, der passer til det, som I ønsker at få forandret.

Spillet kan gentages efter behov.

Spillets indhold

Spillet dækker seks temaer: faglige succeser, fælles faglig refleksion, efteruddannelse, arbejdspres & stress, trivsel & kollegaskab samt fastholdelse.

Spillet består af en æske med 36 kort med positivt formulerede udsagn, seks temakort og spilleregler.

Teksterne på kortene handler blandt andet om: kvalitet, relationer, indflydelse, samarbejde, ansvar, fejl, videndeling, læringskultur, nyansatte, opgavemål, tid, forstyrrelser, arbejdsfællesskab, tryghed, omgangstone, anerkendelse, sygefravær og jobskifte.

Kort vejledning til spillet

Spillets formål er at skabe dialog om arbejdsmiljøet og fagligheden på en arbejdsplads samt hjælpe med at prioritere i, hvilket indsatsområde der efterfølgende skal forbedres.

Overblik

Spillet består af en æske med 36 kort med positivt formulerede udsagn, seks temakort samt spilleregler.

Det tager cirka 1 ½ time at gennemføre spillet. Der er tre runder: Den første runde (dialog og sortering) tager ca. 25 minutter, den anden runde (dialog og prioritering) tager ca. 45 minutter, mens spillets sidste runde (præsentation) tager ca. 20 minutter.

Forberedelse

  1. Læs spillereglerne.
  2. Afklar klar tid og sted for afviklingen af spillet.
  3. Aftal en rollefordeling: hvem sætter spillet i gang og hvem samler op i 3. runde? Tag stilling til, om I (trioen) selv deltager i spillet, eller om I blot lytter og hjælper grupperne.
  4. Deltagerne inddeles i grupper på max. 7 personer. Grupperne skal bruge et mindre bord til at lægge kortene op på. Man kan arbejde siddende eller stående.
  5. Hver gruppe får en æske med 36 spillekort. Introduktion af spillet til deltagerne:
  6. Forklar formålet med de tre runder og angiv tidspunkterne for, hvornår grupperne skal være færdige med runderne. Udpeg eventuelt en tidsholder i gruppen.
  7. Forklar deltagerne, at tiden skal holdes, og at det ikke er muligt med dybdegående diskussioner af alle kortene. Insistér på, at hver gruppe kun må vælge tre kort, som tages med til sidste runde. Selvom en fælles enighed giver det bedste resultat, kan det blive nødvendigt for grupperne at stemme sig frem til et endeligt resultat og det er også helt i orden.

Efter spillet

  1. Når spillet er gennemført, har trioen et overblik over, hvad I som arbejdsplads bør forbedre for at styrke jeres arbejdsmiljø og jeres faglighed. I har både prioriteret et tema samt hvilke emner indenfor temaet, der er særligt vigtige.
  2. Til brug for den videre proces, kan I anvende Dansk Socialrådgiverforening Løsningskataloger, som dækker hvert af spillets seks temaer. Løsningskatalogerne indeholder forslag til metoder til, hvordan man kan arbejde med temaet på arbejdspladsen.

Bestilling af spillet

Du kan rekvirere spillet ved at sende en mail til den DS-konsulent, som er tilknyttet jeres arbejdsplads. Du finder konsulenten her Kontakt – Dansk Socialrådgiverforening

OBS. Når du sender din mail, så anfør hvor mange personer, der skal spille spillet samtidigt, så du får det rette antal spil tilsendt (det anbefales, at man højst er 7 personer i hver af de grupper, der skal spille spillet).

 

 

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ materialer om ‘Mere fag og arbejdsglæde’

Kontakt konsulent Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk